logo

pdf Thông tư số 89/2005/TT-BTC

Thông tư số 89/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2005, 2006 do Bộ Tài chính ban hành

doc Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

doc Thông tư Số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN

Thông t Liên tịch Số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

doc Nghị định Số: 20/2007/CT-TTg

CHỈ THỊ Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

doc Luật sửa đổi một số bổ sung một số điều của bộ luật lao động

Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

pdf Giải thích thuật ngữ về dân số và lao động

dân số trung bình là số lượng dân số thường trú của một đơn vị lãnh đạo được tính bình quân cho một thời kì nghiên cứu nhất định thường là một năm.

doc Nghị định số 746/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10

doc Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch Bộ lao động- thương binh và xã hội - bộ tài chính số 23/2005/ TTLT- BLĐTBXH- BTC ngày tháng 8 năm 2005 về việc hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước.

doc Thông tư liên tịch số 7/ 2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch của Bộ lao động- thương binh và xã hội- Bộ tài chính số 7/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 11/2008/ NĐ- CP ngày 30/1/ 2008 của chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

doc Thông tư liên tịch số 105/2005/TTLT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch của Bộ Nội vu- Bộ tài chính số 105/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

doc Thông tư số 89/ 2006/ TT-BTC

Thông tư của Bộ tài chính số 89/ 2006/ TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo.

doc Thông tư số 29/ 2007/ TT-BLĐTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 29/ 2007/ TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

doc Thông tư số 289/ 2005/ TT-BLĐTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 289/ 2005/ TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công , nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện.

doc Thông tư số 27-2005-BLDTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 27-2005-BLDTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫ tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nghị định số 118/20005/ NĐ- CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

doc Thông tư số 26-2005-BLĐTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 26-2005-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

doc Thông Tư 25-2005-BLĐTBXH

Thông Tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội 25-2005-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo nghị định số 118/2005/ NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ

doc Thông tư số 23/2005/ TT- BLĐTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 23/2005/ TT- BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

doc Thông Tư số 20-2007-BLĐTBXH

Thông Tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 20-2007-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo nghị định số 109/2005/ NĐ-Cp ngày 26 tháng 6 năm 2007 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

doc THÔNG TƯ SỐ 18/1998/TTLTBLĐTBXH-BTC

THÔNG TƯ CỦA LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH SỐ 19/1999/TTLT BLĐTBXH-BTC NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 18/1998/TTLTBLĐTBXH-BTC NGÀY 31/12/1998 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

doc THÔNG TƯ SỐ 18 /1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH SỐ 18 /1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN KHI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KHÔNG BẢO ĐẢM CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH VÀ LỢI NHUẬN

Tổng cổng: 89 tài liệu / 5 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net