logo

pdf Ỷ thiên đồ long ký - tập 9

Hồi 9: THẤT HIỆP TỤ HỘI LẠC VỊ ƯƠNG Anh em nay được buổi tao phùng, Tụ họp trong vui đã chứa buồn. Vừa hết sinh ly nay tử biệt, Để lại trong ai mối hận lòng. Một lúc sau, có sáu bảy người của hai phái Không Động và phái Nga Mi lên thuyền, chào hỏi Du Liên Châu, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương. Đứng đầu phái Không Động là một ông già gầy gò rắn rỏi mặc cát y[1], còn đứng đầu phái Nga Mi là một ni cô trung niên. Những người đó không khỏi ngạc nhiên khi thấy bọn Lý...

pdf Ỷ thiên đồ long ký - tập 2

Hồi 2: VÕ ĐƯƠNG SƠN ĐÍNH TÙNG BÁCH TRƯỜNG Nắng mưa đã có cổ tùng, Suối nguồn róc rách bạn cùng kỳ nhân. Khai tông lập phái một thân, Võ Đương so với Thiếu Lâm kém gì Hai người chậm rãi lên núi, thẳng đến tận cửa chùa, vẫn không thấy một bóng người. Hà Túc Đạo nói: - Thôi tôi cũng không vào làm gì, chỉ mời hòa thượng đó ra đây nhắc lại câu nói đó cũng đủ. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân...

pdf Ỷ thiên đồ long ký - tập 1

Hồi 1: THIÊN NHAI TƯ QUÂN BẤT KHẢ VONG Chữ tình buộc lấy chữ sầu, Chân trời góc biển tìm đâu bây giờ Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết. Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết. Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ái ái, lãnh mạn dung dung nguyệt Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

pdf Lục mạch thần kiếm - tập 59

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 59', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Lục mạch thần kiếm - tập 58

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 58', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Lục mạch thần kiếm - tập 83

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 83', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Lục mạch thần kiếm - tập 77

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 77', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Lục mạch thần kiếm - tập 52

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 52', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Lục mạch thần kiếm - tập 76

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 76', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Lục mạch thần kiếm - tập 75

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 75', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf lục mạch thần kiếm - tập 25

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 25', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf lục mạch thần kiếm - tập 24

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 24', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf lục mạch thần kiếm - tập 23

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 23', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Phong vân đệ nhất đao - tập 47

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 47', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Phong vân đệ nhất đao - tập 26

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 26', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Phong vân đệ nhất đao - tập 25

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 25', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Phong vân đệ nhất đao - tập 24

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 24', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Hậu thiên hạc phổ - tập20

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập20', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Hậu thiên hạc phổ - tập 19

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 19', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Hậu thiên hạc phổ - tập 18

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 18', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tổng cổng: 28 tài liệu / 2 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net