logo

Tất cả là cuộc sống


Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Phần trích dẫn thông báo tuyển sinh sau đại học 2010 – Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 1. Hình thức và thời gian đào tạo Đào tạo tiến sĩ: Hệ tập trung: 4 năm đối với người tốt nghiệp ĐH, 3 năm đối với thạc sĩ Đào tạo thạc sĩ: Hệ tập trung 02 năm. 2. Điều kiện dự thi Thi Cao học: Người đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp ĐH gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Người có bằng tốt nghiệp ĐH loại khá, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành dự thi. Điều kiện để thí sinh xét tuyển thẳng :Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi trở lên, đúng ngành dự thi, có bằng khen giấy khen về thành tích học tập hoặc NCKH từ cấp trường trở lên vào cuối khóa học ,có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 450 (IELTS 5.0) Xét tuyển nghiên cứu sinh: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau: Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển; Có một bài luận về dự định nghiên cứu; Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học; Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 450 (IELTS 5.0) 3 Lệ phí ôn tập và thi tuyển - Lệ phí thi Cao học: 500.000 đồng/người; NCS: 1.500.000 đồng/thạc sĩ (2.000.000đ/cử nhân) , Trích bảng môn thi tuyển sinh cao học 2010 Ngành Công nghệ Toán Cao cấp - thực phẩm và đồ *TOEFL 400* Hóa sinh Thống kê uống Mở Ngành Mới: Công Nghệ Thực Phẩm Việt Nam là nước nông nghiệp nhiệt đới, các sản phẩm nông nghiệp đa dạng và phong phú, song chỉ một số lượng khá khiêm tốn đạt các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường quốc tế. Ngoài ra, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu vẫn còn ở dưới dạng nguyên liệu và sơ chế, do vậy hiệu quả kinh tế mang lại cho người sản xuất lẫn ngành xuất khẩu không cao. Nguyên nhân chủ yếu là do nước ta chưa có đủ các công nghệ chế biến thích hợp. Nếu phát triển tốt ngành này, không những chúng ta có thể đảm bảo duy trì một thị trường tiêu thụ ổn định cho người nông dân mà còn có thể thay thế các sản phẩm ngọai nhập, nhằm tiết kiệm nguồn ngọai tệ cho đất nước cũng như trực tiếp tạo ra công ăn việc làm cho người dân và các ngành nghề, dịch vụ liên quan khác. - Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm là 02 năm (1 năm học, 0,6 - 1 năm làm luận văn) - Chương trình đào tạo yêu cầu tổng cộng 47-48 tín chỉ, được xây dựng theo cấu trúc chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo được ban hành theo quyết định số Số: 45/2008/QĐ- BGD&ĐT ngày 05/8/2008. VT 09/01/2010. 1 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 - Đối tượng tuyển sinh là những ứng viên có văn bằng tốt nghiệp đại học ngành Bảo quản chế biến nông sản phẩm, Công nghệ thực phẩm hoặc văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần. - Số lượng tiếp nhận đào tạo mỗi khóa khoảng 20-30 người. Mục tiêu đào tạo: • Về kiến thức: Cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản và cơ sở liên quan đến quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống để hình thành và cung cấp các sản phẩm chế biến đáp ứng những yêu cầu của người tiêu dùng và xã hội. Lập kế họach phát triển sản phẩm. Tổ chức thực hiện dự án, triển khai công nghệ và những tiến bộ kỹ thuật. • Kỹ năng: Phân tích và tổng hợp các vấn đề nảy sinh trong sản xuất và tiêu dùng; thiết kế và thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ; có khả năng độc lập nghiên cứu và truyền đạt kiến thức cho mọi người. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN SINH HÓA & HÓA THỰC PHẨM CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG CHƯƠNG 1 : NƯỚC TRONG THỰC PHẨM 1.1. Đại cương về nước trong thực phẩm 1.1.1. Cấu trúc của phân tử nước, nước ở trạng thái lỏng, trạng thái đóng băng 1.1.2. Hoạt độ nước (aw) : - Nước liên kết và nước tự do. - Khái niệm về hoạt độ nước, ý nghĩa của hoạt độ nước trong bảo quản thực phẩm. Các biện pháp làm giảm hoạt độ nước của thực phẩm. Các ứng dụng trong sản xuất - Đường đẳng nhiệt hấp phụ và đường thoát hơi. Hiện tượng trễ hấp phụ. Các ứng dụng trong chế biến và bảo quản 1.2. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến các phản ứng gây hư hỏng thực phẩm - Ôxy hóa chất béo - Sẫm màu phi enzyme - Phản ứng thủy phân - Sự phát triển của các vi sinh vật VT 09/01/2010. 2 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 CHƯƠNG 2 : GLUCID 2.1. Monosaccharide 2.1.1. Cấu trúc và danh pháp 2.1.2. Các tính chất được ứng dụng trong thực phẩm : tính hút nước và tính hòa tan, tham gia vào các phản ứng caramel, sậm màu phi enzyme 2.1.3. Tính chất cảm quan : vị ngọt 2.2. Oligosaccharide 2.2.1. Cấu trúc và danh pháp - Đường khử và đường không khử 2.2.2. Tính chất của một số đường quan trọng : saccharose và đường nghịch đảo, maltose, lactose, β-cyclodextrine. 2.3. Polysaccharide 2.3.1. Cấu trúc : chuỗi mang gốc acid, chuỗi mang gốc kiềm… 2.3.2. Tương tác giữa các chuỗi: các kiểu liên kết giữa các chuỗi : xoắn kép, hộp trứng… Khả năng tạo keo, gel và kết tủa. 2.3.3. Các polysaccharide quan trọng (cấu trúc, tính chất, ứng dụng…) : tinh bột, các chiết xuất từ rong biển (agar, carageenan, alginate), cellulose và các dẫn xuất (CMC, HPMC…), pectine, chitosan. 2.4. Các phản ứng liên quan đến các glucid trong thực phẩm : - Phản ứng khử nhóm carbonyl, phản ứng ôxy hóa nhóm carbonyl -Phản ứng sẫm màu phi enzyme (phản ứng Maillard) CHƯƠNG 3 : LIPID 3.1. Acid béo 3.1.1. Phân loại, danh pháp, cấu trúc, các acid béo thiết yếu 3.1.2. Tính chất ứng dụng trong thực phẩm : - Điểm nóng chảy và cấu trúc tinh thể - Tính hòa tan và khả năng tạo nhũ 3.2. Glyceride VT 09/01/2010. 