logo

doc Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần được lập theo quy định của pháp luật với những điểu khoản rõ ràng. Các mẫu hợp đồng mà chúng tôi giới thiệu sẽ giúp quý bạn đọc nắm được cấu trúc, nội dung, thông tin của một bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cụ thể có một số điều liên quan như: quyền sử dụng đất chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán, việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, ... Mời quý bạn đọc tham khảo nhằm thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất theo đúng quy định của pháp luật.

doc Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở - Mẫu số 2

"Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở - Mẫu số 2" sẽ giúp các bạn có thể hình dung được nội dung, điều khoản cần được trình bày trong hợp đồng mua bán nhà mà các bên cam kết, thỏa thuận với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

doc THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Tham khảo tài liệu 'thanh lý hợp đồng gia công', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng về môi giới thương mại

doc HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - Các loại hợp đồng trong kinh doanh.

doc HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC CHO THUÊ NHÀ Ở

doc HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

doc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

doc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

doc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

doc HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI

HỢP ĐỒNG VỀ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI

doc HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG VỀ MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

doc HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ

HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT

doc HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC KÝ GỞI HÀNG HÓA

doc HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)

HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC IN (VĂN HÓA PHẨM)

doc HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

HỢP ĐỒNG VỀ MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

doc HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

HỢP ĐỒNG VỀ MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

doc Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

"Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư" trình bày về các điều khoản như xác định căn hộ góp vốn, giá trị góp vốn, thời hạn góp vốn, mục đích góp vốn... mà các bên cần cam kết, thống nhất với nhau một cách cụ thể và rõ ràng để tránh những rủi ro về sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

doc HỢP ĐỒNG GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI

HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI

doc Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu" để biết cách trình bày và soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế. Hi vọng sau khi tham khảo tài liệu các bạn sẽ nắm rõ các điều khoản cần được trình bày trong bản hợp đồng.

Tổng cổng: 164 tài liệu / 9 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net