logo

pdf Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA

Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA về việc ban hành Quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự do Bộ Công an ban hành

pdf Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

pdf Quyết định số 1230/QĐ-TTg

Quyết định số 1230/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

pdf Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

pdf Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

pdf Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng

pdf Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng...

pdf Quyết định số 1213/QĐ-TTg

Quyết định số 1213/QĐ-TTg về việc phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

pdf Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND

Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về việc quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Nghị định số 100/2008/NĐ-CP

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 1177/QĐ-KTNN

Quyết định số 1177/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Kiểm toán Nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 12476/QĐ-CT-THNVDT

Quyết định số 12476/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

pdf Quyết định số 12477/QĐ-CT-THNVDT

Quyết định số 12477/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe gắn máy do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

pdf Quyết định số 1766/QĐ-BTP

Quyết định số 1766/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

pdf Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

pdf Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

pdf Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

pdf Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND về thành lập Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tổng cổng: 213 tài liệu / 11 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net