logo

Các Lỗi Thường gặp trong Office


Các Lỗi Thường gặp trong Office 1 -Thanh công cụ bị trôi ị Cách khắc phục: i +Nháy đúp chuột vào vùng xanh trên cùng của thanh công cụ.bị trôi 2-Thanh công cụ bị mất ấ Cách 1: +Nháy chuột phải vào vùng xám của thanh thực đơn ngang, một thực đơn dọc xổ xuống, đánh dấu vào Standard +Nháy chuột phải vào vùng xám của thanh thực đơn ngang, một thực đơn dọc xổ xuống, đánh dấu vào Fromatting Cách 2: - Vào Menu View/ Tool Bar/ Chọn thanh công cụ cần (formating, stanđard) 3-Gỡ bỏ thực đơn ngang File-Edit-View-Insert-Format-Tools-Table.. . +Ấn phím Alt và nháy vào một mục định gỡ thí dụ: Nháy vào File giữ nguyên chuột kéo xuống vùng soạn thảo và nhả chuột, các thực đơn khác cũng gỡ bỏ tương như trên. 4-Gỡ bỏ một mục trong thực đơn dọc ọ Khi nháy chuột vào thực đơn dọc, bạn sẽ thấy xổ xuống một thực đơn chứa các lệnh, thực đơn này gọi là thực đơn dọc, để gỡ bỏ một mục nào đó trong thực đơn dọc bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây: +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào thực đơn File chẳng hạn, nháy chuột vào mục định gỡ bỏ, giữ nguyên chuột kéo ra ngoài, tới vùng soạn thảo và nhả chuột. 5-Gỡ bỏ nút công cụ trong thanh công cụ ụ +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nút công cụ nào đó mà bạn định gỡ bỏ, giữ nguyên chuột kéo ra ngoài tới vùng soạn thảo và nhả chuột Mẹo: Có thể ấn phím ALT, nháy chuột vào nút công cụ định gỡ bỏ, giữ nguyên chuột kéo xuống vùng soạn thảo và nhả chuột, kết quả cũng tương tự. xin bạn đọc xem minh họa hình trên. 6-Cách phục hồi thực đơn ngang trở về nguyên thuỷ ban đầu ầ +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn Toolbars, kéo thanh cuộn bên phải của cửa sổ Customize, nháy vào mục MenuBar\Reset\OK 7-Cách phục hồi thanh công cụ Standard ụ +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn Toolbars. +Đánh dấu vào mục Standard và nháy vào mục này (Có màu xanh) +Nháy vào mục Reset bấm OK 8-Cách phục hồi thanh công cụ Formatting ụ +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn Toolbars. +Đánh dấu vào mục Fromatting và nháy vào mục này (Có màu xanh) +Nháy vào mục Reset bấm OK 9-Cách thêm tiếng việt vào thực đơn dọc ọ +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào thực đơn File chẳng hạn, một thực đơn dọc xổ xuống. +Nháy chuột phải vào mục Close là mục cần sửa thành tiếng Việt, chọn Default Style. +Lại nháy chuột phải vào mục Close trong thực đơn dọc một lần nữa. +Đặt con trỏ vào ô Name và gõ một dấu gạch nối để phân cách, sau đó gõ Đóng văn bản. ấn Enter. +Nháy Close trong hộp thoại Customize để đóng hộp thoại. Nếu chưa hiển thị tiếng Việt bạn làm tiếp như sau: +Từ nền màn hình xanh (Desktop – Bàn giấy) bạn nháy chuột phải vào chỗ trống, chọn Properties. +Nháy vào nhãn 3 Appearance +Nháy vào mục Normal dưới dòng Active Window. +Trong ô Font phía dưới chọn VnArial (Westem) +Nháy vào mục Apply (Áp dụng) bấm OK. Trở về Word và nháy vào thực đơn File sẽ có tiếng Việt trong thực đơn. 10-Cách phục hồi thực đơn dọc ọ +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy chuột phải vào thực