logo

doc Tổng quan về GHOST 4.0 - Chương 1

Tổng quan về GHOST 4.0: GHOST là chương trình chuyên dùng để sao chép ổ đĩa cứng tương thích tốt với các hệ điều hành hiện có trên thị trư (Dos, Win95, Win98, WinNT và OS/2). Chương trình này có thể đựơc dùng để rút ngắn thời gian cài đặt phần mềm ban đầu lên hàng loạt máy có cấu hình như nhau. Thí dụ, thời gian cài đặt Windows 9 sẽ được rút ngắn từ 1h.

doc Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong Win XP

Thực tế cho thấy có rất nhiều trường hợp ổ cứng máy tính đột nhiên ngừng họat động, hay nói đơn giản là " đã chết", mà chẳng có nguyên nhân rõ rệt nào. Và điều này xảy ra, kể cả ổ cứng của bạn vẫn trong thời gian bảo hành, bạn vẫn là người thiệt thòi vì không có một nhà sản xuất nào lại bảo hành cho dữ liệu được lưu trữ trong ổ đĩa.

doc TÌM HIỂU VỀ EKAHAU SITE SURVEY

Ekahau Site Survey 2.1 (ESS) là công cụ phần mềm trợ giúp ghi lại, mô tả, dự tính, đánh giá và đưa ra báo cáo về những đặc tính khác nhau của mạng vô tuyến Wi-Fi: - Hình thành được những ý niệm về khu vực phủ sóng được dự kiến, tốc độ dữ liệu, các đặc tính khác của mạng không dây sử dụng các ảnh sơ đồ dạng JPG, PNG. - Xác định vị trí các access point hoạt động tốt và không hoạt động. - Tìm vị trí tối ưu đặt các access point mới và hiện tại....

pdf Mainboard via j601cfr2

Tài liệu tham khảo về Mainboard via j601cfr2...

pdf Mainboard Jet way 845 gdmln

Tài liệu tham khảo về Mainboard Jet way 845gdmln...

pdf Mainboard Intel 845 eiclient schem

Tài liệu tham khảo về Mainboard Intel 845eiclient schem...

doc Khống chế Virus Autorun

Xin lưu ý là đằng sau chữ không thể xoá là ba dấu chấm và một dấu gạch chéo, nếu như không có 2 dấu dấu chấm trở lên và 1 dấu \ thì không được, còn tên này thì các bạn tuỳ chọn. (đây là một cách lợi dụng winrar) Trong cmd nhập lệnh như sau:

docx Vấn đề bảo mật trong ứng dụng Ajax

AJAX, viết tắt từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ), là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết, thay vì tải đi tải lại toàn bộ trang web.

pdf LINK SUB

Các thông số của Link giúp chúng ta thay đổi cách Physique định dạng mesh ở các khớp nối. Khi một khớp bị bẻ cong hay quay physique sẽ mặc định định dạng các vertex ở 2 bên khớp nối giống như nhau

pdf Khái niệm List Controller Weights

Ý tưởng của List Controllers bao gồm việc diễn hoạt đối tượng bằng cách chồng nhiều lớp hoạt cảnh lên nhau, sau đó đặt ảnh hưởng (weighing) đối với mỗi hiệu ứng. Ví dụ, bạn có thể diễn hoạt việc quay của một đối tượng sao cho trục X quay trên một lớp và trục Y quay trên lớp còn lại, sau đó trộn 2 lớp này và đặt ảnh hưởng( weight) trên mỗi lớp.

pdf Microsoft Forefront TMG - Part 3 - Access Rule03

Như vậy đến đây chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc tạo các Rule (Allow/Deny) cho các máy trong Internal Network có thể truy cập External Network

pdf Microsoft Forefront TMG - Part 3 - Access Rule02

Đồng ý cho các giao thức HTTP, HTTPS, FTP (các Port 80,443,21) theo một chiều từ Internal sang danh sách Allow Web, quyền này được gán lên mọi User có trong Group Kinh Doanh của mạng Internal

pdf Microsoft Forefront TMG - Part 3 - Access Rule01

Như vậy chúng ta đã hoàn tất các bước cài đặt Forefront TMG và cấu hình cho tất cả các máy từ Internal Network có thể truy cập Forefront TMG (Local Host) bằng Firewall Client. Và như chúng đã biết sau khi cài đặt xong Forefront TMG lập tức ngăn cách giữa Internal Network và External Network bởi chính nó, khi đó các máy trong Internal Network không thể truy cập được ra ngoài (mạng Internet) và ngược lại.

pdf Microsoft Forefront TMG - Part 2 - Secure NAT - Proxy - Firewall Client

Ở bài trước chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt Forefront TMG trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các giao thức truyền tải mà Forefront TMG tương tác các máy trong Internal Network

pdf Microsoft Forefront TMG - Part 1 - Installation

Kể từ phiên bản ISA Server 2006 trở đi Microsoft đã ngừng phát triển chương trình này và chính thức cho ra mắt sản phẩm mới là Microsoft Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG) đây chính là một cải tiến đáng kể từ phía Microsoft vì thực sự Forefront TMG chính là phiên bản tích hợp của:

pdf Hacking GMail 02

If you’re not using Internet Explorer—and for the sake of this book, at least, I recommend you do not, and employ Firefox (as I am in this chapter’s screenshots) or Mozilla instead—this is a drawback to the keyboard shortcuts. Grasp your mouse, and click the Send button instead.

pdf Hacking GMail Computer

All email communications on the internet are possible by two protocols: 1) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP port-25) 2) Post Office Protocol (POP port-110) E-Mail hacking consists of various techniques as discussed below.The most effective and easiest way to trace an email is to analyze it's email headers. This can be done by just viewing the full header of received email.

pdf Credit Card Hacking Version 2

Tài liệu giới thiệu một hình thức hack dựa vào lỗ hổng bảo mật của MSSQL, dựa vào lỗ hổng này chúng ta áp dụng những đoạn mã để khai thác và tìm kiếm được thông tin từ Database của server đó.

pdf Chương 4 : Firewall - Mã hóa - virus

Tường lửa là gì? Là một hàng rào giữa hai mạng máy tính - nó bảo vệ mạng này tránh khỏi sự xâm nhập từ mạng khác

pdf Chương 3 : Mạng riêng ảo

Phân loại mạng riêng ảo : Remote-Access VPN Intranet-based VPN Extranet-based VPN

Tổng cổng: 374 tài liệu / 19 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net