logo

Windows XP Service Pack 3 ALL IN ONE là Windows XP Service Pack 3 Original được cập nhập tất cả các hotfix mới nhất


Windows XP Service Pack 3 ALL IN ONE là Windows XP Service Pack 3  Original được cập nhập tất cả các hotfix mới nhất.  Bộ Windows XP Service Pack 3 ALL IN ONE gồm có: ­ Windows XP Service Pack 3 Original (Bản chuẩn được cập nhật các hoffix mới nhất) ­ Windows XP Service Pack 3 Sata (Bản chuẩn được cập nhật các hoffix mới nhất + Driver Sata  cho máy tính Xách tay) ­ Windows XP Service Pack 3 Utilities (Bản chuẩn được cập nhật các hoffix mới nhất + Driver  Sata cho máy tính sách tay + Các tiện ích hổ trợ Win) ­ Read/Copy Files From NTFS Volumes To FAT32/16 Drives ­ Partition Magic 8.0 ­ Norton Ghost  Hướng dẫn sử dụng: đưa đĩa CD ALL IN ONE này vào đầu đọc, khởi động lại máy tính chọn chế  độ Boot CD. Giao diện màn hình chính xuất hiện như sau: Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 630x472 và độ lớn là 36KB sau 10s chuyển qua chế độ Boot CD. Nhấn Enter đẻ tiếp tục. Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 630x350 và độ lớn là 4KB Nhấn Enter xuất hiện một Menu chính, Menu liệt kê tất cả các bản win và tiện ích kèm theo. Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 630x350 và độ lớn là 19KB Bạn có thể chọn từ 1 đến 3. Tuỳ theo nhu cầu của bạn, bạn chọn một bản win tương ứng. Bạn  có thể sử dụng các tiện ích như vào Dos Format ổ đĩa, tạo/xoá ổ đĩa và ghost bằng cách chọn x  để sử dụng các tiện ích sau: ­ Read/Copy Files From NTFS Volumes To FAT32/16 Drives ­ Partition Magic 8.0 ­ Norton Ghost  Ví dụ ta chọn Chọn 1 để cài Windows XP Service Pack 3 Original , màn hình xuất hiện như sau: Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 630x350 và độ lớn là 11KB Nhấn F1 để xem hướng dẫn sử dụng Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 630x350 và độ lớn là 18KB Regular ­ Install will prompt you for all information during setup. Cài đặt sẽ nhắc bạn cho tất cả các thông tin trong quá trình thiết lập. Unattended ­ Install with no user prompts.  Cài đặt không có nguời nhắc (cài đặt tự động). Nhấn Enter để trở về Menu chính. ============================================= Windows XP Service Pack 3 ALL IN ONE included: ­ Windows XP Service Pack 3 Original  ­ Windows XP Service Pack 3 Sata  ­ Windows XP Service Pack 3 Utilities  ­ Read/Copy Files From NTFS Volumes To FAT32/16 Drives ­ Partition Magic 8.0 ­ Norton Ghost  Addons Integrated: Internet Explorer 7, included:  KB889333­IE7 ­ Print queue shows incorrect number of pages when you print a Web page in Internet  Explorer 6 or Internet Explorer 7  KB928090­IE7 ­ MS07­016: Cumulative security update for Internet Explorer (corpol.dll)  KB935560­IE7 ­ When you use Remote Desktop Connection to connect to a terminal server, PNG  images do not appear in Internet Explorer 7 during that RDP session  KB938127­IE7 ­ MS07­050: Vulnerability in Vector Markup Language could allow remote code  execution  KB961260­IE7 ­ MS09­002: Cumulative security update for Internet Explorer  Windows Media Player 11, included:  KB928788 ­ FIX: Windows Media Player 11 may not work correctly when you use the Media Sharing  feature to stream Windows Media format video content across a home network  KB929399 ­ You repeatedly receive a message to install update 929399 on a computer that is running  Windows Vista or Windows XP  KB929773 ­ FIX: You hear an unexpected noise or a problem in the audio playback when you play  back a Windows Media Audio (WMA) file on certain hardware devices  KB932390 ­ FIX: The encoder cannot use the Windows Media Audio 9 Voice codec after you install  Windows Media Player 11 on a computer that uses Windows Media Encoder 9 Series  KB933547 ­ FIX: Windows