đơn định phục hồi (File chẳng hạn) chọn Reset. OK 11-Cách thiết lập kiểu gõ Telex ể +Nháy chuột phải vào biểu tượng Vietkey màu vàng trên thanh tác vụ. +Chọn mục hiện cửa sổ Vietkey. +Nháy vào nhãn 1 Kiểu gõ. +Đánh dấu vào mục Telex và Bỏ dấu theo kiểu cũ (òa, òe, ùy) +Nháy vào TaskBar để biểu tượng này thường trú trên thanh tác vụ. 12-Cách thiết lập Font Unicode ậ +Nháy chuột phải vào biểu tượng Vietkey màu vàng trên thanh tác vụ. +Chọn mục hiện cửa sổ Vietkey. +Nháy vào nhãn 1 Kiểu gõ. +Đánh dấu vào mục Telex và Bỏ dấu theo kiểu cũ (òa, òe, ùy) +Nháy vào nhãn 2 Bảng mã. +Đánh dấu vào mục Unicode dựng sẵn +Nháy vào TaskBar để biểu tượng này thường trú trên thanh tác vụ. +Khởi động Word. +Ấn CTRL+D hoặc Format\Font. +Trong ô Font chọn Arial hoặc Times New Roman +Nháy vào mục Size để chọn cỡ chữ là 12. +Nháy vào Default (Mặc định), bấm Yes. 13-Khi gõ chữ bằng Uinicode bị cách chữ thưa ra ư +Nháy vào Tools\Options. +Chọn nhãn Edit. +Hủy bỏ dấu kiểm trong ô User Smart cut and Paste, bấm OK. 14-Khi gõ chữ tiếng Việt có làm sóng răng cưa màu đỏ dưới chữ ữ +Nháy vào Tools\Options. +Chọn nhãn Spelling & Grammar (Chính tả và ngữ pháp). +Hủy bỏ dấu kiểm trong ô Check Spelling as you type, bấm OK 15-Khi gõ chữ tiếng Việt có làm sóng răng cưa màu xanh dưới chữ ữ +Nháy vào Tools\Options. +Chọn nhãn Spelling & Grammar (Chính tả và ngữ pháp) +Hủy bỏ dấu kiểm trong ô Check Grammar as you type, bấm OK 16-Khi gõ thêm chữ vào thì chữ bên phải của từ đó bị mất ấ Hủy bỏ chế độ gõ đè trong Options, cách làm như sau: +Nháy vào Tools\Options. +Chọn nhãn Edit +Hủy bỏ dấu kiểm trong ô Overtype mode, bấm OK Mẹo: Có thể tắt chức năng gõ đè bằng cách nháy đúp vào ô OVR trên thanh trạng thái, thanh này nằm trên thanh tác vụ chứa nút Start. 17-Mở văn bản mới là thế nào ế Khi ta tiến hành soạn thảo văn bản bạn phải lấy một tờ giấy mới, vì vậy trong Word bạn phải mở File mới (File New). +Cách thực hiện: Nháy vào File\New. Mẹo: ấn CTRL+N sẽ xuất hiện một trang trắng gọi là mở văn bản mới. 18-Mở hộp thoại phông nhanh bằng tổ hợp phím nào ợ +Ấn CTRL+D 19-Gạch chân đơn ơ +Ấn CTRL+U. +Ấn CTRL+SHIFT+W 20-Gạch chân kép ạ +Ấn CTRL+SHIFT+D 21-Gõ không ra chữ ữ +Muốn gõ không ra chữ ấn hợp CTRL+SHIFT+H +Ấn lại tổ hợp CTRL+SHIFT+H một lần nữa để bỏ chức năng ẩn. 22-Định dạng chữ đậm, nghiêng, gạch chân bằng phím tắt +CTRL+B cho kết quả là chữ đậm +CTRL+I cho kết quả là chữ nghiêng +CTRL+U cho kết quả là chữ có gạch chân dưới. 23-Gõ chỉ số trên M3 3 +Dùng tổ hợp phím CTRL+SHIFT+= để nâng con trỏ lên, sau đó gõ số mũ, ấn lại tổ hợp CTRL+SHIFT+= để cho con trỏ trở về mặc định. Thí du: M3 +Ấn SHIFT và gõ chữ M. +Ấn CTRL+SHIFT+= để nâng con trỏ lên, sau đó gõ số mũ là 3, +Ấn lại tổ hợp CTRL+SHIFT+= để cho con trỏ trở về mặc định. 24-Gõ chỉ số dưới H2SO4 4 +Dùng tổ hợp phím CTRL+= để hạ con trỏ xuống, sau đó gõ chỉ số dưới +Ấn lại tổ hợp CTRL+= để cho con trỏ trở về mặc định. Thí du: H2SO4 +Ấn SHIFT và gõ chữ H. +Ấn CTRL+= để hạ con trỏ xuống +Gõ số 2. +Ấn lại tổ hợp CTRL+= để cho con trỏ trở về mặc định +Ấn SHIFT và gõ chữ SO +Ấn CTRL+= để hạ con trỏ xuống +Gõ số 4. +Ấn lại tổ hợp CTRL+= để cho con trỏ trở về mặc định Mẹo: Bạn có thể làm như sau đơn giản hơn bằng cách gõ H2SO4. +Bôi đen số 2 và ấn CTRL+= để hạ số xuống +Bôi đen số 4 và ấn F4. 