logo

Tâm lý quản lý - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Tài liệu "Tâm lý quản lý" gồm 6 chương trình bày tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý, con người trong hệ thống quản lý, tâm lý khách hàng, tập thể và đặc điểm tâm lý tập thể, tâm lý công tác lãnh đạo, tâm lý công tác tổ chức cán bộ. Để nắm rõ nội dung tài liệu mời các bạn cùng tham khảo.
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TÂM LÝ QUẢN LÝ (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc đổi mới của Đảng, nhân tố con người được coi vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thực tiễn cho thấy, bất kể hoạt động nào, đặc biệt là hoạt động quản lý, dù là quản lý xã hội, quản lý khoa học công nghệ, quản lý kinh tế, quản lý giáo dục … muốn thực hiện những mục đích đề ra thì phải nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo khoa học về con người. Cuốn sách tâm lý quản lý bước đầu muốn giới thiệu với bạn đọc một số kiến thức tâm lý học cá nhân, về các hiện tượng tâm lý xã hội trong tập thể, về người lãnh đạo …trong hoạt động quản trị. Những vấn đề quản trị, nhất là tâm lý học quản trị thực sự là vấn đề khó, không những về mặt lý luận mà cả về mặt thực tiễn. Bởi lẽ con người luôn giữ vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý và luôn là chủ thể của thế giới nội tâm phong phú. Với những thuộc tính muôn màu, muôn vẻ. Các yếu tố đó, một mặt là sản phẩm của hoạt động con người, của các điều kiện kinh tế xã hội, mặt khác là động lực nội sinh đóng vai trò thúc đẩy hoặc cản trở hoạt động quản lý. Tâm lý học ngày nay không chỉ là khoa học về con người, mà trở thành một trong những cơ sở khoa học quan trọng của toàn bộ quá trình quản lý – quản lý kinh tế - quản lý xã hội cũng như quản lý doanh nghiệp. Bởi vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu những cơ sở tâm lý học của công tác quản lý là một yêu cầu khách quan và bức thiết đối với tất cả những ai quan tâm đến việc cải tiến quản lý, nâng cao hiệu quả quá trình quản lý, làm tốt việc tuyển chọn, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ quản lý. Để quản lý có hiệu quả, người lãnh đạo phải là người quản lý đầy năng lực tổ chức vừa là người có khả năng thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu căn bản, tính cách của nhân viên nói chung và khách hàng nói riêng. Căn cứ vào đề cương chi tiết của học viện công nghệ BCVT và yêu cầu của môn học. Tôi biên soạn cuốn “Tâm lý học quản lý” nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức về tâm lý quản lý. Trên cơ sở những kiến thức này, sinh viên sẽ có những vận dụng linh hoạt vào thực tiễn đời sống và quản lý kinh tế, xã hội. Chắc chắn trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp. Xin chân thành cảm ơn. Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ I. TÂM LÝ HỌC 1. Khái niệm tâm lý học Tâm lý học là khoa học nghiên cứu tâm lý con người, nó vừa nghiên cứu cái chung trong tâm tư của con người, những quan hệ tâm lý của con người với nhau. Hay nói cách khác, tâm lý là sự hiểu biết về ý muốn, nhu cầu thị hiếu của người khác, là sự cư xử hoặc cách xử lý tình huống của người nào đó, khả năng chinh phục đối tượng 2. Các hiện tượng tâm lý của con người Tìm hiểu tâm lý con người, chúng ta cần chú ý đến hai dạng hiện tượng sau đây: 2.1. Tâm lý cá nhân: Là những hiện tượng tâm lý chủ yếu nảy sinh trong một con người nhất định như nhận thức của cá nhân, cảm xúc của cá nhân, ý chí, ý thức, ngôn ngữ của cá nhân v.v… Mỗi hiện tượng trên lại bao gồm nhiều hiện tượng khác. Ví dụ: Nhận thức cá nhân bao gồm cảm giác, tri giác, tư duy tưởng tượng của cá nhân đó v.v… Mỗi cá nhân có một thế giới tâm lý riêng. Ta thường gọi là thế giới tâm hồn thế giới bên trong, thế giới nội tâm v.v… Khi nghiên cứu, đánh giá về cá nhân con người, cần chú ý đến 2 loại hiện tượng sau: - Tâm lý có ý thức: Là những hiện tượng tâm lý có sự tham gia điều khiển, điều chỉnh của ý thức con người. Đây là những hiện tượng tâm lý có thể tạo nên giá trị xã hội của con người, có thể là những hiện tượng tâm lý có ý nghĩa quan trọng mà hoạt động quản trị kinh doanh, nhà kinh doanh cần phải lưu ý xem xét, dựa vào đó mà đánh giá con người. - Tâm lý vô thức: Là những hiện tượng tâm lý không có hoặc ít có sự tham gia của ý thức, như say rượu nói năng lảm nhảm, ngủ mơ, nói mơ, tâm lý của người điên khùng v.v…Những hiện tượng này thường không có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá con người. 2.2. Tâm lý tập thể hay tâm lý xã hội: Là những hiện tượng tâm lý nảy sinh trong mối quan hệ giữa người này đối với người khác, hoặc những hiện tượng tâm lý của một nhóm người. Như tâm lý trong giao tiếp, tâm lý tập thể, tâm trạng tập thể … Tâm lý xã hội cũng rất phức tạp và nảy sinh diễn biến theo những quy luật nhất định. 2.2.1. Các hiện tượng tâm lý con người có đặc điểm sau đây: Hiện tượng tâm lý rất phức tạp và đa dạng: - Các hiện tượng tâm lý có rất nhiều biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau. - Trong một thời điểm, ở mỗi người có thể xuất hiện nhiều hiện tượng tâm lý, có khi những hiện tượng trái ngược nhau, tạo nên sự mâu thuẫn, băn khoăn, đấu tranh tư tưởng, dằn vặt nội tâm 3 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý trong con người. Bởi vậy, có khi chính con người cũng không tự hiểu được tâm lý của chính mình. - Còn nhiều hiện tượng tâm lý phức tạp cho đến ngày nay có những hiện tượng mà con người chưa giải thích được đầy đủ, rõ ràng, như hiện tượng ngoại cảm, hiện tượng nói mơ, mộng du v.v… + Các hiện tượng tâm lý có quan hệ mật thiết với nhau, tạo nên một thể thống nhất chi phối lẫn nhau, hiện tượng này làm xuất hiện hiện tượng khác. + Tâm lý là hiện tượng tinh thần. + Tâm lý là những hiện tượng rất quen thuộc gần gũi với con người . + Tâm lý có sức mạnh to lớn đối với cuộc sống con người. + Nghiên cứu con người chính là nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý của họ. Giao tiếp với con người, quản lý con người chính là tác động vào tâm lý con người. Chỉ khi nắm vững tâm lý con người, tác động phù hợp với quy luật tâm lý mới có thể đạt hiệu quả cao trong lao động sản xuất trong quản trị kinh doanh. 