logo

doc PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

Trình bày báo cáo khoa học không phải là một việc dễ dàng. Trong bài này chúng ta sẽ đưa ra một vài điểm cần lưu ý khi trình bày một báo cáo khoa học.

pdf Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Công việc thiết kế sáng tạo, với mục tiêu thỏa măn tối đa các yêu cầu của đối tượng sử dụng sản phẩm thiết kế, cũng có thể được coi như một nghiên cứu khoa học, bởi vì trong quá trình đó, người thiết kế luôn phải có định hướng, luôn đặt ra các câu hỏi và gian khổ đi tìm các phương án trả lời, hay nói một cách khác, người thiết kế phải có tư duy của một nhà nghiên cứu khoa học và có một phương...

pdf Hình thức trình bày Luận văn Thạc sỹ - Dương Quý Phương

Hình thức trình bày Luận văn Thạc sỹ của tác giả Dương Quý Phương gồm 6 chương, bao gồm: Chương 1 mở đầu, chương 2 hình thức trình bày Luận văn Thạc sỹ, chương 3 một số kỹ thuật cho một văn bản khoa học, chương 4 kết luận, chương 5 phụ lục. Tham khảo nội dung tài liệu để có thêm thông tin và biết cách làm một luận văn đạt hiệu quả cao.

doc Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Là cơ quan có chức năng tham mưu cho Thành Ủy và UBND thành phố về các vấn đề kinh tế xã hội, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện thường phải gắn với thực tiễn và có thể ứng dụng nhằm đáp ứng tốt cho công tác tham mưu.

pdf Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là tìm hiểu, xem xét, điều tra có phương pháp khoa học để từ những dữ liệu đã có muốn đạt đến một kết quả nghiên cứu mới hơn, cao hơn, giá trị hơn. Mục đích của nghiên cứu khoa học xét về thực chất là nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

pdf NGHIÊN CỨU ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG KHÔNG GIAN TRONG MỐ TRỤ CỬA VAN CUNG CÓ KỂ ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA CỐT THÉP.

Trong thực tế để có thể xác định được ứng suất và từ đó tính được hàm lượng cốt thép dùng cho kết cấu công trình, người ta mới chỉ mô hình hóa quá trình làm việc của bê tông mà chưa đề cập đến ảnh hưởng của cốt thép nằm trong kết cấu đó. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của cốt thép tới sự phân bố ứng suất trong bê tông chịu lực phức tạp nhằm làm rõ khả năng chịu lực của cốt thép trong kết cấu và ảnh hưởng...

pdf Báo cáo khoa học “Tội phạm tham nhũng - một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống”

Bước vào thế kỷ thứ 21, tất cả thế giới đang vận hanh theo xu hướng mới: hoà bình, đối thoại, hội nhập và cùng phát triển. Các ranh giới ngăn cách về kinh tế, chính trị, tôn giáo, sắc tộc sẽ dần được xoá bỏ. Việt Nam cũng ở trong xu hướng chung đó. Là một bước đang phát triển, Việt Nam gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập nhất là về kinh tế, khoa học - kỹ thuật và công nghệ. Bằng việc phát huy cao độ nguồn nội lực trong nước và...

pdf Guide to the Successful Thesis and Dissertation

Although great care has been taken to provide accurate and current information, neither the author(s) nor the publisher, nor anyone else associated with this publication, shall be liable for any loss, damage, or liability directly or indirectly caused or alleged to be caused by this book. The material contained herein is not intended to provide specific advice or recommendations for any specific situation.

pdf Trình bày báo cáo Luận văn tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn cho các bạn sinh viên cách trình bày báo cáo đề tài tốt nghiệp rõ ràng và tốt nhất. Tài liệu tập trung vào các nội dung sau:Các yêu cầu trình bày một LVTN - Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp - Một số điểm chú ý trong trình bày - Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN - Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp

pdf Trích Báo cáo "Xây dựng hệ thống kiểm soát quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp một các hiệu quả"

Tiền là một trong các loại tài sản trọng yếu và đóng vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Chính vì thế việc xây dựng kế hoạch để quản lý một cách hiệu quả tiền mặt sẽ giảm thiểu rủi ro về khả năng thanh toán cũng như tăng hiệu quả sử dụng đồng tiền của doanh nghiệp, đồng thời giúp ngăn ngừa các hành vi gian lận về tài chính. Bài nghiên cứu này giới thiệu phương thức quản lý lượng tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp vừa và...

pdf Dự kiến phân công viết đề tài khoa học cấp Bộ 2007

Trên thế giới, nguồn vốn để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nguồn trong nước (nguồn từ ngân sách nhà nước, từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và từ hộ gia đình), nguồn của nước ngoài; v.v. Với xu thế hiện nay, doanh nghiệp - chủ thể gây ô nhiễm lớn nhất- đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường tại nhiều nước trên thế giới. Tại đây, doanh nghiệp đã trở thành...

pdf Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp

Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp sinh viên năm cuối của khoá học thực hiện khoá luận tốt nghiệp dưới hình thức làm đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng đề cương nghiên cứu và hoàn thành tốt khoá luận. Mời các bạn cùng tham khảo để hoàn thành khóa luận của minhg. Chúc các bạn thành công!

pdf LUẬN VĂN NÉN ẢNH SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI WAVELET VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC DỊCH VỤ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN DI ĐỘNG

Để có thể sử dụng các dịch vụ Internet không dây cũng như nhiều dịch vụ dữ liệu khác trên nền các ứng dụng di động cần có một kỹ thuật then chốt để có thể hỗ trợ truyền thông nhiều dạng dữ liệu trong thông tin di động tế bào như: thoại, văn bản, hình ảnh và video.

pdf Báo cáo khoa học: Xác định khu vực cây xanh đồ thị bằng ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao - Quickbird

Báo cáo khoa học: Xác định khu vực cây xanh đồ thị bằng ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao - Quickbird nhằm đề xuất phương pháp xác định cây xanh khu vực đô thị bằng ảnh viễn thám Quickbird.

pdf Giáo trình Seminar 1 - PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ, ThS. Lê Vĩnh Phúc (ĐH Cần Thơ)

Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho sinh viên cảm thấy tự tin hơn khi bước vào viết một bài luận văn tốt nghiệp, đồng thời giúp sinh viên thực hiện đúng quy định về hình thức trình bày cũng như từng phần của luận văn nên viết những gì. Ngoài ra, giáo trình này còn hướng dẫn sinh viên cách báo cáo trước hội nghị và cách tổ chức buổi hội thảo khoa học. 

doc How to organize your thesis

Lưu ý này mô tả làm thế nào để tổ chức các luận án bằng văn bản là yếu tố trung tâm của văn bằng tốt nghiệp của bạn. Để biết làm thế nào để tổ chức các tài liệu luận án, trước tiên bạn phải hiểu những gì nghiên cứu cấp sau đại học là tất cả về, vì vậy mà được bao phủ quá. Nói cách khác, lưu ý này sẽ có ích khi bạn chỉ nhận được bắt đầu trong chương trình sau đại học của bạn, cũng như sau khi bạn bắt đầu viết luận án......

pdf Mẫu khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp

Xin giới thiệu với bạn đọc "Mẫu khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp" - Mẫu này phù hợp cho sinh viên, những bạn chuẩn bị luận án thạc sĩ, chuyên đề,...Mời bạn cùng tham khảo.

pdf Báo cáo chuyên đề nhóm 3 " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò ,chức năng,trách nhiệm và cơ cấu"

Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đã từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước và quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,

Tổng cổng: 18 tài liệu / 1 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net