25-Điền các số giống nhau mà không cần gõ +Gõ số thứ nhất tthí dụ: 4000, chuyển xuống ô thứ 2 ấn F4 26-Giấu thông tin trong văn bản bằng File\Version +Vào File\Versions\Save now gõ thông tin cần sử dụng, bấm OK +Xem lại vào File\Versions 27-Giâú văn bản bằng thay màu chữ +Bôi đen chữ cần giấu nháy vào nút ấbên phải biểu tượng chữ A (Font Color) trên thanh công cụ, chọn màu nền trắng. 28-Tạo nền cho văn bản +Nháy chuột vào Format\Background chọn nền màu cần sử dụng +Nháy chuột vào Format\Background\Fill Efects chọn nền màu cần sử dụng 29-Bổ sung nút cho thanh công cụ +Nháy phải chuột vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn Commands +Nháy vào các mục ở bên trái, trong ô Commands ở bên phải sẽ xuất hiện các nút của từng mục. +Muốn lấy nút nào thì bấm chuột vào nút đó giữ nguyên kéo lên thanh công cụ hoặc thanh thực đơn rồi nhả chuột 30-Tạo thanh công cụ mới cho riêng mình +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. + Nháy vào nhãn Toolbars. +Nháy vào mục New ở bên phải. +Trong ô Tools Bar Name gõ tên bất kỳ mà mình thích +Bấm OK. +Nháy Close. 31-Bổ sung nút vào thanh công cụ mới của mình +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn Commands bấm vào từng mục của Categories, bên phải sẽ hiện lên các nút công cụ, nháy vào nút công cụ xuất hiện ở bên phải và giữ nguyên chuột, di chuyển nút tới Tên mà mình vừa đặt ở mục 30 rồi nhả chuột 32-Vẽ nút công cụ theo ý thích +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customuze +Nháy phải chuột vào nút định thay đổi một thực đơn dọc xổ xuống chọn mục Edit Button Editor, chọn màu, xóa hình cũ rồi vẽ lại theo màu mình thích, +Bấm OK. 33-Cuộn văn bản tự động bằng nút Scroll Bar +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Chọn nhãn Commands. +Tìm mục All Commands trong khung bên trái. +Tìm mục có tên là AutoScroll trong khung bên phải, nhấn chuột giữ nguyên rê lên thanh công cụ và nhả chuột. +Nháy Close đê đóng cửa sổ Customize. +Cách sử dụng: Mở văn bản cần cuộn tự động. *Nháy vào nút công cụ AutoScroll 34-Dán ảnh nút công cụ này vào nút công cu khác +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize +Nháy chuột phải vào nút nào đó chọn Copy Button Image. +Nháy chuột phải vào nút nào đó định dán ảnh, chọn Paste Button Image +Nháy Close để đóng hộp thoại. 35-Phục hồi lại ảnh cho nút công cụ trở về nguyên thủy +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize +Nháy chuột phải vào biểu tượng nút định hồi phục, chọn Reset. +Nháy Close. 36-Đổi chỗ các mục trong thực đơn ngang và thực đơn dọc Đổi chỗ các mục thực đơn ngang +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize +Nháy vào thực đơn File giữ nguyên chuột và rê sang chỗ khác, nhả chuột. Đổi chỗ các mục thực đơn dọc +Muốn di chuyển các mục trong thực đơn dọc thí dụ khi nháy vào thực đơn File chẳng hạn, bận cần chuyển lệnh Print lên trên hãy làm như sau: +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize +Nháy vào thực đơn File để xổ xuống thực đơn dọc. +Nháy vào mục Print, giữ nguyên chuột và chuyển tới một vị trí nào đó và nhả chuột, bạn sẽ thấy mục Print được chuyển tới chỗ khác. 37-Mất thước dọc, thước ngang tìm ở đâu +Nháy vào Tools\Options. +Nháy vào nhãn View. +Đánh dấu vào Vertical Ruler, bấm OK. +Nháy vào thực đơn View đánh dấu vào Ruler. 