3 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 3.2.1. Cấu trúc và phân loại (triacylglycerol, phosphatide) 3.2.2. Các tính chất ứng dụng trong thực phẩm - Điểm nóng chảy (các yếu tố ảnh hưởng), trạng thái vật lý của chất béo ở một nhiệt độ nhất định - Khả năng bị thủy phân - Khả năng bị ôxy hóa 3.3. Các hợp chất có khả năng tạo nhũ và ổn định nhũ : mono-, diglycerid, phospholipid, sucroester (cấu trúc, tính chất). Các chất tạo nhũ và ổn định nhũ có trong tự nhiên. Các ứng dụng trong chế biến thực phẩm 3.4. Các phản ứng gây hư hỏng chất béo và các biện pháp phòng ngừa : - Phản ứng thủy phân - Phản ứng ôxy hóa - Các biện pháp phòng ngừa CHƯƠNG 4 : PROTEIN 4.1. Amino acid 4.1.1. Cấu trúc, phân loại 4.1.2. Tính chất bị ion hóa và tính đẳng điện và các ứng dụng 4.1.3. Tính chất cảm quan (vị) 4.2. Peptid 4.2.1. Cấu trúc, danh pháp 4.2.2. Tính chất bị ion hóa và tính đẳng điện và các ứng dụng 4.2.3. Tính chất cảm quan (vị) 4.3. Protein 4.3.1. Cấu trúc bậc I, II, III và IV. Phân loại. 4.3.2. Sự biến đổi điện tích theo pH môi trường, điểm đẳng điện và ứng dụng trong chế biến và bảo quản thực phẩm. VT 09/01/2010. 4 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 4.3.3. Sự biến tính của protein và các ứng dụng trong thực phẩm 4.3.4. Các tính chất chức năng của protein : - Tạo gel (khả năng cùng tạo gel với polysaccharide) (điều kiện, tính chất) - Tạo nhũ và tạo bọt, khả năng ổn định nhũ và bọt (điều kiện, tính chất) - Khả năng ổn định các chất thơm 4.4. Các hệ protein thực phẩm và tính chất của chúng : thịt cá, trứng, sữa, lúa mì, đậu nành: - Cấu trúc, các biến đổi sau giết mỗ và thu hoạch - Tính chất, khả năng kết gel, khả năng tạo nhũ, tạo bọt… - Ứng dụng trong chế biến và bảo quản thực phẩm CHƯƠNG 5 : HỆ SINH HÓA RAU QUẢ 5.1. Khái niệm : rau, quả 5.2. Sự biến đổi của rau quả sau thu hoạch : hô hấp, chín, lão hóa 5.3. Các chất hợp chất màu trong rau quả : carotenoid, flavonoid, chlorophyll… 5.4. Phản ứng sậm màu ở rau quả : sậm màu enzyme và sậm màu phi emzyme CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HÓA THỰC PHẨM 1. Amino acid/Protein + Cấu tạo chung, tính chất, cách phân loại amino acid. Tên viết tắt của các amino acid (3 chữ cái & 1 chữ cái). + Cho biết thành phần và tính chất của mạch nhánh R của các amino acid (acid, bazơ, vòng thơm..). + Khái niệm acid amin thiết yếu và không thiết yếu. Kể tên một số acid amin thiết yếu đối với con người. + Peptide: sự hình thành và cấu trúc của liên kết peptide. Vẽ liên kết peptide giữa 2 amino acid. Xác định đầu N và đầu C của một polypeptide. Cách gọi tên một polypeptide. + Cho biết bốn bậc cấu trúc của protein và các tương tác để ổn định chúng. + Các loại cấu trúc bậc hai phổ biến. Mô tả từng loại cấu trúc, vị trí của liên kết hydro. Các loại amino acid tiêu biểu của từng loại cấu trúc bậc hai. + Chức năng, tính chất chung của protein. Phân lọai protein. + Tính lưỡng tính và điểm đẳng điện của protein. + Protein bị biến tính bởi các yếu tố nào? Phân biệt biến tính thuận nghịch và không thuận nghịch. VT 09/01/2010. 5 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Glucid + Công thức cấu tạo chung của glucid. Phân biệt các loại đường: aldose, ketose, triose, pentose, hexose, pyranose, furanose? + Cấu tạo và tính chất của monosaccharid. Viết công thức cấu tạo của glucose? Mannose? Ribose? Galactose? Ribulose? Fructose? Lactose? Sucrose? Maltose? (công thức mạch thẳng, mạch vòng). + Cấu tạo và tính chất của một số polysaccharide (tinh bột, cellulose, glycogen, pectin, agar, chitosan) + Trình bày những khác biệt quan trọng giữa amylose và amylose pectin (kích thước, cấu trúc, độ hòa tan). Cấu trúc bậc 2 của amylose. + Cho một loại đường có công thức như sau: CH2OH + Đây là đường aldose hay ketose? Pentose O hay hexose? Dang mạch vòng của đường này là furanose hay pyranose? Cấu hình HO H quang học (D hay L; α hay β). H OH HO H CH2OH Lipid • Trình bày cấu tạo, tính chất, chức năng của các nhóm chất lipid: acid béo, triacylglycerols, phospholipids, Sphingolipid. • Cách viết tắt cho tên acid béo. Phân biệt acid béo bão hòa và không bão hòa. • Cấu tạo, tính chất công nghệ của lipid (phản ứng thủy phân, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng chuyển este hóa, phản ứng hydrogen hóa, sự nhũ tương hóa lipid). • Các chỉ số đặc trưng của lipid (chỉ số Iod, chỉ số xà phòng hóa…….) Enzyme • Bản chất, tính chất, trung tâm hoạt động của Enzyme. Phân loại enzyme. Cách gọi tên enzyme. • Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme. • Trình bày và nêu ý nghĩa của phương trình Michaelis-Menten. • Tính đặc hiệu của enzyme. Chất họat hóa và ức chế enzyme. Trao đổi chất  Chu trình đường phân (glycolysis) Embden – Mayehoff:  Các phản ứng trong tiến trình đường phân EM (10 bước/phản ứng)  Cơ chất và sản phẩm của mỗi bước.  Các enzyme tham gia phản ứng (cơ chế xúc tác)  Năng lượng được sinh ra  Điều hòa chu trình đường phân VT 09/01/2010. 6 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010  Oxy hóa pyruvate thành acetyl CoA.  Chu trình Krebs (TCA)  Các phản ứng  Cơ chất và sản phẩm của mỗi bước  Khi nào CO2 được sinh ra  Năng lượng được sinh ra  Điều hòa chu trình Krebs  β-oxy hóa chất béo.  Sinh tổng hợp protein trong mô bào động vật.  Chuỗi hô hấp mô bào: đặc điểm, mục đích, enzyme và sơ đồ chuỗi hô hấp. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC MÔN: BẢO QUẢN CHẾ BIẾN SẢN PHẨM ĐÔNG VẬT Phần 1  Khái niệm về sữa. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sữa, phương pháp bảo quản sữa tươi sau khi vắt  Tính chất hóa học của sữa: nước, protein, chất béo, lactose  Tính chất vật lý của sữa và ứng dụng trong thực tế: pH, độ acid, tỷ trọng, điểm đông đặc.  Chất béo của sữa: cấu tạo, thành phần, vai trò của chất béo trong bảo quản và chế biến  Protein sữa: cấu tạo, thành phần, vai trò của protein trong bảo quản và chế biến sữa và sản phẩm sữa  Đường lactose: cấu tạo, thành phần, vai trò trong bảo quản và chế biến sữa và sản phẩm s ữa  Đồng hóa sữa: mục đích, khác biệt giữa sữa đồng hóa 1 pha và đồng hóa 2 pha. Nhiệt độ, áp suất, thời gian đồng hóa  Các quá trình nhiệt hóa trong bảo quản chế biến sữa: nhiệt hóa, thanh trùng LTLT HTST, siêu thanh trùng (Ultra Pasteurization), tiệt trùng UHT  Quá trình tách béo: nguyên lý, ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm sữa 10. Quá trình bốc hơi nước hay cô đặc (evaporation): ứng dụng trong chế biến sản phẩm sữa Phần 2  Sự biến đổi hóa sinh của thịt sau khi giết mổ: protein, chất béo, glycogen  Nhũ tương thịt là gì. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của nhũ tương thịt  Ứng dụng nitrate, nitrite trong chế biến thịt. Mục đích, liều lượng, phương pháp sử dụng, tính an toàn  Kỹ thuật làm khô (dehydration) ứng dụng trong chế biến thịt. Các dạng sấy sử dụng nhiệt, ướp muối VT 09/01/2010. 