logo

pdf Sổ hướng dẫn dành cho người mới nhập cư đến Mỹ

Hãy cất giữ ở nơi an toàn tất cả những giấy tờ quan trọng mà quý vị đã mang theo từ quốc gia của mình. Những giấy tờ này bao gồm hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy hôn thú, giấy ly dị, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đại học, và những chứng chỉ cho thấy quý vị đã qua những quá trình huấn luyện hoặc có những kỹ năng đặc biệt.hy vọng nó sẽ hữu dụng cho tất cả các gia đình khi đặt chân vào Hoa Kỳ....

pdf Chỉ thị số 01/2001/CT-NHNN

Chỉ thị số 01/2001/CT-NHNN về việc xử lý nợ tồn đọng của các ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

pdf Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg

Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

doc NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2007/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

doc Thông tư Số: 08/2008/TTLT-BTP-BNV

Thông tư hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

doc NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 113/2008/NĐ-CP BAN HÀNH QUY CHẾ TRẠI GIAM

Căn cứ Pháp lệnh Thị hành án phạt tù ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thị hành án phạt tù ngày 19 tháng 10 năm 2007;

doc Nghị định số 02/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng

pdf LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SỐ 69/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Tổng cổng: 9 tài liệu / 1 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net