logo

Câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân sự - PR Tests


Câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân sự PR Tests -1- 1. P.R (Public Relations) được định nghĩa như là một tổ chức: a. Có chức năng truyền thông đại chúng. b. Có chức năng quan hệ khách hàng. c. Quản lý lãnh đạo. d. Chức năng quản lý thông tin đại chúng. 2. Để cân bằng các mục tiêu của tổ chức với những nguyện vọng của xã hội thì một nhân viên P.R phải: a. Thực hành thông tin một chiều. b. Thông tin các vấn đề liên quan đến nội bộ và công chúng bên ngoài. c. Thông tin những vấn đề liên quan và không liên quan đến công chúng. d. Tập trung vào công chúng bên ngoài. 3. Tiếp thị mang tính xã hội bao gồm: a. Tổ chức các sự kiện xã hội nhằm giúp ích cho một tổ chức phi lợi nhuận. b. Liên kết các nhóm xã hội để phát triển thành một tổ chức. c. Làm việc nhân danh nguyên nhân xã hội và cũng nhờ nguyên nhân này mà phát sinh ra hầu hết các lợi nhuận cho xã hội d. Tiếp thị một tổ chức đến những nhóm xã hội riêng biệt 4. Như là một phần chức năng điều hành của mình,nhân viên P.R phải: a. Phát triển những sản phẩm mới. b. Thiết kế,trình bày quảng cáo bán hàng. c. Quyết định về các loại lương của nhân viên. d. Hỗ trợ hoặc thay đổi chính sách chung. -2- 5. Công chúng được định nghĩa như là một nhóm những cá nhân hay các tổ chức mà: a. Cùng làm việc trong một công ty. b. Có mối quan hệ với một tổ chức. c. Sử dụng chung một sản phẩm. d. Là những người đang xa rời đoàn thể. 6. Thái độ cư xử có trách nhiệm được miêu tả như là: a. Ảnh hưởng tới những thứ trong một vị trí bị chi phối bởi trách nhiệm b. Tránh sự xung đột c. Ảnh hưởng tới những thứ mà quan điểm của nó rõ ràng là không đúng d. Phục vụ cho những quan tâm của công chúng 7. Một trong những ảnh hưởng quan trọng lên các mục tiêu và chiến lược của chương trình quan hệ cộng đồng là: a. Nghiên cứu. b. Thi hành,thực hiện. c. Cung cấp thông tin truyền thông. d. Quan điểm của cổ đông. 8. Một nhân viên P.R ở mức độ tập sự (entry – level): a. Có thể viết,thiết kế và trình bày tài liệu để truyền thông. b. Có kỹ năng nói trước công chúng. c. Có mối quan hệ rộng rãi. d. Tất cả những câu trên. 9. Nhiều nhân viên P.R nghĩ rằng nhiệm vụ quan trong nhất của họ là: Giới thiệu cho công chúng biết về vị thế của công ty. a. Thu thập thông tin đáng giá cho công ty. b. Trình bày thị hiếu chung của công chúng đến ban điều hành. c. Tổ chức điều hành nhân viên. d. Đánh giá đúng các sự kiện. 10.Những người hoạt động PR phát triển, thực thi và đánh giá chương trình của tổ chức là để khuyến khích sự trao đổi những ảnh hưởng và thông hiểu giữa những phần cấu thành của tổ chức và công chúng. a. Đúng. b. Sai. -3- 11.Một nhóm có thể trở thành những tổ chức công chúng khi nhóm đó nhận ra là vấn đề liên quan đến tổ chức, hiểu được sự liên quan của nhóm đó đến các thành viên trong nhóm và bắt đầu nói về hoặc tổ chức ra những hành động về vấn đề đó. a. Đúng. b. Sai. 12.