2.2.2. Các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người: Có rất nhiều cách phân biệt hiện tượng tâm lý. Trước hết ta phân biệt hiện tượng tâm lý của cá nhân với hiện tượng tâm lý xã hội. Tâm lý cá nhân điều hành hành động và hoạt động của cá nhân, người có tâm lý đó là phản ảnh hiện thực khách quan trong hoạt động của người đó mà thôi. Nhưng thường khi tham gia vào hoạt động không phải chỉ có một cá nhân mà lại có nhiều người, từ một nhóm nhỏ cho đến những cộng đồng xã hội rộng lớn với nhiều kích thước khác nhau. Hiện tượng nảy sinh trong trường hợp đó sẽ điều hành những hành động, hoạt động tương đối giống nhau của cả cộng đồng và cũng phản ảnh hiện thực khách quan bao hàm trong hoạt động này một cách tương đối giống nhau. a. Hoạt động nhận thức Là hoạt động của con người nhằm nhận biết về thế giới khách quan, trả lời các câu hỏi: Đó là cái gì? Đó là ai? Người đó như thế nào? Việc đó có ý nghĩa gì? v.v… Hoạt động nhận thức là hoạt động tâm lý cơ bản nhất trong đời sống tâm lý con người. Nó quyết định sự tồn tại và phát triển của con người, quyết định tài năng, nhân cách con người. Tìm hiểu con người trước hết là tìm hiểu nhận thức của họ. Hoạt động nhận thức diễn ra theo 2 giai đoạn: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tính là mức độ nhận thức thấp, nhận thức giác quan cho ta biết được những đặc điểm bề ngoài của con người như nét mặt, hình dáng, màu sắc… Giai đoạn này bao gồm quá trình cảm giác và quá trình tri giác. Nhận thức lý tính là mức độ nhận thức cao, nhận thức bằng hoạt động trí tuệ, cho ta biết được những đặc điểm bên trong, bản chất của con người như đạo đức, tài năng, quan điểm, ý thức…con người. Nhận thức lý tính bao gồm quá trình tư duy và quá trình tưởng tượng. Nhà quản trị cần phân biệt rõ hai giai đoạn này trong hoạt động của mình, nhất là khi đánh giá con người. Cần nhận thức với hiện tượng với bản chất, hành vi và nội tâm, lời nói, việc làm với ý thức, tài năng… 4 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý Khi đánh giá năng lực con người cần chú ý đến những đặc điểm sau đây ở họ: - Sự nhạy bén, tinh tế khi nhận thức (phát hiện vấn đề có nhanh chóng hay không…) - Khả năng quan sát nhanh chóng, chính xác. - Khả năng tư duy, giải quyết vấn đề (có sâu sắc, linh hoạt, sáng tạo, độc đáo không. v.v…) - Trình độ nhận thức của con người. Khi đánh giá trình độ nhận thức cần chú ý các đặc điểm sau đây: + Trình độ kiến thức: Đó là sự hiểu biết, khối lượng kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, hoặc đời sống xã hội …Trình độ kiến thức thường biểu hiện ở bằng cấp, trình độ học vấn, học vấn đến cấp nào, trình độ nào, trường nào…) + Trình độ văn hóa xã hội là trình độ hiểu biết về đời sống văn hóa xã hội (về đạo đức, cách cư xử, giao tiếp thẩm mỹ…) + Trình độ kinh nghiệm sống (sự từng trải, những hoạt động đã trải qua …) + Trình độ tư duy: khả năng tiếp nhận hoặc giải quyết vấn đề, sự linh hoạt sáng tạo hoặc ứng xử thích hợp. Đó là những biểu hiện quan trọng của hoạt động nhận thức con người cho ta xác định được năng lực nhận thức của họ. Đó là những căn cứ quan trọng để sử dụng con người. Nhà quản trị cần chú ý rèn luyện những phẩm chất sau: - Sự nhạy bén khi giao tiếp, khi đánh giá tình hình hoạt động, đó là tính nhạy cảm cao. - Năng lực quan sát, phát hiện vấn đề, thu thập thông tin… - Khả năng phân tích, đáng giá sự việc nhanh chóng và chính xác, tìm phương án giải quyết đúng đắn (năng lực tư duy kỹ thuật, tư duy quản lý, tư duy chính trị) - Khả năng kế họach hóa mọi hoạt động - Sự sáng tạo thực hiện kế họach và vận dụng mệnh lệnh chỉ thị cấp trên cho phù hợp với tình hình đơn vị mình. b. Hoạt động tình cảm Hoạt động tình cảm có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống con người. Nó chi phối cuộc sống, hoạt động và các mối quan hệ của con người. Trong hoạt động tình cảm có hai mức độ rất quan trọng: Xúc cảm và tình cảm: - Xúc cảm là: Những hiện tượng của đời sống tình cảm, thường diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, người ngoài có thể nhìn thấy được. Xúc cảm có nhiều biểu hiện như vui mừng, giận hờn, lo âu, sợ hãi, thích thú, dễ chịu…Xúc cảm cho ta thấy được hiện trạng xúc cảm của con người. Nó biểu thị thái độ của con người. Khi giao tiếp với con người, dựa vào xúc cảm, ta có thể xác định được thái độ của họ đối với mình: Tôn trọng hay coi thường, hài lòng hay khó chịu, thân thiện hay độc ác… Đối với người dễ bộc lộ xúc cảm, ta biết được thái độ của họ dễ dàng hơn những người không bộc lộ cảm xúc. Những người này thường có dáng vẻ bên ngoài lầm lì, lạnh lùng, điềm nhiên…Họ là những người khó hiểu hơn. Những người không hoặc ít bộc lộ cảm xúc có hai loại cần chú ý: - Loại người sâu sắc, kín đáo, có bản lĩnh. 5 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý - Loại người cần cù, đần độn, chậm hiểu, khờ dại… Do con người có ý thức, họ có thể giả tạo trong biểu hiện xúc cảm. Bởi vậy, khi đánh giá con người, nhà quản trị cần có nhận xét tinh tế, để phân biệt được sự biểu hiện xúc cảm thật hay giả của con người. Trong đời sống xúc cảm, có một hiện tượng nhà quản trị cần lưu ý, đó là xúc động Xúc động là những xúc cảm có cường độ mạnh hoặc rất mạnh như quá giận dữ, quá đau khổ, quá khiếp sợ …Xúc động thường ảnh hưởng lớn đến con người trong hoạt động, trong giao tiếp cư xử của họ. Trong hoạt động quản trị kinh doanh, xúc động thường gây ra nhiều tác hại to lớn: - Nó làm cho nhà quản trị thiếu sáng suốt, không lường trước được hậu quả của hành vi, mất cân bằng trong hoạt động, dễ mắc sai lầm trong quyết định, trong việc ra mệnh lệnh … - Xúc động dễ làm căng thẳng mối quan hệ hoặc làm xấu đi mối quan hệ của con người, giữa thủ trưởng với nhân viên, dễ làm cho con người dễ bộc lộ nhược điểm, điểm yếu… Xúc động dễ làm cho cơ thể mất cân bằng, làm cho sức khỏe dễ bị giảm sút nhanh chóng, thậm chí làm cho người ta già đi nhanh hơn, ốm yếu đi nhanh hơn, xấu đi nhanh hơn hoặc làm cho con người ngất xỉu đi, chân tay run rẩy… Bởi vậy, nhà quản trị cần biết điều chỉnh xúc cảm, tránh để xúc động. Nếu bị xúc động cần biết kiềm chế, không nên để cấp dưới chứng kiến sự xúc động của mình. Nhà quản trị không nên có những biểu hiện quá vui sướng, quá đau khổ, quá thất vọng, quá khiếp sợ…trước mặt cấp dưới. Đặc biệt nhà quản trị không nên dận dữ, la lối, quát tháo cấp dưới. Sự xúc động đó thường biểu hiện sự bất lực, sự thô bạo, sự thiếu tôn trọng con người. Nó dễ tạo nên hiện tượng “uy tín giả” ở nhà quản trị. Nhà quản trị cần biết cách cư xử khéo léo đối với người khác khi họ ở trong trạng thái xúc động. Trong trường hợp này, nhà quản trị cần biết vận dụng những thủ thuật tâm lý, sự cư xử khéo léo để giải tỏa sự xúc động của họ. Một trong những yếu tố quan trọng của nghệ thuật quản trị là luôn luôn biết giữ gìn trạng thái cân bằng trong xúc cảm, ngăn chặn các xúc động, biết kiềm chế khi bị xúc động và biết xử lý phù hợp với con người khi họ bị xúc động. - Tình cảm là: Những biểu hiện của đời sống tình cảm diễn ra trong khoảng thời gian dài, ổn định. Tình cảm biểu thị thái độ của con người đối với sự vật hoặc người khác. Tình cảm chi phối các xúc cảm được hình thành trên cơ sở kết hợp, tổng hợp của nhiều xúc cảm. Tình cảm thường tiềm tàng trong con người và thường bộc lộ thông qua các xúc cảm. Tình cảm chỉ được nhận biết qua các xúc cảm. Con người có nhiều tình cảm như tình yêu tổ quốc, tình yêu nam nữ, tình bạn, tình mẫu tử, tình anh em, tình đồng nghiệp, tình nghĩa… Tình cảm có vai trò lớn đối với con người. Nó chi phối cuộc sống, hoạt động của con người. Nó làm cho nhận thức, ý chí, hành vi, cách đánh giá …và toàn bộ đời sống tâm lý bị biến đổi đi. Tình cảm là chỗ mạnh nhất nhưng cũng là chỗ yếu nhất của con người. Trong quản trị kinh doanh việc tác động vào tình cảm của con người có ý nghĩa rất quan trọng. 