logo

doc I. Cơ chế quản lý và sử dụng ODA của Chính Phủ Việt Nam

doc Kinh tế nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

doc Chức năng và nhiệm vụ hành chánh nhân sự

doc Thủ tục đào tạo

pdf Chuyên đề kinh tế tư nhân

doc Tình trạng bất ổn vĩ mô : nguyên nhân và phản ứng chính sách

doc BẢN CHẤT,VAI TRÒ,HÌNH THỨC, NGUỒN VÀ KIỂU PHÁP LUẬT

pdf Xác nhận kê khai giảm trừ gia cảnh: Phường, xã bó tay!

pdf Để thủ tục hành chính không còn hành là chính

pdf Đãi ngộ nhân sự trong DNTM

pdf Tuyển dụng nhân sự

pdf Khái luận về Quản trị nhân lực

pdf Thất nghiệp

pdf Tài liệu về lạm phát

pdf Hệ thống Quản lý Sản suất

pdf Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai - TS Nguyễn Khắc Thái Sơn

Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành quản lý đất đai của Nhà trường và các cơ sở đào tạo khác những kiên thức cơ bản nhất đối với quản lý nhà nước về đất đai. Bố cục của giáo trình được chia thành 3 chương: Chương 1: Đại cương về quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về đất đai; chương 2: Quá trình phát triển của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta; chương 3: Nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

doc MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CÔNG TÁC THANH TRA NHÀ NƯỚC

Trải qua một thời gian dài trăn trở tìm tòi với không ít thất bại, đôi khi rất nghiệt ngã, chúng ta đã xác định được con đường phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

doc Công chức và cải cách bộ máy hành chính

Trên đây là lời cảnh báo của tể tướng Ali Pasha gửi nhà vua Abdul Aziiz năm 1871 về công chức và bộ máy hành chính của một triều đại phong kiến thuộc đế chế Ottoman hùng mạnh. Nhưng tiếc rằng, nhà vua đã không nghe nên khoảng 30 năm sau, đế chế này bị lật đổ. Nhiều nhà sử học cho rằng, sự sụp đổ của đế chế có nguyên nhân chủ yếu từ sự suy thoái kéo dài của bộ máy hành chính nhà nước....

pdf Xây dựng mô hình nông nghiệp theo hứơng công nghiệp hóa

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, bao gồm các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Hiện nay Liên hiệp hội bao gồm 52 Hội chuyên ngành Trung ương, 34 liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh và thành phố và hơn 70 đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp hội. Nhiệm vụ của Liên hiệp hội là phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và...

doc Tự luận quản trị doanh nghiệp

DNNN do nhà nước đầu tư vốn nên nó thuộc sở hữu của nhà nước.Sau khi thành lập DNNN với tư cách là 1chủ thể kinh doanh là người trực tiếp quản lý và kinh doanh trên cơ sở sở hữu của nhà nước.DNNN fải chịu trách nhiệm trước việc bảo toàn và fát triển số vốn mà nhà nước giao cho DN để duy trì khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

Tổng cổng: 533 tài liệu / 27 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net