Điều tốt nhất cho việc quản lý là ra quyết định cho tổ chức và sau đó nói với phòng PR để họ có thể phát triển kế hoạch thông tin những quyết định này tới công chúng. a. Đúng. b. Sai. 13.Kỹ năng chủ yếu cần có đối với nhân viên P.R là phải nói giỏi trước công chúng? a. Đúng. b. Sai. 14.Quan hệ cộng đồng,quảng cáo và tiếp thị là những thuật ngữ có thể hoán đổi được? a. Đúng. b. Sai. 15.Sau cách mạng công nghiệp Mỹ,những công ty lớn bắt đầu sử dụng P.R để: a. Thu hút công chúng. b. Đánh lừa truyền thông đại chúng. c. Ngăn chặn thái độ thù địch bằng việc tranh thủ sự ủng hộ của công chúng. 16.Sáu nguyên tắc Arthur Page của nhân viên P.R bao gồm: a. Lắng nghe khách hàng. b. Quản lý ngày giờ. c. Thông báo sự thật xác đáng và tránh những cái tiêu cực. d. Thị hiếu của công chúng là bị tác động bởi 10% việc làm và 90% lời nói. 17.Tổ chức P.R làm những công việc nghiên cứu các hạng mục,lên kế hoạch,đánh giá và truyền đạt thông tin,được biết như là: a. Các kênh thông tin -4- b. Quá trình ưu tiên hàng đầu. c. Tiến trình theo hệ thống. d. Một tiến trình gồm 4 bước. 18.Quan hệ cộng đồng và những kinh nghiệm truyền đạt thông tin rất phát triển trong thập niên 90 vì: a. Sự bùng nổ của Internet. b. Sự phát triển của những kênh truyền thông đại chúng. c. Như cầu thông tin toàn cầu. d. Tất cả những câu trên. 19.Mục tiêu của những cố vấn P.R là giúp đỡ các tổ chức hòa hợp với dư luận chứ không phải thao túng nó: a. Đúng. b. Sai. 20.Xuất bản một cuốn sách nói về những thành công của một tổ chức có chút hiệu quả đến quan điểm của công chúng? a. Đúng. b. Sai. 21.P.R trở thành một nghề thượng lưu và được nhiều người ngưỡng mộ trong thời kỳ sau Đệ Nhị Thế Chiến? a. Đúng. b. Sai. 22.Tầm quan trọng của lịch trình cung cấp cho các PR là: a. Phương tiện thông tin đại chúng sẽ cho biết mọi người đang trông đợi gì. b. Thông tin đại chúng cho biết mọi người nghĩ về điều gì. c. Thông tin đưa ra sẽ chi phối những thay đổi thái độ quan điểm. d. Có thể phát triển thông tin bằng cách giảm bớt tác động của truyền thông địa phương. 23.Lý thuyết cho rằng những tiên đoán hành vi cư xử dựa trên việc khám phá ra cốt truyện và cách cư xử tiềm tàng là: a. Lý thuyết tình huống b. Lý thuyết trao đổi xã hội -5- c. Phát sinh mẫu có khả năng d. Lý thuyết về kiến thức xã hội 24.Lý thuyết tiên đoán khi nhóm hình thành một vấn đền là: a. Lý thuyết tình huống b. Lý thuyết trao đổi xã hội c. Phát sinh những mẫu có khả năng d. Không câu nào đúng 25.Lý thuyết cho mọi người xem giá cả và phần thưởng liên kết với cách cư xử là: a. Lý thuyết tình huống b. Lý thuyết trao đổi xã hội c. Phát sinh mẫu có khả năng d. Lý thuyết về kiến thức xã hội 26.Lý thuyết nào dưới đây cho là con người lựa chọn phương tiện truyền thông dựa trên những nhu cầu cá nhân? a. Sử dụng và cảm thấy hài lòng b. Kiến thức xã hội c. Cung cấp lịch trình d. Sự truyền bá 27.Theo nguyên lý truyền tin thì bước cuối cùng trong một ý tưởng mới là gì? a. Ước lượng. b. Thử nghiệm. c. Mô phỏng. d. Quan tâm,chú ý. 28.Học thuyết nào sau đây có thể biết được mong muốn của công chúng? a. Học thuyết trao đổi có