logo

doc Đề tài: "Tính độc lập của ngân hàng TW"

Ngân hàng TW như chúng ta biết ngày nay thực sự là một trong những phát minh lớn nhất trong thế kỷ 20. Lần đề cập đầu tiên được ghi nhận bằng Tiếng Anh với khái niệm là "NHTW- Centrol Bank" vào năm 1873 do Walter Bagehot.

ppt Bài giảng học Lý thuyết tài chính- tiền tệ

Tiền tệ là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để thanh toán các khoản nợ, Tiền được sử dụng như là một trung gian trong trao đổi mua bán hàng hoá. Nhờ có tiền nên xã hội sẽ giảm được các chi phí giao dịch vì cần phải tìm được sự trùng hợp kép về nhu cầu, Tiền thực hiện việc biểu thị cho một lượng giá trị mà hàng hoá chứa trong nó thông qua việc quy đổi giá trị đó ra lượng tiền. Nhờ có tiền nên việc so sánh giá trị giữa các hàng hoá trở nên...

ppt Chương 2: Tín dụng

Vài trò của tín dụng: Tăng cường tính linh hoạt của nền kinh tế. Tiết kiệm chi phí lưu thông và tăng tốc độ chu chuyển vốn

pdf Bộ đề ôn thi lý thuyết tài chính tiền tệ

Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị. Khi mới ra đời, thực chất đồng tiền là một loại hàng hoá được quy ước làm vật ngang giá chung một cách rộng rãi. Đây là tập đề ôn thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ phục vụ cho việc ôn tập và hệ thống hoá kiến thức của sinh viên trường Đại học kinh tế quốc dân...

doc Nghiệp vụ Bảo lãnh Ngân hàng

Tín dụng bằng chữ ký là hình thức ngân hàng đứng ra cam kết với các chủ nợ trong khuôn khổ một hợp đồng bảo lãnh là sẽ thi hành nghĩa vụ mà một người khác là người mắc nợ chính không thực hiện được hợp đồng tín dụng. Bảo lãnh là một hình thức của loại tín dụng bằng chữ ký được áp dụng phổ biến hiện nay. Vậy bảo lãnh là gì? Có mấy loại bảo lãnh? Mỗi loại bảo lánh được áp dụng với đối tượng nào?......

doc Tăng tính chủ động cho Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước được Ủy ban Kinh tế Quốc hội đưa ra lấy ý kiến cuối tuần qua, trước khi đem ra bàn thảo tại kỳ họp Quốc hội cuối năm nay. Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ thông qua luật này vào kỳ họp đầu năm sau.

doc Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động thanh toán trong nền kinh tế

Sau hơn một năm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khả quan. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là hoạt động thanh toán. Cụ thể:

pdf Khủng hoảng tài chính

Mối quan hệ tín dụng chỉ định ( tâm lý ỷ lại của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước), đầu tư rủi ro, mất khả năng chi trả doanh nghiệp, hành động " tâm lý bầy đàn" vì thông tin bất cân xứng. Hệ quả suy giảm và mất khả năng thanh toán của ngân hàng. Một trong những nguyên nhân của khủng hoảng các nước Châu Á (1997)

pdf Chủ đề học Thanh toán quốc tế

-Trước năm 2003: Cơ chế quản lý ngoại hối còn tương đối chặt chẽ Các giao dịch vãng lai: hạn chế -Sau năm 2003: cơ chế quản lý ngoại hối đạt được một bước tiến đáng kể. -Nghịđịnh 131/2005/NĐ-CP: -Pháp lệnh ngoại hối: Có hiệu lực ngày 1/6/2006

pdf Trắc nghiệm kế toán quốc tế

Câu1: Phát biểu nào dưới đây không đúng: a)Nếu chỉ có sự khác biệt về thị hiếu TD giữa các quốc gia thì TM vẫn xảy ra và các bên cùng có lợi. b) Khi chưa có TM xảy ra, tiêu dùng cao nhất đạt tới những đường bàng quan nằm ngoài PPF . c) Theo mô hình H-O, cung yếu tố SX

pdf Nghiệp vụ huy động vốn_chương 2

Vốn cấp1 (cơbản): dùng làm căn cứ để xác định giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định của tổ chức tín dụng 2.Vốncấp2 (bổsung vốnđiềulệ) 3.Ngoài ra, theo thông lệ của các nước, vốn tự có còn bao gồm: Giấy nợ thứ cấp (trái, kỳphiếu) có thời hạn trên7 năm; Tín, trái phiếu hoán đổi cổ phiếu;

doc Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế thời đại, và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, biểu hiện xu hướng tất yếu khách quan của nền kinh tế.

doc ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG

Vào thế kỷ III, các thợ kim hoàn bắt đầu nhận các khoản tiển gửi, tài sản quý của khách hàng và thu một khoản phí nhất định. Sang thế kỷ X các thợ kim hoàn nhận thấy không chỉ có thể hưởng các khoản phí mà họ còn có thể hưởng lợi ích từ việc sử dụng tiền của người này cho người khác vay. Lúc này hoạt động của một ngân hàng thực thụ ra đời bao gồm trao đổi ngoại tệ, chiết khấu thương phiếu, nhận tiền gửi, cho vay thương mại, bảo quản vật có giá, tài trợ cho hoạt động...

pdf Xác suất thống kê_ Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê

Tài liệu tham khảo môn toán xác suất thống kê Chương 5: "Kiểm định giả thiết thống kê" dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

pdf IMF Working Paper

In recent years many countries have made drastic changes to the architecture of financial supervision, and more countries are contemplating modifications. The current restructuring wave is making the supervisory landscape less uniform than in the past. In several countries the architecture still reflects the classic model, with separate agencies for banking, securities and insurance supervision. However, an increasing number of countries show a trend towards consolidation of supervisory powers, which in some cases has culminated in the establishment of a unified regulator, either inside or outside the central bank....

pdf Asian Development Bank Institute

Although the growing literature on the importance of finance in economic growth contrasts bank-based financial systems with market-based financial systems, little attention has been paid to the role of the bond market. Correspondingly the role of the bond market has been very small relative to that of the banking system or equity markets in most Asian emerging economies. We argue that the underdevelopment of Asian bond markets has undermined the efficiency of these economies and made them significantly more vulnerable to financial crises....

pdf c2

Mục tiêu: Chương này nhằm giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nội dung của báo cáo tài chính trong ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài chính và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. Đặc biệt chương này giúp cho sinh viên hiểu được mục tiêu của quá trình kế toán tài chính trong ngân hàng,

pdf Giáo trình về Tài chính tiền tệ và Ngân hàng_ Chương VI

Tài liệu tham khảo về Tài chính tiền tệ và ngân hàng Chương VI: " Ngân sách nhà nước" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ...

pdf Giáo trình về Tài chính tiền tệ và Ngân hàng_ Chương VII

Tài liệu tham khảo về Tài chính tiền tệ và ngân hàng Chương VII: " Bảo hiểm " dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ...

pdf Giáo trình về Tài chính tiền tệ và Ngân hàng_ Chương V

Tài liệu tham khảo về Tài chính tiền tệ và ngân hàng Chương V: " Lý thuyết chung về tài chính" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ...

Tổng cổng: 366 tài liệu / 19 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net