logo

doc Luật giao thông

Tham khảo tài liệu 'luật giao thông', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

doc Bộ giao thông vận tải

Hướng dẫn thực hiện nghị quyết 15/2005/QĐ-BGTVT về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

pdf Giải thích thuật ngữ, nội dung của vận tải và bưu chính viễn thông

Khối lượng vận chuyển là khối lượng hàng hóa hoặc hành khách được vận chuyển bởi các đơn vị vận tải và các đơn vị ngành khác có hoạt động kinh doanh vận tải không phân biệt quãng đường vận chuyển.

doc Transit Agreement Viet-Lao (English final)

AGREEMENT ON THE TRANSIT OF GOODS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC.

doc QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2006/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 52/2006/QĐ-BGTVT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 211 – 06 “ÁO ĐƯỜNG MỀM – CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ”

doc QUY TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG

Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng nhựa đường đựơc ban hành kèm theo Quyết định số 2916/KHKT ngày 21 tháng 12 năm 1984 của Bộ Giao thông Vận tải.

doc QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG

Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường được ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21 tháng 12 năm 1984 của Bộ Giao thông Vận tải.

doc QUI TRÌNH KỸ THUẬT ĐO ĐỘ BẰNG PHẲNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG THƯỚC 3 MÉT

Quy trình kỹ thụât đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thứơc 3m được ban hành kèm quyết định số 1051/QĐ- KT4 ngày 10 tháng 5 năm 1979 của Bộ Giao thông Vận tải.

doc Quy trình kỹ: Thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu lớp móng trong kết cấu áo đường mềm đường ô tô sử dụng vật liệu cấp phối đá dăm (CPĐD). Quy trình này thay thế "Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô" 22 TCN 252-98.

doc Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND

Ban hành quy định về công tác bàn giao các công trình cơ sở hạ tầng giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

doc Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

doc Luật số 23/2004/QH11

Tham khảo tài liệu 'luật số 23/2004/qh11', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 12/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

doc Luật Đường sắt năm 2005

Luật số 35/2005/Qh11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005 ban hành Luật Đường sắt. Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt.

doc Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.

Tổng cổng: 16 tài liệu / 1 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net