tính xã hội. b. Học thuyết tập hợp hành động. c. Học thuyết truyền bá thông tin. d. Học thuyết kiến thức xã hội. 29.Có hai con đường ảnh hưởng liên kết với mẫu có khả năng phát sinh là: a. Theo một cách và hai cách b. Thuộc phần trung tâm và phần ngoại vi -6- c. Thuộc nội lực và ngoại lực d. Không câu nào đúng 30.Các lý thuyết hỗ trợ cho nhân viên: a. Xuất bản những tờ báo về nghề nghiệp chuyên môn. b. Giải thích hay dự đoán hành vi con người và thông tin liên lạc. c. Tìm những công việc tốt hơn. d. Học hỏi các thuật ngữ kỹ thuật. 31.Các loại P.R nào sau đây mô tả tổ chức và công chúng rất hòa hợp với nhau? a. Thông tin hai chiều (two way) không đồng bộ. b. Thông tin công khai. c. Thông tin hai chiều có đồng bộ. d. Thông tin qua thông tấn xã. 32.Nhân viên P.R được biết đến như là “boundary spanners” (chiếc khóa đai ốc có ranh giới ? ) a. Đúng. b. Sai. 33.Xung đột được coi là một biểu hiện tự nhiên trong giao tiếp cần phải kềm chế? a. Đúng. b. Sai. 34.Người giữ tiền cọc là những người có một khoản lợi nhuận trong công ty? a. Đúng. b. Sai. 35.Lý thuyết về các hệ thống được sử dụng để giám sát những bộ phận của một cơ quan như là nhân viên,nhà quản lý,các phòng ban và các cửa hàng. a. Đúng. b. Sai 36.Vai trò của một nhân viên P.R chuyên nghiệp là phải biết nhận diện và giải quyết được những vấn đề về quan hệ khách hàng. a. Đúng. -7- b. Sai. 37.Những nguyên tắc đạo đức là những gì đúng hay sai trong đạo đức xã hội thường được quyết định bởi: a. Những chính khách b. Mỗi cá nhân. c. Hoàn cảnh. d. Các chuẩn mực của ngề nghiệp,cơ quan và cá nhân. 38.Điều nào dưới đây không phải là một trong năm yếu tố của đạo đức xã hội: a. Những chuẩn mực đạo đức xã hội. b. Dư luận. c. Những tiêu chuẩn đạo đức cao hơn d. Luật pháp 39.Các phát biểu về nội quy,nguyên tắc của một tổ chức thường bắt nguồn từ đâu? a. Ban điều hành. b. Các luật sư của công ty. c. Nhân viên P.R. d. Phòng Marketing. 40.Sử dụng những hình ảnh có tính bắt chước,ăn theo hoặc dùng một cái tên chưa được cho phép trong thương mại,điều này được gọi là: a. Tung ra các thông tin có tính riêng tư. b. Sự xâm phạm. c. Đưa những thông tin sai lệch. d. Sự chiếm đoạt. 41.Một nhóm người đối mặt với tình huống mơ hồ và không nhận thức đó là trở ngại,được gọi là: a. Công chúng có nhận thức. b. Công chúng có liên quan. c. Công chúng tiềm tàng. d. Công chúng tích cực. 42.Cái nào dưới đây không phải là một bước trong tiến trình kiểm tra quan hệ cộng đồng (P.R)? -8- a. Tìm ra những gì “chúng ta” nghĩ. b. Tìm hiểu những gì “họ” (khách hàng ?) nghĩ. c. Đánh giá sự chênh lệch giữa Aa và Bb. d. Biên soạn những báo cáo tài chính. 43.Việc kiểm tra thông tin liên lạc bắt đầu với loại kiểu mẫu nào? a. Tập trung vào người gởi. b. Hướng về người nhận. c. Phỏng vấn trực tiếp (mặt đối mặt). d. Qua các kênh thông tin. 44.Hai loại dữ liệu nghiên cứu chính thức là: a. Mở và đóng. b. Chính thức và không chính thức. c. Mô tả và suy luận. d. Viết và vấn đáp,thảo luận. 45.