7 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010  Quy trình chế biến nem chua, giải thích các công đoạn chế biến  Quy trình chế biến lạp xưởng, giải thích các công đoạn chế biến  Quy trình chế biến chả lụa, giải thích các công đoạn chế biến  Chât lượng thit tươi: khai niêm và qui đinh theo tiêu chuân Viêt Nam ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣  Chât lượng thit chế biên: khai niêm và qui đinh theo tiêu chuân Viêt Nam ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣  Cac phương phap bao quan thit và cac san phâm chế biên từ thit: cơ chế bao quan, ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ phương phap tiên hanh và lưu ý khi thực hiên. ́ ́ ̀ ̣ Dừng Lại Một Phút Giây Dừng lại một phút giây, ta còn gì cho những cái đã qua, đang qua và sắp qua trong đời? Nó đi qua nhiều thứ, đặc biệt là những nẻo đường khói bụi. Nó thích cái kiểu người lướt qua người, hơi tàn nhẫn với nhau một chút, nhỡ đâu vô tình đi qua người yêu cũ thì sao... nhưng đời dạy nó biết nhiều. Chí ít thì nó cũng khôn ra rằng, đời toàn người tốt cả nên sẽ không có chuyện vô tình đi lướt qua nhau. Chỉ có cố tình không thèm nhìn mặt nhau thôi. Những thứ thờ ơ, lãnh đạm, tê tái ấy nó mang vác làm hành trang để sống với đời. Tư tưởng của nó thuộc dạng không bình thường (với một số người) và tuyệt đối không bình thường (với số còn lại), nên có người thấy nó sống như một con thú hoang. Nó nhận thức rằng đời ác nghiệt lắm nên phải sống tàn nhẫn chút, giả dối chút, đừng tin ai mà quan trọng nhất, phải hơn người ta để khỏi bị ai ức chế. Nó coi đó như mục tiêu đời mình, sống và phấn đấu để cao hơn người khác, và năm tháng qua, nó lướt đi như vũ bão, vùn vụt với những thứ lớn lao quá đỗi. Đi nhiều và quên cũng nhiều. Một chiều, nó về nhà, nhìn mẹ đang khom lưng lau nhà, nó thấy thương thương nên giành lau giúp. Ngồi kì cọ từng ngóc ngách, từng chút, từng chút và nó dừng lại. Hai mươi năm nay mẹ kì cọ thế này bao lâu rồi? Hai mươi năm nay mẹ đã làm những gì và còn làm những gì để nó mải miết đi lo những thứ lớn lao đời nó? Câu hỏi vô vọng mà câu trả lời cũng chơi vơi. Nó hỏi mẹ câu khác nhẹ nhàng hơn (với nó): "Mẹ ơi, con lau nhà mẹ vui không mẹ?" - "Mẹ cười, con biết tự lo cho mình là mẹ vui rồi". Nó đi nhiều, để rồi chiều đó ngơ ngác một phần ba cuộc đời. Chỉ riêng cái việc lau nhà, mẹ dành cho nó hai mươi năm, vậy những cái khác nữa mẹ đã làm thì nó mang ơn mẹ bao nhiêu lần của hai mươi năm? Chiều đó, nó lần đầu dụi mắt nhìn cái định nghĩa mới của "lớn lao". Nó tầm thường nên nghĩ lớn là bự, là to, là những thứ với mỏi tay mới chạm được, có khi, hụt chân rồi vẫn chưa hình dung ra chứ nói gì chạm tay. Mẹ yêu nó, lớn lao với mẹ là nó biết tự chăm sóc bản thân, nhỡ đâu ngày không còn mẹ... Nó cúi mặt cho những lớn lao đời mẹ. Nó thương bàn tay mình cầm viết mỏi mòn, sao chưa một lần chạm đến những chai sần của một bàn tay khác, vì gia đình chai sạn, vì nó mà chai thêm nhiều hơn nữa. Nó rưng rưng xúc động khi bạn trai (cũ) nấu cơm đãi nó, sao chưa một lần cảm ơn mẹ vì những hạt gạo nuôi nó một phần ba cuộc đời? Phút giây đó dừng lại để nó ngẩn ngơ cả phần đời đã qua, liệu có còn thành công nào là lớn lao không khi nó lãng quên cả những yêu thương nuôi dưỡng nó thành nhân? Đời vốn dĩ hay quên cả những điều cần phải nhớ, hay là đời vẫn nhớ chỉ vì con người hay quên? VT 09/01/2010. 8 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Dừng lại một phút giây để nó biết rằng bàn tay người ta vốn nhỏ sao cứ hoài vươn đến những vì sao khi chưa đủ tầm. Sao không để bàn tay chạm vào những chai sần của mẹ, lau nước mắt cơ cực của mẹ, đỡ đần cho mẹ để biết dẫu bàn tay này có lớn bao nhiêu, có chạm tới cái gì thì cũng chưa chắc đỡ được những gánh cong oằn vai mẹ, chưa chắc xóa nhòa những nỗi đau vất vả một đời mẹ đi qua. Dừng lại một phút giây, để biết rằng trưởng thành không phải đứng lên từ những thất bại, trưởng thành là bật dậy khỏi giường, đi lau nhà, nấu một bữa cơm. Trưởng thành, là khi biết cho đi những thứ mình được nhận, là không thản nhiên đón nhận những yêu thương, coi đó như là trách nhiệm của người khác, coi đó chỉ là những thứ bình thường. Có còn bình thường không khi những yêu thương đó trải dài hết phần đời còn lại của một con người? Có còn bình thường không những hy sinh thầm lặng chưa hề cất tiếng than van? Dừng lại một phút giây, để nó cảm ơn cuộc sống này còn những điều bình dị đơn giản. Để nó biết lớn khôn, trưởng thành qua từng ngày, từng tháng, từng năm, để biết đâu cần những mất mát hư hao mới thấy giá trị của cuộc sống. Cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ cần chúng ta có cái tâm để cảm và còn một tấm lòng để suy. Dừng lại một phút giây, để cảm ơn cuộc sống còn những bình minh rất đẹp, những ngày nắng rất trong, những mùa đông rất lạnh để không có gì là quá muộn khi người ta muốn làm. Để nó được san sẻ với mẹ những khó khăn, để nó biết chăm sóc mình cho lòng mẹ nhẹ một nỗi lo, để nó tiếp tục sống, yêu thương và được thương yêu... Dừng lại một phút giây, nó thấy đời vẫn đẹp, đẹp vì còn những thứ gọi là gia đình, gọi là mái ấm, và quan trọng nhất, còn có tấm lòng của những người mẹ... Trải qua biết bao thăng trầm, buồn vui, khoảng thời gian cuối cùng của một năm đầy thử thách này khiến con người ta bắt đầu nhìn lại và nghĩ hướng đi kế tiếp. Tiết trời se lạnh khiến lòng người càng chùng lại, suy ngẫm nhiều hơn, xích lại gần nhau hơn, và trong số đó có những người mệt mỏi và bỏ cuộc. Phải chăng cuộc đời mỗi người là một cuộc chơi mà tạo hóa đã an bài để "bắt" người chơi phải cố gắng hết sức về đến đích. Tất nhiên có kẻ thắng người thua, có những người biết tạo dựng hạnh phúc cho mình để cuộc sống này thêm ý nghĩa và có những người chịu đầu hàng số phận... Một năm qua, tôi đã chứng kiến rất nhiều sự kiện vui hết mình mà cũng đau lòng hơn bao giờ hết: Đó là niềm vui sẻ chia hạnh phúc với nhỏ bạn thân khi nó bước lên xe hoa. Đó là nỗi đau không tả khi hay tin thằng bạn chí cốt ra đi không bao giờ trở lại. Đó là niềm hạnh phúc khi tình yêu đầu đời xuất hiện. Đó là việc người mình yêu từ bỏ tấm chân tình chỉ vì một lý do rất đơn giản: không chịu nổi áp lực xung quanh chuyện của hai đứa. Thật chóng vánh! Đó là sự hiểu nhầm trong công việc dẫn đến những chuyện buồn không mong muốn và kết cuộc không mong đợi. Đó là một cảm giác là lạ, thinh thích khi nhận được tình cảm và sự ưu ái từ nhiều người khác phái. Đó là sự xúc động khi được bạn đồng nghiệp sẻ chia khi mình gặp trở ngại. Đó là sự bế tắc trong hoàn cảnh gia đình hiện tại, những mâu thuẫn của cả dòng họ, những tranh VT 09/01/2010. 