logo

doc Qui định về tiền lương và các chế độ cho bộ phận sản xuất, đóng gói vận chuyển và quản lý chất lượng

Nâng cao sự thỏa mãn (hài lòng) của khách hàng đối với SP và dịch vụ của EW cung cấp; - Nâng cao trách nhiệm của tất cả các CBCNV tham gia vào quá trình tạo ra SP; - Khuyến khích nâng cao ý thức, tay nghề và trách nhiệm với công việc đồng thời cải thiện thu nhập; - Nhằm thực hiện đồng bộ các quy chế khoán của Công ty một cách hiệu quả.

doc Biểu mẫu " Quyết định"

Về việc: Ban hành và áp dụng thử Quy định về tiền lương và các chế độ cho Bộ phận sản xuất, Đóng gói vận chuyển và Quản lý chất lượng

doc Quy định về tiền lương và các chế độ cho bộ phận sản xuất, đóng gói vận chuyển và quản lý chất lượng

Quy định về tiền lương và các chế độ cho bộ phận sản xuất, đồng gói vận chuyển và quản lý chất lượng ban hành nhằm mục đích nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ EW cung cấp, nâng cao trách nhiệm của tất cả CBCNV tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm,...

doc CHÍNH PHỦ SỐ: 86/2007/NĐ-CP

Nghị định Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

pdf Nghị định số 98/ 2009/ NĐ-CP

Nghị định số 98/ 2009/ NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

doc Nghị định Số : 44/2003/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

doc Văn bản luật- Mức lương tối thiểu

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khoá XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010;...

pdf Thông tư số 89/2005/TT-BTC

Thông tư số 89/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2005, 2006 do Bộ Tài chính ban hành

doc Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

doc Thông tư Số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN

Thông t Liên tịch Số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

doc Nghị định Số: 20/2007/CT-TTg

CHỈ THỊ Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

doc Luật sửa đổi một số bổ sung một số điều của bộ luật lao động

Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

pdf Giải thích thuật ngữ về dân số và lao động

dân số trung bình là số lượng dân số thường trú của một đơn vị lãnh đạo được tính bình quân cho một thời kì nghiên cứu nhất định thường là một năm.

doc Nghị định số 746/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10

doc Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch Bộ lao động- thương binh và xã hội - bộ tài chính số 23/2005/ TTLT- BLĐTBXH- BTC ngày tháng 8 năm 2005 về việc hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước.

doc Thông tư liên tịch số 7/ 2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch của Bộ lao động- thương binh và xã hội- Bộ tài chính số 7/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 11/2008/ NĐ- CP ngày 30/1/ 2008 của chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

doc Thông tư liên tịch số 105/2005/TTLT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch của Bộ Nội vu- Bộ tài chính số 105/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

doc Thông tư số 89/ 2006/ TT-BTC

Thông tư của Bộ tài chính số 89/ 2006/ TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo.

doc Thông tư số 29/ 2007/ TT-BLĐTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 29/ 2007/ TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

doc Thông tư số 289/ 2005/ TT-BLĐTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 289/ 2005/ TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công , nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện.

Tổng cổng: 96 tài liệu / 5 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net