Điều nào dưới đây là nghiên cứu thứ yếu? a. Thực hành thông tin một chiều. b. Thông tin các vấn đề liên quan đến nội bộ và công chúng bên ngoài. c. Thông tin những vấn đề liên quan và không liên quan đến công chúng. d. Tập trung vào công chúng bên ngoài. 46.Cái nào sau đây không phải là kỹ thuật nghiên cứu chính thức và khoa học ? a. Điều tra. b. Thực nghiệm. c. Các nhóm trọng tâm. d. Phân tích nội dung. 47. Phòng thí nghiệm và các cuộc thử nghiệm là: a. Được điều khiển bằng máy vi tính. b. Đã lỗi thời. c. Nghiên cứu dựa trên thí nghiệm. d. Nghiên cứu không chính thức. 48.Những nghiên cứu để đo lường mức hiểu biết ở nhiều giới về phản ứng của một tổ chức được dùng trong: -9- a. Phân tích hệ thống mạng. b. Những kiểm tra có tính xã hội. c. Các kiểm tra về truyền thông đại chúng. d. Phân tích nội dung. 49.Một ủy ban tư vấn là biểu mẫu của: a. Nghiên cứu chính thức. b. Nghiên cứu có hệ thống. c. Nghiên cứu không chínhthức. d. Nghiên cứu thống kê. 50.Các kế hoạch giao tiếp cộng đồng (P.R) được dùng: a. Những kế hoạch chiến lược. b. Những kế hoạch chiến thuật. c. Các phương pháp kỹ thuật dự báo trước. d. Tất cả các câu trên. 51.Kế hoạch trọng tâm của P.R là: a. Các mục tiêu. b. Các đối tượng. c. Các chiến lược. d. Các chiến thuật. 52.Phương pháp kết hợp trí tuệ tập thể để giải quyết những vấn dề phức tạp cho phép các thành viên: a. Có ý kiến phản hồi tiêu cực. b. Phê bình các chính sách hiện thời. c. Chọn lựa những ý tưởng mới và sáng tạo. d. Duyệt lại các kế hoạch hiện thời một cách có tổ chức. 53.Các kế hoạch khả thi hoặc được sử dụng đơn lẻ (single-use) được tạo ra bằng cách kết hợp: a. Những kế hoạch chính thức và không chính thức. b. Các kế hoạch chiến lược và chiến thuật. c. Các nhiệm vụ kinh tế và xã hội. d. Các báo cáo tài chính và đầu tư. 54.Cái nào dưới đây là đặc tính quan trọng nhất của một người lập kế họach giỏi? - 10 a. Có óc sáng tạo. b. Có tính khách quan. c. Có nhiều học vấn và kinh nghiệm. d. Tất cả những câu trên. 55.Phát triển ngân sách cho một kế hoạch P.R là nhiêm vụ của: a. Bộ phận kế toán. b. Những cổ đông. c. Giám đốc điều hành (CEO – Chief Executive Officer) công ty. d. Người lập kế hoạch quan hệ cộng đồng (P.R). 56.Kỹ thuật tạo ra các dự đoán trong phạm vi rộng lớn là: a. Kỹ thuật không rõ ràng và khó hiểu (kỹ thuật Delphi). b. Phương pháp kết hợp suy nghĩ của tập thể. c. Xây dựng các dự đoán về tương lai. d. Toán học kinh tế. 57.Việc lập ra các kế hoạch P.R là: a. Không thay đổi được. b. Có ảnh hưởng trở lại. c. Thực hiện trước tiên. d. Tất cả những câu trên. 58.Bảng báo cáo kết quả của chiến dịch phải chứa đựng: a. Thừa nhận các nhu cầu đặc biệt của tổ chức. b. Phương tiện truyền thông đại chúng,các kênh thông tin và những hoạt động thiết thực. c. Phân tích đánh giá khán thính giả. d. Các đối tượng rõ ràng và đánh giá được. 59.Các kế hoạch ổn định về chính sách và thủ tục là: a. Các kế hoạch mang tính chiến thuật. b. Kế hoạch chiến lược. c. Kế hoạch có tính cấp bách. d. Kế hoạch tài chính. 