Media Player 11 may crash if you plug in certain flash memory devices  while you use Windows Media Player in Windows XP  KB935551 ­ FIX: Device connection is disconnected when you synchronize lots of files between  Windows Media Player 11 and a Windows Mobile device  KB935552 ­ FIX: Windows Media Player 11 may stop responding when you transfer media to a device  that uses the Media Transfer Protocol and then you cancel the transfer process  KB939209 ­ FIX: When you use an application to play DRM­protected video content in Windows XP,  the application may fail  KB939683 ­ FIX: Update for Windows Media Player 11 for Windows XP  KB941569 ­ MS07­068: Vulnerability in Windows Media file format could allow remote code execution  KB944882 ­ FIX: The memory for an application increases for each file that you transfer when you  transfer media from a computer that is running Windows Vista or Windows XP to a portable device  KB952069 v2 ­ Vulnerabilities in Windows Media Components Could Allow Remote Code Execution  (959807)  KB954067 ­ FIX: You see lower quality video when you use Windows Media Encoder 9 Series or a  similar Windows Media Format SDK­based encoder to encode a video  KB954154 ­ MS08­054: Vulnerability in Windows Media Player could allow remote code execution  KB959772 ­ You cannot play content that is protected by Microsoft Windows Media Digital Rights  Manager in Microsoft Windows Media Player 11 after you upgrade Windows Media Player or the  operating system  Addons Orther: MSXML 4.0 SP3 v4.30.2100.0  Microsoft.NET Framework v1.1.4322.2407  DirectX for WinXP Post­SP3 November Update  Microsoft & Windows Update v7.2.6001.788  Microsoft Update Catalog Web Control v7.0.6000.569  (KB892130) Windows Genuine Advantage Validation v1.9.9.1/(KB905474) Windows Genuine  Advantage Notifications v1.9.9.1  (KB890830) Malware Removal Tool v2.8  Windows Search 4.0 (KB940157 & KB961184)  Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2  (KB955305) Microsoft Silverlight v2.0.40115.0  Adobe Flash Player v10.0.22.87  (KB931125) Root Certificate Update ­ February 2009  QFEcheck v6.2.29.0  (KB873374) GDI+ Detection Tool  (KB952013) Windows Feature Pack for Storage 1.0 ­ ICCD Smart Card Driver  Softwares Utilities: Extra Control Panel Features BootSafe v2.0.1000 Bootvis v1.3.37.0 ClearType PowerToy CPU­Z v1.50 Dial­a­Fix v0.60.0.24 Expired Cookies Cleaner v1.02 GPU­Z v0.3.1 HD Tune v2.55 HWmonitor v1.13 MemTest v3.8 Microsoft AutoPlay Repair Wizard Microsoft TimeZone Microsoft Virtual CD­ROM Control Panel v2.1 MSI CleanUp Utility 4.4 New MSConfig Regedit Startup v2.8 CPL Services and Devices v2.7 Smart Driver Backup v2.12 TweakUI PowerToy v2.1 Windows Task Manager WinUpdatesList v1.23 User Accounts 2 CPL  Copy To/Move To Context Menu Shell Extension  HashTab 2.1.1  Microsoft Calculator Plus 1.0 (Replaces calc.exe)  Microsoft HighMAT CD Writing Wizard (KB831240)  Microsoft Makecab 6.0.6001.22192 (From Windows Installer 4.5 SDK, doesn't mess up file dates)  Microsoft OpenType Font Properties Extension 2.30  Microsoft Power Calculator PowerToy 1.0  ModifyPE 0.81  Microsoft TweakUI      PowerToy   2.10  Unlocker 1.8.7  UPX 3.03 Download : Windows XP SP3 Original ALL IN ONE (20/03/2008)   Windows XP SP3 Original    ALL IN ONE (20/03/2009) Part1     Windows XP SP3 Original    ALL IN ONE (20/03/2009) Part2     Windows XP SP3 Original    ALL IN ONE (20/03/2009) Part3     Windows XP SP3 Original    ALL IN ONE (20/03/2009) Part4     Windows XP SP3 Original    ALL IN ONE (20/03/2009) Part5     Windows XP SP3 Original    ALL IN ONE (20/03/2009) Part6     Windows XP SP3 Original    ALL IN ONE (20/03/2009) Part7    Thay đổi nội dung bởi hoang0810; 28­03­2009 lúc 10:26.     