logo

ppt Delegate trong c#

Delegate là giải pháp thay thế cho function pointer của C++.Delegate gói gọn một phương thức (method) với một tập hợp tham số và kiểu trả về xác định.

pdf ActionScript Reference Guide

This guide contains links to third-party websites that are not under the control of Macromedia, and Macromedia is not responsible for the content on any linked site. If you access a third-party website mentioned in this guide, then you do so at your own risk. Macromedia provides these links only as a convenience, and the inclusion of the link does not imply that Macromedia endorses or accepts any responsibility for the content on those third-party sites.

pdf Tài liệu tham khảo Access

Tài liệu tham khảo Access VNI

pdf Standard controls_bài 2

Kiểu hiển thị của texbox gồm 3 giá trị: + Singleline: hiển thị 1 trường nhập liệu trên 1 dòng + Multiline: hiển thị 1 trường nhập liệu nhiều dòng + Password: hiển thị 1 trường nhập mà text sẽ được thay thế bằng các ký tự đặc biệt. b

pdf Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần V)

Toolbars trong .NET đã được nâng cấp bằng cách thêm chức năng cho các ToolBarButtons trong collection của những buttons ấy.Để dùng thử Toolbar control, bạn hãy khởi động một Project mới và đặt một Toolbar vào form chính bằng cách doubleclick lên Toolbar icon trong Toolbox. Một Toolbar sẽ hiện ra nằm ngay dưới tiêu đề của form. Kế đó rightclick lên Toolbar ấy và chọn Properties để edit property Buttons Collection bằng cách click lên chữ ...

pdf Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần IV)

Trong Windows Forms có một gia đình controls mới mà ta chỉ có thể dùng khi chúng đi chung với các controls khác trên cùng một form. Chúng được gọi là Provider Controls và có đặc tính là khiến cho các property mới hiện ra trong các controls khác.Provider Controls không hiển thị trên form

pdf Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần III)

Những chương trình ứng dụng chuyên nghiệp ta mua ngoài chợ để dùng thường thường có đặc tính resize các controls hay định vị trí của các controls trên form một cách tự động. Nếu bao giờ bạn đã thử thêm các chức năng ấy cho một chương trình áp dụng viết bằng VB6 của mình, bạn sẽ thông cảm rằng coi vậy chớ đó không phải là chuyện nhỏ. Tưởng

pdf Lập trình web động với PHP/ MySQL (p2)

Trước khi chúng ta tạo các table trong CSDL của MySQL, có một vài thứ bạn cầ phát biểu rõ. Những khái niệm cơ bản mà tôi sắp giới thiệu sau đây rất quan trọng. Bạn hạy chắc rằng mình đã nắm kỹ về chúng

doc Chương 2. Sử dụng các điều khiển Standard

Hộp thoại New Website hiện ra bạn chọn ASP.NET WebSite rồi chọn thư mục bạn để Website và ngôn ngữ kịch bản để bản viết Web và nhấn OK www.vietdragons.com

pdf Joomla Administrator Manual

Hiện tại chúng ta đang ở trong tiến trình cấu trúc lại các chương của Administrator Manual. Và chúng tôi cần sựu giúp đớn tình nguyện của bạn để hoàn thành việc viết và sửa bản in. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Documentation forum, http://forum.joomla.org/index.php/board,59.0.html

pdf Giáo trình đào tạo xây dựng và quản trị Website, Portal

Mạng Internet ngày nay là một mạng toàn cầu, bao gồm hàng chục triệu người sử dụng, được hình thành cuối thập kỷ 60 từ một thí nghiệm của Bộ Quốc phòng Mỹ.Tại thời điểm ban đầu đó là mạng ARPAnet của ban quản lí dự án nghiên cứu quốc phòng, một trong những mục đích của nó là xây dựng mạng máy có tính khả năng chịu đựng các sự cố.

doc Hướng dẫn quản trị Joomla

Cài đặt mới Joomla sẽ có một người dùng được cài. Người dùng (user) này được biết như là Super Administrator (siêu quản trị viên). Super Administrator có tên truy cập (login name) là “admin”. Bạn sẽ tạo một password cho Super Administrator trong qua trình cài đặt Joomla. Vì lí do an ninh, bạn nên đổi tên truy cập và password của Super Administrator.

doc Giới thiệu CSS

Phần các bài học này sẽ mang tới cho bạn một số kiến thức khác để tạo cho Website có thêm một phong cách hay một kiểu cách thống nhất mà bạn không phải mất nhiều thời gian và công sức để chỉnh sửa trên nhiều trang Web của bạn.

pdf Microsoft Fronpage2002

Ngày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế xã hội.

pdf Silverlight step by step

Chào mừng bạn đến với Silverlight, một công nghệ đa nền tảng, cho phép xây dựng các ứng dụng tương tác trên Web không phụ thuộc trình duyệt và tương tác với server

pdf Hướng dẫn crack

Hướng dẫn crack

pdf Hướng dẫn giao dịch vàng theo mô hình quốc tế

II. Đăng nhập tài khoản: 1. Đăng nhập: Vào File - Login như màn hình để đăng nhập vào Tài khoản của bạn. Sẽ hiển thị màn hình dưới, bạn nhập Login number và password do WSG cung cấp. Chọn Sever là Gbtrade IWC-International Server

pdf Web information systems

The chapters of this book provide an excellent overview of current research and development activities in the area of web information systems. They supply an in-depth description of different issues in web information systems areas, including web-based information modeling, migration between different media types, web information mining, and web information extraction issues.

pdf Apache Shindig

Apache Shindig is an OpenSocial container and helps you to start hosting OpenSocial apps quickly by providing the code to render gadgets, proxy requests, and handle REST and RPC requests. Apache Shindig's goal is to allow new sites to start hosting social apps in under an hour's worth of work. Apache Shindig is currently undergoing Incubation at the Apache Software Foundation.

pdf Designing Without Tables Using CSS

This excerpt encapsulates the Summary of Contents, Information about the Author and SitePoint, Table of Contents, Preface, four chapters of the book, and a portion of Appendix C: CSS Property Reference.

Tổng cổng: 100 tài liệu / 5 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net