logo

doc Học tiếng anh trong thời gian nhanh nhất

doc Cách học tiếng Anh hiệu quả đối với sinh viên CNTT

doc 25 thành ngữ thông dụng

doc 7 secrets learn English

doc LUYỆN ĐÀM THOẠI SONG NGỮ

doc Tiếng anh về người và nghề nghiệp

doc Anh văn phổ thông

doc Những mẫu câu thông dụng trong tiếng Anh - Phan Ngọc Huy

doc ENGLISH IC 01

doc Thành ngữ bằng tiếng Anh

doc NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

xls 5000 Từ Tiếng Anh

Kho từ vựng bị động bao gồm các từ mà một người có thể nhận ra lúc đọc hoặc lúc nghe, nhưng không sử dụng chúng trong văn nói hoặc viết. Kho từ vựng bị động nhiều hơn kho từ vựng chủ động một vài lần. Đây là 2000 từ vựng tiếng Anh phổ biến dành cho các bạn.

xls 2000 Từ vựng tiếng Anh

Từ vựng hay vốn từ, kho từ vựng của một người là tập hợp các từ trong một ngôn ngữ mà người đó quen thuộc (biết tới). Vốn từ vựng thường xuyên tăng lên theo tuổi tác, và là công cụ cơ bản và hữu dụng trong giao tiếp và thu nhận kiến thức. Người ta phân biệt hai loại kho từ vựng là chủ động và bị động. Kho từ vựng chủ động bao gồm các từ được sử dụng trong văn nói và văn viết. Kho từ vựng bị động bao gồm các từ mà một người có...

doc Tiếng anh thường dùng trong hàng hải

Tài liệu tham khảo Từ vựng tiếng anh chuyên dùng trong ngành hàng hải.

doc Danh sách 850 từ cơ bản cần phải biết

Come, get, give, go, keep, act, make, put, seem, take, be, do, have, say, see, send, may, will, about, across, after, against, among ,at, before, between, by, down, from, in, off, on, over, through... Khi nói, vào tháng mấy, phải dùng giới từ IN đằng trước tháng VD: IN SEPTEMBER, STUDENTS GO BACK TO SCHOOL AFTER THEIR SUMMER VACATION. (Vào tháng chín, học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè) NÓI NGÀY TRONG THÁNG * Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó. VD: September the...

pdf Study skills - Phương pháp học Tiếng Anh

Nghe tiếng Anh theo kiểu người Việt nghe tiếng Việt. Nghe cho ra từng từ. Người Anh nói thế nào? Đặc thù tiếng Anh nói?Phương pháp Học tiếng Anh đạt hiệu quả tốt

pdf Test Tiếng anh_ Phần 18

Tài liệu tham khảo ôn thi tiếng anh_ Phần 18, dành cho các bạn đam mê ngoại ngữ, và đặc biệt dành cho các bạn đang chuẩn bị du học.

pdf SECTION TWO: Structure and Written Expression

Tài liệu tham khảo ôn thi tiếng anh_ Phần 22, dành cho các bạn đam mê ngoại ngữ, và đặc biệt dành cho các bạn đang chuẩn bị du học.

docx Turn off

Turn off : tắt ( đèn, nứơc, máy móc ) Turn on : mở ,bật ( đèn, nứơc, máy móc ) Turn up : xuất hiện Go on : tiếp tục Look after : trông nom ,chăm sóc Look for : tìm kiếm Take off : cởi ra ( quần áo ,giày dép

pdf Grammar and Usage for FCE

Test Your grammar And Usage for FCE is part of th popular Test Your series devised by Peter Watcyn_ Jones. Specially wriiten for students prepareing for Cambridge First Certificate, it features 60 enjoyable test to practise the key grammar areas...

Tổng cổng: 658 tài liệu / 33 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net