6 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý Tình cảm làm tăng hoặc giảm sự gắn bó của con người với công việc, với tập thể, làm tăng hoặc giảm tính tích cực và hiệu quả của hoạt động, ảnh hưởng mạnh đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhà quản trị cần chú ý: - Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tình cảm tốt đẹp giữa các thành viên trong tập thể, giữa đơn vị với khách hàng. - Quản lý con người bằng tình cảm chân thực, bằng sự thương mến, quan tâm đến con người, cảm hóa con người. - Chú ý đến yếu tố tình cảm trong hoạt động quản trị. Tác động vào tình cảm và tác động bằng tình cảm. - Phải giải quyết công việc một cách có lý, có tình. - Cần dè chừng, cảnh giác trước những cơn xúc động: Giận dữ, quá lo âu, trạng thái căng thẳng. - Tránh để tình cảm chi phối dẫn đến sự thiên lệch trong cư xử với cấp dưới, hoặc ấn tượng, thành kiến, thiếu khách quan khi đánh giá con người. Muốn xây dựng tình cảm tốt đẹp với cấp dưới, với mọi người cần tạo ra những xúc cảm tốt đẹp với cấp dưới, với mọi người (xúc cảm xuất hiện do sự thỏa mãn do nhu cầu, ước muốn của con người) bằng sự quan tâm chăm sóc, xử sự ân cần, lịch sự, sự tôn trọng con người. 3. Các quá trình tâm lý Là những hiện tượng tâm lý điễn ra trong thời gian tương đối ngắn, có mở đầu, có diễn biến, có kết thúc tương đối rõ ràng, người ta phân biệt thành 3 quá trình: 3.1. Cảm giác Cảm giác là cơ sở của hoạt động tâm lý. Con người nhận biết hiện thực xung quanh bắt đầu từ cảm giác. Cảm giác còn báo hiệu về trạng thái bên trong của cơ thể (Cảm giác đói, khát v.v…). Cảm giác là công cụ duy nhất nối liền ý thức với thế giới bên ngoài. Không có cảm giác thì không thể định hướng được môi trường xung quanh, không thể giao tiếp được với mọi người, không thể lao động, không thể tránh được mọi nguy hiểm. Ví dụ: ta nhận biết quả táo là nhờ những cảm giác có được như: vàng, thơm, ngọt, giòn khi nhai. Đó là thông qua cơ quan cảm giác (mắt, tai, lưỡi, tay…). Cảm giác còn cho ta biết hình ảnh chân thực của hiện thực khách quan. Như vậy, cảm giác là sự phản ánh có tính chất riêng biệt của các sự vật hiện tượng đang trực tiếp tác động đến các giác quan chúng ta. 3.2.Tri giác Tri giác là sự phản ánh các sự vật và hiện tượng khi chúng tác động trực tiếp lên các giác quan. Tri giác được hình thành trên cơ sở của các cảm giác, nhưng tri giác không phải là con số cộng giản đơn các cảm giác. Tri giác phản ảnh cả một tập hợp các thuộc tính và bộ phận của sự vật hiện tượng. Những người khác nhau có tri giác khác nhau. 7 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý Các loại tri giác: Người ta phân biệt tri giác có chủ định và tri giác không có chủ định. Một đặc trưng nhất thiết phải có của tri giác chủ định là sự nổ lực của ý chí. Quan sát một loại tri giác có chủ định, có kế họach lâu dài, có mục đích và có tổ chức. Quan sát sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu người quan sát có tầm nhìn rộng trong lĩnh vực quan sát có tư duy, trí nhớ, chú ý phát triển. Chẳng hạn, đôi khi do nhìn các mặt hàng tương tự giống nhau mà mua nhầm phải những thứ hàng mà mình không cần, hoặc khi nhìn nhận về một con người nào đó mà ta nhìn nhận không đúng về bản chất con người đó, đó là hoạt động tư duy trong quá trình tri giác chưa tốt. Một người lãnh đạo muốn rèn luyện và phát triển óc quan sát cần có trình độ tư tưởng cao, niềm tin vững vàng, tính nguyên tắc, quan điểm giai cấp trong việc đánh giá các hiện tượng, các sự kiện, có sự am hiểu con người. 3.3. Trí nhớ Trí nhớ là một quá trình tâm lý trong đó con người củng cố, lưu giữ và sau đó làm hiện lại trong ý thức của mình tất cả những yếu tố của kinh nghiệm quá khứ. Không có trí nhớ thì không thể có bất kỳ hoạt động nào. Trí nhớ là điều kiện chủ yếu của sự phát triển tâm lý con người, nó bảo đảm sự thống nhất và tính toàn diện của nhân cách con người. Trí nhớ diễn ra dưới dạng các quá trình ghi nhớ, giữ lại, nhớ lại (tái hiện). Trong quá trình đó thì ghi nhớ là quá trình chủ yếu. Ghi nhớ quyết định tính đầy đủ và chính xác của sự nhớ lại tài liệu, quyết định tính vững chắc và tính bền vững của sự giữ lại tài liệu. Là quá trình phức tạp nhằm nắm vững, hệ thống hóa nội dung và lược bỏ những gì không cần thiết. 3.4. Tưởng tượng Tưởng tượng là quá trình tâm lý sáng tạo những biểu tượng và ý nghĩa mới dựa trên kinh nghiệm sẵn có. Tương tự như cảm giác, tri giác, tưởng tượng là một quá trình nhận thức tâm lý và phản ánh thực khách quan. Tưởng tượng giữ vai trò to lớn trong bất kỳ hoạt động nào của con người, là điều kiện cần thiết để phát huy sức sáng tạo của con người nhằm biến đổi hiện thực. Tưởng tượng có thể tích cực hay thụ động. Trong trường hợp thứ nhất, tưởng tượng là điều kiện của hoạt động sáng tạo của cá nhân, nhằm biến đổi hiện thực xung quanh. Trong trường hợp thứ 2, tưởng tượng thay thế cho hoạt động (ví dụ, mơ mộng). Tưởng tượng có thể là theo ý muốn hoặc có chủ định. Hình thức đặc biệt của tưởng tượng là ước mơ. Ước mơ là hình ảnh của tương lai mà mình đang mong muốn. Nó nâng cao tính hoạt động của con người, thôi thúc họ vượt qua những trở ngại. Khó khăn nảy sinh trong khi thực hiện những mục đích của mình, ước mơ kêu gọi hành động. Chứ không phải suy tưởng một cách thụ động. 3.5. Tư duy Tư duy là sự nhận thức hiện thực một cách khái quát và gián tiếp. Trong quá trình tư duy, con người hiểu rõ những tính chất cơ bản, những mối liên hệ và quan hệ giữa các sự vật hiện tượng. Sự phản ánh trực tiếp, cảm tính thực hiện qua cảm giác và tri giác tỏ ra chưa đủ cho con người để định hướng đúng đắn trong thế giới tự nhiên và xã hội và trong bản thân mình. Khi tìm kiếm các lời giải cho các câu hỏi đặt ra, con người tập vận dụng những hành động suy nghĩ với 8 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý các đối tượng và các hình ảnh của đối tượng trong ý thức của mình. Tư duy chính là quá trình tâm lý nói trên để nhận thức và biến đổi hiện thực bằng tinh thần, để tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ về bản chất. Tư duy phát triển trong lao động, trong giao tiếp thực tiễn xã hội là nguồn tư duy, là mục đích cuối cùng của tư duy là tiêu chuẩn của chân lý. Tư duy bao giờ cũng xuất phát từ những nhu cầu nào đó của cá nhân. Nếu không có nhu cầu thì sẽ không có sự thúc đẩy hoạt động tư duy. Kết quả của tư duy phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của con người, biết tập trung vào vấn đề, biết để ý tâm trí vào vấn đề, kiên trì suy nghĩ nghiền ngẫm vấn đề, khắc phục những khó khăn xảy ra, tức là phụ thuộc vào các phẩm chất, ý chí. Ý chí sẽ thúc đẩy tích cực các hoạt động tư duy. Tư duy liên hệ đặc biệt mật thiết với ngôn ngữ. Quá trình chuyển từ cảm giác, tri giác và biểu tượng thành khái niệm được tiến hành bằng lời nói. Lời nói được dùng để khái quát các dấu hiệu của sự vật tách ra những dấu hiệu của bản chất, bỏ qua những dấu hiệu không bản chất, cố định và lưu giữ thông tin, truyền đạt thông tin đó cho người khác, vận dụng các tri thức sẵn có xây dựng những suy lý và bằng cách đó đi đến những tri thức mới. Nhờ có lời nói, mà tri thức trở thành tài sản chung của xã hội, mà hoạt động tư duy của lòai người có được tính kế thừa, đạt được sự phát triển của lịch sử. 3.6. Hoạt động ngôn ngữ Ngôn ngữ: Đó là lời nói, câu viết hay bài viết của con người, tuy nhiên lời nói của con người có phần rất quan trọng. Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu sâu vấn đề này: - Trong đời sống hoạt động, người ta phải trao đổi với nhau, bàn bạc thảo luận với nhau để đề ra một yêu cầu hoặc để truyền đạt một ý nghĩ, một cảm xúc, hoặc để thống nhất một quan điểm. v.v…Quá trình nói với nhau, thảo luận với nhau hoặc quá trình thuyết trình giảng giải như vậy là quá trình ngôn ngữ. - Xét về bản chất, ngôn ngữ là quá trình con người sử dụng một thứ ngôn ngữ nào đó để truyền đạt hoặc lĩnh hội tâm lý của mình hay của người khác. Ở đây các bạn cần phân biệt ngôn ngữ với hiện tượng khác đó là ngữ ngôn. Ngữ ngôn: Là một thứ tiếng Việt, Anh và tổng quát hơn, ngữ ngôn là một hệ thống những dấu hiệu, ký hiệu, quy tắc mà lòai người hay một tập hợp người xây dựng nên trong quá trình giao tiếp. Ngữ ngôn không phải là hiện tượng tâm lý mà là hiện tượng xã hội, đó là cái chung của xã hội. Khi một người sử dụng một thứ ngôn ngữ để truyền đạt tâm lý của mình thì đó là quá trình ngôn ngữ. Ngôn ngữ: là quá trình tâm lý, một hiện tượng tâm lý. Trong quá trình này, cá nhân dùng ngữ ngôn để thể hiện tình cảm của mình ý nghĩ, tư tưởng của mình theo cách riêng của cá nhân. Ngôn ngữ là cái riêng của từng người, được hình thành trong đời sống tâm lý của người đó. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng. Xét về góc độ nào đó, hoạt động quản trị kinh doanh là hoạt động giao tiếp, vì vậy việc tìm hiểu ngôn ngữ và rèn luyện khả năng ngôn ngữ có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà quản trị kinh doanh. Ngôn ngữ trước hết là hiện tượng tâm lý phức tạp. Để nói ra một lời, một vấn đề, người ta phải suy nghĩ phải nhớ, phải tư duy, phải chọn ý, chọn từ. Khi thể hiện ý hay lại có sự tham gia 9 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý của cảm xúc của tình cảm, của ý chí của sự tự đánh giá v.v…Khi nghe người khác nói chúng ta cũng phải chú ý nghe cho rõ, phải suy nghĩ phân tích lời nói, suy xét về tình huống về hoàn cảnh về nhiều yếu tố khác. Nhiều khi do ảnh hưởng của xúc cảm, của trình độ nhận thức, mỗi người lại có thể hiểu lời nói đó theo một cách khác nhau. Như vậy ngôn ngữ là hiện tượng tâm lý liên quan mật thiết đến đời sống tâm lý của cá nhân. Đặc biệt nó liên quan đến quá trình tư duy. Mỗi một hoạt động ngôn ngữ nào đó đều có sự tham gia của tư duy. Người ta thường nói “ăn nhai, nói nghĩ”. Sự tham gia của tư duy nhiều hay ít làm cho ngôn ngữ của con người đúng hay sai, gọn gàng, mạch lạc hay dài dòng, lúng túng. Ngoài ra trình độ nhận thức, xúc cảm, tình cảm, ý chí đều ảnh hưởng tới ngôn ngữ có thể làm cho ngôn ngữ bị chi phối, bị biến đổi đi. Ngôn ngữ đó là cái riêng của từng người, bị chi phối bởi tâm lý cá nhân của người đó, nhất là chi phối bởi các đặc điểm tâm lý sau đây: 1. Trình độ kiến thức, vốn kinh nghiệm của mỗi người, nhất là năng lực nhận thức và năng lực tư duy. 2. Đặc điểm riêng về nhân cách (đạo đức, khí chất, tài năng, quan điểm sống v.v…) của người đó. 3. Lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp công tác, cuộc sống riêng tư của từng người. 4. Đặc điểm tâm lý khác như: Tình cảm, trạng thái tâm lý, trạng thái cơ thể, trình độ ngôn ngữ. 5. Đặc điểm của bộ phận phát âm (về cấu trúc chức năng v.v…). Do đó ngôn ngữ con người khác nhau ở âm sắc, âm điệu, nhịp điệu, khác nhau ở cách dùng từ, vốn từ, ngữ pháp cách diễn đạt, lượng thông tin. Trong cuộc sống của chúng ta thường mỗi người tạo nên những phong cách riêng về ngôn ngữ. Ngay cả cách sử dụng từ, cá nhân cũng có thể gán cho nó những ý nghĩa, những màu sắc riêng biệt theo ý của mình, làm cho nó có những ý nghĩ khác biệt so với quy định chung. Tiếng lóng là biểu hiện của trường hợp này. Do ngôn ngữ gắn bó với cá nhân như vậy nên qua ngôn ngữ chúng ta có thể nghiên cứu được khá nhiều và khá rõ nét về tâm lý con người. Tùy theo lời nói, tùy theo tình huống ngôn ngữ, theo mối quan hệ giữa người nói và người nghe và theo năng lực của mình, chúng ta có thể biết được những đặc điểm sau đây của con người qua ngôn ngữ - Khả năng tư duy và trình độ nhận thức. - Sự nắm vững vấn đề, vốn tri thức, năng lực chí hướng của người đó hoặc là đạo đức, cá tính, tình cảm, tri thức của con người. Bởi vậy muốn biết tâm lý của con người, chúng ta cần phải biết lắng nghe người đối thọai. Qua lời nói của họ, ta suy ra tâm trạng, năng lực, thái độ, cá tính, đồng thời ta cũng có thể thu được nhiều thông tin khác. - Trong hoạt động quản trị, ngôn ngữ có ý nghĩa rất lớn, muốn hiểu được tâm lý của cấp dưới, tâm lý của người đối tác, tâm lý của khách hàng, nhà kinh doanh phải biết nghe ngôn ngữ của họ, cụ thể chúng ta cần chú ý các vấn đề sau: Biết nghe người khác nói: Đó là biết chú ý lắng nghe, quan tâm đến việc nghe mọi người nói để tìm hiểu và thu thập thông tin. Nghe nhiều đối tượng, nghe nhiều phía, nhiều trường hợp khác nhau. 10 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý Qua đó, phân tích đánh giá để rút ra kết luận, rút ra từ các thông tin. Nhà quản trị không nên cho rằng mình đã biết nhiều, biết đầy đủ, biết hơn cấp dưới, nên không cần chú ý nghe ai hơn nữa. Trong thực tế ở những công ty kinh doanh lớn, nhà quản trị thường có những lực lượng cố vấn để hỗ trợ cho mình khi cần quyết định những vấn đề quan trọng trong kinh doanh. * Khi tìm hiểu con người qua ngôn ngữ, cần biết đặt câu hỏi, biết đặt vấn đề, biết gợi ý, gợi mở vấn đề một cách tế nhị nhưng có định hướng theo mục tiêu của mình. * Khi nghe người khác nói, cần phải chú ý đến các yếu tố sau: + Cách dùng từ, nội dung, tính chất của từ, sự mạch lạc rõ ràng, dứt khóat của câu, khả năng hùng biện v.v… + Âm điệu, giọng nói, ngữ điệu, nhịp điệu, âm