đồ án phân tích và thiết kế phần mềm quản lý khách sạn

Đồ án - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý khách sạn nghiên cứu xây dựng 1 chương trình nhỏ đặt tại bộ phận kinh doanh của khách sạn có khả năng quản lý những thông tin về khách hàng, thông tin đặt phòng, nhận phòng, trả
WORD 14/11/2017 43 242 7 Chia sẻ

đồ án phân tích và thiết kế phần mềm quản lý khách sạn

đồ án phân tích và thiết kế phần mềm quản lý khách sạn

Tải về để xem đầy đủ hơn