Có 27 thành viên cảm ơn  benhanh (09­09­2009), biennhuc (20­03­2009), CDC18.Online (02­ hoang0810 cho bài viết  10­2009), cui_bap007 (29­03­2009), duyhoai (20­03­2009),  này:  giao9 (20­04­2009), haituong83 (28­06­2009), hoanglove1510 (21­ 03­2009), hung34k (25­03­2009), hungpig83 (22­03­2009),  huu_hung282 (19­04­2009), jugo (28­03­2009), Light_Myscial (09­ 09­2009), loyeu (20­03­2009), messidona (21­03­2009),  namvandalat (15­04­2009), nguyenchan (21­03­2009),  nhoc888 (23­04­2009), philongxptv00 (20­03­2009),  phongmartin (26­03­2009), quocthang20 (01­10­2009),  thevalentine1988 (20­03­2009), thuylinh_90 (20­03­2009),  trailsvip (27­06­2009), tuanduan2 (15­04­2009), weareone1203 (29­ 03­2009), WjzhWeo (29­03­2009) hoang0810 Xem thông tin cá nhân Gửi nhắn tin tới hoang0810 Tìm các bài viết của hoang0810 Add hoang0810 to Your Contacts 20­03­2009, 12:17    #2  hoang0810   Windows Hotfixes  Búa Gỗ Đôi Windows Hotfixes    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ Updates List KB281981 ­ Disconnected sessions retain the  original  variable    KB887606 ­ FIX: The Microsoft XML Parser  Tham gia: Jan 2008 (MSXML) uses cached credentials incorrectly  Bài: 32  VZD: 2.650 [Chuyên khoan]  ̉ ̉ KB889320 v2 ­ When you disable the Windows  Điểm: 100/19 bài viết  Firewall service on your Windows XP Service Pack  2­based computer, the Computer Browser service  stops after five minutes and Event ID 7023 is logged  in the Event Viewer  KB898461 ­ Software update 898461 installs a  permanent copy of the Package Installer for  Windows version 6.1.22.4  KB909520 v1 ­ Description of the software update  for Base Smart Card Cryptographic Service  Provider  KB915800 v4 ­ A hotfix is available for Windows  Desktop Search document IFilters in Windows XP  and Windows Server 2003  KB917275 ­ How to obtain Windows Rights  Management Services with Service Pack 2  KB922120 v6 ­ Network Map in Windows Vista does  not display computers that are running Windows XP  KB927436 v2 ­ Error message when you attach a  device that loads the Serscan.sys driver to a  computer that is running Windows XP SP2,  Windows XP SP3, or Windows Server 2003:  "DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION  (c9)"  KB932521 ­ A Windows XP­based client computer  uses an archived certificate for network  authentication after a new certificate is auto­enrolled  in a wireless Active Directory domain  KB932578 ­ Event ID 55 may be logged in the  System log when you create many files on an NTFS  partition on a Windows Server 2003­based or  Windows XP­based computer  KB932716 v2 ­ Description of the Image Mastering  API v2.0 (IMAPIv2.0) update package that is dated  June 26, 2007  KB934401 ­ When you run the "Ipconfig  /displaydns" command in Windows Server 2003, the  results are incomplete  KB938759 ­ You cannot distribute or install a  software package in Windows Server 2003 if the  software package contains a very large signed file  KB940648 ­ Error message when you try to open  the My Documents folder on a Windows XP­based  computer after you resume the computer from  hibernation: "You might not have permission to use  this network resource"  KB942288 v3 ­ Windows Installer 4.5 is available  KB943232 v2 ­ An application that uses the Sxs.dll  file crashes when you run the application on a  Windows XP SP 2­based computer  KB943729 ­ Information about new Group Policy  preferences in Windows Server 2008  KB944043 v3 ­ Description of the Windows Server  2008 read­only domain controller compatibility pack  for Windows Server 2003 clients and for Windows  XP clients  KB945060 v3 ­ There may be inconsistencies in the  Extensible Metadata Platform (XMP) and  Exchangeable Image File (EXIF) values for an  image