60.Cái nào sau đây không phải là một sự thôi thúc (critical path ?) đối với người có ảnh hưởng? - 11 a. Lợi nhuận. b. Kinh nghiệm cá nhân. c. Chấp nhận,thông qua. d. Kiểm tra,thử nghiệm. e. Không câu nào đúng. 61.Nhũng lợi ích của việc viết theo dạng kim tự tháp là: a. Các chi tiết quan trọng lúc bắt đầu. b. Mở đầu ấn tượng gây sự chú ý của người đọc. c. Người biên tập có thể cắt bỏ phấn cuối của câu chuyện đi. d. Tất cả những câu trên. 62.Cái nào là một phương tiện truyền đạt trung gian có kiểm soát? a. Báo chí. b. Khu vực Internet. c. Truyền hình. d. Radio. 63.Cái nào dưới đây không phải là một yếu tố cơ bản của cách viết có hiệu quả? a. Dùng tính từ và phó từ một cách sơ sài qua loa. b. Viết bằng thể bị động. c. Sử dụng từ ngắn và đơn giản. d. Dùng những đoạn ngắn và các câu đơn. 64. Đưa tin công khai được hoạch định cho 2 đối tượng nào? a. Đàn ông và phụ nữ. b. Khán giả truyền hình và người đọc báo. c. Những người sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng và những người không sử dụng. d. Người biên tập,phóng viên và khán giả quan trọng. 65.Thư từ trực tiếp được ưa thích hơn tivi bởi vì: a. Được thoải mái lựa chọn. b. Nhanh chóng và kịp thời. c. Có tính phổ biến và đại chúng. d. Có sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh. - 12 66.Những người tiếp xúc trực tiếp với khán thính giả đầu tiên và có thể chuyển thông điệp đến họ thì được mô tả như là: a. Dân cư chủ yếu. b. Công chúng ổn định. c. Công chúng xen vào. d. Công chúng tiềm tàng. 67.Khi tìm kiếm những người chấp nhận thực hiện các thông tin,nguồn quan trọng nhất để sử dụng là: a. Phương tiện truyền thông đại chúng. b. Các nhóm thứ ba trung lập. c. Những trung gian thiên vị,thành kiến. d. Kinh nghiệm cá nhân. 68.Các cá nhân hưởng lợi nhuận từ hoạt động của một tổ chức thì được gọi là: a. Người đại diện ủy thác giao dịch. b. Cổ đông. c. Những nhóm người có quyền lợi đặc biệt. d. Tất cả các câu trên. 69.Trong các giai đoạn đầu của chiến dịch,các kênh tốt nhất để sử dụng là; a. Các nhóm thứ ba trung lập. b. Phương tiện truyền thông đại chúng. c. Kinh nghiệm cá nhân. d. Người làm trung gian. 70.Ba mức độ để đánh giá những nổ lực của P.R là; a. Nghiên cứu,thực hiện và tác động,ảnh hưởng. b. Báo cáo về đầu tư,thay đổi quan điểm và năng suất. c. Các hệ thống đóng,mở vá những nhấn tố về môi trường,hòan cảnh. d. Chuẩn bị,thực hiện và tác động. 71.Câu nào sau đây không thuộc 4 tiêu chuẩn đo lường để xác định mức ảnh hưởng của một chiến dịch? a. Đưa tin về khán thính giả. b. Phát hành các bản tin. c. Giải quyết,dàn xếp các tình huống. d. Trả lời,giải đáp khán thính giả. - 13 72.Phương pháp đánh giá nào nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các yếu tố như là các khán thính giả chưa được định hướng trước và hoàn cảnh kinh tế? a. Mô hình hệ thống mở rộng. b. Mô hình hệ thống khép kín. c. Đo lường bằng các đối tượng. d. Không phải các câu trên. 73.Hệ thống nào được các nhân viên giao tế nhân sự (PR) sử dụng rộng rãi nhất? a. Mẫu đánh giá hệ thống đóng (Closed-system) b. Mẫu đánh giá hệ thống mở (Open-system) c. Thông tin một chiều d. Tất