logo

Cấu trúc dữ liệu trong hệ thống truyền hình cáp kỹ thuật số

Truyền hình số ra đời với những đặc tính vượt trội đang dần thay thế truyền hình tương tự. Nó cho phép nén thông tin thành những gói nhỏ hơn và thông tin cần thiết có thể được tách từ nhiễu nền và nhiễu giao thoa một cách dễ dàng. Truyền hình số cho phép thực hiện các chương trình phim màn ảnh rộng chất lượng cao với âm thanh nổi và các dịch vụ truyền hình tích hợp với Internet.
CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP KỸ THUẬT SỐ Ths. Đặng Quang Dũng Tóm tắt: Bài viết mô tả cấu trúc khung, mã hoá kênh và kỹ thuật điều chế cho hệ thống truyền hình số phân phối qua mạng cáp (trong khuôn khổ của bài viết được gọi chung là Hệ thống) với mục đích cung cấp một chuẩn mực truyền dẫn dung hoà cho cả cáp và vệ tinh, dựa trên Lớp hệ thống MPEG-2 ISO/IEC 13818-1, có bổ sung thêm kĩ thuật sửa lỗi trước FEC thích hợp. Hệ thống cấu trúc khung, mã hoá kênh và kỹ thuật điều chế dùng trong mạng truyền hình cáp kĩ thuật số có thể được sử dụng trong suốt so với hệ thống mã hoá kênh, điều chế dùng trong hệ thống truyền hình số vệ tinh đa chương trình. Hệ thống dựa trên kĩ thuật điều biên cầu phương 16, 32, 64, 128 và 256 QAM. Kỹ thuật sửa lỗi trước FEC được thiết kế nhằm cải thiện Tỉ lệ lỗi bít (BER) từ phạm vi 10-4 tới phạm vi 10-10 đến 10-11, đảm bảo hoạt động sửa lỗi QEF xấp xỉ một lỗi không được sửa xảy ra trong một giờ truyền dẫn. 1. Giới thiệu chung Truyền hình số ra đời với những đặc tính vượt trội đang dần thay thế truyền hình tương tự. Nó cho phép nén thông tin thành những gói nhỏ hơn và thông tin cần thiết có thể được tách từ nhiễu nền và nhiễu giao thoa một cách dễ dàng. Truyền hình số cho phép thực hiện các chương trình phim màn ảnh rộng chất lượng cao với âm thanh nổi và các dịch vụ truyền hình tích hợp với Internet. Ngoài ra, truyền hình số cho phép thu truyền hình khi đang di động, điều mà hiện nay truyền hình tương tự chưa làm được. Xét trên khía cạnh kỹ thuật, truyền hình số cho hình ảnh rõ ràng và sắc nét, loại bỏ hoàn toàn nhiễu giao thoa và hiệu ứng ảnh ma mà với truyền hình tương tự hiện tại đang gây ảnh hưởng đến rất nhiều người xem ở những khu vực có nhiều nhà cao tầng và các vùng đồi núi. Hiện nay công nghệ truyền hình số qua mạng cáp đang ngày càng phát triển đòi hỏi phải đưa ra các tiêu chuẩn cho truyền dẫn, mã hoá và ghép kênh. Các tổ chức quốc tế như ETSI của châu Âu, ATSC của Mỹ liên tục đưa ra các tiêu chuẩn cho truyền hình cáp kỹ thuật số trong đó chuẩn DVB-C của ETSI đang được chấp nhận rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam 2. Cấu trúc khung Tổ chức cấu trúc khung dựa trên cấu trúc gói truyền tải MPEG-2. Cấu trúc khung Hệ thống được chỉ rõ trong hình 1. Hình 1a. Gói MUX truyền tải MPEG-2 Hình 1b. Gói truyền tải ngẫu nhiên hoá: Các byte đồng bộ (Sync) và Dãy ngẫu nhiên hoá R Hình 1c. Gói chống lỗi Reed-Solomon RS (204,188, T=8) Hình 1d. Khung chèn; Độ sâu chèn I=12 byte _____ Sync1 = byte đồng bộ bổ xung không ngẫu nhiên hoá Sync n = byte đồng bộ không ngẫu nhiên hoá, n=2, 3, …, 8 Hình 1. Cấu trúc khung 3. Mã hoá kênh Để đạt được mức bảo vệ lỗi theo yêu cầu của truyền dẫn dữ liệu số qua mạng cáp, người ta sử dụng kỹ thuật FEC dựa trên mã hoá Reed-Solomon. Truyền dẫn cáp sẽ không sử dụng mã hoá xoắn như hệ thống vệ tinh mà sử dụng chèn byte để bảo vệ chống lỗi burst. 3.1 Ngẫu nhiên hoá định dạng phổ Dòng đầu vào của hệ thống được tổ chức thành các gói có kích thước cố định (xem hình vẽ 2), ngay sau bộ ghép kênh truyền tải MPEG-2. Độ dài tổng cộng của gói MUX truyền tải MPEG-2 là 188 byte, bao gồm cả 1 byte đồng bộ-từ (ví dụ, 47 HEX). Trật tự xử lý ở phía phát bắt đầu từ MSB (ví dụ, 0) của byte-từ đồng bộ (ví dụ, 01000111). Để phù hợp với hệ thống dành cho vệ tinh, và đảm bảo chuyển tiếp nhị phân phục hồi xung đồng hồ đầy đủ, dữ liệu đầu ra của ghép kênh truyền tải MPEG-2 sẽ được ngẫu nhiên hoá theo cấu hình miêu tả ở hình vẽ 2. Đa thức dùng trong bộ phát thứ tự nhị phân ngẫu nhiên giả (PRBS) là: 1+x14+x15 Quá trình tải dãy “100101010000000” vào thanh ghi PRBS, như chỉ ra trong hình vẽ 3, sẽ bắt đầu tại mỗi điểm đầu của 8 gói truyền tải. Để cung cấp tín hiệu khởi đầu cho bộ giải trộn, byte đồng bộ MPEG-2 của gói truyền tải đầu tiên trong nhóm 8 gói sẽ được đảo bít từ 47HEX sang B8HEX. Dãy ban đầu Dữ liệu đầu vào (MSB đầu tiên) : 1 0 1│1 1 0 0 0 x x x│x x x x x … │ Dãy PRBS : 0 0 0│0 0 0 1 1 … │ Hình 2. Sơ đồ bộ Trộn/Giải trộn Bít đầu tiên tại đầu ra của bộ phát PRBS sẽ được dùng làm bít đầu tiên của byte đầu tiên ngay sau byte đồng bộ MPEG-2 đảo (ví dụ, B8HEX). Để hỗ trợ các chức năng đồng bộ khác, trong khi byte đồng bộ MPEG-2 của 7 byte tiếp theo truyền tải gói, bộ phát PRBS vẫn tiếp tục, nhưng đầu ra của nó sẽ bị huỷ bỏ, làm cho các byte này không bị ngẫu nhiên hoá. Do đó, chu kỳ của dãy PRBS sẽ là 1 503 byte. Quá trình ngẫu nhiễn hoá chỉ được kích hoạt khi không có dãy bít đầu vào bộ điều chế hoặc nó không tương thích với định dạng dãy truyền tải MPEG-2 (ví dụ, 1 byte đồng bộ + 187 byte của gói). Điều này giúp loại bỏ phát xạ của sóng mang không điều chế từ bộ điều chế. 3.2 Mã hoá Reed-Solomon Tiếp theo quá trình ngẫu nhiên hoá phân tán năng lượng, mã hoá Reed-Solomon thu ngắn hệ thống sẽ được thực hiện trên mỗi gói truyền tải MPEG-2 ngẫu nhiên hoá, với T=8. Điều này có nghĩa là có thể sửa được 8 byte lỗi trên mỗi gói truyền tải. Quá trình này cung cấp từ mã bằng cách thêm vào 16 byte tương đương vào gói truyền tải MPEG- 2. Chú ý: Mã hoá RS sẽ được thực hiện trên các byte đồng bộ gói kể cả đảo (ví dụ, 47HEX) hay không đảo (ví dụ, B8HEX) Đa thức bộ phát mã : g(x) = (x+λ0)(x+λ1)(x+λ2)…………..