file in Windows Vista and in Windows XP  KB945436 ­ Error message when you try to uninstall  or unload the driver for a multifunction USB device  on a Windows XP­based computer: "STOP:  0x000000D1  DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"  KB946648 ­ MS08­050: Description of the update  for Windows Messenger 4.7 for Windows XP:  August 12, 2008  KB947460 v3 ­ Error message when you try to open  a mapped DFS folder after the computer comes out  of standby in Windows XP Service Pack 2: ":\ is not accessible"  KB948101 v3 ­ A USB keyboard does not work after  you restart a Windows XP­based computer that has  an NVIDIA 680i motherboard installed  KB948277 ­ A blank desktop may appear when you  log on to a Windows XP­based computer  KB948720 ­ You cannot install device drivers in a  Windows Server 2008 cluster environment if the  drivers contain LZ­compressed files  KB948877 v2 ­ After you copy multiple files from a  computer that is running Windows XP to a PCMCIA  SRAM card, one or more files on the card are  corrupted  KB949033 ­ You may experience severe video  degradation and a Stop error when you connect a  USB Webcam to a Windows XP­based computer  KB949127 v2 ­ You cannot establish a wireless  connection by using EAP authentication on a  Windows XP­based client computer if the Service  Set Identifier (SSID) includes a comma  KB949764 ­ A USB device no longer works after  you resume a Windows XP­based computer from  hibernation (S4)  KB949900 ­ The RunOnce.exe process may stop  responding during the driver installation process on  a Windows XP­based computer  KB950305 v2 ­  KB950312 ­ Error message when you try to start a  console­based application, such as Cmd.exe, on a  Windows XP­based computer: "The application  failed to initialize properly (0xc0000142)"  KB950616 ­ An audio application that uses the  Portcls.sys file may stop responding when you run  the audio application on a computer that is running  Windows XP  KB950762 ­ MS08­036: Vulnerabilities in Pragmatic  General Multicast (PGM) could allow denial of  service  KB950820 ­ The system stops responding during  the logoff, shutdown, or restart process on a  computer that is running Windows Server 2003 or  Windows XP and that has the Japanese IME  installed  KB950974 ­ MS08­049: Vulnerability in Event  System could allow remote code execution  KB950982 ­ A list of ODBC system DSNs is  truncated when the total number of characters that  are used in all the DSN names is more than 7,500  on a Windows XP­based computer  KB951066 ­ MS08­048: Security update for Outlook  Express and Windows Mail  KB951163 ­ When you try to use the MSTSC  command from Terminal Services Client 6.0 to  connect to the local Windows XP­based computer, a  black screen may appear for several minutes  KB951347 ­ A memory leak occurs when you use  the IFaxIncomingMessageIterator interface to query  incoming fax messages on a fax server that is  running Windows Server 2003 or Windows XP  KB951376 v2 ­ MS08­030: Vulnerability in Bluetooth  stack could allow remote code execution  KB951531 v2 ­ The W32Time service does not  synchronize the CMOS clock time to the Internet  time on a Windows XP or Windows Server 2003­ based computer after the W32Time service stops  KB951618 v2 ­ A black screen issue occurs on a  Windows Vista­based computer or a Windows XP  Service Pack 2­based computer that has Onekey  Recovery 5.0 installed when you upgrade the  operating system  KB951624 ­ A 30­second delay occurs during the  initialization of some network­based applications  when Windows XP Service Pack 2 starts  KB951698 ­ MS08­033: Vulnerabilities in DirectX  could allow remote code execution  KB951709 ­ Event ID 26 when you