logo

pdf Luận văn Lymphôm Không Hodgkin người lớn

Nguyên nhân: + Suy giảm miễn dịch. + Rối loạn tăng sinh dòng lymphô sau ghép cơ quan. + Nhiễm virus HIV + Rối loạn miễn dịch mắc phải.

pdf Tiểu luận: Báo cáo về bệnh dịch tễ học và các đặc điểm lâm sàng

Dịch tễ học là khoa học nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật trong các cộng đồng và tạo nền tảng logic cho những kế hoạch y tế trong việc chữa trị và phòng ngừa. Khoa học này là mấu chốt của nghiên cứu y tế cộng đồng và y học dự phòng, dựa trên khái niệm y học dựa trên bằng chứng (evidence-based medicine). Dịch tễ học giúp chuyên viên y tế xác định các yếu tố nguy cơ của bệnh, phát triển và tối ưu hóa phương thức điều trị của...

pdf Luận văn giải phẩu học tuyến giáp_Chương 1

Tài liệu tham khảo về luận văn giải phẩu học tuyến giáp dành cho sinh viên ngành y

Tổng cổng: 3 tài liệu / 1 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net