38-Mất thanh cuộn dọc, thanh cuộn ngang tìm ở đâu +Nháy vào thực đơn Tools\Options. +Nháy vào nhãn View. +Đánh dấu vào Horizontal scroll bar +Đánh dấu vào Vertial scroll bar +Bấm OK. 39-Mất thanh trạng thái tìm ở đâu Thanh trạng thái nằm ở phía trên nút Start cho biết con trỏ hiện thời ở trang nào, cho ta biết tài liệu hiện thời có bao nhiêu trang. Thí dụ: +Page 14 có nghĩa là con trỏ đang ở trang 14. +14/52 có nghĩa là tài liệu có 52 trang. +Ln 22 có nghĩa là con trỏ đang ở dòng 22 +Nháy vào thực đơn Tools\Options. +Nháy vào nhãn View. +Đánh dấu vào Status bar +Bấm OK. 40-Chữ màu trắng nền văn bản màu xanh lỗi do đâu? +Nháy vào thực đơn Tools\Options. +Nháy vào nhãn General +Đánh dấu vào Blue background, white text (Nền xanh da trời, chữ trắng). +Bấm OK. 41-Trong bảng toàn chữ ô còn văn bản có chữ ả +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn View. +Hủy dấu kiểm trong mục All. +Bấm OK. 41-Khi ấn phím Tab xuất hiện mũi tên → +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn View. +Trong mục Nonprinting characters hủy dấu kiểm trong mục Tab characters. +Bấm OK. 42-Khi ấn phím cách chữ xuất hiện mũi tên → +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn View. +Trong mục Nonprinting characters hủy dấu kiểm trong mục Spaces. +Bấm OK. 43-Đánh số trang không ra số mà ra PAGE Khi đánh sổ trang nhưng không xuất hiện số trang mà chỉ ra PAGE, để xuất hiện số trang bạn làm như sau: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options, +Chọn nhãn View, hủy dấu kiểm của mục Field codes. +Bấm OK. 44-Đánh số trang nhưng không ra được số 1 mà ra số 2 Nguyên nhân là do một người nào đó đã thiết lập mặc định, để khắc phục tình trạng này bạn làm như sau: +Nháy vào File chọn Page Setup. +Nháy vào nhãn 3 Layout. +Chọn New page thay cho Even page đã thiết lập trước đó. +Nháy vào Default (Mặc định). +Chọn Yes. 45-Cho Copy nhưng không cho sửa +Mở văn bản cần bảo vệ. +Nháy vào Tools chọn Protect Document. +Nháy vào Comments. +Nhập mật khẩu vao ô Password (options). +Bấm OK. +Nhập lại mật khẩu cũ một lần nữa. +Bấm OK. +Nháy vào File chọn Save để ghi lại. văn bản đã được bảo vệ chỉ cho phép Copy nhưng không cho phép sửa dữ liệu. 46-Không cho Copy và không cho sửa +Mở văn bản cần bảo vệ. +Nháy vào Tools chọn Protect Document. +Nháy vào Forms +Nhập mật khẩu vao ô Password (options). +Bấm OK. +Nhập lại mật khẩu cũ một lần nữa. +Bấm OK. +Nháy vào File chọn Save để ghi lại văn bản đã được bảo vệ không cho phép Copy và không cho phép sửa dữ liệu. 47-Không cho xem văn bản Nếu không muốn cho người khác nhòm ngó văn bản của bạn hãy thiết lập chế độ bảo mật chống xem, cách làm như sau: +Mở văn bản cần bảo vệ. +Nháy vào Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Save.