logo

pdf Hiệp định khung số 100/2005/LPQT

Hiệp định khung số 100/2005/LPQT về việc Trung Hoa cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

pdf Luật số 42/2005/QH11

Luật số 42/2005/QH11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan do Quốc hội ban hành

pdf Hiệp định số 86/2005/LPQT

Hiệp định số 86/2005/LPQT về Dự án “Nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ

pdf Hiệp định quá cảnh hàng hoá

Tham khảo tài liệu 'hiệp định quá cảnh hàng hoá', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Hiệp định về quá cảnh hàng hóa

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

pdf Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính

Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút

pdf Nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh XNK

E-commerce (Electronic commerce - Thương mại điện tử) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử, là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện công nghệ điện tử mà nói chung là không cần phải in ra giấy trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch (nên còn

pdf Luật Hải quan Việt Nam

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

doc Nghị định số 40/2007/NĐ-CP

Nghị định quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

doc Thủ tục số 4194/TCHQ-GSQL

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua từ nội địa vào KCX

doc Nghị định Số: 149/2005/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

doc Luật số: 45/2005/QH11

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

doc Nghị định số: 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường

doc Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

doc Thông tư Số: 99/2008/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

doc Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC

Ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

doc Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan

Tham khảo tài liệu 'quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Công văn 3747/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Công văn 3747/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phục vụ sản xuất, kinh doanh theo chế độ phi mậu dịch (không nhằm mục đích thương mại)

pdf Công văn 3775/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Công văn 3775/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan nhập khẩu hàng có xuất xứ Lào theo hạn ngạch thuế quan của các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu Treo

doc Công văn 3805/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Công văn 3805/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại đá granit nhập khẩu

Tổng cổng: 85 tài liệu / 5 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net