attach two IDE  ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE  devices on a Windows XP­based computer  KB951822 v2 ­ You receive an error message, the  print operation fails, or partial pages are printed  when you try to print to a Citizen printer or to an  Alps printer in Windows XP Service Pack 3  KB951978 ­ Script output is not displayed as  expected when you run VBScript or JScript scripts  in Windows Vista Service Pack 1, in Windows  Server 2008, or in Windows XP Service Pack 3  KB952011 ­ Description of the Image Mastering API  v2.0 (IMAPIv2.0) update package in Windows  Feature Pack for Storage 1.0  KB952117 v2 ­ When you try to put a Windows XP­ based computer into hibernation or into standby, the  computer stops responding  KB952206 v2 ­ A printer­driver upgrade operation  fails on printer clients that are running Windows  Server 2003 or Windows XP when multiple printer  queues are upgraded at the same time  KB952909 v2 ­ When you try to print a document to  a PostScript printer in an application, the application  exits unexpectedly, or you find that an invalid PDF  file is created from the incorrect data in the  PostScript file  KB952954 ­ MS08­046: Vulnerabilities in Microsoft  Windows Image Color Management could allow  remote code execution  KB953028 ­ On a computer that is running Windows  Server 2003 or Windows XP, an application  experiences an access violation and then crashes if  the computer has more than four cores or more than  four logical processors  KB953155 ­ MS08­062: Vulnerability in Windows  Internet Printing service could allow remote code  execution  KB953609 ­ Error message when you try to add a  wireless network to a Windows XP­based computer  that has hotfix 917021 applied: "At least one of your  changes was not applied successfully to the  wireless configuration"  KB953760 v2 ­ When you enable SSO for a terminal  server from a Windows XP SP3­based client  computer, you are still prompted for user credentials  when you log on to the terminal server  KB953761 ­ Some DHCP Options are not  recognized on a Windows XP SP3­based client  computer when the DHCP server offer includes  option 43  KB953930 ­ The Fc.exe command does not work  correctly on a Windows XP­based computer when  the two files that you are comparing have the TAB  or SPACE character around the 128th byte in a  string of characters  KB954193 ­ Description of the Jet 4.0 Database  Engine cumulative hotfix package for Windows XP  SP2 and SP3, Windows Server 2003 SP1 and SP2,  Windows Vista, Windows Vista SP1, and Windows  Server 2008: July 2, 2008  KB954232 ­ The On­Screen Keyboard behavior on  a Windows XP­based computer does not mimic the  physical keyboard behavior in certain scenarios  KB954434 ­ A multiprocessor computer that is  running a Windows XP, Windows Server 2003, or  Windows Vista stops responding on a black screen  after you resume the computer from hibernation  KB954600 ­ MS08­076: Description of the security  update for Windows Media Player 6.4: December 9,  2008  KB954708 ­ An update to add support for the  serialization of complex Extensible Metadata  Platform (XMP) data types in the Windows Imaging  Component  KB954920 v2 ­ When an application requests a  result set from new SQL Server 2008 collations, you  may receive an "MSG 40242" or "MSG 40205" error  when the ODBC driver for SQL Server is used or an  "MSG 40234" error when the SQL OLE DB provider  is used  KB955043 v2 ­ A memory leak may occur when you  run an application that uses the DHTML Edit control  on a Windows XP­based computer  KB955069 ­ MS08­069: Description of the security  update for XML Core Services 3.0: November 11,  2008  KB955109 ­ Error message when you run an  