(Nếu là ÒfficeXP chọn nãn Security) +Gõ mật khẩu vào ô Password to Open và bấm OK. +Gõ lại mật khẩu cũ một lần nữa, bấm OK. +Nháy vào thực đơn File chọn Save để ghi lại các thiết lập. 48-Chèn công thức toán học Để chèn công thức toán học vào văn bản bạn làm như sau. +Nháy vào Insert chọn mục Object. +Chọn nhãn 1 Create new và nháy vào mục Equation. +Bấm OK để mở chương trình. Bạn có thể vận dụng lệnh gọi tắt sau: *Để chèn phân số ấn CTRL+F. *Để chèn dấu căn ấn CTRL+R. *Để dãn chữ ấn CTRL + phím cách chữ dài nhất. Sau khi đánh xong công thức nháy chuột ra ngoài để trở về soạn thảo. 49-Chèn tranh vào văn bản nhưng không thấy tranh. Khi bạn chèn tranh ảnh vào văn bản nhưng không thấy tranh xuất hiện, nếu nháy vào File chọn Print Preview (Xem trước khi in) thì lại thấy ảnh xuất hiện. Vậy lỗi do đâu và các khắc phục thế nào? Để cho ảnh hiển thị bạn làm như sau: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn View, đánh dấu kiểm vào ô Drawings. +Bấm OK. 50-Chèn ảnh nhưng cho chữ bó sát ảnh làm thế nào? +Mở văn bản cần chèn ảnh +Nháy vào Insert\Picture\ClipArt. +Nháy vào ảnh và chọn mục Insert để chèn ảnh vào văn bản. +Để chữ bó sát ảnh bạn cần nháy vào ảnh mới chèn, có 8 mấu bao quanh. +Thanh công cụ Picture xuất hiện (Nếu không thấy thanh công cụ này hiện ra bạn nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Picture). +Nháy vào nút hình thoi màu vàng chọn Edit Wrap Points. +Kết quả bạn sẽ thấy chữ bó sát ảnh như hình dưới. 51-Làm thế nào để chữ bao quanh văn bản +Mở văn bản cần chèn ảnh +Nháy vào Insert\Picture\ClipArt. +Nháy vào ảnh và chọn mục Insert để chèn ảnh vào văn bản. +Để chữ bao quanh ảnh bạn cần nháy vào ảnh mới chèn, có 8 mấu bao quanh. +Thanh công cụ Picture xuất hiện (Nếu không thấy thanh công cụ này hiện ra bạn nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Picture). +Nháy vào nút hình thoi màu vàng của thanh công cụ Picture chọn mục Square 52-Tranh chìm xuống dưới văn bản làm thế nào +Mở văn bản cần chèn ảnh +Nháy vào Insert\Picture\ClipArt. +Nháy vào ảnh và chọn mục Insert để chèn ảnh vào văn bản. +Để chữ bao quanh ảnh bạn cần nháy vào ảnh mới chèn, có 8 mấu bao quanh. +Thanh công cụ Picture xuất hiện (Nếu không thấy thanh công cụ này hiện ra bạn nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Picture). +Nháy vào nút hình thoi màu vàng của thanh công cụ Picture chọn mục None 53-Để tránh khỏi xê dịch ảnh khi đem từ máy này sang máy khác Ảnh khi chèn vào văn bản rất dễ bị xê dịch, đặc biệt Copy từ máy này qua máy khác sẽ rất phiền phức khi in, để không cho ảnh bị xê dịch bạn làm như sau: +Kẻ một bảng có một hàng, một cột, ấn Enter nhiều lần để bảng rộng ra. +Chèn ảnh vào bảng này, để ảnh nằm vào trong bảng bạn hãy nháy chuột vào ảnh để tạo 8 điểm. +Thanh công cụ Picture xuất hiện (Nếu không thấy thanh công cụ này hiện ra bạn nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Picture). +Nháy vào nút hình thoi màu vàng của thanh công cụ Picture chọn mục None Như vậy ảnh đã được cố định trong bảng không chạy lung tung nữa. 54-Lỗi chữ i ở cuối biến thành I in. Khi soạn thảo văn