logo

doc Phát huy các định luật bảo toàn trong giải toán hóa học

pdf Giáo trình Kỹ thuật hóa vô cơ

doc Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cadmium trong đất của cỏ Vetiver

ppt Khái niệm về hợp kim và giản đồ trạng thái

pdf Giáo trình Hóa Lý: Tập 1 - Nguyễn Đình Huề

pdf Sách hướng dẫn học tập Hóa học đại cương - ThS. Từ Anh Phong

ppt Bài giảng hoá đại cương_ Chương 1

ppt Nhiệt động lực học hoá học

ppt HEMOGLOBIN (Hb)

pdf Sản xuất Xút - Clor

pdf Giáo trình hóa học môi trường - Phần 4 Địa quyển và ô nhiễm môi trường đất

pdf Giáo trình hóa học môi trường - Phần 3 Thủy quyển và ô nhiễm môi trường nước

pdf Giới thiệu chung về hóa học đất

doc Chương 10: VẬT LIỆU HỮU CƠ POLYME

doc Chương 9 : VẬT LIỆU VÔ CƠ CERAMIC

doc Giáo trình Chế biến thực phẩm đại cương - Trần Xuân Hiển

ppt Động hóa học

pdf Các định luật trong hóa học

pdf Kỹ thuật tìm công thức của các HCVC

pdf Giáo trình Chế biến thực phẩm đại cương

Thành phần hóa học của thực phẩm bao gồm: nước, protein, glucid, lipid, acid hữu cơ, vitamin, khoáng chất, enzym và một số thành phần khác. Thành phần hóa học của thực phẩm không những ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn quyết định cả tính chất lý học, hóa học và sinh học của thực phẩm.

Tổng cổng: 100 tài liệu / 5 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net