logo

ppt GRAMMAR COURSE – I

ppt SUBJUNCTIVE

ppt Subject & Verb Agreement

ppt Bài giảng về Reported Speech

ppt RELATIVE CLAUSES/ ADJECTIVE CLAUSES

ppt INVERSION

doc Bài giảng GRAMMAR COURSE I

ppt Tài liệu GRAMMAR COURSE I

ppt CONDITIONAL SENTENCES

ppt ADJECTIVEADJECTIVES AND ADVERBS

pdf VĂN PHẠM ANH VĂN

pdf English for Nutrition and Food sciences

pdf WHO ,WHICH ,WHOM....

pdf Word - formation in English

pdf The Practice of English Language Teaching

pdf Tài liệu về học Ngữ pháp tiếng Anh

Tài liệu về ngữ pháp tiếng anh được biên soạn một cách ngắn gọn ,sút tích giúp các bạn đọc dễ hiểu và tự tin hơn khi bước vào học phần này.Chúc các bạn học tốt.

xls Tài liệu về Từ vựng tiếng anh

Đây là một số từ vựng tiếng anh gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

doc Using Adverb Clauses with Time

The first page focuses on adverb clauses which are often called "time clauses" in English grammar books and follow specific patterns. Take a look at the chart below to study the various usage of different time expressions.

doc Adverb Clauses to Show

These type of clauses show an unexpected or non selfevident result based on the dependent clause. Example: He bought the car even though it was expensive. Take a look at the chart below to study the various usages of adverb clauses showing opposition.

doc WHO ,WHICH ,WHOM

WHO ,WHICH ,WHOM.... Không phải ngẫu nhiên mà ngừơi ta xem Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM....là một trong " tứ trụ" trong cấu trúc câu tiếng Anh ( cùng với : câu tường thuật , chia động từ ,câu bị động

Tổng cổng: 184 tài liệu / 10 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net