bản bạn thường gặp một lỗi là: Những chữ i ở cuối từ thường biến thành I in, thí dụ: Đai sẽ biến thanh ĐạI rất khó chịu, Để khắc phục lỗi này bạn làm như sau: +Nháy vào thực đơn Tools chọn AutoCorrect. +Chọn nhãn AutoCorrect.. +Trong ô Replace bạn gõ chữ i. +Nháy vào chữ I in ở dòng dưới. +Nháy vào mục Delete để xóa bỏ. Lần sau đánh chữ bạn sẽ không gặp lỗi trên nữa. 55-Lỗi đánh chữ Tấn thành Tờn Để sửa lỗi này bạn làm như sau: +Nháy vào thực đơn Tools chọn AutoCorrect. +Chọn nhãn AutoCorrect.hủy dấu kiểm tại ô Replace text as you type, bấm OK. 56-Cách thiết lập để máy tính tự viết hoa sau dấu chấm +Nháy vào Tools chọn AutoCorrect. +Đánh dấu vào mục Capitalize first letter of sentences, bấm OK. 57-Cho in ra chữ còn hình thì mất. Nguyên nhân: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Print, bỏ dấu kiểm trong ô Drawing object.. +Bấm OK Cách khắc phục: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Print, đánh dấu kiểm vào ô Drawing object.. +Bấm OK Bây giờ bạn có thể in cả chữ lẫn hình vẽ trong văn bản 58-Không cho in ra chữ chỉ đùn ra tờ giấy trắng Nguyên nhân: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Print, đánh dấu kiểm vào ô Print data only for forms.. +Bấm OK Cách khắc phục: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Print, bỏ dấu kiểm của ô Print data only for forms.. +Bấm OK Bây giờ bạn có thể in văn bản bình thường. bạn có thể vận dụng mẹo này để cấm người khác in trên máy tính của mình mà không sợ mất lòng người đẹp. 59-Khi in xong lại đùn thêm tờ giấy trắng Nguyên nhân là do: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Print, đánh dấu kiểm vào ô Document Properties.. +Bấm OK Cách khắc phục: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Print, hủy dấu kiểm của ô Document Properties.. +Bấm OK Bây giờ in sẽ không có hiện tượng trên 60-Khi in nhưng không ra số trang +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Print, hủy dấu kiểm ô Allow A4/Leter paper resizing.. +Bấm OK 61-Khi in số trang những số hàng chục bị mất Nếu bạn đánh số trang ở phần dưới của văn bản, những trang từ 10 trở đi đều bị mất con số của hàng đơn vị, thí dụ: Trang 10 mất số 0, trang 11 mất số 1, trang 12 mất số 2 thật là rắc rối. Để giải quyết sự cố này bạn làm theo hướng dẫn sau đây; +Nháy vào thực đơn File chọn Page Setup. +Trong mục Footer bạn tăng chỉ số lên 1,5 thay cho thiết lập 1,27. +Chọn Default, chọn Yes. Nếu bạn đánh số phía trên của văn bản bạn tăng phần Header. 62-In bị mất nửa chữ khi in trên máy in kim Có 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là: +Kim của máy in kim mòn không đều. +Lô cao su cuộn giấy của máy in mòn không đều. 63-Chuyển tập tin từ VnTime sang phông Unicode dạng Times New Roman Bước 1: Cài đặt chương trình Vietkey Office Trước hết bạn phải cài đặt chương trình Vietkey Office, chương trình này dùng để chuyển đổi các tập tin mà bạn đã gõ bằng phông chữ VnTime sang Unicode với phông chữ Times New Roman, cách cài đặt như sau: +Bạn phải đóng tất cả các trình ứng dụng đang chạy. +Copy Vietkey Office vào thư mục Save chẳng hạn. +Nháy chuột phải vào nút Start