9 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 chấp thật đau lòng. Đó là cảm giác ấm áp khi nhận ra rằng mình vẫn đang sống trong vòng tay của ba mẹ. So với những năm trước tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều bởi 2009 đã thử thách và rèn luyện con người tôi, làm trái tim yếu đuối và dễ tổn thương của tôi ngày một mạnh mẽ hơn. Cảm nhận về cuộc sống xung quanh cũng sâu sắc hơn, tôi hạnh phúc khi những người thân yêu hạnh phúc, tôi đau lòng khi họ gặp bất hạnh. Còn nỗi đau trong tình cảm riêng mình tôi coi như một bài học đầu tiên để lần thứ hai hay thứ n sau đó tốt đẹp hơn. Đôi lúc tôi hay trách sao cuộc sống đem đến cho tôi cảm giác yêu và được yêu quá ngọt ngào, để rồi chua chát khi mất đi. Thà đừng mang đến cho tôi, để tôi có một cuộc sống bình lặng vô tư còn hơn. Nhưng một người bạn từng nói với tôi rằng: "Có trải qua như vậy thì khi tình yêu đích thực đến bạn sẽ yêu một cách chín chắn hơn, bền chặt và thiêng liêng hơn". Giống như Henry Ford đã nói: "Thất bại chính là cơ hội để bạn khởi đầu một lần nữa một cách hoàn hảo hơn". Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tôi đã tự tin bước vào đời với lòng nhiệt huyết căng đầy sức trẻ cùng sự năng nổ, nhiệt tình, hết mình trong công việc. Lúc ấy, tôi chỉ biết cố gắng và tiến tới mà thôi, không hề để ý mọi người nghĩ gì về mình hay những khiếm khuyết của mình ra sao trong các mối quan hệ. Sau những lần thất bại, tôi đã hiểu hơn về những người bạn xung quanh, nhìn rõ hơn bản chất của vấn đề cũng như những cái ưu khuyết điểm của bản thân để khắc phục và phát huy mặt tích cực. Có lẽ qua những lần vấp ngã, tôi đã điềm tĩnh hơn so với bản tính nhí nhảnh vô tư trước đây, đã suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định một việc gì cũng như biết cân nhắc lợi hại thiệt hơn. Ngày hôm nay, khi một người bạn đến tâm sự những bức xúc nơi công sở với tôi, càng lắng nghe, tôi càng nhận ra rằng đó là những thất bại của mình khi mới bước vào đời. Đối với tôi giờ những chuyện đó trở nên rất đời thường, thậm chí khá là vặt vãnh. Do vậy, tôi đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn mà nó không hề biết rằng cách đây một năm thôi, tôi cũng như nó, từng buồn, bức xúc, khóc và oán trách cuộc sống sao cứ mãi gieo đau buồn thử thách đến cho mình, để bản thân không khi nào cảm thấy yên ổn! Giờ tôi đã hiểu lý do những người tôi từng rất khâm phục ở cách đối nhân xử thế quá khéo léo chẳng qua phần lớn họ cũng từng vượt qua nhiều khó khăn như mình và cuộc sống giúp tôi luyện con người họ trở nên hoàn thiện hơn. Có thể, một vài năm nữa, thế hệ đàn em sẽ nhìn tôi với cặp mắt đầy ngưỡng mộ cũng nên. Nhưng riêng với tôi, càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều tôi càng thấy mình dở hơn và còn yếu kém lắm. Chẳng có ai cứ mãi đứng chôn chân ở những giới hạn hiện tại, phải không bạn? Trong cuộc sống này còn nhiều hoàn cảnh và nỗi khổ chẳng ai giống ai, chỉ có điều những người ấy không sẻ chia hoặc chẳng có cơ hội nói ra. Tôi biết mình may mắn hơn nhiều người khi xung quanh có biết bao người thân, bạn bè. Có một lời khuyên nhỏ bé tôi muốn nhắn nhủ với bạn, đó là: trong quá trình sống và làm việc, chúng ta sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, thất bại, nhưng kể cả những-điều-không-thể-thay-đổi-được thì ta vẫn phải học cách chấp nhận nó, bạn nhé! Bạn từng nghe câu nói này chưa: "Một người hạnh phúc không phải là người có được những điều kiện thuận lợi mà đó chính là người luôn giữ cho mình thái độ sống đúng đắn trong mọi hoàn cảnh". VT 09/01/2010. 10 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Tôi biết mình còn rất non trẻ so với những thế hệ trước, những người đã đi qua các chặng đường như mình. Một năm qua đem đến cho tôi sự trải nghiệm lớn lao, một năm so với cả một đời người thì không là bao, nhưng đây lại là một năm đánh dấu sự trưởng thành rất lớn trong tôi. Cảm ơn cuộc sống khi mỗi sớm mai thức giấc tôi biết mình có thêm một ngày nữa để yêu thương, một ngày nữa để thấy mình trưởng thành hơn ngày hôm qua, một ngày nữa để tôi có thể làm những việc có ích cho người thân, gia đình và xã hội. “Ngay bây giờ” hoặc là “không bao giờ”. “Ngay bây giờ” là cụm từ kỳ diệu mang lại thành công cho bạn. Ngày mai, tuần sau, sau này, một lúc nào đó, một ngày nào đó thường đồng nghĩa với “không bao giờ”. Rất nhiều ước mơ chẳng bao giờ trở thành hiện thực vì chúng ta thường tự nhủ: “Tôi sẽ bắt đầu làm nó vào một ngày nào đó”, sự dềnh dàng này có nghĩa là không bao giờ làm! Những người thành công trên thế giới đều không bao giờ trì hoãn, không chờ cho đến khi tinh thần dẫn bước họ, chính họ tự khích lệ tinh thần mình. Nghĩ ra được thì làm ngay, không bao giờ làm thì sao có được kết quả, đến được thành công? Tất cả những người thành công đều có thói quen làm những việc mà những người thất bại không thích làm. Nghĩa là những người thành công sẵn sàng làm những điều dù họ không thích. Nói cách khác, bạn phải sử dụng ý chí, nghị lực để làm một việc gì đó cho dù bạn có thích hay không. Như một vận động viên mong có một ngày không phải tập tành gì cả, dù ghét tập luyện, nhưng vẫn sẵn lòng miệt mài tập luyện vì một mục đích lớn hơn Một nhà văn hài hước đã từng nói: vấn đề khó khăn nhất trong đời là bước ra khỏi một chiếc giường ấm áp, và đi vào một căn phòng lạnh lẽo. Theo ông, nếu bạn càng ngủ nướng lâu bao nhiêu thì càng khó trở dậy, khó chịu bấy nhiêu. Ngay cả trong tình huống đơn giản này, việc hành động một cách cố ý là tung mền và đặt chân xuống sàn, ngay lập tức sẽ xua tan đi sự khó chịu. Quan điểm đó thật rõ ràng: Những người thành công trên thế giới đều không bao giờ trì hoãn, không chờ cho đến khi tinh thần dẫn bước họ, chính họ tự khích lệ tinh thần mình. Nghĩ ra được thì làm ngay, không bao giờ làm thì sao có được kết quả, đến được thành công? Chúng ta không