sắc của người nói (thí dụ: Tiếng thanh hay trầm, nhẹ nhàng, uyển chuyển hay dữ dội dứt khóat.v.v…). + Quan sát ánh mắt, nụ cười, nét mặt, dáng điệu, cử chỉ, hành vi của họ. Dựa vào các yếu tố trên, chúng ta có thể phân tích để suy ra ý nghĩa thông tin thật sự đúng đắn của ngôn ngữ. Khi nghe ngôn ngữ ta cũng cần lưu ý đến hiện tượng nói dối của con người, đây là hiện tượng phức tạp xuất hiện do tác động của ý thức. Để phát hiện ra sự nói dối ta có thể dựa vào những biểu hiện bề ngoài của người nói như: nét mặt, ánh mắt, dáng điệu, cử chỉ, hành vi. Tuy nhiên ở những người có tài năng và bản lãnh, sự nói dối rất khó phát hiện qua những biểu hiện bề ngoài. Trong trường hợp này, ta cần phải chú ý phân tích đánh giá tình hình qua nhiều tài liệu, dữ liệu, qua những tình huống cụ thể để rút ra thông tin sự thật. + Ngôn ngữ của nhà quản trị rất quan trọng, đó là công cụ để hoạt động, quản lý, truyền đạt, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ. Nó thể hiện năng lực của nhà quản trị và ảnh hưởng mạnh đến uy tín của họ. Vì vậy nhà quản trị cần phải rèn luyện ngôn ngữ của mình. Có nghĩa là nhà quản trị cần phải tập nói, tập thuyết trình. Cần chú ý rằng, ý tưởng và lời nói còn có khoảng cách khá xa. Nhiều trường hợp ta nói mãi nhưng vẫn cảm thấy chưa nói hết được ý của mình. Có nhiều người trình độ kiến thức cao nhưng lời nói của họ lại rất ít hiệu lực hoặc rất khó hiểu. Đó là những người kém năng lực ngôn ngữ. Bởi vậy việc rèn luyện ngôn ngữ rất quan trọng. 4. Các trạng thái tâm lý 4.1.Tình cảm và xúc cảm Tình cảm xúc cảm phản ánh hiện thực khách quan qua các rung động, chúng biểu hiện thái độ chủ quan của con người đối với sự vật và hiện tượng và hiện thực xung quanh. Tình cảm và xúc cảm nảy sinh trong quá trình hoạt động, chúng báo hiệu cho con người biết là sự hoạt động của họ đã đạt được kết quả tới mức nào. Khác với quá trình nhận thức, tình cảm và xúc cảm nhiều khi thể hiện cả ở hành vi bên ngoài: nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, động tác, tư thế hành động, phong thái, ở sự hoạt động của một số tuyến (chảy nước mắt, toát mồ hôi) Tình cảm xúc cảm còn đặc trưng bằng tính phân biệt và tính mềm dẻo. Mỗi tình cảm và mỗi cảm xúc đều có những rung động đối lập với nó. Giữa hai cái đối lập có vô số những bước chuyển tiếp. Chẳng hạn đối lập với vui mừng là đau buồn. 11 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý Đồng thời cùng là một tình cảm và xúc cảm, người ta có thể rung động đến mức sâu sắc khác nhau, tùy theo nguyên nhân gây ra chúng và tùy theo đặc điểm của hoạt động mà cá nhân đang tiến hành.Tình cảm, xúc cảm và sự biểu hiện tình cảm, cảm xúc ra ngoài còn có một đặc điểm nữa là: sự biểu hiện ra ngoài rung động của người này có thể tác động đến người khác. Các loại tình cảm: Tùy theo nội dung, tình cảm có thể là tình cảm tích cực (tin tưởng, hài lòng, thỏa mãn v.v…) và tình cảm tiêu cực (đau khổ, hờn giận, bực mình v.v…) với tư cách là một thành viên của xã hội, con người vốn có tình cảm đạo đức, tình cảm pháp luật, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ. - Tình cảm đạo đức thể hiện quan hệ thái độ của một người đối với xã hội, đối với những người khác và đối với bản thân mình. - Tình cảm pháp luật biểu hiện thái độ của cá nhân đối với các hành vi và hành động bị điều tiết bởi đủ các loại tiêu chuẩn của pháp luật – Tình cảm trí tuệ nảy sinh trong quá trình học tập và sáng tạo. - Tình cảm thẩm mỹ là rung động trước những vẻ đẹp và xấu trong thiên nhiên, trong nghệ thuật lao động v.v… * Các trạng thái cảm xúc: Những cảm xúc có thể biểu hiện dưới dạng tâm trạng, xúc động, ham mê, căng thẳng và hẫng hụt tùy theo đặc điểm độ bền, cường độ và sự phức tạp của các rung động. - Xúc động là những rung động mạnh mẽ hoàn toàn lôi cuốn con người diễn ra trong một thời gian ngắn. Ví dụ: Thất vọng, phẫn nộ, sợ hãi, kinh hoàng - Xúc động thường hay xuất hiện nhiều nhất ở những người mất cân bằng, những người có tính mềm yếu. - Ham mê là một rung động mạnh mẽ sâu sắc, kéo dài và ổn định, có xu hướng rõ rệt nhằm đạt được mục đích hay đối tượng ước ao. - Căng thẳng: Xuất hiện khi tiến hành hoạt động trong những điều kiện khó khăn. Trong đa số trường hợp, sự căng thẳng có ảnh hưởng tới tiêu cực đến công việc. - Khi con người không thể vượt qua được những khó khăn trở ngại gặp phải trên con đường thực hiện một mục đích nào đó, thì lúc đó xuất hiện trạng thái hững hụt. Trạng thái này biểu hiện sự bực bội, căm tức, dửng dưng, hờ hững với những người xung quanh, u sầu, buồn bã, chán nản. 4.2. Chú ý Chú ý là xu hướng và sự tập trung hoạt động tâm lý vào một đối tượng nhất định. Sự tập trung thể hiện ở việc bỏ qua tất cả những gì ngoài cuộc, ở mức độ đi sâu vào hoạt động. Chú ý là đảm bảo cho các quá trình nhận thức và toàn bộ hoạt động tâm lý có được hiệu suất cao, kết quả tốt. Có ba loại chú ý: - Chú ý không chủ định hay chú ý không theo ý muốn nảy sinh một cách không chủ định do ảnh hưởng của các kích thích bên ngoài và không đòi hỏi sự nổ lực ý chí. 12 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý - Chú ý có chủ định hay chú ý theo ý muốn nảy sinh và phát triển do kết quả của sự nổ lực ý chí của con người và có đặc điểm là có tính mục đích, tính tổ chức và tính bền vững cao. Chú ý có chủ định rất cần để thực hiện thắng lợi bất kỳ một hoạt động nào. - Chú ý sau chủ định xuất hiện tiếp sau chú ý có chủ định. Thoạt đầu người ta phải nổ lực ý chí để buộc mình tập trung vào một việc gì đó, nhưng về sau thì chú ý được tập trung và đối tượng hoạt động một cách tự nhiên. Cho nên chú ý sau chủ định ít làm con người mệt mỏi hơn là chú ý có chủ định. Loại chú ý này xuất hiện khi có hứng thú hoạt động và nó đảm bảo tiến hành hoạt động với chất lượng cao nhất. 5. Các thuộc tính tâm lý Là những hiện tượng tâm lý tương đối ổn định khó hình thành và khó mất đi, tạo thành những nét riêng của nhân cách chi phối các quá trình và trạng thái tâm lý của người ấy. TÂM LÝ Các quá trình Các trạng thái Các thuộc tính tâm lý tâm lý tâm lý Ví dụ: Xu hướng, tính cách, năng lực, khí chất …Nó được biểu hiện mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý bằng sơ đồ trên. 5.1. Xu hướng: Xu hướng là những đặc điểm tâm lý hướng con người tới một mục tiêu, một đối tượng nào đó. Xu hướng cho ta biết con người sẽ trở thành người như thế nào. Xu hướng nói lên sự vươn tới của con ngưới, thúc đẩy con người hoạt động theo mục tiêu nhất định. Xu hướng có nhiều biểu hiện như: Nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan v.v… Muốn hiểu rõ con người và sử dụng người có hiệu quả nhà lãnh đạo cần biết được xu hướng của họ. Nếu biết được đặc điểm xu hướng (như nhu cầu, thế giới quan, hứng thú…) ta có thể biết được người ấy có tốt hay