logo

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Do nhu câu hien nay thiêu su cân bang các nguôn lương thuc giLa các tMnh ñông bang và thành th), thành th) thì thiêu go còn các tMnh như :An Giang, Cân Thơ , Tiên Giang …thì thDa go, nhưng thiêu :phân bón, vat tư khác…vì vay nên chúng tôi quyêt ñ)nh thành lap công ty .Hien nay, công ty có quen biêt mot sô khách hàng như: Cty TNHH BÌnh Tây, Tong cty lương thuc Miên Nam, Cty lương thuc Tiên Giang, Cty bot mì Bình ðông, DNTN Hòang Dung 2……...
Chúng tôi đang tạo link, vui lòng đợi 20 giây

doc Luận văn: Thực trạng lao động nông thôn ở các làng nghề

doc Đề án: Kế hoạch sản xuất và kế hoạch dự trữ trong doanh nghiệp

doc Luận văn: Đánh giá tình hình hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh

doc Luận văn: Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc của các doanh nghiệp Việt nam

doc Luận văn: Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU

doc LÃI SUẤT&CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ

pdf Luận văn tốt nghiệp " Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp"

pdf Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế, xây dựng các cổng điện tử, đặc biệt là chính phủ điện tử, thương mại điện tử với các dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Việt Nam .

doc Tiểu luận: Hợp đồng lao động (pháp luật đại cương)

Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, nó là cơ sở để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình.

pdf Báo cáo: " Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ngành thuỷ sản"

Thuỷ sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước bởi những thành tựu mà ngành đạt được trong thời gian vừa qua và những triển vọng trong tương lai. Đóng góp của ngành thuỷ sản hàng năm vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước khoảng 8% và đóng góp vào GDP khoảng 4%

Tổng cổng: 485 tài liệu / 49 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net