thể bắt tay ngay vào việc bởi dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị hành động, chúng ta là nạn nhân của chứng bệnh “chuẩn bị kỹ quá mức”. Chúng ta vướng phải thói quen nhảy vào những cuộc nói chuyện phiếm, nghỉ giải lao, gọt bút chì, đọc sách báo, dọn dẹp bàn làm việc, xem ti vi và hàng loạt những thứ khác nữa… Nhưng cũng có những cách để phá bỏ thói quen đó: - Hãy tự nhủ: “Ngay bây giờ, tôi đã có điều kiện để bắt đầu. Tôi không thể có được thứ gì cả, nếu cứ trì hoãn chưa làm. Thay vì dành thời gian và công sức cho việc “chuẩn bị sẽ làm”, tôi sẽ bắt đầu hành động, mọi việc còn lại tự nó sẽ tiếp tục phát triển. Thường xuyên tăng cường rèn luyện, dần dần xây dựng niềm tin, có được sức mạnh về tâm lý. - Đặt ra mục tiêu và lên kế hoạch, trung thành với mục tiêu đó. Nghĩ xem có việc gì quan trọng mà bạn trì hoãn chưa làm. Hãy xếp nó vào kế hoạch và thực hiện ngay. Nếu bạn có bài tập, đừng chần chừ đợi nước đến chân mới nhảy, hãy làm ngay từ bây giờ. Mỗi ngày một chút, bạn sẽ thấy không còn bị bận rộn, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. - Luôn luôn trong tư thế đàng hoàng, chủ động giao tiếp với mọi người. Một người càng có lòng tự tin thì càng có sức mạnh. tinh thần càng thêm sức sống, trở nên sôi nổi, hăng hái làm việc. VT 09/01/2010. 11 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Vì vậy, phương cách duy nhất để bắt đầu là hãy bắt đầu, đừng đắn đo suy nghĩ. Đừng trì hoãn việc bắt đầu. Hãy chọn một việc bạn không thích nhất để làm. Sau đó, không e ngại, không đắn đo, không e dè, hãy bắt tay vào làm ngay. Đó là cách tốt nhất. Hãy nhớ, thực hiện mọi việc ngay bây giờ có thể giúp bạn đạt thành công mỹ mãn, nhưng nếu do dự hứa hẹn sẽ thực hiện vào một ngày nào đó, một lúc nào đó, thì e rằng ngày đó, lúc đó sẽ không bao giờ đến… HÃY TRỌN VẸN VỚI CHÍNH MÌNH Mỗi sáng thức dậy, khi vươn vai và rời khỏi giường, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Dậy hay “nướng” thêm chút nữa? Điểm tâm bằng bún hay bánh mì? Mặc váy hay vest đi làm? Kiểu tóc nào thì thích hợp cho một ngày nắng?... Còn với những con người thành công, bạn có biết họ bắt đầu một ngày mới như thế nào không? Họ sẽ tự hỏi: “Hôm nay, mình phải sống 24 tiếng đồng hồ như thế nào để không một phút nào trôi qua vô nghĩa?Hôm nay mình sẽ làm gì để đóng góp cho cuộc sống?”. Bạn sẽ sống trọn vẹn hơn với một ngày sống, với cuộc đời mình khi bạn bắt đầu để tâm đến câu hỏi trên. Ngày nay, nhiều bạn trẻ tự hào vì giỏi tiếng Anh, giỏi lùng sục thông tin trên Internet, nhuần nhuyễn trong việc sử dụng điện thoại di động, PDA, rành đồ hiệu, sỏi địa chỉ quán cà-phê… Đồ dùng “đính kèm” trong ba lô của giới trẻ là latop thời thượng, là chiếc iPod sành điệu vừa có mặt trên thị trường… Có bao giờ các bạn tự đặt cho mình câu hỏi: Đến bao giờ tôi mới có thể tạo ra một sản phẩm hay một ứng dụng để mọi người sử dụng các ích lợi của nó? Tôi mong rằng các bạn trẻ của hôm nay không quá bận rộn đến mức không thể dành ra 1 giờ đồng hồ mỗi tháng, tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh hoặc chỉ có tiếng nhạc êm dịu để thanh thản tâm hồn và suy nghĩ thật sâu sắc về những điều sau đây: Một ngày, bạn đã hít vào buồng phổi của mình bao nhiêu lít không khí trong lành? Một ngày, bạn tiêu thụ hết bao nhiêu kí thức ăn? Một ngày, bạn đã nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ từ những người chung quanh? Một ngày, bạn đã tận hưởng bao nhiêu sản phẩm và dịch vụ từ mồ hôi, trí tuệ, công sức của người khác? Khi bạn ý thức được những điều trên thì một câu hỏi cần lời đáp từ bạn là: bạn phải làm gì để xứng đáng với những điều cuộc sống ban tặng cho bạn mỗi ngày, làm gì để xứng đáng với việc bạn được sinh ra và chiếm dụng một diện tích cố định trên quả đất này? Trong những buổi diễn thuyết, một câu hỏi mà tôi thường đặt ra cho người tham dự là: “Các bạn có sợ chết không?”. Câu trả lời tôi nhận được từ số đông là: “Có”. Câu hỏi tiếp theo: “Liệu bạn có định được ngày chết của mình không?”. Dĩ nhiên điều này là không thể, cả cách chết cũng vậy, bạn không có sự lựa chọn! Vậy cái gì sẽ quyết định cuộc sống của mỗi chúng ta? Câu trả lời duy nhất chỉ có ở bạn, do bạn, đó là cách bạn sống mỗi ngày trong cuộc đời này. Chính vì thế, hãy sống một cách trọn vẹn, có trách nhiệm, sống hết mình, cam kết 100% với chính bản thân mình về những việc bạn làm và kết quả nhận được. Cuộc đời tôi đã thay đổi ngoạn mục kể từ khi tôi sống theo cách kể trên. VT 09/01/2010. 12 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Những cuộc gặp gỡ bạn bè luôn là những giây phút đáng nhớ vì tôi biết dành trọn niềm vui cho thời gian được ở bên nhau. Những món tôi ăn đều ngon hơn vì tôi biết dùng tất cả các giác quan để thưởng thức: mắt để ngắm nhìn màu sắc và cách bày trí thức ăn; tai lắng nghe những âm thanh vui vẻ từ việc nhai thức ăn; mũi để ngửi thấy mùi thức ăn, mùi gia vị; lưỡi để nếm vị thanh, vị đậm, vị béo, vị ngọt từ những nguyên liệu chế biến… Tôi ăn không phải chỉ để no, để đầy đủ dinh dưỡng, mà khi ăn, tôi thưởng thức và cảm nhận những tinh hoa đất trời hội tụ trong đó, cảm nhận được nghệ thuật và tấm lòng của người đầu bếp đặt vào món ăn đó. Trong học tập, tôi tiếp thu hiệu quả và đạt kết quả tốt. Cho dù thầy không thật xuất sắc, thì tôi vẫn luôn là trò giỏi và tìm cách học được nhiều nhất từ người thầy này. Vì tôi luôn mong muốn học 100% nên tôi không từ chối bất cứ một cơ hội học hỏi nào từ bạn, từ sách vở, từ cuộc sống, và từ công việc mình đang làm. Cuộc sống này có quá nhiều lựa chọn; vì vậy, các bạn trẻ rất dễ bị cám dỗ, xao nhãng, phân tâm. Họ dành rất nhiều thời gian để làm những việc không có ích cho tương lai, rời xa mục tiêu và mơ ước đã đặt ra cho cuộc đời chính mình, để rồi mỗi ngày sống trôi qua không để lại bao nhiêu ý nghĩa. Rồi họ buồn, chán, uể oải và họ lao đi tìm niềm vui. Vì thế mà ngành công nghệ giải trí phát triển không ngừng nhưng chẳng thể đáp ứng nổi nhu cầu “khỏa lấp nỗi buồn” nơi bạn trẻ. Sống trọn vẹn, dám chịu trách nhiệm 100% với mọi kết quả trong đời mới là cách sống có ý thức. Trong những cuộc gặp gỡ, nói chuyện với giới trẻ, tôi thường nghe rất nhiều câu than vãn, trách cứ, chán nản: cuộc sống hôm nay quá phức tạp, những điều kiện xung quanh luôn