logo

doc Luật Thương mại số 36/2005/QH11 năm 2005

Luật Thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi bổ sung theo nghị quyết 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kì họp thứ 10. Luật này quy định về hoạt động thương mại.

doc Luật đầu tư số 59/2005/QH11

Luật này quy định về họa động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

doc Quyết định của bộ kế hoạch và đầu tư số 521-2007-QĐ-BKH

Quyết định của bộ kế hoạch và đầu tư số 521-2007-QĐ-BKH BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

doc Mẫu hồ sơ mời thầu về dịch vụ tư vấn

Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

doc QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 419-2008-QĐ-BKH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Điều 59 và Khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và đấu thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, ...

doc Quy hoạch phát triển Đài truyền hình Việt Nam đến năm 2010

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển đài truyền hình Việt Nam đến năm 2010

pdf Công văn 4506/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Công văn 4506/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư thành lập cảng cạn (ICD)

pdf Công văn 1100/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 1100/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

doc Công văn 4525/BGTVT-VPBCĐ của Bộ Giao thông Vận tải

Công văn 4525/BGTVT-VPBCĐ của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

doc Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu

doc Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc

doc Quyết định 1954/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 1954/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư "Nâng cao an toàn bến khách ngang sông"

pdf Công văn 1102/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 1102/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò giai đoạn II vay vốn của Bỉ

pdf Công văn 1113/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 1113/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về dự án chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ Hà Lan tài trợ

doc Công văn 1390/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Công văn 1390/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc góp ý Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực Tháp Chàm - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bỉ

doc Công văn 1377/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1377/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án “Trụ sở Công ty và văn phòng cho thuê tại 124 Tôn Đức Thắng” của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội

doc Công văn 1383/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1383/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát tỉnh Tây Ninh

doc Công văn 4662/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải

Công văn 4662/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm - Đông Ninh qua sông Hồng

pdf Công văn 4709/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Công văn 4709/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy Dệt nhuộm tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

doc Công văn 04/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Công văn 04/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tổng cổng: 74 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net