logo

doc TƯ PHÁP QUỐC TẾ VIỆT NAM VÀ DẪN CHIẾU TRONG LĨNH VỰC HỢP ĐỒNG

Dẫn chiếu ngược lại và dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba (gọi chung là dẫn chiếu) là hiện tượng trong đó pháp luật nước ngoài, đã được chỉ định bởi quy phạm xung đột của pháp luật tòa án để chi phối một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

pdf Nghị định số 103/2009/ NĐ-CP

Nghị định số 103/2009/ NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

pdf Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương

Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mianma (1994).

pdf Quyết định số 22/2006/QĐ-BNN

Quyết định số 22/2006/QĐ-BNN về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

pdf Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND

Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 37/2006/QĐ-BVHTT

Quyết định số 37/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế tổ chức thi hoa hậu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

pdf Quyết định số 459/2006/QĐ-TTg

Quyết định số 459/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 02/2006/QĐ-UBQGNCT

Quyết định số 02/2006/QĐ-UBQGNCT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

pdf Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành

pdf Quyết định số 411/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 411/2006/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

pdf Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT

Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT về việc đặt tên, đổi tên dường, phố và công trình công cộng do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

pdf Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 07/2006/tt-bgdđt', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Thông tư liên tịch số số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT

Thông tư liên tịch số số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT về việc hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

pdf Quyết định số 03/2006/QĐ-BCN

Quyết định số 03/2006/QĐ-BCN về việc ban hành danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

pdf Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng các cấp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg

Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Thông tư số 33/2006/TT-BVHTT

Thông tư số 33/2006/TT-BVHTT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, viên chức ngành văn hóa - thông tin do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

pdf Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch

Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A rập Ai cập

pdf Quyết định số 376/QĐ-TTg

Quyết định số 376/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Thi đua khen thưởng thuộc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Chỉ thị số 03/2006/CT-BGTVT

Chỉ thị số 03/2006/CT-BGTVT về việc tăng cường thực hiện chính sách trợ giúp người tàn tật trong ngành Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Tổng cổng: 277 tài liệu / 14 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net