lỗi thời, người tốt sao quá ít, người lớn cũng còn bối rối trong cách sống thì không thể trách cứ giới trẻ… Nhưng các bạn hãy nhớ là cuộc đời của bạn được quyết định bởi chính cách mình đang sống. Kết quả đời bạn luôn bằng tổng kết quả những lần bạn quyết định chọn sống trong quá khứ. Vì vậy, nếu bạn chọn cách hằn học với cuộc sống, buông thả bản thân, xem đó là cách phản ứng duy nhất trước cuộc đời thì hãy nhìn lại! Quyết định đó là của bạn, không ai có thể ảnh hưởng đến nó, và mọi kết quả bạn nhận được chỉ duy nhất mình bạn gánh chịu mà thôi! Khi bước qua tuổi 18, ngoài sức trẻ, ngoài trí tuệ, bạn còn là người đã trưởng thành. Lúc này, bạn có quyền suy xét và chọn cách sống cho riêng mình. Chỉ khi khám phá ra lẽ sống thực sự khiến bạn có mặt trên đời này, bạn mới xứng đáng được xem là niềm kỳ vọng của đất nước. Những người lớn như tôi chỉ có một con đường duy nhất là đặt kỳ vọng vào các bạn, những người trẻ tuổi! Thế nhưng điều mà tôi không ngừng hy vọng đó là các bạn biết sống trọn vẹn và có trách nhiệm 100% với bản thân mình trước, bạn thanh thản đi vào giấc ngủ từng ngày một, và rồi cuộc sống quanh bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn! Phải Chăng Cuộc Đời Là Vô Nghĩa? Tất cả những gì chung quanh trên cuộc đời này như chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Có những lúc bạn cảm thấy thù ghét cuộc đời, muốn buông xuôi tất cả. Dù có muốn thừa nhận hay không thì cuộc đời cũng đầy rẫy chuyện khó khăn, đau khổ, mệt mỏi, chán chường và thất vọng… Vậy chúng ta làm sao để thật sự sống cuộc sống có ý nghĩa, vượt qua những trở ngại để không còn cảm thấy thù ghét cuộc đời? VT 09/01/2010. 13 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Đừng bao giờ than vãn trước một việc đã rồi, hãy nhìn thẳng vào vấn đề và tự hỏi mình có thể làm được gì. Hãy tin vào các giá trị tinh thần, tin vào chính mình. Với sự tin tưởng đó, chúng ta có thể bỏ qua quá khứ và dũng cảm đón nhận những thử thách của cuộc đời để tiến về phía trước. Tinh thần tin tưởng vào tương lai tốt đẹp sẽ luôn cho phép ta chiến thắng. Mỗi bước đi của niềm tin và hy vọng sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta thường bị tác động bởi lời nói và ý kiến của người khác. Vì vậy, để sự bình yên trở về với tâm trí, chúng ta cần cuộc hành trình hướng nội. Cuộc hành trình này giúp chúng ta lấy lại sự quân bình và không lãng phí sức lực. “Đừng mong đợi thế giới sáng sủa hơn nếu bạn không tháo bỏ đôi kính đen” (S.Enliot). Nếu không, sự quá khích của tâm trí sẽ tạo nên sự rối loạn về tình cảm, thần kinh và thể chất. Sự rối loạn này dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng, cảm giác bất ổn, sợ hãi và cảm thấy thù ghét mọi sự trên đời. Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ. Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó chính là lúc bạn buộc phải "vượt dốc" trong hành trình của đời mình. Nhưng cuộc sống không luôn dành cho ta những nỗi buồn mà còn đó là những niềm vui. Tất cả chỉ là ở nhận thức của bạn, khi bạn biết điều gì tức là bạn cảm nhận được nó. Có thể không phải lúc nào bạn cũng giải thích hoặc truyền đạt được điều bạn nhận biết, nhưng nó có bên trong con người bạn: sự khôn ngoan, lương tri, tâm trí… sẽ cung cấp cho bạn giải pháp hoặc hướng dẫn bạn, nếu bạn chịu nghe theo. Khi bạn chấp nhận thực tế rằng: cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, là một chuỗi những sự việc không phải lúc nào cũng hoàn hảo và êm đẹp như mình muốn, thì bạn sẽ tự giải phóng mình khỏi rất nhiều chuyện bực bội, căng thẳng, u sầu. Bạn nghĩ xem, tâm trạng ảnh hưởng rất mạnh đến ta như thế nào. Khi phấn khởi, bạn cảm thấy an tâm hưởng thụ cuộc đời. Dù gặp rắc rối nhưng đang lúc có tâm trạng tốt thì bạn vẫn cảm thấy khá tự tin là mình có thể giải quyết được. Vậy mà, khi bị xuống tinh thần bạn có nghĩ như vậy được đâu! Bạn cảm thấy bất mãn, giận dữ, thù ghét…, cuộc đời dường như hết chịu nổi, ngay cả bản thân mình bạn còn không yêu thích được thì còn nói chi đến ai khác. Vì thế, khi xuống tinh thần, khi cảm thấy chán ghét, bạn hãy kiên nhẫn đừng cố phản ứng hộc tốc ngay. Thường là sau đó tâm trạng của bạn sẽ bắt đầu thay đổi, trở về với bản tính thật của bạn. Luyện tính kiên nhẫn hơi mất công nhưng nó rất hữu hiệu, bạn sẽ hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn khi bạn hướng sự chú ý của mình vào phần lớn những điều tốt đẹp của cuộc đời thay vì cứ bận lòng với những chuyện bực bội, phiền phức mà bạn cho là chán ghét đó Sợ hãi - sai lầm - thất bại. Tất cả mọi người đều có lúc phạm sai lầm, thất bại. Có thể sự thất bại sẽ giúp ta thoát khỏi những ảo vọng để quay về với thực tại, thất bại chứng minh cho ta thấy những hạn chế của mình. Nhất là sau đó giúp ta rút ra những bài học từ sự t hất bại, giúp ta dừng lại để phân tích nguyên nhân của sai lầm. Tuy nhiên, sợ hãi rằng mình sẽ phạm sai lầm, thất bại lại luôn ám ảnh trong tâm tưởng của mỗi chúng ta. Vì sao vậy? VT 09/01/2010. 14 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Nguồn gốc của nỗi sợ hãi này chính là tâm lý thích so sánh sánh so của mỗi người. Cuộc sống đầy dẫy cạnh tranh gay gắt khiến chúng ta luôn so đọ mình với người khác, với mong muốn phải có gì đó hơn bạn bè, hơn hàng xóm, hơn đồng nghiệp, hơn bà con họ hàng và ngay cả anh chị em một nhà. Vì thế, chúng ta luôn đề phòng để không phạm sai lầm, để luôn là người có quyết định đúng đắn, để chứng tỏ ta hơn người. Vì thế chúng ta lo sợ. Nỗi ám ảnh “lo sợ” này sẽ tiếp tục đeo đẳng suốt cuộc hành trình cho đến lúc đạt được thành công. Hoặc là sợ hãi sai lầm để rồi chần chừ không dám làm gì cả, không làm gì để không phạm sai lầm, không quyết định để né trách nhiệm, không “có” thất bại để không thua người. Đó là nỗi sợ hãi phát sinh từ sự so sánh an phận. Trong cuộc sống ngày nay, điều hạn chế khiến người ta không tiến lên được không hẳn là do năng lực kém, mà do sự sợ hãi. Sợ hãi không dám hành động chỉ bởi tính so sánh và chọn lựa: Thà làm người bình thường tuy vô vị nhưng vẫn hơn “làm kẻ thất bại”. Vậy nếu ta đừng so sánh vô lý nữa thì sao? Tai sao tự đây ban thân vao tinh thế ganh đua với ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ người khac? Thành công và danh tiếng là những điều thường mang ra