chọn Explore. +Tìm ổ đĩa, tìm thư mục Save, tìm Vietkey Office trong khung bên trái. +Nháy đúp vào tập tin Setup.exe màu xanh ở khung bên phải để cài đặt. +Khoảng 3 giây chương trình cài đặt xong, bạn nháy vào mục Word, nháy vào mục Kết thúc, khi vào Word bạn sẽ thấy cuất hiện một thực đơn mới nằm bên phải thực đơn Help có tên là Vietkey Tools; Bước 2: Cách chuyển đổi tập tin từ VnTime sang Times New Roman. +Mở văn bản cần chuyển đổi. +Nháy vàp thực đơn Vietkey Tools. +Nháy vào mục Chuyen ma/Font van ban. +Trong mục Font nguồn sẽ là TCVN. +Font đích chọn 29VN Unicode1. +Chọn mục Toàn bộ văn bản để chuyển đổi tất cả văn bản sang Unicode. +Nháy mục chuyển đổi. +Nháy mục Đóng 64-Khi chọn một khối chữ và ấn phím Delete máy không cho xóa. ấ Muốn xóa khối chữ bằng cách ấn phím Delete làm như sau: +Nháy vào Tools\Options. +Nháy vào nhãn General và hủy dấu trong ô Help WordPerfect users\OK 65-In chữ màu bị mờ trên máy in đen trắng với Word Khi bạn tạo chữ màu dỏ trong Word để gây ấn tượng cho người đọc, nhưng có một nhược điểm là nếu in ra thì chữ bị mờ, vậy để in được chữ màu đỏ rõ nét trên máy in đen trắng bạn làm như sau: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Nháy vào nhãn Compatibility, đánh dấu kiểm vào ô Print Color as black on color Printers. (Mặc định) chọn Yes. 66 -In chữ màu bị mờ trên máy in đen trắng với Excel +Nháy vào File\Page Setup chọn thẻ Sheet đánh dấu chọn Black and white dưới mục Print nhấn OK. +Nếu là Sheet chứa biểu đồ bạn hãy chọn biểu đồ cũng vào File\Page Setup chọn thẻ Chat đánh dấu chọn vào mục Print in black and white ở mục Printing Quality, bấm OK. 67-In chữ màu bị mờ trên máy in đen trắng với PowerPoint +Nháy File\Print chọn Print Black and White dưới mục Color Grayscafe\OK. 68-Điều chỉnh lại chế độ fixed Decimal trong Excel. Khi làm việc với bảng tính Excel trong một số trường hợp bạn gõ 154 thì chương trình tự động đổi lại là 1.54. Hiện tượng này là do chế độ fixed Decimal đang được kích hoạt. Để khắc phục tình trạng này bạn làm như sau: +Nháy vào thực đơn Tools chọn Options. +Chọn nhãn Edit và bỏ tùy chọn trước mục Fixed decimal. +Bấm OK. 69-Khi các thực đơn ngang trong Excel bị mất cách khắc phục. Khi bạn mở một bảng tính Excel nhưng lại không thấy một thực đơn ngang nào xuất hiện hãy bình tĩnh và làm theo hướng dẫn sau đây: +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn Toolbars (H1). +Nháy vào mục Worksheet Menu Bar (H2). +Nháy vào mục Reset (H3). +Nháy vào Yes trong hộp thoại Microsoft Excel, chọn Close để đóng hộp thoại Customize, thanh thực đơn sẽ hiện lại như cũ (Nguyên thủy). 70-Muốn làm mất thực đơn ngang trong Excel thì làm thế nào? Nếu muốn gây khó khăn cho người khác sử dụng bảng tính Excel bạn có thể tùy biến làm mất một số mục của thực đơn ngang bằng cách sau: +Ấn phím Alt và đưa con trỏ vào một mục của thực đơn nhấn chuột vào thực đơn định gỡ (File) giữ nguyên và rê xuống vùng soạn thảo của Excel và nhả chuột, các mục khác làm tương tự. Muốn làm mất một nút công cụ của Excel cũng làm như trên. 71-Thanh công cụ của Excel bị mất một số nút cách khắc phục. Để