không, sau này họ sẽ ra sao. Việc xác định xu hướng sẽ giúp nhà lãnh đạo có chiến lược đúng đắn trong việc dùng người, đối xử với con người. Tìm hiểu xu hướng con người, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến nhu cầu và thế giới quan. Nhu cầu thể hiện qua các xu hướng về mặt nguyện vọng, ước muốn. Nhu cầu là những đòi hỏi mà con người cần được thỏa mãn để sống và hoạt động. Nhu cầu có nhiều loại: Nhu cầu tự nhiên (nhu cầu sinh lý) như ăn, uống, ngủ …Nhu cầu xã hội (nhu cầu tinh thần) như làm việc, vui chơi, học tập, giao tiếp, văn hóa thẩm mỹ, tình cảm v.v...Căn cứ vào nhu cầu và cách thỏa mãn nhu cầu của con người, ta có thể biết được con người đó tốt hay xấu, có thể phát triển về đạo đức, trình độ tài năng đến đâu, hoặc họ sẽ trở thành người như thế nào. 13 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý Căn cứ vào đó, nhà lãnh đạo xác định được phương hướng sử dụng, cách thức cư xử đối với họ. Một trong những nội dung của hoạt động và giao tiếp là tác động đúng mức và phù hợp với nhu cầu của con người. Dựa vào nhu cầu của xã hội, nhà kinh doanh có thể xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến thuật quảng cáo…Chỉ riêng trong lĩnh vực quảng cáo, nhà kinh doanh cũng đã phải nắm bắt nhu cầu của con người để kích thích hoạt động mua hàng, hoặc cao hơn nữa, tạo ra nhu cầu mới về việc sử dụng hàng. Thế giới quan là hệ thống quan điểm của con người về tự nhiên, về xã hội, về bản thân và những người khác. Thế giới quan quyết định thái độ của con người đối với thế giới xung quanh, quyết định những phẩm chất và phương hướng phát triển của nhân cách. Theo nghĩa hẹp, có thể hiểu thế giới quan là hệ thống những quan điểm về xã hội, về con người. Ta thường gọi đó là nhân sinh quan. Thế giới quan, nhân sinh quan là kim chỉ nam cho mọi hoạt động cho sự phát triển của con người. Nó chỉ rõ thái độ con người đối với đời sống, nó chi phối cách sống, lối sống của con người. Do đó, đây là một biểu hiện rất quan trọng của xu hướng. Trong lãnh đạo, việc nắm được thế giới quan của con người sẽ giúp ta biết rõ người đó như thế nào và sử dụng họ ra sao? 5.2.Tính cách: Tính cách là hệ thống, thái độ của con người đối với hiện tượng khách quan và biểu hiện của những hành vi, cử chỉ, lời ăn tiếng nói của họ. Tính cách là một tổng hợp những thuộc tính tâm lý thể hiện thái độ của cá nhân đối với hiện thực. Mỗi thuộc tính đó được gọi là một nét tính cách. Ở một người có nhiều nét tính cách, có những nét tính cách tốt như chăm chỉ, khiêm tốn, trung thực, dũng cảm, có những nét tính cách xấu như lười biếng, kiêu ngạo, hèn nhát, dối trá v.v… Thường thường, một người có cả những nét tốt và những nét xấu. Ta thường đánh giá một người tốt hay xấu dựa trên tỷ lệ nét tính cách tốt hay xấu cao hay thấp, hoặc một dạng của chúng quan trọng như thế nào đối với xã hội, con người. Tính cách là thái độ của con người đối với người khác, là cư xử của con người đối với xã hội. Tính cách nói lên bộ mặt đạo đức của con người. Về cấu trúc tính cách có hai mặt: Mặt nội dung và mặt hình thức. Mặt nội dung là hệ thống thái độ của con người, bao gồm thái độ đối với xã hội như (lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự tôn trọng con người, sự lịch sự, văn hóa…), thái độ đối với lao động (sự chăm chỉ, lười biếng, tích cực làm việc, tinh thần trách nhiệm v.v…) và thái độ đối với bản thân (sự khiêm tốn, sự kiêu ngạo, tính tự trọng v.v…). Hệ thống thái độ của con người là mặt bên trong, mặt quan trọng ta thường gọi là tư tưởng của con người. Mặt hình thức của tính cách là sự biểu hiện ra bên ngoài của thái độ. Đây là hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng … của con người là sự cư xử của con người đối với người khác. Nội dung và hình thức của tính cách có một quan hệ phức tạp: Vai trò của con người có thể được thể hiện ở hành vi xã hội tương ứng của họ. Ví dụ: Nếu một người tôn trọng người khác (thái độ) họ sẽ chào hỏi lễ độ, lịch sự mỗi khi gặp nhau (hành vi 14 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý tương ứng). Trong trường hợp này dựa vào hành vi có thể suy ra thái độ. Nhìn cách đi đứng, nghe lời nói của một người có thể thấy rõ được thái độ tấm lòng của họ. Nói chung một thái độ tốt thường thể hiện ở những hành vi tốt. Nhưng có trường hợp thái độ không tương ứng với hành vi có người có hành vi rất lịch sự nhưng thái độ lại độc ác, khinh người. Có người có hành vi lỗ mãng, cọc cằn với người khác, nhưng chưa hẳn thái độ kiêu căng là khinh thường người khác. Có người bề ngoài rất nhiệt tình, nói năng tỏ vẻ quan tâm, thương người nhưng trong bụng chứa đầy những âm ưu, xảo quyệt làm hại người khác. Do mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của tính cách phức tạp như trên, xét về mặt tính cách, ta cần chú ý đến 4 kiểu người sau đây: Kiểu 1: Nội dung tốt, hình thức tốt: Là kiểu toàn diện, con người có thái độ tốt (tư tưởng tốt) hành vi lời nói cũng tốt, nghĩa là cư xử với xã hội, với mọi người tốt, đó là người có thể tin tưởng được. Kiểu 2: Nội dung xấu hình thức xấu: Là kiểu người xấu toàn diện, con người có bản chất xấu và hành vi cư xử cũng xấu. Trong hoạt động quản trị, ta cần biện pháp cương quyết đối với loại người này. Kiểu 3: Nội dung xấu, hình thức tốt: Là kiểu người giả dối, thiếu trung thực, là con người thủ đoạn, nham hiểm “Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao” Đây là loại người từng trải “hiểu đời” nhưng độc ác không tốt. Cần chú ý rằng, bản chất xấu xa của họ, mặc dầu được che đậy khéo léo, nhưng không chống thì chày, vẫn sẽ bị mọi người khám phá ra. Nhà lãnh đạo cần cảnh giác đối với loại người này. Kiểu 4: Nội dung tốt, hình thức chưa tốt: Là loại người có bản chất tốt nhưng chưa từng trải, chưa được giáo dục và hướng dẫn đầy đủ, là kiểu người có ý thức tốt đối với mọi người và xã hội, nhưng chưa biết cách biểu hiện cái tốt đó trong hành vi, trong cách cư xử của mình đối với xã hội. Đây là loại người cần phải “Học ăn, học nói, học gói, học mở” họ thường là người vụng về, làm ăn kém hiệu quả, nhưng có ý thức nhiệt tình, tích cực… 5.3. Năng lực Năng lực là một tổng hợp, nhiều phẩm chất như: vốn tri thức, khả năng tư duy và hoạt động trí tuệ, những kỹ xảo, những đặc điểm thuận lợi của cơ thể …và nhiều đặc điểm khác, kinh nghiệm chỉ là những cái mà con người đã trải qua hoặc đã tích lũy được qua hoạt động. Nó là một trong những yếu tố tạo thành năng lực. Có trường hợp kinh nghiệm không phản ánh năng lực. Năng lực được hình thành chủ yếu qua quá trình sống và rèn luyện của cá nhân, trong hoạt động của cá nhân. Còn năng khiếu chỉ là dấu hiệu của năng lực. Năng khiếu là đặc điểm bẩm sinh là điều kiện, tiền đề cho sự phát triển của nhân cách, ta cần chú ý: Có nhiều loại năng lực như năng lực tái