logo

Hướng dẫn lắp rắp tryền dẫn MINI-LINk

iểm tra số lượng và chủng loại thiết bị theo thiết kế, nếu có sai sót gì nên báo cáo với cán bộ phụ tránh đưa ra biện pháp sử lí phù hợp
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TRUYỀN DẪN MINI-LINK COMATEL.,CORP COMATEL.,CORP HANOI ­ VIETNAM Các bước thực hiện cơ bản I. Khâu chuẩn bị thi công II. Lắp đặt trong phòng (Indoor) III. Lắp đặt ngoài trời (Outdoor) I. KHÂU CHUẨN BỊ THI CÔNG I. 1.Trước khi di chuyển đến vị trí trạm cần chú ý: - Kiểm tra dụng cụ lắp đặt và trang bị bảo hộ lao động. - Kiểm tra tình trạng sức khỏe của các thành viên trong nhóm. - Kiểm tra thông tin về trạm và điều kiện để vào trạm tiến hành lắp đặt. - Kiểm tra thông tin về vật tư, thiết bị. Đặc biệt cần chú ý một số vật tư phụ như “DÂY ĐẤT”, lạt, băng dính, cao su non… COMATEL.,CORP I. KHÂU CHUẨN BỊ THI CÔNG I. 2. Các bước chuẩn bị khi đến vị trí thi công: - Kiểm tra số lượng và chủng loại thiết bị theo thiết kế nếu phát hiện sai sót gì phải báo cáo với cán bộ phụ trách để đưa ra biện pháp xử lí phù hợp. - Kiểm tra các điều kiện thi công phải đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. II. LẮP ĐẶT TRONG PHÒNG II. - Khi lắp đặt trong phòng cần chú ý: + Chú ý đến các thiết bị trong phòng. + Do kiểm tra các nguồn cung cấp. + Chọn vị trí lắp đặt phù hợp. + Thi công theo đúng tiêu chuẩn chung. Tham khảo các bước lắp đặt trong phong theo bảng Tham chỉ dẫn sau. Tháo hộp đựng Mở hộp thiết II-LẮP ĐẶT TRONG Tháo hộp đựng phụ kiện PHÒNG bị Indoor bộ giá 19’’ Làm theo Làm đầu connector cho Xác định vị trí hướng dẫn Indoor và dây nguồn DC lắp bộ giá 19’’ Cố định bộ giá 19’’ Thực hiện theo Gắn khung ảnh hướng dẫn AMM lên giá Nối đất cho bộ giá Gắn DDF vào giá, lắp phiến Krone và đấu luồng Nối đất cho bộ AMM Cấp nguồn DC Bước tiến hành cài đặt COMATEL.,CORP cho khối Indoor CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI LẮP ĐĂT TRONG PHÒNG CÁC + Không cố định rack 19’ bằng ốc nở + Không vặn chặt các thiết bị vào rack 19’ + Đi dây không gọn gàng + Thiếu nhãn, đánh dấu nhãn sai + Ra nhầm luồng trên phiến krone + Thiếu dây đất, lắp dây đất sai Lắp nguồn Dán nhãn Cố định ‘rack19 Lắp khung AMM ‘trên rack 19 Hướng dẫn ra luồng trên phiến krone -Truyền dẫn Mini-link có 16 luồng E1, được phân bố trên 4 dây luồng gắn vào card SMU. - Mỗi dây luồng có 8 đôi (bao gồm 4 đôi phát và 4 đôi thu ). - Các dây của 1 đôi có cùng màu - Các đầu luồng sẽ được làm trước khi chuyển đến trạm, phần ra luồng thực hiện theo hướng dẫn sau. COMATEL.,CORP Hướng dẫn ra luồng trên phiến krone COMATEL.,CORP Hướng dẫn làm đầu connector luồng COMATEL.,CORP Hướng dẫn ra luồng trên phiến krone 1 2 3 4 5 6 7 8 Phiến Krone số 1 Out(Phát)1-8 Dương Lục trắng Dương đỏ Lục đỏ Dương Lục trắng Dương đỏ Lục đỏ trắng trắng DÂY 1 DÂY 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Phiến Krone số 2 In(Thu)1-8 Dương Lục trắng Dương đỏ Lục đỏ Dương Lục trắng Dương đỏ Lục đỏ trắng trắng DÂY 1 DÂY 2 COMATEL.,CORP Hướng dẫn ra luồng trên phiến krone 1 2 3 4 5 6 7 8 Phiến Krone số 3 Out(Phát) 9-16 Dương Lục trắng Dương đỏ Lục đỏ Dương Lục trắng Dương đỏ Lục đỏ trắng trắng DÂY 3 DÂY 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Phiến Krone số 4 In(Thu) 9-16 Cam trắng Nâu trắng Cam đỏ Nâu đỏ Cam trắng Nâu trắng Cam đỏ Nâu đỏ DÂY 3 DÂY 4 COMATEL.,CORP Hướng dẫn ra luồng trên phiến krone COMATEL.,CORP Hướng dẫn ra luồng trên phiến krone COMATEL.,CORP Sơ đồ nối đất Indoor cho MinilinkE ‘Rack 19 COMATEL.,CORP III. LẮP ĐẶT NGOÀI TRỜI Những điểm cần chú ý khi lắp Nh đặt phần Outdoor: + Lắp đặt tuyệt đối chú ý đến an toàn. + Không tác động đến các thiết bị có sẵn trên cột. + Các thiết bị lắp trên cao phải được lắp đặt chắc chắn. + Tuân theo thiết kế khảo sát. COMATEL.,CORP Kiểm tra thông số thiết bị Tiiến hành kiểm tra một số giá trị thiết bị T (theo số liệu thiết kế) Tần số 15GHz 1. Chủng loại của khối RAU Loại Subband 21 2. Kích thước anten Loại RAU Loại Anten Số Serial COMATEL.,CORP Phân biệt loại RAU Phân - Một số loại RAU thường gặp LOẠI RAU (RADIO UNIT) Thiết bị 15GHz Thiết bị 7 GHz Kí hiệu Băng tần Đầu cao Đầu thấp Kí hiệu Băng tần Đầu cao Đầu thấp RAU 1 15/21 HP J X RAU 1 7/31 HP G X RAU 1 15/25 HP J x RAU 1 7/35 HP G x RAU 1 15/22 HP K X RAU 1 7/33 HP E X RAU 1 15/26 HP K X RAU 1 7/37 HP E X III.Các bước lắp Tháo hộp đựng Tháo hộp dựng Tháo hộp đặt Outdoor phụ kiện thiết bị outdoor đựng anten Tháo vỏ của Làm đầu connector Lắp đặt bộ giá anten, RAU xác định cho bộ RAU gắn anten lên giá phân cực Thực hiện theo hướng Gắn RAU dẫn Vào Anten Nối cáp tín hiệu với RAU Nối đất RAU Nối tới IDU Sắp đặt cáp đi vào phòng COMATEL.,CORP
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net