cả các điều trên 74.Nhóm điểm bao gồm: a. Những cá nhân riêng biệt được chọn lựa theo chuyên môn thuộc từng chủ đề b. Những cá nhân là trọng tâm thu hút của các phương tiện truyền thông c. Những người đang thực tập trong ngành PR (Public Relations) d. Những cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên 75.Trong những câu dưới đây, câu nào không phải là sai lầm phổ biến trong việc đo lường hiệu quả PR a. Thừa nhận là khối lượng ngang bằng với kết quả b. Sử dụng những mẫu được chọn lựa mang tính khoa học c. Tin rằng sự tiên đoán bằng với đo lường d. Lẫn lộn giữa thái độ và cách cư xử 76.Sự định giá hệ thống đóng đơn giản chỉ nói đến: a. Đo lường các thông điệp và sự kiện đã được lên kế hoạch cho chiến dịch b. Không cho phép có sự phản hồi trong bản đề cương thiết kế c. Những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm d. Đo lường những biến số có trong một tổ chức 77.Bản đề cương thiết kế các bài kiểm tra (bao gồm bài pretest và posttest) sẽ đo lường được tất cả ngoại trừ điều nào sau đây: a. Qua những kênh mà những thông điệp được gửi đến b. Cho dù thính giả có hiểu những thông điệp này hay không - 14 c. Sự thay đổi trong những quan điểm của đối tượng công chúng đang được hướng đến cho một chiến dịch d. Sự điều đình, dàn xếp thuộc một môi trường 78.Những thanh niên nói rằng họ có đọc báo vậy họ sẽ đọc một tờ nhật báo bao nhiêu phút một ngày? a. 28 phút b. 45 phút c. 32 phút d. 56 phút 79.Mỗi năm có hơn 300 tờ tạp chí mới ra đời, bao nhiêu tờ trong số chúng sẽ tồn tại được? a. 200 tờ b. 150 tờ c. 30 tờ d. 10 tờ 80.Điều nào dưới đây là một loại thông cáo báo chí a. Lãnh vực kinh doanh b. Lãnh vực ảnh c. Lãnh vực sản phẩm d. Tất cả các lãnh vực trên 81.Một thông cáo báo chí bằng video (VNR) là: a. Một mẩu tin 60 giây của một đài truyền hình quay b. Một cụm các tin vắn giới thiệu về một bản tin theo cách nhìn của một tổ chức c. Một dụng cụ xúc tiến dựa trên trang web cho những công ty băng đĩa nhạc d. Một đoạn băng video quay trực tiếp một sự việc đang xảy ra 82.Thuật ngữ sau đây nói về những hệ thống dựa trên máy tính để giúp cho việc liên lạc, giao tiếp với các nhân viên và mọi người trong công ty a. Internet b. Extranet c. Intranet d. Tất cả các thuật ngữ trên và chúng có thể thay đổi cho nhau - 15 83.Theo cách hình dung của một người đang họat động trong lãnh vực PR thì nhà báo sẽ là: a. Một người gác cổng b. Một người trung gian, một phương tiện truyền đạt c. Một thính giả d. Tất cả các lọai người trên 84.Mối quan hệ giũa các nhà báo và các chuyên viên PR được miêu tả là: a. Phụ thuộc lẫn nhau b. Nhà báo phải phụ thuộc vào các chuyên viên PR c. Các chuyên viên PR phải phụ thuộc vào các nhà báo d. Không bị phụ thuộc vào nhau 85.Điều nào dưới đây đúng với các nhà báo? a. Các nhà báo chỉ quan tâm tới mặt trái của câu chuyện b. Các nhà báo xem các tin tức như là một loại hàng hóa mau chóng bị lụi tàn và đi vào quên lãng. c. Các nhà báo muốn trích dẫn, không phải là sự thật d. Các nhà báo không cần giúp đỡ trong việc thu thập tin tức 86.Lợi ích của việc sử dụng bộ đồ nghề tryền thông là: a. Giá cả b. Đóng gói được c. Hợp thời, đúng lúc d. Sự lập đi lập lại các thông điệp 87.