logo

pdf Bản tin Việt Nam: Thông tin thành tựu và sáng chế Việt Nam

Sản xuất biodiesel từ tảo biển, Hoàn thiện công nghệ sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Việt Nam, Sản xuất chỉ xơ dừa, Công nghệ mới bảo quản dừa tươi, Thiết kế Chip SG-8V1 tại Việt Nam. Chế tạo máy gieo lạc, Chế tạo thành công máy nông cụ đa chức năng, Máy bơm chạy bằng sức nước, Thiết bị thái thức ăn xanh cho gia súc, Máy sấy sạch nông sản, Chế vắcxin H5N1 cho gia cầm từ men bánh mì, Chế phẩm chữa bệnh từ nước thải muối, Lần đầu tiên nuôi cá ngựa gai sinh sản...

ppt Luận văn: " Xã hội Học"

Thực trạng dân số Việt Nam: Việt Nam hiện nay có khỏang 86,2 triệu người. Đứng thứ 13 thế giới, thứ 2 khu vực ĐNÁ. Tỉ lệ dân sống ở nông thôn là chủ ýêu chiếm 73% dân số của cả nước. Mỗi năm dân số nước ta tăng 1,1 triệu người. Dự đóan đến năm 2024 dân số tăng sẽ là xấp xỉ 100 triệu người.

pdf Ý thức xã hội

Tồn tại xã hội: sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, với hai loại mối quan hệ- quan hệ giữa con người với con người, quan hệ giữa con người với tự nhiên. Bao gồm các yếu tố cơ bản là phương thức sản xuất, điều kiện tự nhiên, dân số, môi trường

pdf Xã hội và tự nhiên

XÃ HỘI- BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA TỰ NHIÊN Tự nhiên: - Nghĩa rộng: toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan, bao gồm cả con người và xã hội (đặc thù). - Nghĩa hẹp: giới tự nhiên (vô cơ, hữu cơ).

pdf Bài giảng về Logic học

Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ não con người, quá trình đó diễn ra " từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng" ( Lenin). Trực quan sinh động ( tức nhận thức cảm tính) là giai đoạn xuất phát của quá trình nhận thức. Nhận thức cảm tính diễn ra dưới 3 hình thức.

pdf Giáo trình về Logic học

Thuật ngữ lo6gic được phiên âm từ tiếng nước ngoài ( logic: tiếng anh, tiếng hilap là logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng lý tính, qui luật v.v... Ngày nay,người ta sử dụng thuật ngữ 'lôgic' với những ý nghĩa sau: -Tính quy luật trong sự vận động và phát triển của thế giới khách quan.Đây chính là lôgic của sự vật,loogic khách quan. -Tính quy luật trong tư tưởng,trong lập luận.Đây chính là logic của tư duy...

doc Xã hội chính trị học

Xã hội học chính trị là một môn khoa học rất đặc thù và do đó cũng rất phức tạp, xét trên mọi chiều cạnh của nó, từ đối tượng và phương pháp nghiên cứu, từ xác định bộ máy, khái niệm, phạm trù đến nội dung và những đặc điểm của nó với tư cách là một khoa học

pdf Lời khuyên cho các giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ dạy học

Phải nói ngay rằng, đây không phải là bài viết của M4Ps mà đây là những trải nghiệm, những đúc kết của nữ giáo sư người Ấn Độ – Rashmi Kathuri – trong 15 năm gắn bó với bộ môn Toán. Thật tình cờ, khi M4Ps nhận được email của GS Rashmi Kathuria – người đoạt giải Best individual blog 2008 cho lãnh vực giáo dục – đề nghị tham gia cuộc bình chọn Best Education Blog 2009. Tuy nhiên do Maths 4 Physics viết bằng...

doc Xã hội học ĐC

Tài liệu "Xã hội học ĐC" được biên soạn nhằm các bạn sinh viên dễ dàng trong việc hệ thống và ôn tập lại các kiến thức của môn xã hội học. Tài liệu có tổng cộng 37 câu hỏi, mỗi câu hỏi có kèm theo câu trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo để tích lũy thêm kiến thức.

pdf Xã hội dân sự: khái niệm và các vấn đề

Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách quan tâm. Khái niệm "xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở Châu Âu. Các đinh nghĩa phổ biến về "xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các

pdf Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội

Giá trị đạo đức được hình thành ở mỗi cá nhân luôn phụ thuộc vào việc các cá nhân ấy được giáo dục và tiếp nhận những tư tưởng và các chuẩn mực đạo đức đúng đắn của xã hội. Khi phê phán Đuyrinh muốn đưa ra một học thuyết đạo đức vĩnh cửu, bất

doc Xã hội học đô thị

Nội dung trình bày những đặc điểm chính của xã hội đô thị được hình thành từ dạng quần cư tập trung, từ các hoạt động công nghiệp và dịch vụ. Tính chất luôn biến động của thành phố đòi hỏi một trình độ tổ chức cao.

docx Tư tưởng xã hội học của E. Durkhiem

Theo E.Durkheim, xã hội tồn tại bên ngoài cá nhân và có trước cá nhân với nghĩa là cá nhân dược sinh ra trong xã hội và phải tuân thủ các chuẩn mực, phép tắc xã hội đã có sẵn trước khi cá nhân đó được sinh ra. Vì vậy XHH cần phải xem xét hệ thống xã hội, cấu trúc xã hội và các hiện tượng xã hội với tư cách là các sự vật, các bằng chứng, các sự kiện đang tác động tới đời sống của các cá nhân....

ppt KHÁI NIỆM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI

Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội.

doc Cách mạng KHCN hiện đại với vấn đề CNH- HĐH ở Việt Nam

Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật. Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỷ XVIII và hoàn thành vào những năm 50 đầu thế kỷ XX với nội dung chủ yếu là cơ khí hóa, thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc.

pdf Tiểu luận: Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

Tín dụng cho người nghèo là một trong những chính sách quan trọng đối với người nghèo trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001- 2010. Viêt Nam là một nước đi lên từ sản xuất nông nghiệp, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nên mục tiêu xóa đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ta coi là mục tiêu hàng đầu cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu cụ thể về hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

pdf Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội

Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội qua nội dung của tài liệu này.

ppt Khái niệm xã hội hóa cái nhân

Tham khảo tài liệu 'khái niệm xã hội hóa cái nhân', khoa học xã hội, xã hội học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Brewing book "Brewing Science and practice"

Malting & Brewing processes. "The two volumes of the second edition of Malting and Brewing Science I, Malt and Sweet Wort and II, Hopped Wort and Beer, by James S. Hough, Dennis E. Briggs, Roger Stevens and Tom W. Young, appeared in 1981 and 1982. This book provided the framework for the M.Sc. in Malting and Brewing Science, the course that was offered by the British School of Malting and Brewing in the University of Birmingham(UK). It also provided the backbone of many other courses. After more than 20 years the demand for these volumes has continued, although they are increasingly out of date. Malts and Malting,......

ppt Thuyết xung đột xã hội (Áp dụng trong vấn đề giới)

Tài liệu chuyên ngành môn xã hội học giới

Tổng cổng: 34 tài liệu / 2 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net