khắc phục thanh công cụ của bảng tính Excel bị mất một số nút muốn trở về trạng thái ban đầu (Nguyên thủy ) bạn làm như sau: +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn Toolbars (H1). +Nháy vào mục Standard (H2). +Nháy vào mục Reset (H3). +Nháy vào Yes (H4) trong hộp thoại Microsoft Excel, chọn Close để đóng hộp thoại Customize, thanh công cụ sẽ hiện lại như cũ (Nguyên thủy). Nếu thanh công cụ Formatting bị thiếu nút công cụ bạn làm như sau: +Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn Toolbars . +Nháy vào mục Formatting +Nháy vào mục Reset . +Nháy vào Yes trong hộp thoại Microsoft Excel, chọn Close để đóng hộp thoại , chọn Close để đóng hộp thoại Customize, thanh công cụ sẽ hiện lại như cũ. 72-Bảng tính Excel đường lưới biến thành ô vuống. Nếu mở một bảng tính bạn thấy các đường lưới biến thành ô vuông như hình dưới đây bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để phục hồi lại trạng thái ban đầu, cách làm như sau: +Mở bảng tính Excel. +Ấn CTRL+A để chọn (Bôi đen) cả bảng tính. +Nháy vào Format chọn Columns chọn Width….. +Đặt con trỏ vào ô Columns Width và gõ vào 8,43 Chú ý: Bạn phải để nguyên mặc định dấu phảy, chỉ thay các con số, nếu bạn xóa tất và gõ 8,43 bấm OK máy sẽ báo lỗi. 73-Cập nhật dữ liệu Excel trong Word. +Bạn mở một bảng tính Excel, bôi đen một vùng dữ liệu ấn CTRL+C để Copy. +Mở một văn bản Word, nháy vào Edit chọn Paste Spesial. +Đánh dấu vào mục Paste link, nháy vào Microsoft Excel Worksheet Object. +Bấm OK. +Bây giờ mọi thay đổi trong bảng tính Excel sẽ được cập nhật trong bảng biểu được làm trong Word.(Văn bản trong bảng tính phải chọn bảng mã TCVN3) 74-Copy văn bản từ bảng tính Excel dán vào Word để liên kết được +Mở bảng tính Excel. +Chọn vùng bảng tính cần Copy và ấn CTRL+C để sao chép. +Khởi động Word. +Nháy vào thực đơn Edit chọn Paste as Hyperlink. +Bôi đen bảng vừa dán và ấn CTRL+U hai lần để loại bỏ đường gạch chân dưới các chữ trong bảng. +Muốn thử liên kết tới bảng tính bạn nháy vào bất kỳ dòng chữ nào trong bảng tính, bạn sẽ được chương trình đưa tới bảng tính ngay lập tức. 75-Không xem được chế độ Print Preview trong Excel. Xem bảng tính trước khi in thường có một hộp thoại hiện ra rất khó chịu như hình dưới đây vậy lỗi do đâu? +Nguyên nhân là do bạn chưa cài đặt máy in. Cách khắc phục như sau: +Nháy vào Start\Settings\Printers and Faxes. +Nháy vào mục Add Print (Thêm máy in). +Sau vài lần Next chọn tên hãng máy in trong khung bên trái thí dụ: HP. +Chọn tên máy in trong khung bên phải thí du: HP LaserJet III. +Nháy Next vài lần, nháy Finish để kết thúc. +Mở bảng tính Excel và chọn chế độ xem trước khi in... 76-Không cho sửa tập tin PowerPoint Nếu bạn không muốn cho người khác sửa được bài giảng của bạn được thiết kế bằng PowerPoint bạn làm như sau: +Mở tập tin PowerPoint ra, nháy vào File chọn Save As. +Trong ô Save as Type chọn PowerPoint Show. +Đặt tên cho tập tin trong ô Name, bấm Save. Thực chất là bạn đã chuyển tập tin sang phần mở rộng là . pps đây là tập tin trình chiếu nên không thể thay đổi được.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net