Điều nào dưới đây đúng cho một cuộc phỏng vấn (và cũng khuyên bạn nên nói gì với ông chủ của mình): a. Đừng bao giờ nói đến những cuộc phỏng vấn trước đó b. Không thể chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn c. Sẽ OK nếu bạn yêu cầu phóng viên xem xét lại những gì bạn nói, “tắt việc ghi âm” d. Xác định thông điệp bạn muốn cắt ngang trong buổi phỏng vấn 88. Loại văn hóa công ty, tổ chức nào tạo điều kiện mở cửa để tạo ra những ý tưởng mới từ bên trong và bên ngoài công ty hoặc tổ chức đó? a. Hệ tư tưởng, ý thức hệ b. Tính toàn bộ, bao gồm - 16 c. Tính tham gia d. Tính đồng tâm, hiệp lực 89.Sự thất bại trong tiến trình thông tin thường thường xuất hiện: a. Ở mức độ lãnh đạo, quản lý (Executive level) b. Ở mức độ giám sát hàng đầu (First-line supervisor level) c. Ở mức độ tiền tuyến (Front-line level) d. Ở mức độ cổ đông (Stockholder level) 90.Những chi phí cho các chương trình thông tin nhân viên kém hiệu quả là: a. Thiếu khả năng, không có hiệu quả b. Lãng phí c. Tinh thần, nhuệ khí thấp d. Tất cả những điều trên 91.Tỷ lệ phần trăm thành công của việc đàm phán giữa công đoàn và lãnh đạo công ty mà không cần tới đình công hay phải đóng cửa nhà máy gây áp lực sẽ là: a. 75 phần trăm b. 87 phần trăm c. 98 phần trăm d. 62 phần trăm 92.Sự thất bại trong việc thông tin nhân viên là kết quả của: a. Nỗ lực cố gắng bán “dây chuyền công ty” cho nhà quản lý mà không hỏi đầu vào b. Giữa nhân viên và quản lý có sự chân thật và kính trọng lẫn nhau c. Nỗ lực để bán chuyền quản lý cho nhân viên mà không hỏi đến nhân viên đầu vào d. Xóa sạch hình ảnh tập thể 93.Trong môi trường ngày nay, loại hình thông tin nào mang lại hiệu quả nhất? a. In ấn b. Hệ thống mạng nội bộ (Intranet) c. Video d. Tất cả những điều trên 94.Một trong những phương cách mà nhân viên giao tế (PR) đóng góp cho xu hướng chung của tổ chức là: - 17 a. Tăng số lượng các các ấn bản b. Nhập vào cách ra quyết định trong tổ chức c. Thiết lập kênh thông tin theo hàng dọc d. Thiết lập kênh thông tin theo hàng ngang 95.Văn hóa của tổ chức, công ty được định nghĩa như là: a. Những lực lượng xã hội học b. Nhiệt độ của những nhà quản lý cấp trung bình c. Đặc tính của một tổ chức d. Những nhu cầu của nhân viên 96.Mục đích của ____________ là tạo điều kiện cho một cơ quan, công ty hay tổ chức nào đó cơ hội để kể chuyện của mình theo cách họ muốn. a. Những chính sách của cơ quan, tổ chức b. Xu hướng chung, bầu không khí làm việc của cơ quan, tổ chức c. Phương tiện truyền thông d. Phương tiện truyền thông nội bộ 97. Điều nào sau đây thực sự không chính xác trong việc truyền đạt, liên lạc của nhân viên? a. Nhân viên muốn thông tin về công ty của họ b. Có một sự nối kết giữa việc truyền đạt mở và sự toại nguyện của người quản lý c. Thông tin hai chiều có hiệu quả là chiếc chìa khóa mở ra những thử thách mới d. Không thật cần thiết cho những