logo

ppt Báo cáo " Phân tích tầm quan trọng của hoạch định chiến lược trong tổ chức"

Mục tiêu là những kết quả khả quan mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong tương lai, từ đó thấy rằng trong hoạch định chiến lược là xác định những mục tiêu cần thiết cho một doanh nghiệp để duy trì và phát triển công ty. Các mục tieu của tổ chức là những điểm cuối về nhiệm vụ của tổ chức đó đã đề ra và đang thực hiện. Nhiệm vụ của tổ chức như một tổ hợp chung vè những mục tiêu cụ thể và khả thi...

doc Luận văn: Xây dựng chiến lược sản phẩm tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008

Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng… đặc biệt là đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

doc Chuyên đề tốt nghiệp: Một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp: một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại cty tnhh dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Khóa luận tốt nghiệp "n cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT"

Tham khảo tài liệu 'khóa luận tốt nghiệp "n cầu 75 thuộc tổng cty cầu gt 8 - bộ gtvt"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty vật tư kỹ thuật xi măng

Tham khảo luận văn - đề án 'khóa luận tốt nghiệp: quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty vật tư kỹ thuật xi măng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Báo cáo thực tập: Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên liệu tại xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên liệu tại xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện x55', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh xăng dầu Hải Dương

Trong thời gian thực tập tại Chi nhánh xăng dầu Hải Dương, với những kiến thức đã học cùng với sự định hướng của thầy giáo hướng dẫn tôi đã cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu, thu thập các vấn đề thực tế ở chi nhánh xăng dầu Hải Dương để tiến hành phân tích đánh giá các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của Chi nhánh.

doc Luận văn: Phân tích tình hình quản lí chất lượng ở xí nghiệp cơ điện - vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản lượng

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích tình hình quản lí chất lượng ở xí nghiệp cơ điện - vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản lượng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Chuyên đề thực tập: Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty xây dựng công trình giao thông 873

Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề thực tập: nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty xây dựng công trình giao thông 873', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Luận văn "Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco"

Ngành thương mại và kinh doanh thương mại có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đất nước Việt Nam chúng ta kể từ khi giành được độc lập đến nay, thương mại luôn là cầu nối cho công cuộc phát triển đất nước, đưa đất nước ta tiến vào con đường hội nhập với các nước trên thế giới, là một bước trong những bước dài nối tiếp các bước đưa đất nước tiến nên công cuộc Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong quá trình phát triển...

doc Luận văn : Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại cty Điện tử Sao Mai

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), cơ chế quản lý kinh tế nước ta có sự biển đổi sâu sắc, Nhà nước đã chuyển đổi cơ chế từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.Chính sự đổi mới đó đã tác động rất lớn tới kinh tế xã hội của đất nước, làm cho kinh tế nước ta ngà càng phát triển ổn định với tốc độ nhanh......

doc Luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu Prosimex

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu prosimex', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Luận văn: Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty sản xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội

Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đổi mới, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động. Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vẫn đề hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất......

doc Chuyên đề báo cáo: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện Trần Phú

Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề báo cáo: một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phú', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Luận văn: Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

Trong những năm vừa qua, các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể. Với những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước là xây dựng một nền kinh tế mở, đa phương hoá đa dạng hoá quan hệ đối ngoại mà chủ yếu là các quan hệ thương mại đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Việc phát triển quan hệ ngoại thương được xem là mũi nhọn chiến lược chủ đạo trong chương trình phát triển dài hạn và toàn diện của đất nước....

doc Luận văn: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty In nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt......

doc Luận văn "Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm"

Bước vào thế kỷ 21- kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu hướng toàn cầu hoỏ nền kinh tế đang là một vấn đề diễn ra sôi động và cấp bách.Trước xu hướng đó, đối với nền kinh tế Việt Nam ngành dệt may được coi là một trong những ngành rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ của ngành là gúp phần thực hiện đường lối của Đảng, gúp phần thực hiện thắng lợi trong sự nghiệp CNH- HĐH đất...

doc Luận văn "Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư"

Tham khảo tài liệu 'luận văn "một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sp tại cty thương mại, tư vấn và đầu tư"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Luận văn: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp

iêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trũ là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng…) quyết định...

doc Luận văn : Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty may Chiến Thắng

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn : một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty may chiến thắng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tổng cổng: 799 tài liệu / 40 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net