logo

pdf Quy định nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại VN

Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam theo quy định nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo 3 trường hợp:

doc Luật số 59/2005/QH11

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

doc Luật đầu tư 2005

Tham khảo tài liệu 'luật đầu tư 2005', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Giải thích thuật ngữ về đầu tư

Vốn đầu tư là những chi tiêu tăng hoặc duy trì tài sản vật chất trong một thời kì nhất định. Vốn đầu tư thường được thực hiện qua các dự án đầu tư và một số chương trình muc tiêu quốc gia với mục đích chủ yếu là bổ sung.

doc Luật Đấu thầu năm 2013

Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam. Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.

doc THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÍ CHƯƠNG TRÌNH ODA

Căn cứ nghị định số 61/2003/NĐ-CP của chính phủ qui định chức năng, nhiện vụ, quyền hạn sơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu tư.

doc Nghị định số 108/2006/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam.

doc THÔNG TƯ SỐ: 02 /2004/TTLT/BKHĐTBNV

Nghị định số 61/2003/NĐCP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

doc Nghị định số 138/2007/NĐ-CP

Về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương

doc Luật Thương mại số 36/2005/QH11 năm 2005

Luật Thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi bổ sung theo nghị quyết 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kì họp thứ 10. Luật này quy định về hoạt động thương mại.

doc Luật đầu tư số 59/2005/QH11

Luật này quy định về họa động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

doc Quyết định của bộ kế hoạch và đầu tư số 521-2007-QĐ-BKH

Quyết định của bộ kế hoạch và đầu tư số 521-2007-QĐ-BKH BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

doc Mẫu hồ sơ mời thầu về dịch vụ tư vấn

Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

doc QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 419-2008-QĐ-BKH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Điều 59 và Khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và đấu thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, ...

doc Quy hoạch phát triển Đài truyền hình Việt Nam đến năm 2010

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển đài truyền hình Việt Nam đến năm 2010

pdf Công văn 4506/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Công văn 4506/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư thành lập cảng cạn (ICD)

pdf Công văn 1100/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 1100/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

doc Công văn 4525/BGTVT-VPBCĐ của Bộ Giao thông Vận tải

Công văn 4525/BGTVT-VPBCĐ của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

doc Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu

doc Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cổng: 63 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net