kinh nghiệm khách hàng tốt 98. Nền móng của chương trình quan hệ cộng đồng phải được dựa trên: a. Cấu trúc của cộng đồng đó như thế nào b. Những điểm yếu và mạnh của cộng đồng đó là gì c. Cộng đồng đó biết và cảm nhận gì về một cơ quan, tổ chức d. Tất cả những điều trên 99.Làm từ thiện trong đoàn thể sử dụng quỹ cửa cổ đông sẽ được xem là hợp pháp sau: a. 25 năm b. 100 năm c. 50 năm d. 35 năm - 18 100. Phương pháp tiếp cận 3-P tới chủ nghĩa tích cực trong cộng đồng bao gồm: a. Làm trước, kế họach và thực tập b. Kế hoạch, thực tập và chính xác c. Kế hoạch, tiên phong và thực tập d. Đúng giờ, kế hoạch và tiên phong 101. Cơ quan, tổ chức giao thoa với cộng đồng ở đâu? a. Công dân b. Cơ sở vật chất c. Trang thiết bị d. Tất cả các điều trên 102. Những chương trình quan hệ cộng đồng nên: a. Tập trung chủ yếu chỉ vào cơ quan, tổ chức b. Tập trung chủ yếu chỉ vào cộng đồng c. Tạo nên chủ nghĩa cơ hội d. Tránh thay đổi những nhu cầu thiết yếu 103. Những quan hệ cộng đồng có hiệu quả tùy thuộc vào sự nhận thức được __ của thể chế đó a. Chủ nghĩa vị tha b. Sự độc lập c. Sự phụ thuộc d. Sự giới hạn 104. Định nghĩa quan hệ cộng đồng như là chức năng quan hệ giao tế nhân sự (PR) bao gồm: a. Chỉ gồm mục đích lợi nhuận trong tổ chức b. Chỉ gồm mục đích lợi nhuận trong cộng đồng c. Không có kế hoạch trước, tham gia một cách tự phát với một cộng đồng d. Tham gia vào một cộng đồng để giữ gìn và phát huy cộng đồng đó e. Môi trường 105. Những phương pháp xác định kiến thức, quan điểm và sự nhận thức của cộng đồng sẽ không bao gồm: a. Mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức công dân - 19 b. Nghiên cứu khảo sát c. Lực lượng có trách nhiệm và các ủy viên d. Kiểm toán thông tin 106. Điều nào dưới đây không phải là kênh thông tin quan hệ cộng đồng? a. Tờ bướm quảng cáo b. Báo cáo hàng năm c. Chính sách công ty d. Triển lãm, trưng bày tại sân bay quốc nội 107. Có nhiều tổ chức, cơ quan cố gắng tạo những gì họ cho ra hợp với những giá trị của nhân viên của mình bằng cách: a. Giới hạn những việc quyên góp từ thiện chỉ tập trung vào các nhóm nhân viên b. Hợp những đóng góp của nhân viên lại c. Tiến hành việc bỏ phiếu thường kỳ để xác nhận những giá trị của họ d. Dựa trên những dữ liệu bầu cử của quốc gia như là nền tảng cho việc tặng quà cho đoàn thể 108. Trách nhiệm của những đơn vị quan hệ khách hàng có lẽ là: a. Phổ biến thông tin khách hàng b. Cố vấn cho nhà quản lý về quan điểm của khách hàng c. Tiếp xúc với những nhóm ủng hộ khách hàng bên ngòai d. Tất cả những điều trên 109. Khi một khách hàng đã hài lòng với sản phẩm nào đó thì khách hàng đó sẽ kể với bao nhiêu người về kinh nghiệm của mình? a. 12 - 15 b. 1-4 c. 5-8 d. 9 – 11 110. Những chuyên gia phụ trách khách hàng: a. Năng động thu hút quan điểm của khách hàng b. Bảo vệ nhà quản lý tránh được cơn giận dữ của khách hàng c. Không đóng một vai trò năng động trong việc ra quyết định của công ty d. Là những nhân viên được trả lương thấp nhất - 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net