logo

Thủ tục Miễn thuế TNCN


Thủ tục Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả sỞ KHĐT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: + Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ (PCP) nước ngoài tại Việt Nam lập hồ sơ đề nghị được miễn thuế TNCN, nộp cho Cục thuế nơi Ban Quản lý dự án hoặc Chủ dự án đặt trụ sở. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục thuế nơi Ban Quản lý dự án hoặc Chủ dự án đặt trụ sở; qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: 1. Công văn của tổ chức phi chính phủ đề nghị không thu thuế TNCN đối+ với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án của chuyên gia nước ngoài; (Theo mẫu) 2. Xác nhận của Cơ quan chủ quản có thẩm quyền phê duyệt chương trình,+ dự án viện trợ PCP (Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương của tổ chức nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án viện trợ PCP, trong đó nêu rõ: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc tại Việt Nam theo mẫu qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 (Theo mẫu) +3. Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của chuyên gia nước ngoài (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận được công văn của tổ chức PCP đề nghị không thu thuế TNCN đối với chuyên gia và bản xác nhận của cơ quan chủ quản có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án viện trợ PCP; cơ quan thuế cấp giấy xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài theo mẫu quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: + Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; + Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế TNCN + Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế TNCN + Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 + Công văn số 7617/VPCP-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net