tạo, năng lực sáng tạo, năng lực chung và năng lực riêng, năng lực nghiên cứu học tập, năng lực quản lý, tổ chức là năng lực cần thiết, quan trọng đối với người lãnh đạo. Một năng lực nào đó có thể gồm nhiều năng lực. Chẳng hạn năng lực quản lý gồm nhiều năng lực khác như: Năng lực truyền đạt, năng lực giáo dục, năng lực kế họach…Năng lực có quan hệ mật thiết với tính cách. Nhiều khi tính cách là một yếu tố quan trọng để tạo nên năng lực. Do đó có trường hợp người ta dễ lẫn lộn giữa năng lực 15 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý và tính cách. Cũng hoàn thành tốt một công việc, có khi do năng lực, có khi do các phẩm chất của tính cách. 5.4. Khí chất Khí chất là sự biểu hiện về mặt cường độ, tốc độ và nhịp độ của các hoạt động tâm lý trong những hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người. Hoạt động tâm lý cá nhân biểu hiện ra bên ngoài rất khác nhau: Có người hăng hái, hoạt bát, có người ưu tư, lo lắng, có người trầm tĩnh, bình thản, có người lại vội vàng nóng nảy v.v… Những biểu hiện như vậy, chỉ rõ hoạt động tâm lý con người là mạnh hay yếu, nhanh hay chậm, đồng đều hay bất thường. Đó là khí chất của cá nhân.Ta còn gọi là tính khí của con người. Cùng một trình độ hiểu biết như nhau, nhưng đứng trước một sự việc, có người nhận thức nhanh, có người nhận thức chậm. Khi thực hiện một công việc, người này vội vàng hấp tấp, người kia lại bình tĩnh khoan thai. Về tình cảm, có người bộc lộ mạnh mẽ, sôi nổi, có người kín đáo, trầm lặng. Khí chất của người rất đa dạng muôn màu muôn vẻ. Khí chất được biểu hiện ở hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người. Khí chất như thế nào đó (trầm tĩnh hay nóng nảy, hăng hái hay ưu tư), sẽ quy định những hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói theo một hình thức tương ứng: 5.4.1. Khí chất hăng hái Đây là loại khí chất tương ứng với kiểu thần kinh mạnh cân bằng linh hoạt của hưng phấn, ức chế, nên loại người này hoạt động mạnh mẽ, rất dễ thành lập phản xạ có điều kiện. Họ nhận thức nhanh, nhớ nhanh, phản ứng cũng nhanh. Xúc cảm dễ dàng xuất hiện và bộc lộ, vui tính, lạc quan, tính tình cởi mở, vui vẻ, dễ gần và bắt chuyện, liên hệ nhanh chóng với mọi người xung quanh. Họ giao tiếp rộng rãi, thân mật. Họ tham gia hăng hái mọi công việc, nhiệt tình và tích cực trong công việc, dễ thích ứng với hoàn cảnh mới. Nhưng họ cũng có một số nhược điểm: nhận thức nhanh nhưng chưa sâu, tình cảm dễ bị thay đổi, chan hòa với mọi người xung quanh nhưng dễ hời hợt bề ngoài, hành động thường thiếu kiên trì, nhẫn nại, hay bỏ dở. Hoạt động của họ dễ “phồng” dễ “xẹp”. Tóm lại đây là người hoạt động nhiệt tình, hiệu quả nhưng chỉ khi họ làm những công việc phù hợp hứng thú và thường xuyên được kích thích. Còn như những công việc không phù hợp với họ thì họ trở nên chán nản uể ỏai. Đối với loại người này, nhà quản trị nên tăng cường động viên, kiểm tra đôn đốc, giao cho họ những công việc có tính chất “động” họ sẽ làm tốt. 5.4.2. Khí chất bình thản Loại khí chất này tương ứng với kiểu thần kinh cân bằng không linh hoạt. Do những thuộc tính thần kinh không linh hoạt nên loại người này khó thành lập phản xạ có điều kiện, nhưng khi đã thành lập thì khó phá vỡ. Loại này có tâm lý bền vững sâu sắc. Họ nhận thức hơi chậm. Tình cảm thường kín đáo, kìm hãm sự xúc cảm, bề ngoài tưởng chừng như thiếu nhiệt tình, ít chan hòa với mọi người, thiếu cởi mở, dễ bị đánh giá khinh người, phớt đời. Họ thường bình tĩnh chín chắn trong hoạt động, ít nói cười, ba hoa, kiên trung, thận trọng trong hành động. Nó có năng lực tự kiềm chế, năng lực tự chủ cao. Họ làm việc một cách đều đặn, có mức độ, có phương pháp, không tiêu phí sức lực vô ích. 16 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý Loại người này có nhược điểm là chậm chạp, ít biểu lộ sự hăng hái, xung phong hay do dự nên bỏ lỡ thời cơ, ít tháo vát, nhìn bề ngoài tỏ ra thiếu nhiệt tình, linh hoạt. Họ có độ ỳ cao, thích nghi với môi trường chậm. 5.4.3. Khí chất nóng nảy Loại khí chất này thường tương ứng với kiểu thần kinh mạnh và không cân bằng. Tâm lý họ thường được biểu hiện một cách mạnh mẽ. Ở họ nhận thức tương đối nhanh nhưng không sâu sắc. Họ vội vàng hấp tấp, nóng vội khi đánh giá sự việc. Đặc biệt họ dễ bị kích thích và khi họ bị kích thích thì thường phản ứng nhanh và mạnh. Tình cảm của họ bộc lộ mãnh liệt, nhưng dễ thiếu tế nhị. Họ rất thẳng thắn, trung thực quả quyết. Trong công tác họ dũng cảm. Can đảm, hăng hái sôi nổi, sẵn sàng hiến thân với tất cả lòng nhiệt tình say sưa. Họ thường là những người thật thà hay nói thẳng, không úp mở, quanh co. “Đây là kiểu chiến đấu, kiểu hăng hái, dễ dàng nhanh chóng bị kích thích”. Người nóng nảy có nhược điểm và tính kiềm chế kém, dễ bị xúc động thất thường, dễ “bốc” mà cũng dễ “xẹp”. Cũng vì vậy mà họ dễ sinh nóng nảy, bộp chộp, phung phí nhiều sức lực mà rất dễ bị kiệt sức. Trong việc làm họ thường tỏ ra qủa quyết nhưng dễ đi đến chỗ liều mạng. Họ dễ vui nhưng cũng dễ khùng. Đối với loại người này, ta nên cư xử tế nhị, nhẹ nhàng, tránh phê bình trực diện. 5.4.4. Khí chất ưu tư Loại người ưu tư tương ứng kiểu thần kinh yếu nên loại người này ít hành động. Họ thường có biểu hiện hay lo lắng, thiếu tự tin. Nhận thức của họ khá sâu sắc, tế nhị có sự suy nghĩ sâu sắc, chín chắn, năng lực tưởng tượng dồi dào, phong phú, lường trước được mọi hậu quả của hành động. Tình cảm của họ bền vững và thắm thiết. Đối với người xung quanh, tuy ít cởi mở nhưng có thái độ dịu hiền và rất dễ dàng thông cảm với mọi người. Họ hay tư lự, nhưng trong những hoàn cảnh bình thường quen thuộc họ làm việc tốt và có trách nhiệm đối với những công việc đã được phân công. Nhược điểm chủ yếu của loại người này là thiếu tinh thần vươn lên, dám nghĩ, dám làm. Những tác động của hoàn cảnh bên ngoài, đặc biệt là những tác động mạnh, mới lạ, dễ làm cho họ có thái độ e ngại sợ sệt, họ kém khả năng làm quen với người xung quanh. Nhìn bề ngoài, nếp sống của họ có vẻ yếu đuối, ủy mị chậm chạp. Nhìn chung họ thường là người tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Nhà quản trị cần biết động viên khuyến khích họ. Tin tưởng giao công việc cho họ, không nên phê bình họ một cách trực tiếp. Qua đặc điểm các loại khí chất đã nêu ở trên, ta cần lưu ý: - Loại khí chất nào cũng có ưu điểm và nhược điểm, không có loại nào tốt hoặc xấu hoàn toàn. - Đây là bốn loại khí chất cơ bản, rõ nét nhất. Trong thực tế, ít người đơn thuần thuộc về một loại khí chất nào. Khí chất ở mỗi người thường là sự pha trộn của một số loại khí chất. Ta xếp người này, người kia vào một loại khí chất nào đó là do căn cứ vào những biểu hiện khí chất điển hình nhất, nổi bật nhất ở họ. 17 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý - Khí chất