application that uses the Application Desktop  Toolbar (AppBar) component on a computer that is  running Windows XP SP2 or Windows XP SP3:  “0xC0000005 (Access Violation)”  KB955356 ­ When you try to start a Windows XP  SP3­based computer that is connected to an  external IEEE 1394 hard disk, the system may stop  responding before the logon screen appears  KB955417 ­ Protected storage (PStore) uses a  lower­quality cryptographic function when the  system locale is set to French (France) on a  Microsoft Windows­based computer  KB955567 ­ Memory usage gradually increases in  the AntigenInternet.exe process, and e­mail  messages remain in the SMTP outgoing­mail  queues in Antigen 9.0 for Exchange with Service  Pack 1  KB955576 ­ TAPI­based applications stop  responding, and you cannot disconnect telephone  calls on a Windows XP­based telephony server  KB955704 ­ Description of the exFAT file system  driver update package  KB955839 ­ December 2008 cumulative time zone  update for Microsoft Windows operating systems  KB955843 v4 ­ An ADO­based application may stop  responding when it uses the adAsyncExecute option  to open a Recordset object in Windows Server 2003  or in Windows XP  KB955988 ­ The Win32_Environment WMI class  does not return the value of the PATH environment  variable if the variable consists of more than 1,024  characters on a Windows XP­based computer  KB956072 ­ Windows XP­based terminal server  does not allow RDP connections whose encryption  level is set to Low  KB956588 ­ The job­level PrintTicket is associated  with the document­level PrintTicket and with the  page­level PrintTicket when you print a document to  an XPS driver on a Windows XP­based computer  KB956625 ­ After you run Internet Explorer 7 for a  long time on a computer that is running Windows  XP or Windows Server 2003, Internet Explorer  becomes unstable or crashes  KB956807 ­ The Unicode hyphen character  (U+2010) is not drawn when you use an application  that uses GDI+ API functions in Windows Server  2008, in Windows Vista, in Windows Server 2003,  and in Windows XP  KB957218 ­ A user name that contains Unicode  characters is not handled correctly in Windows XP  Service Pack 3 during the EAP authentication  KB957264 ­ Error message when you try to run an  application that you developed by using the "return  quickly" feature of the Windows COM port driver:  "Error reading comm device"  KB957495 ­ The action controls in Sound Recorder  are missing or only partly visible if you set the font  size to Large or to Extra Large in a non­English  version of Windows XP  KB957502 ­ Error message when you try to open  some MMC 3.0 snap­ins in a localized version of  Windows XP Service Pack 3: "MMC could not  create the snap­in. The snap­in might not have been  installed correctly."  KB957808 ­ After you start or stop the Network  Access Protection Agent service on a Windows XP  Service Pack 3­based client computer, the value of  the IKEFlags registry entry may change  KB957931 ­ A Windows XP­based, Windows Vista­ based, or Windows Server 2008­based computer  does not respond to 802.1X authentication requests  for 20 minutes after a failed authentication  KB958149 ­ Performance decreases when you  stream isochronous data on a Windows­based  computer that has a Texas Instruments (TI) IEEE  1394 host controller installed  KB958071 ­ You receive error code 1206 when you  run an application that uses the WLanSetProfile  function on a Windows XP Service Pack 3­based  compu  KB958106 ­ Some components of an application  may not be displayed correctly in a Terminal  Services session if you connect to a terminal server  by using RDC 6.1 from a client computer that is  running Windows XP SP3, Windows