logo

doc Luật bảo hiểm y tế năm 2008

pdf Thông Tư 09/2009/TTLT-BYT-TC

doc LUẬT I: SÂN THI ĐẤU

pdf Quyết định số 95/2005/QĐ-BNV

Quyết định số 95/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Thận - Tiết niệu và Lọc máu trẻ em Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành

pdf Quyết định số 4527/2003/QĐ-BYT

Quyết định số 4527/2003/QĐ-BYT về việc cho phép áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học và vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

pdf Quyết định số 4380/2003/QĐ-BYT

Quyết định số 4380/2003/QĐ-BYT về việc ban hành 08 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

doc Luật số 75/2006/QH11

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác

doc Nghị định Số: 162/BC-BYT

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2009

doc THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 21-2008-TTLT-BLDTBXH-BNV

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

doc thông tư số 08/2007/BYT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

doc Thông tư Số: 88/2005/TTLT/UBTDTTBNV

Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/03/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục thể thao

doc THÔNG TƯ Số: 11/2005/TTLT-BYT-BNV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước

doc Chỉ thị số 08/1999/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ

Việc bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm có tác dụng trực tiếp, thường xuyên đối với sức khỏe mỗi người dân, ảnh hưởng lâu dài đến nòi giống của dân tộc, Sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng và vệ sinh, thực phẩm có dư lượng hóa chất bảo vệ thực phẩm vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép...

doc Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BCT-BNV

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch 07/2008/ttlt-bct-bnv', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Thông tư số 03/2006/TT-BNV

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 03/2006/tt-bnv', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện.

doc Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BGTVT_BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện.

doc Thông tư 25/2004/TT-BNV của Bộ Nội Vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện.

doc Quyết định số 11991/1999/UBTDTT-TT1

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO (Về việc ban hành Luật Cờ Tướng)

doc Thông tư liên tịch Số: 32/2008/TTLT-BTC-BYT

Thông tư liên tịch Số: 32/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010.

Tổng cổng: 22 tài liệu / 2 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net