để so sánh, nên bạn sẽ dễ ́ dàng vấp phải rào cản e sợ, lo lắng và sợ hãi khi so sánh, so đọ với ai đó. So sánh vô lý sản sinh ra ám ảnh sợ hãi thất bại là vì thế. Tự nhận biết được sự so sánh vô lý này, trước tiên, bạn sẽ không tự khiến mình đau khổ bởi tính ghen ti và để không phải tìm mọi cách che dấu mỗi khi có khuyết điểm, sai lầm hay thất bại nữa. Vì bởi bạn là bạn, bạn đang nỗ lực kiếm tìm một vị trí thích hợp dành cho mình trên thế giới này, bạn không cần so đọ với một ai. Không so sánh, bạn sẽ không còn sợ hãi vì sợ xấu hổ, không tự phủ nhận những ưu điểm đã có của mình, không mặc cảm, không tự bác bỏ bản thân… Từ bỏ được sự so sánh vô lý, bạn sẽ không còn sợ hãi trước khuyết điểm, sai lầm và thất bại của mình. Bạn tự tin vào năng lực bản thân, không cần phải nhìn vào người khác để so sánh, không canh cánh trong lòng vì thất bại, không trốn tránh, dũng cảm đương đầu với thất bại. Dũng cảm nhìn về phía trước, vượt lên tất cả mọi khó khăn trở ngại, không so bì với một ai, tự mình luyện tập thói quen tự giải thoát, tự cổ vũ. Sống theo cách của mình, miễn là cách sống đó không làm hại ai khác… Điều đáng sợ nhất không phải là người khác không tin tưởng mình, mà là mãi so đọ để rồi chính mình không tin tưởng mình. Nếu bạn tự tin và tự khích lệ mình, bạn sẽ phát huy được năng lực tiềm ẩn rất lớn của bản thân. Tóm lại, chúng ta nên tập cho mình thói quen tốt là điều hòa được bản thân. Không so bì, không so sánh, mong ước được làm việc với mọi người. Cuộc đời chúng ta gồm cả ánh sáng và cả bóng đêm nhưng chúng ta vẫn có thể sống trọn vẹn với cuộc đời. Điều quan trọng là làm một người có nhân cách, lạc quan, tin tưởng, dám nghĩ dám làm, không dễ dàng chấp nhận thất bại, xác định chính xác mục tiêu phấn đấu, dũng cảm tiến lên phía trước thì không có việc gì ta có thể làm mà lại không làm được. VT 09/01/2010. 15 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn. A - (Adult) - Trưởng thành Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhìn nhận và hành động. Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị "ngả nghiêng" bởi những lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong thái cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành. B - (Better) - Cầu tiến Hãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người thì những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, một sinh viên xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình. Thay đổi cách nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ mãi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là "chất xúc tác" giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì sự thay đổi sẽ không bao giờ là xấu. C - (Control) - Điều khiển Bạn phải biết điều khiển cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề. Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần. Mọi quyết định của bạn, một là sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu, hai là đẩy bạn rời xa nó. Do đó, hãy có một quyết định đúng đắn nhất. Giống như diễn viên hài Tim Allen đã nói rằng "Nếu bạn không tự quyết định được cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ quyết định thay bạn". D - (Dream) - Ước mơ Dám ước mơ, kể cả những ước mơ mà bạn chắc rằng chẳng bao giờ đạt được nó. Nếu bạn khát khao, tin tưởng thì chắc chắn bạn sẽ biết cách để đạt được. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không. Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng những dự định tốt đẹp của mình sẽ thành hiện thực, bạn đã mất đi một nửa sức mạnh. VT 09/01/2010. 16 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 E - (Enthusiasm) - Nhiệt tình Nhiệt tình, say mê - nếu bạn có được những cái đó, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sự nhiệt tình có sức "lây lan" rất nhanh, do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, "sức ì" của bạn sẽ nhanh chóng bị đánh bật. Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm, hãy cân nhắc và làm những điều mà bạn thích hơn. Cuộc đời quá ngắn, và bạn sẽ không đủ thời gian để kiềm chế lòng nhiệt tình, say mê của mình với cuộc sống. F- (Failure) - Thất bại Thất bại trong học hành, trong cuộc sống sẽ khiến bạn buồn phiền, chán nản, thậm chí buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng thất bại là tạm thời, và bạn không việc gì phải lúng túng hay lo lắng gì về điều này cả. Có những chiến thắng oanh liệt nhất lại là kết quả của sự thất bại nặng nề nhất. Tất cả chúng ta đều có lúc phải tự đấu tranh giữa việc buông xuôi hay cố gắng. Nếu bạn là một sinh viên học hành sa sút, nợ nần ngập đầu... Điều xấu hổ không phải là sự thất bại của bạn mà chính là việc bạn không muốn làm gì để thoát ra khỏi tình trạng đó. G - (Giver) – Cho Cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Một lời khen tặng, tình nguyện làm một vài việc tốt... tất cả điều đó đều mang đến cho bạn và người khác một cảm giác dễ chịu và thực sự là rất có ý nghĩa. Khi bạn cho chỉ đơn giản là cho chứ không mong đền đáp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. H - (Happy) - Hạnh phúc Nên tự tìm lấy hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp... Tất cả những điều này đều ẩn chứa những giá trị mà bạn chưa khám phá hết được. Cuộc sống là một chuỗi phức hợp, bạn không thể tránh được những lúc chán nản, mệt mỏi, kêu ca, phàn nàn, nhưng quan trọng vẫn là cảm giác riêng của bạn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, thì đấy chính là hạnh phúc thực sự. Đừng kêu ca, phàn nàn mãi về những gì chưa hoàn thiện trong cuộc sống, nên nhớ rằng bản thân bạn cũng chính là một vấn đề. Hãy tự hoàn thiện mình và cảm nhận hạnh phúc từ những gì mình đang có. I - (Invest) - Đầu tư Nên đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Bạn kiếm được nhiều tiền? Nhưng không có nghĩa là bạn "phải" tiêu cho bằng hết số tiền đó. Hãy học các tỷ phú, họ có rất nhiều tiền, VT 09/01/2010. 