(x+λ15) trong đó λ=02HEX Đa thức bộ phát trường : p(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1 Thực hiện mã Reed-Solomon rút ngắn bằng cách thêm 51 byte đặt bằng 0 trước các byte thông tin tại đầu vào của bộ mã hoá (255.239), các byte này sẽ bị huỷ bỏ sau thủ tục mã hoá. 3.3 Chèn xoắn Theo sơ đồ trong hình vẽ 4, chèn xoắn với độ sâu I=12 được dùng cho các gói bảo vệ lỗi (xem hình vẽ 1c) với kết quả là các khung chèn (xem hình vẽ 1d). Quá trình chèn xoắn dựa trên tiếp cận Forney tương thích với tiếp cận Ramsey kiểu III, với I=12. Khung được chèn sẽ bao gồm các gói bảo vệ lỗi chồng lấn và phân định bởi các byte đồng bộ MPEG-2 (dành riêng cho chu kỳ 204 byte). Bộ chèn có thể bao gồm I=12 nhánh, kết nối tuần hoàn với dòng byte đầu vào qua chuyển mạch đầu vào. Mỗi nhánh sẽ là một thanh ghi dịch chuyển vào trước ra trước (FIFO), với các ô có độ sâu (Mj) (trong đó M=17 = N/I, N = 204 = độ dài khung chống lỗi, I = 12 = độ sâu chèn, j = chỉ số nhánh). Các ô của FIFO sẽ bao gồm 1 byte, các chuyển mạch đầu vào vào đầu ra sẽ được đồng bộ hoá. Với mục đích đồng bộ hoá, các byte đồng bộ và byte đồng bộ đảo sẽ luôn định tuyến đến nhánh 0 của bộ chèn (tương ứng với không có trễ). Chú ý: Bộ giải chèn giống với bộ chèn về nguyên tắc, nhưng các chỉ số nhánh bị đảo lại (ví dụ, j = 0 tương đương với trễ lớn nhất). Đồng bộ hoá bộ giải chèn được thực hiện bằng cách định tuyến byte đồng bộ nhận dạng đầu tiên trong nhánh “0” Hình 3. Sơ đồ bộ trộn và giải trộn xoắn 3.4 Ghép byte vào symbol Sau khi chèn xoắn, hệ thống thực hiện ghép chính xác byte và các symbol. Quá trình ghép dựa vào việc sử dụng các đường biên của byte trong hệ thống điều chế. Trong mỗi trường hợp, MSB của symbol Z sẽ lấy từ MSB của byte V. Tương ứng như vậy, bít quan trọng tiếp theo của symbol sẽ lấy từ bít quan trọng tiếp theo của byte. Trong trường hợp điều chế 2m-QAM, quá trình này sẽ ghép k byte vào n symbol, như sau: 8k=nxm Quá trình được mô tả trong hình vẽ 4 cho trường hợp 64-QAM (trong đó m = 6, k = 3 và n = 4) Từ đầu ra bộ chèn (byte) Từ bộ mã hoá vi sai (symbol 6 bít) Chú ý 1: b0 được hiểu là bít ít quan trọng nhất (LSB) của mỗi byte hay m-tuple. Chú ý 2: trong chuyển đổi này, mỗi byte tạo ra nhiều m-tuple, gán nhãn Z, Z+1,…với Z được truyền trước Z+1. Hình 4. Chuyển đổi byte sang m-tuple cho 64-QAM Hai bít quan trọng nhất của mỗi symbol sẽ được mã hoá vi sai để thu được chùm sao QAM bất biến quay π/2. Mã hoá vi sai của hai MSB được cho trong biểu thức Boolean sau: Chú ý: Trong biểu thức Boolean trên " " biểu thị hàm EXOR, “+” biểu thị hàm logic OR, “.” biểu thị hàm logic AND và gạch trên biểu thị phép đảo. Ví dụ thực hiện chuyển đổi byte sang symbol được cho trong hình vẽ 5 Hình 5. Ví dụ thực hiện chuyển đổi byte sang m-tuple và mã hoá vi sai của 2 MSB 4. Điều chế Hệ thống sử dụng điều biên cầu phương (QAM) với 