logo

pdf Bài toán hệ khung phẳng

Trong bài này, bạn sẽ thực hành giải một hệ khung có kích thước như sau: - Chiều dài khung là 5m và chiều cao là 3m - Khung chịu tải trọng phân bố đều với Q=1.15T/m - Vật liệu là bê tông cốt thép (BTCT) với mô đun đàn hồi

pdf Hệ dầm ghép

Trong bài tập này. bạn sẽ thực tập giải bài toán hệ dầm ghép và dầm đơn giản sau đó bằng kết quả thực hiện sẽ đưa ra kết luận, nên sử dụng loại nào thì kinh tế nhất.

pdf Tính toán kết cấu

Trong bài tập này bạn sẽ thực tập tính toán một dần liên tục. Dầm liên tục thường xuất hiện một trong những bài toán về cầu đường với mô hình dưới đây:

pdf Hướng dẫn cài đặt sap 2000

-Các bước tiến hành: Đưa đĩa CD-Rom chứa chương trình cài đặt vào trong máy, chương trình Autorun tự động chạy. Một giao diện xuất hiện trên màn hình cho phép bạn tùy chọn, nếu đĩa CD của bạn không có chế độ chạy tự động các bạn tiến hành như sau:

pdf Chức năng nhập và xuất file trong sap 2000

Nhập và xuất file trong sap 2000 được thực hiện trên cơ sở dữ liệu đã tạo cho kết cấu. Cơ sở dữ liệu này được lưu dưới dạng nhị phân và không nhập cùng với các file nhập văn bản.

pdf Hệ dầm giao

Trong hộp thoại Coordinate System Definition bạn tiến hành khai báo như sau: - Nhấp chuột vào cartesian - Trong mục vào giá trị sau: + X direction : 1 + Y direction: 1

pdf Khung không gian

Cho hệ khung gồm 4 tầng, khoảng cách giữa các tầng là 4m - số nhịp theo phương X là 2 - Số nhịp theo phương Y là 2 - Bề rộng nhịp theo phương X là 5m

pdf Giới thiệu một số dịch vụ kỹ thuật phân tích

Trung t©m ®¸nh gi¸ h− háng vËt liÖu ViÖn khoa häc VËt liÖu GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH HƯ HỎNG vËt liÖu TRONG CÔNG NGHIỆP CỦA COMFA Trung tâm Phân tích hư hỏng vật liệu công nghiệp (COMFA), Viện Khoa học Vật liệu (IMS), 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Những sự cố, hư hỏng xảy ra bất ngờ với các chi tiết thiết bị không chỉ làm ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ dây chuyền sản xuất, mà đôi khi còn dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và của....

pdf Cầu treo dây võng Kashi_kaikyo_bridge

Tham khảo tài liệu 'cầu treo dây võng kashi_kaikyo_bridge', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Khái niệm về vật liệu

Vật liệu ở dây chủ dùng để chỉ những vật rắn mà con người sử dụng để chế tạo dụng cụ, máy móc, thiết bị, xây dựng công trình và ngay cả để thay thế các bộ phận cơ thể hoặc thể hiện ý đồ nghệ thuật.

doc Tiểu luận: " Đập vật liệu địa phương"

Đập vật liệu địa phương được hiểu một cách đơn giản là đập được xây dựng từ các vật liệu lấy ngay địa phương có công trình xây dựng, không phải vận chuyển xa, không qu công nghệ chế bíen phức tạp. Vì vậy, đập vật liệu địa phương còn được gọi là đập vật liệu tại chỗ.

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 11

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 11: " Đánh giá an tòan ổn định đập đất- đá".

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 10

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 10: " Đánh giá an tòan ổn định đập đất đá"

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 9

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 9: " Đánh giá an tòan ổn định các đập vật liệu địa phương".

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 8

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 8: " Đánh giá tình trạng thấm và biện pháp xử lý"

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 6

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 6: " Tính tóan trạng thái ứng suất- Biến dạng đập vật liệu địa phương"

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 5

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 5: " Tính tóan tải trọng động đất đập vật liệu địa phương ".

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 4

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 4: " Tính tóan áp lực kẽ rỗng đập vật liệu địa phương".

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 3

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 3: " Tính toán thấm và ổn định thấm đập vật liệu địa phương".

doc Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 2

Tài liệu tham khảo việc xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình_ Phần 2: " Tính toán ổn định trược mái đập vật liệu địa phương".

Tổng cổng: 293 tài liệu / 15 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net