logo

pdf Bài giảng môn Đại số Boole

Hàm boole là một ảnh xạ boole tử đại số boole vào chính nó. Tức là x, y thuộc B được gọi là biến Boole thì hàm boole, ký hiệu là f, được hình thành trên cơ sở liên kết các biến boole bằng các phép toán

pdf Bài toán khung phẳng

Tron bài tập này bạn sẽ thực hành giải bài toán khung phẳng với các số liệu ban đầu như sau: - Khung gồm 5 tầng, khoảng cách giữa các tầng là 5m - Khung gồm 5 nhịp, khoảng các giữa các nhịp là 4m

pdf Phương pháp tích phân Đuhament

Ta thấy khi kích thíc tác động vào mạch là tùy ý: như bước nhảy, xung, dạng nối của hai hàm tùy ý, trong trường hợp này không tính được nghiệm xác lập theo những phương pháp đã học trong CSKTĐ I. Vì vậy không sử dụng được phương pháp tích phân kinh điển giải quá trình quá độ mạch.

pdf Toán cao cấp A1

Sách hướng dẫn học tập toán cao cấp A1

pdf Giáo trình: Toán kinh tế

Toán kinh tế là môn khoa học nhằm vận dụng toán học trong phân tích các mô hình kinh tế để từ đó hiểu rõ hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường. Toán kinh tế cung cấp cho các Nhà Quản lý các kiến thức để họ có thể vận dụng vào việc ra các quyết định sản xuất. Toán kinh tế, gần đây hay được gọi là kinh tế học toán, là một phân ngành của kinh tế học nghiên cứu việc áp dụng toán học và phát triển các kỹ...

pdf Sách hướng dẫn học tập: Toán cao cấp A2

Toán cao cấp A1, A2, A3, là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính và tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn toán cao cấp A2 là cấu trúc đại số và đại số tuyến tính. Giáo trình được trình bày theo cách thích hợp đối với người tự học, đặc biệt là tài liệu phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo từ xa. Mời các bạn cùng tham khảo học tập.

pdf Bài giảng toán cao cấp A2

Giáo trình Toán cao cấp A2 (Đại số tuyến tính), lý thuyết và bài tập có lời giải gồm 2 cuốn của cùng tác giả Lê Bá Long (Học viện công nghệ bưu chính viễn thông).Giáo trình rất bổ ích trong việc học môn Toán cao cấp trong những năm học đại cương: Logic toán. Tập hợp. Ánh xạ. Cấu trúc đại số, Không gian vector, Hệ phương trình tuyến tính, Ánh xạ tuyến tính, Không gian Euclid và các dạng toàn phương Các bài tập được biên soạn bám sát theo từng chương và có lời giải....

pdf Giáo trình: Giải tích 1

Tài liệu này trình bày tóm tắc kiến thức toán cao cấp giải tích 1 và một số bài tập với đầy đủ lời giải, nhằm giúp các bạn sinh viên học tốt hơn môn toán cao cấp ở các trường đại học. Bộ giáo trình này được viết bởi các giảng viên thuộc Học viện công nghệ bưu chính viễn thông dành cho sinh viên các ngành kinh tế, ngân hàng,…cung cấp cho người học các kiến thức về phép tính vi, tích phân hàm một biến số và các kiến thức của lý thuyết chuỗi : Chuỗi số...

pdf Lý thuyết xác suất và thống kê toán - HV Bưu chính viễn thông

(NB) Tập tài liệu "Hướng dẫn học môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn dành cho hệ đại học chuyên nghành Quản trị kinh doanh. Nội dung của cuốn sách bám sát các giá trình của các trường đại học khối kinh tế và theo kinh nghiệm nhiều năm của tác giả. Chính vì thế, giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế. Giáo trình gồm 8 chương, nội dung khái quát về: biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất, một số quy luật phân bố xác suất quan trọng, biến ngẫu nhiên hai chiều, luật số lớn, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của ngẫu nhiên và kiểm định giả thiết thống kê.

pdf Giải tích tổ hợp

Nguyên lý nhân: Một công việc được chia làm k giai đoạn. Cón 1cách hoàn thành giai đoạn 1, Có n2 cách hoàn thành giai đoạn 2, . . . , Có nk cách hoàn thành giai đoạnk. Số cách thực hiện công việc

pdf Các đặc trưng số của vector (X, Y)_chương 8

VD: Trong một thành phố có 40% người dân có thu nhập cao. Chọn ngẫu nhiên 300 người ( chọn từng người). Tính xác suất để trong 300 người được chọn +a/ có 140 người có thu nhập cao. + b/ có khoảng 100-140 người thu nhập cao.

pdf Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên_chương 7

Từ luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rút ra và số đặc trưng cho đại lượng ngẫu nhiên đó ( giúp ta so sánh giữa các đại lượng với nhau) được gọi là các đặc trưng số.

pdf Vector ngẫu nhiên_chương 6

Cặp 2 đại lượng ngẫu nhiên được xét đồng thời (X, Y) được gọi là 1 vector ngẫu nhiên. + X, Y rời rạc P (X, Y) rời rạc. + X, Y liên tục P ( X, Y) liên tục.

pdf Đại lượng ngẫu nhiên_chương 5

Trong phép thử, ta quan tâm đến sự xuất hiện của biến cố A nào đó. Đặc trưng định lượng trong kết quả là đại lượng ngẫu nhiên(biến ngẫu nhiên), ký hiệu: X, Y, Z,...

pdf Công thức xác suất đầy đủ và Bayes_chương 4

Hệ n các biến cố A1, A2,...An được gọi là đầy đủ và xung khắc từng đôi nếu trong phép thử bắt buộc có 1 chỉ 1 biến cố xảy ra.

pdf Môt số công thức xác suất_chương 3

VD: Lô hành có 20 sản phẩm, trong đó có 5 phế phầm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tính xác suất để có ít nhất 1 sản phẩm tốt.

pdf Định nghĩa theo thống kê_chương 2

VD: có 10 hành khách lên ngẫu nhiên 3 toa tàu. Tính xác suất để toa thứ nhất có 4 hành khách. + Quan sát biến cố A trong một phép thử nào đó, lặp lại phép thử n lần với điều kiện như nhau.

pdf Những khái niệm cơ bản về xác suất_chương 1

Trong kết quả của phép thử, đặc trưng của định tính là biến cố ngẫu nhiên (A, B, C, ...), đặc trưng của định lượng là biến ngẫu nhiên (X, Y,...)

pdf Kiểm định giả thiết về luật phân phối_chương 10

Giả sử đám đông X có luật phân phối Fx(X) chưa biết. Với mức ý nghĩa cho trước, ta kiểm định giả thiết Ho:Fx(X)=F*(X). Trong đó F*(X) al2 luật phân phối đã biết.

pdf Kiểm định giả thiết thống kê_chương 9

Đám đông các đặc trưng q chưa biết, ta đưa ra giả thiết Ho:q=qo. Tìm một quy tắc căn cứ vào mẫu mà chấp nhận hay bác bỏ Ho

Tổng cổng: 362 tài liệu / 19 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net