logo

doc Luận văn: Thực trạng lao động nông thôn ở các làng nghề

doc Đề án: Kế hoạch sản xuất và kế hoạch dự trữ trong doanh nghiệp

doc Luận văn: Đánh giá tình hình hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh

doc Luận văn: Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc của các doanh nghiệp Việt nam

doc Luận văn: Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU

doc LÃI SUẤT&CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ

pdf Luận văn tốt nghiệp " Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp"

pdf Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế, xây dựng các cổng điện tử, đặc biệt là chính phủ điện tử, thương mại điện tử với các dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Việt Nam .

doc Tiểu luận: Hợp đồng lao động (pháp luật đại cương)

Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, nó là cơ sở để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình.

pdf Báo cáo: " Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ngành thuỷ sản"

Thuỷ sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước bởi những thành tựu mà ngành đạt được trong thời gian vừa qua và những triển vọng trong tương lai. Đóng góp của ngành thuỷ sản hàng năm vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước khoảng 8% và đóng góp vào GDP khoảng 4%

ppt Báo cáo " Đánh giá hoạt động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua"

Khái niệm Ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước là hệ thống quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị, phát sinh giữa nhà nước và các chủ thể khác trong xã hội khi nhà nước tập trung huy động và phân phối nguồn lực tài chính quốc gia, để hình thành quỹ tập trung của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.

ppt Báo cáo " Tình hình thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam và Trung Quốc"

Khái niệm • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một loại hình của đầu tư quốc tế, trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp điều hành hoạt động sử dụng vốn • Nguồn vốn FDI chủ yếu được thực hiện từ nguồn vốn tư nhân, vốn của các công ty nhằm mục đích thu được lợi nhuận cao hơn qua việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài....

doc Đề tài: Mô hình kinh tế lượng ứng dụng trong việc dự báo về doanh thu của ngành du lịch Việt Nam

Du lịch hiện nay được Đảng và nhà nước xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn với rất nhiều tiềm năng mở rộng và phát triển. Hàng năm, du lịch có những đóng góp không nhỏ trong cơ cấu GDP của cả nước(15.7%).

pdf Đề tài "Nghiên cứu xu hướng phát triển kinh tế hộ nông dân trong thời gian tới. Những giải pháp thúc đẩy cho xu hướng đó"

Nước ta có trên 13 triệu hộ nông dân, lực lượng này là nền tảng của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững an ninh chính trị - xã hội. Kinh tế hộ nông dân đã có đóng góp lớn cho kinh tế nông nghiệp, sản xuất lúa gạo đạt tỷ suất hàng hóa khoảng trên 50%, cà phê 45%, cao su 85%, chè trên 60%, điều trên 90%. Một thực tế hiện nay là cái vòng luẩn quẩn của kinh tế hộ gia đình, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, kỹ thuật lạc hậu, chất lượng sản phẩm thấp,...

doc Báo cáo: "Chính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam."

Do tiền của một nước được trao đổi với tiền của nước khác trên thị trường ngoại hối nên cầu về ngoại tệ chính là cung về đồng nội tệ và cung về ngoại tệ là cầu nội tệ. Do đó khi xác định tỷ giá giữa ngoại tệ và nội tệ ta có thể xem xét hoặc là cầu và cung về ngoại tệ hoặc là cung và cầu về nội tệ. Để tiện phân tích ta sẽ xem xét cầu và cung về USD và tỷ giá của USD tính theo số VND....

pdf Luận văn "Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK"

Sau khi chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị tr-ờng có sự quản lý vĩ mô của nhà n-ớc định h-ớng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã có những b-ớc phát triển mạnh mẽ. Đầu t- trực tiếp n-ớc ngoài tăng nhanh hoà nhập với nền kinh tế toàn cầu đang tiến theo h-ớng hội nhập ở mức độ cao. Đến hết tháng 3 năm 2000 trên cả n-ớc có 2.405 dự án còn hiệu lực, vốn...

pdf BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Do nhu câu hien nay thiêu su cân bang các nguôn lương thuc giLa các tMnh ñông bang và thành th), thành th) thì thiêu go còn các tMnh như :An Giang, Cân Thơ , Tiên Giang …thì thDa go, nhưng thiêu :phân bón, vat tư khác…vì vay nên chúng tôi quyêt ñ)nh thành lap công ty .Hien nay, công ty có quen biêt mot sô khách hàng như: Cty TNHH BÌnh Tây, Tong cty lương thuc Miên Nam, Cty lương thuc Tiên Giang, Cty bot mì Bình ðông, DNTN Hòang Dung 2……...

pdf THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC: ĐIỀU CHỈNH VÀ KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ LỀ ĐIỆN TRỞ

Trong thực tế cụng nghiệp và sinh hoạt hàng ngày, năng lượng nhiệt đúng một vai trũ rất quan trọng. Năng lượng nhiệt cú thể được dựng để nung núng, sấy khụ... Vỡ vậy việc sử dụng nguồn năng lượng này một cỏch hợp lý và cú hiệu quả là rất cần thiết. Lũ điện trở được ứng dụng rất rộng rói trong cụng nghiệp vỡ đỏp ứng được nhiều yờu cầu thực tiễn đặt ra. Ở lũ điện trở, yờu cầu kĩ thuật quan trọng nhất là phải điều chỉnh và khống chế được khiệt độ của lũ....

doc Luận văn : Khoa học công nghệ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn : khoa học công nghệ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Luận văn: " Mạng lưới cấp nước đô thị"

Bể chứa là công trình dự trữ và điều hòa nước cho trạm bơm cấp II, nhằm đảm bảo cấp nước cho khu vực. Dựa vào kết quả EPANET 2.0, ta có bể hình tròn đừơng kính 20m; cao trình đáy bể: 0(m); mực nước cao nhất so với đáy bể là 4.46 trong đó bao gồm nước dùng cho chữa cháy và xả cặn.

Tổng cổng: 485 tài liệu / 25 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net