con người có thể biến đổi dưới tác động của hoàn cảnh sống, rèn luyện và giáo dục và đặc biệt là tự giáo dục. - Trong hoạt động xã hội và quản trị kinh doanh, chúng ta cần nghiên cứu các phương hướng đối xử, tiếp xúc điều khiển, sử dụng thích hợp. Nếu giao những công việc phù hợp với khí chất của con người, họ sẽ hoàn thành công việc có hiệu quả hơn. - Nhà quản trị cần cư xử với con người theo đặc điểm khí chất của họ. Đồng thời phải chú ý những nhược điểm trong khí chất của mình để rèn luyện, nâng cao phẩm chất nhân cách của mình. II. TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ 1. Khái niệm Tâm lý học quản lý là một ngành của khoa học tâm lý. Nó nghiên cứu đặc điểm tâm lý của con người trong hoạt động quản lý, đề ra, kiến nghị và sử dụng các nhân tố khi xây dựng và điều hành các hệ thống xã hội. Tâm lý học quản lý giúp cho người lãnh đạo nghiên cứu những người dưới quyền mình, nhìn thấy được những hành vi của cấp dưới, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý phù hợp với khả năng của họ. Tâm lý học quản lý giúp người lãnh đạo biết cách ứng xử, tác động mềm dẻo nhưng cương quyết với cấp dưới và lãnh đạo được những hành vi của họ, đòan kết thông nhất tập thể những con người dưới quyền. Như vậy, muốn thực hiện tốt chức năng quản lý của mình, người lãnh đạo không chỉ có những kiến thức kinh tế, kỹ thuật và quản lý mà cần am hiểu kiến thức về tâm lý nữa. Nghệ thuật quản lý và lãnh đạo là giúp cho họ am hiểu được kiến thức tâm lý và làm chủ nó nhằm phát huy khả năng chủ quan của con người tạo ra một sức mạnh quần chúng lớn lao, đem lại hiệu quả tổng hợp cao. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, hoạt động quản lý đã xuất hiện rất sớm cùng với sự hình thành các cộng đồng người. Từ xa xưa, các nhà quản lý và các nhà tư tưởng đã thấy rõ vai trò của nhân tố con người trong hoạt động này. Các nhà triết học hy lạp cổ đại như Xôcrat (460 –399 trước công nguyên) đã từng chỉ ra rằng, trong hoạt động quản lý, nếu biết sử dụng con người thì sẽ thành công, nếu không làm được việc đó sẽ mắc sai lầm và thất bại. Thực tiễn cho thấy, bất kể hoạt động quản lý nào, dù là quản lý xã hội, quản lý kinh tế, quản lý khoa học kỹ thuật …muốn thực hiện tốt mục đích đề ra thì phải nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo khoa học về nhân tố con người. Bởi lẽ con người luôn giữ vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý luôn luôn là chủ thể của thế giới nội tâm phong phú, với những thuộc tính muôn màu, muôn vẻ. Các yếu tố đó, một mặt là sản phẩm của hoạt động con người, của các điều kiện kinh tế xã hội, mặt khác là động lực nội sinh đóng vai trò thúc đẩy hoặc cản trở hoạt động quản lý. Tâm lý học ngày nay không chỉ là khoa học về con người , mà trở thành một trong những cơ sở khoa học quan trọng của toàn bộ quá trình quản lý – quản lý kinh tế, quản lý xã hội cũng như quản lý doanh nghiệp. Bởi vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu những cơ sở tâm lý học của công tác quản lý là một yêu cầu khách quan và bức thiết đối với tất cả những ai quan tâm đến việc cải tiến quản lý, nâng cao hiệu quả qúa trình quản lý, làm tốt việc tuyển chọn, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ quản lý. 18 Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý Sau đây chúng ta tìm hiểu một số vấn đề của tâm lý trong công tác quản lý nói chung và quản trị kinh doanh nói riêng. 2. Tính chất và cơ cấu hoạt động quản lý. 2.1. Tính chất của hoạt động quản lý Trước hết là hoạt động tổ chức, hướng dẫn, sử dụng, điều khiển con người. Trong hoạt động này, nhà quản trị phải phối hợp hoạt động của các thành viên, tổ chức cho họ hoạt động nhằm đạt được mục đích của đơn vị. Hoạt động quản trị kinh doanh cũng là hoạt động sử dụng, đánh giá điều khiển con người. Nhà quản trị phải hiểu được tính chất về đạo đức, tài năng, tính tình và các đặc điểm khác của các thành viên để sử dụng họ vào đúng những công việc phù hợp với họ phát huy khả năng của họ cũng như đem lại lợi ích cao nhất cho tập thể. Nhà quản trị phải đánh giá đúng khả năng cũng như kết quả hoạt động của họ từ đó có cách đối xử khéo léo, phù hợp. Đặc biệt hoạt động quản trị kinh doanh còn phức tạp hơn. Đó là hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị, giao tiếp, kinh tế, văn hóa quân sự…Đó là hoạt động phụ thuộc vào kinh tế thị trường nhưng cũng dễ bị chi phối bởi sự may mắn hay rủi ro, là hoạt động phải đảm bảo có lợi nhuận nhưng cũng phải mang tính nhân bản. Hoạt động này cũng luôn luôn phải tuân theo các quy luật tâm lý con người nhưng lại phải đảm bảo chữ tín trong mọi quan hệ giao dịch. Nhà quản trị kinh doanh, thương mại phải rất nhạy cảm, tinh tế, linh hoạt, năng động, phải giàu kinh nghiệm từng trải, hiểu đời và nắm vững kiến thức kinh doanh thương mại. Từ những đặc điểm trên, có thể thấy nhà quản trị kinh doanh phải là người có năng lực toàn diện. Họ phải có trình độ cao về nhận thức về tư duy, có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực nhất là khoa học quản lý, đời sống tâm lý xã hội, tâm lý tập thể, nhất là tâm lý con người. Nhà quản trị phải có năng lực chuyên môn cũng như có các năng lực chung về giao tiếp, xã giao và năng lực quản lý, phải hiểu người nhưng cũng phải thực hiểu mình, thấy được chỗ mạnh, chỗ yếu, cái đúng, cái sai của mình, luôn tự rèn luyện, vươn lên để lãnh đạo tập thể ngày càng có hiệu quả hơn. 2.2. Cơ cấu hoạt động quản lý - Hoạt động quản trị kinh doanh là hoạt động tâm lý xã hội trong công tác quản trị, nhà quản trị luôn phải xây dựng các mối quan hệ giữa người với người, giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội như tâm lý trong các nhóm, trong tập thể , đặc biệt lá các vấn đề tâm lý giao tiếp. Nhà quản trị luôn phải cư xử với nhiều đối tượng khác nhau (cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp), luôn phải chú ý đến các hoạt động giao tiếp, giao tế với nhiều tầng lớp và các tổ chức xã hội… Nhà quản trị luôn phải tác động vào tâm lý của mọi người, của xã hội, phải nắm được và giải quyết các vấn đề tâm tư nguyện vọng của cấp dưới, tâm trạng, tình cảm của tập thể, dư luận, tin đồn trong tập thể ngoài xã hội và nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp khác. - Hoạt động quản trị là hoạt động tiếp cận với các vấn đề khoa học kỹ thuật mới. Trong hoạt động của mình, nhà quản trị luôn phải giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực quản lý, phải nắm được các phát minh khoa học mới nhất về nhiều lĩnh vực liên quan như: Quy trình sản xuất, trang thiết bị hiện đại, nguyên liệu, nhiên liệu…tương ứng với lĩnh vực quản trị của mình. Nhất là trong quản trị kinh doanh hiện đại, việc nắm vững và vận dụng kịp 19
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net