Vista SP1, or  Windows Server 2008  KB958200 ­ The Defrag.exe tool stops responding  when you run the Dfrgntfs.exe tool to defragment a  hard disk on a Windows XP­based computer  KB958244 ­ The system may stop responding when  you restart a Windows XP­based multicore  computer  KB958259 v2 ­  KB958644 ­ MS08­067: Vulnerability in Server  service could allow remote code execution  KB958690 ­ MS09­006: Vulnerabilities in Windows  Kernel could allow remote code execution  KB958687 ­ MS09­001: Vulnerabilities in SMB could  allow remote code execution  KB958752 ­ The version of AFD.SYS that is  released together with security update 956189  (MS08­037) and security update 956803 (MS08­ 066) has an application compatibility issue  KB958756 ­ The customized properties for an .msi  package installation are reset to their default values  after you install Windows Installer 4.5  KB958817 ­ The Automatic Update window may  stop responding when you use a WSUS server to  deploy Windows Internet Explorer 7 and cumulative  security update 944533 on a Windows XP­based  client computer  KB958877 ­ A Windows XP­based client computer  can establish a security association to a peer  computer even though the client computer does not  have a System Health Authentication OID  KB958910 ­ When you send a print job to an  Internet Printer Protocol (IPP) print server from a  Windows­based computer, the print job fails and  never restarts  KB959237 ­ FIX: Internet Explorer may crash when  you browse a Web page that constantly fetches a  recordset asynchronously and filters the recordset  at the same time from an instance of SQL Server  KB959267 ­ After you repeatedly dock and undock a  Windows XP­based portable computer that is  connected to a docking station, you may be unable  to change the state of an attached network device  KB959334 ­ Text that has the font set to Arial Black  and the font style set to bold may change so that the  font is set to Arial Black and the font style is set to  talic when you open the document on a computer  that is running Windows XP  KB959439 ­ After you upload encrypted files from a  Windows XP­based computer to a WebDAV share,  the files remain encrypted  KB959465 ­ Write protection does not always work  on SD memory cards that are plugged into a  computer that runs Windows XP, Windows Vista, or  Windows Server 2008  KB959540 ­ When you run an application that uses  the scroll bar control of the Common Controls file on  a Windows XP­based computer, the scroll bar  control does not work correctly  KB959554 ­ Only the header and footer information  in an XPS document are printed when you print the  document on a computer that is running Windows  XP, Windows Vista SP1, or Windows Server 2008  KB959682 ­ FIX: A Message Queuing 3.0 message  is rejected on the receiver when you send the  message by using an external certificate from a  Windows XP Service Pack 3­based computer  KB959765 ­ Remote NDIS (RNDIS) devices may  not work correctly after you perform a surprise  removal on a Windows XP­based computer and  then attach the RNDIS device to the computer again  KB959873 ­ You cannot send Start TLS requests  from a computer that is running Windows Server  2003 or Windows XP Professional x64 Edition to a  server that is running OpenLDAP Software  KB960071 v2 ­ An access violation occurs when  you use an application that calls the SQLExecDirect  function of the SQL Server ODBC driver to run a  long query in Windows Server 2003 or in Windows  XP  KB960139 ­ After a Windows XP­based  multiprocessor computer or multicore processor  computer resumes from Sleep mode, you may be  unable to shut down or restart the computer if a  smart card is left in the smart