17 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 nhưng luôn muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để làm tăng số tiền ấy lên hơn là chịu "ném tiền qua cửa sổ". Đừng có tiêu pha quá đáng, và cũng tránh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bạn có thể đầu tư cho tương lai bằng nhiều cách: học hành chăm chỉ, cố gắng thăng tiến trong nghề nghiệp, v.v... Làm thế nào đó để khi bạn bước vào tương lai, bạn không cảm thấy mình quá "nghèo nàn". J - (Joyfulness) - Niềm vui Tự tìm lấy niềm vui và ý nghĩa trong tất cả các công việc bạn làm, như thế bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tự tìm lấy niềm vui cho mình và cho cả người khác nữa. Bạn có thể gọi người lái xe, thư ký, lễ tân bằng tên thân mật, và hỏi thăm sức khỏe của họ. Sau đó hãy xem câu trả lời bạn nhận được là gì. Quan tâm đến người khác và tự tạo cho mình các mối quan hệ cá nhân, và bạn sẽ cảm nhận thấy niềm vui lớn nhất của mình. K - (Knowlegde) - Tri thức Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hãy làm một người học trò chăm chỉ. Bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng mình vẫn chưa biết gì cả. Những cái cũ bạn đã học được, những cái mới bạn chưa hiểu? Tất cả vẫn còn tiềm ẩn trong cuộc sống. Sự "học" và sự "biết" là mênh mông vô cùng trong cuộc đời này. Hãy tích lũy kiến thức cho mình, và hãy học thêm những điều mới trong tất cả các cơ hội bạn có được. L - (Listen) - Lắng nghe Nói một và lắng nghe gấp đôi. Bạn phải tự biết cân đối điều này. Lắng nghe theo đúng nghĩa của nó chứ không phải lắng nghe một cách hời hợt. Bạn sẽ hiểu thêm nhiều điều và ngẫm nghĩ được nhiều điều từ việc biết lắng nghe một cách hiệu quả. M - (Mistake) - Lỗi lầm Đừng sợ hãi nếu bạn lỡ gây ra một lỗi lầm nào đó. Hãy tự động viên mình rằng đó chính là cách để bạn học hỏi và rút kinh nghiệm. Đừng để những lỗi lầm đó đánh gục bạn. Có thể bạn sẽ rất buồn và day dứt, vậy thì đừng cố giấu diếm, hãy tìm cách giải toả và cố học thêm những điều mới từ cái đã cũ. Và cố gắng đừng bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự. N - (No) - "Không" VT 09/01/2010. 18 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Hãy biết nói "không" đúng lúc. Nói "không" với cuộc sống quá buông thả, nói "không" với những cách cư xử khiếm nhã, nói "không" với những thói quen xấu, với những người xấu mà bạn gặp. Nói "không" đúng lúc và đúng cách sẽ là cái rào chắn tốt nhất bảo vệ bạn không bị sa ngã và cám dỗ. O - (Opportunity) - Cơ hội Cơ hội nhiều khi gõ cửa rất nhanh và rất khẽ. Nếu bạn chú ý lắng nghe, bạn sẽ biết được khi nào thì nó đến. Để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh bạn, và hãy biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy những cơ hội. Số phận của bạn nằm trong tay bạn. P - (Patience) - Kiên trì Thành Rome không thể xây trong một ngày, và sự nghiệp của bạn cũng vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu bằng một cách nào đó và tất cả mọi thứ đều cần có thời gian. Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề ngay lập tức, nhưng nếu bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều đó, bạn sẽ làm được. Chữ "Nhẫn" đúng là rất khó học, nhưng mọi thành công đều cần có nó. Q - (Quality) - Phẩm chất bên trong Hãy tỏ rõ năng lực của mình trong tất cả những việc mà bạn làm. Thiết lập những mối quan hệ nghiêm túc, làm việc hiệu quả, suy nghĩ chín chắn, giữ gìn sức khỏe... Nên nhớ rằng, bao giờ giá trị bên trong cũng bền vững hơn dáng vẻ bên ngoài. Giá trị cuộc sống là ở những phẩm chất bên trong, là được đánh giá ở tính hiệu quả chứ không phải ở việc tính từ lúc sinh ra đến giờ bạn đã làm được bao nhiêu việc. R - (Reputation) - Thanh danh Dù là tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được "lưu giữ". Bạn bè, người quen... sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của bạn. Vậy nên, bạn phải biết chọn bạn mà chơi, chọn mặt gửi vàng. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo bạn đến suốt đời, do đó hãy biết cách"chăm sóc" và "nuôi dưỡng" nó. S - (Success) - Thành công Thành công không phải là cân đo đong đếm số tiền bạn kiếm được hay số lượng tài sản mà bạn có. Thành công chính là khi bạn biết vượt qua chính mình, là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. VT 09/01/2010. 19 NTTK – 0643 610701 Bài Học Từ Cuộc Sống NTTK -2010 Nếu bạn so sánh mình với người khác, bạn sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Thay vào đó hãy tìm cách "chạy đua" với những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra. Hãy tin rằng bạn có đủ khao khát và bạn có đủ những tố chất để có thể trở thành một người thành công. T - (Thankful) - Biết ơn Hãy biết ơn những gì cuộc sống mang lại cho bạn và trân trọng những gì mình đang có. Nếu bạn chưa có một công việc và địa vị cao? Đừng lấy điều đó làm xấu hổ, hãy tự nhủ rằng so với những người thất nghiệp mình còn may mắn hơn nhiều, rằng không có công việc nào là thấp kém nếu đó là công việc hợp pháp. Biết đánh giá đúng những cơ hội trong công việc cũng như những thứ giúp bạn sống tốt hơn. Hãy cám ơn sức khoẻ của bạn, gia đình bạn và tất cả những người tốt mà bạn may mắn được gặp. U - (Understanding people) - Thấu hiểu Cố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ bạn và cố gắng để giúp đỡ người khác. Đối xử với những người xung quanh bằng sự kính trọng bất chấp địa vị và thân thế của họ. Khi bạn chín chắn, bạn sẽ nhận thức được rằng, hiểu người khác tức là hiểu thêm nhiều điều về bản thân mình. V - (Values) - Giá trị Nhận ra giá trị của bản thân và phải xác định được cái gì là quan trọng nhất đối với mình. Đừng bao giờ buông xuôi với những thứ mà bạn biết rằng nó có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn. Hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nếu bạn không có lập trường của riêng mình, bạn sẽ bị rơi vào một mớ hỗn độn và không tìm được lối ra. W - (Willing) - Sẵn sàng Nếu bạn mới đi làm, hãy sẵn sàng đến sớm và về muộn, bỏ thói quen đi ra ngoài ăn trưa hoặc mua sắm để không phí phạm thời gian và làm việc tốt hơn. Hãy sẵn sàng làm từ những cái cơ bản nhất, đừng ngại khổ, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. X - ("X" traordinary) - Bất ngờ Có một vài điều xảy ra mà không cần có lý do cũng như không thể nào giải thích được. Nhiều lúc bạn nghĩ mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng, nhưng khi có một vài điều bất ngờ xảy ra bạn sẽ hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả. VT 09/01/2010. 20 NTTK – 0643 610701
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net