logo

doc Hướng dẫn công việc Xuất nhập khẩu

Đảm bảo cho nhân viên xuất nhập khẩu thực hiện theo đúng qui trình xuất nhập khẩu, thực hiện đúng tiến độ giao hàng theo yêu cầu khách hàng. Đối với hàng chỉ định, liên hệ với khách hàng để biết hãng tàu /hãng hàng không để Book chỗ và nắm ngày giờ ra hàng, cảng xuất, tên tàu. Trong trường hợp xuất hàng theo điều kiện CIF, tự liên hệ hãng tàu để lấy Booking và nắm ngày giờ, tên tàu, cảng xuất đồng thời liên hệ công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng.

doc HƯỚNG DẪN TRUY TÌM NHẬN BIẾT SẢM PHẨM

I. MỤC ĐÍCH: - Tìm kiếm sản phẩm, trong trường hợp sản phẩm bị mất, hoặc các sản phẩm bị lẫn vào nhau, dễ dàng tìm ra vị trí để sản phẩm. - Đảm bảo CBCNV Công ty hiểu rõ toàn bộ các công đoạn tạo thêm thêm giá trị của sản phẩm thêu.

doc BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN

Tham khảo tài liệu 'bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH

Tham khảo tài liệu 'bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng tổ chức hành chánh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Tham khảo tài liệu 'bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng kế hoạch kinh doanh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Developing Corporate Security Policy

Tham khảo tài liệu 'developing corporate security policy', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ppt Roles of CIO for Innovative Government

The promotion of structural reforms should be encouraged for existing social structures as well as for any forces that have been resisting the various reforms that have been implemented up till this time. In the process, Japan shall aim to significantly advance into becoming a society in which more people actively have a vision and dream for the future.

ppt Kỹ năng khai thác thị trường- U

Tham khảo tài liệu 'kỹ năng khai thác thị trường- u', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Bước ngoặt trong đàm phán thương mại

Trong khi đàm phán, mối quan hệ giữa hai bên tham gia hoàn toàn không phải là mối quan hệ xê dịch, nhưng cũng không phải không tồn tại những đột phá cũng như những va chạm về mặt quyền lợi. Trong đàm phán nếu không áp dụng theo nguyên tắc và những thủ thuật nhất định, thì người tham gia đàm phán sẽ rất dễ bị rơi vào hoàn cảnh khó tự mình thoát ra.

doc Chiến thuật kéo dài thời gian trong đàm phán

Trong đàm phán, việc áp dụng chiến thuật "tranh thủ từng giây từng phút" và "kéo dài thời gian" đều có ưu thế và tác dụng riêng khác nhau. Vì vậy đối với một cá nhân, việc nắm rõ cả hai chiến thuật kể trên là một điểm rất quan trọng. Thủ thuật kéo dài thời gian trong đàm phán thương mại có rất nhiều hình thức đa dạng và phong phú, mục đích sử dụng cũng không giống nhau. Đây là một phương pháp dùng nguyên lý lấy tĩnh để khống chế động, rất ít để lại vết rạn......

doc Qui trình hợp nhất phần mềm (RUP)

Tài liệu tóm tắt cho các thiết kế phần mềm, từ nắm bắt yêu cầu, phân tích, thiết kế, hiện thực, chạy thử

doc Mẫu hợp đồng kinh tế - Mẫu số 2

Mẫu "Hợp đồng kinh tế - Mẫu số 2" nhằm giúp bạn nắm rõ các căn cứ và một số nghị định về điều khoản cần có khi soạn thảo một bản hợp đồng như: nội dung công việc, trách nhiệm của hai bên, các điều khoản thanh toán, các thỏa thuận... Mời các bạn cùng tham khảo.

doc Tìm hiểu Bộ luật lao động

doc QUY TRÌNH LẬP ĐỀ ÁN

2. Xác định các yêu cầu của dự án  Với nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội.  Với chiến lược của DN.  Với con người.  Với cộng đồng  Với môi trường

doc Văn hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp của nước ta hiện nay có tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ thực tiễn, xin thử gợi ra một số suy nghĩ để cùng trao đổi về vấn đề văn hoá doanh nghiệp trong thể chế kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.......

doc QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

Kế toán doanh nghiệp là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị nhằm phản ánh và kiểm tra tình hình hiện có, tình hình biến động của các loại tài sản, tình hình và kết quả kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí trong doanh nghiệp

doc TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Do không có thời gian và kỹ năng để tự làm hết tất cả mọi việc, doanh nghiệp cần phải tuyển thêm nhân viên. Các DN nhỏ nhất thường có khoảng một đến hai nhân viên làm việc nửa ngày. Còn đối với các DN khác thì số lượng nhân viên chính thức sẽ nhiều hơn. Ðể nắm được nhu cầu về nhân viên, doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố sau:

doc Thu thập thông tin và đào tạo nhân viên- Những kinh nghiệm của các cơ quan quản lý Nhật Bản

Các viên chức ưu tú của Nhật ở các bộ khác nhau có trách nhiệm lớn trong việc thu nhận kiến thức. Trong mỗi bộ, phần lớn các chuyên gia sử dụng thời gian để theo dõi sự phát triển trong lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ ở nước ngoài. Chính phủ khuyến khích họ không chỉ nắm được thông tin về những phát triển nói chung mà còn tìm kiếm những tấm gương mà Nhật có thể cố làm cho bằng được hoặc hơn.......

doc Cách tiếp nhận nhân viên mới

Doanh nghiệp nên dành một hai ngày đầu để giới thiệu cho nhân viên đó về các hoạt động chính trong cơ quan. Đối với mỗi nhân viên, những ngày đầu làm việc đầu rất quan trọng vì đây là lúc họ định hướng cho công việc trong tương lai. Phân công công việc: Mỗi nhân viên cần có những nhiệm vụ cụ thể rõ ràng để hoàn thành trong ngày. Ví dụ như nhân viên tiếp tân thì cần phải biết là hàng ngày mình sẽ phải nghe và trả lời các cuộc điện thoại,.........

doc Tài liệu về Thời gian và vǎn hoá

Khi một công ty Mỹ gửi fax hỏi giá, họ muốn người nhận trả lời ngay bằng fax hay điện thoại. Nếu người gửi là người Nhật hay A rập, bạn có thể đủng đỉnh phúc đáp, thậm chí gửi thư trả lời cũng được. Tùy theo nền vǎn hoá, "ngay lập tức" có thể là một phút, một ngày hay một tuần.

Tổng cổng: 58149 tài liệu / 2908 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net