16, 32, 64, 128 hay 256 điểm trong biểu đồ chùm sao. Hình vẽ 6 mô tả biểu đồ chùm sao của Hệ thống cho 16-QAM, 32-QAM và 64-QAM. Biểu đồ chùm sao của Hệ thống cho 128-QAM và 256-QAM được cho ở hình 7. Các biểu đồ chùm sao này mô tả tín hiệu truyền dẫn trong hệ thống cáp. Như chỉ ra ở hình 6, các điểm chùm sao thuộc góc phần tư thứ 1 sẽ được chuyển đổi sang góc phần tư thứ 2, 3 và 4 bằng cách thay đổi hai MSB (ví dụ, Ikvà Qk) và xoay q LSB theo như quy tắc cho trong bảng 1. Bảng 1. Chuyển đổi các điểm chùm sao thuộc góc phần tư thứ 1 sang các góc phần tư khác trong biểu đồ chùm sao ở hình 7 Góc phần tư MSB Quay LSB 1 00 2 10  /2 3 11  4 01   Thiết bị thu ít nhất phải hỗ trợ điều chế 64-QAM. Ik và Qk là hai MSB trong mỗi góc phần tư Hình 6. Biểu đồ hình sao cho 16-QAM, 32-QAM và 64-QAM Hình 7. Biểu đồ hình sao cho 128-QAM và 256-QAM Trước khi điều chế, các tín hiệu I và Q sẽ được lọc côsin nâng căn-bình phương. Hệ số lăn là 0,15. Bộ lọc côsin nâng căn-bình phương sẽ có hàm toán học theo lý thuyết được định nghĩa bởi biểu thức sau: trong đó là tần số Nyquist và hệ số lăn α = 0,15 5. Kết luận Sử dụng công nghệ truyền hình số đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng dịch vụ và hiệu quả cao cho nhà cung cấp dịch vụ. Hơn thế nữa, sử dụng công nghệ truyền hình số không chỉ tăng số kênh truyền mà còn cho phép nhà cung cấp dịch vụ mở rộng kinh doanh ra các dịch vụ mới mà với công nghệ tương tự không thể thực hiện được như: truyền hình cáp, truyền hình độ phân giải cao, truyền hình cho các phương tiện di động, các dịch vụ truyền hình qua Internet ... Tuy vậy, việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số đòi hỏi một khoảng thời gian quá độ tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Hiện nay, tại Việt Nam, công ty VTC đang triển khai phát thử nghiệm hệ thống truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn của Châu Âu và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển truyền hình số qua vệ tinh và mạng cáp. Tài liệu tham khảo [1] ISO/IEC 13818-1: "Coding of moving pictures and associated audio". [2] IEEE Trans. Comm. Tech., COM-19, pp. 772-781, (October 1971) Forney, G.D.: "Burstcorrecting codes for the classic bursty channel". [3] EN 300 421: "Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services". [4] DTVB 1190/DTVC 38, 3rd revised version, February 1994 (Contribution from DTVC), document: "Specification of modulation, channel coding and framing structure for the Baseline System for digital multiprogramme television by cable". [5] GT V4/MOD 247 document, Jézéquel, P.Y., Veillard, J: "Introduction of Digital Television in cable networks". [6] Reimers, U. NAB'93, document GT V4/MOD 249: "The European perspectives on Digital Television Broadcasting".
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net