card reader  KB960225 ­ MS09­007: Vulnerability in SChannel  could allow spoofing  KB960253 ­ You encounter issues when you create  shortcuts in Windows Vista or in Windows Server  2008, and then you try to use these shortcuts in an  earlier version of Windows  KB960380 v2 ­ A hyperlink control that is used to  open a file or an e­mail message fails in an  application that uses MSXML 6.0 on a Windows XP­ based or Windows Vista­based computer  KB960419 ­ The logon process stops responding  when you try to log on to a Windows XP­based  computer by using a cached credential  KB960496 ­ The monitor may not turn off on a  Windows XP­based computer even though you set  the monitor to turn off after a period of inactivity  KB960655 ­ You encounter several problems on a  Windows XP SP3­based computer when the EAP­ TLS machine authentication fails during system  startup  KB960680 v2 ­ A hotfix is available to update the  Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro  currency symbol (€) and to update the Turkish  currency symbol from Yeni Türk Lirası (YTL) to Türk  Lirası (TL)  KB960715 ­ Microsoft Security Advisory: Update  Rollup for ActiveX Kill Bits  KB960763 ­ Severe system performance problems  occur on a Windows Vista or Windows XP­based  computer after you install HP printer software,  version 11  KB960921 ­ If you start a Windows XP­based  portable computer while it is running on battery  power, the brightness of the LCD screen is not  decreased as expected  KB960970 ­ An IEEE 1394 network adapter that is  installed on a Windows XP­based computer is not  listed in Device Manager  KB961067 ­ When you search some specific terms  in the German version of Windows XP, the search  results are incorrect  KB961118 ­ Install this update to resolve an issue in  which an Inbox Printer driver may be unsigned after  you install the Microsoft .NET Framework 3.5 SP1  KB961853 v2 ­ Error message when you try to  access a network share in a private network: "There  are currently no logon servers available to service  the logon request"     Có 8 thành viên cảm ơn  benhanh (09­09­2009), bigbang119 (21­03­2009), haituong83 (27­ hoang0810 cho bài viết  06­2009), hiepkhachmu32 (13­04­2009), messidona (21­03­2009),  này:  nhoc888 (21­03­2009), pdtg50 (21­03­2009), weareone1203 (29­ 03­2009) hoang0810   Xem thông tin cá    nhân   Gửi nhắn tin tới hoang0810 Tìm các bài viết của hoang0810 Add hoang0810 to Your Contacts 20­03­2009, 13:13    #3  hoangtucomputer  Phần 3 nó bị hư rồi bạn, bạn up lại nha mình đang quan tâm  Gà Con     Tham gia: Jun 2008 Bài: 2  VZD: 918 [Chuyên khoan]  ̉ ̉ Điểm: 0/0 bài viết     hoangtucomputer Xem thông tin cá nhân Gửi nhắn tin tới hoangtucomputer Tìm các bài viết của hoangtucomputer   Add hoangtucomputer to Your    Contacts   20­03­2009, 14:27    #4  philongxptv00  gởi thông tin cho bạn bằng cách nào vậy?  Búa Đá     Tham gia: Jun 2008 Bài: 57  VZD: 2.405 [Chuyên khoan]  ̉ ̉ Điểm: 59/15 bài viết     philongxptv00 Xem thông tin cá nhân Gửi nhắn tin tới philongxptv00 Tìm các bài viết của philongxptv00   Add philongxptv00 to Your Conta     cts 20­03­2009, 14:59    #5  loyeu  hay lắm tui đang down thử  Búa Đá Đôi     Tham gia: Jun 2008 Bài: 80  VZD: 268 [Chuyên khoan]  ̉ ̉ Điểm: 24/15 bài viết     loyeu Xem thông tin cá nhân Gửi nhắn tin tới loyeu Tìm các bài viết của loyeu Add loyeu to Your Contacts 20­03­2009, 15:11    #6  baotuyen0703  thế nó gồm những gì trong đó hả bạn  Búa Gỗ     Tham gia: Sep 2008 Bài: 20  VZD: 637 [Chuyên khoan]  ̉ ̉ Điểm: 3/2 bài viết     Thành viên đã cảm ơn bài  gaconpc (20­03­2009) viết này của  baotuyen0703:  baotuyen0703 Xem thông tin cá nhân Gửi nhắn tin tới baotuyen0703 Tìm các bài viết của baotuyen0703 Add baotuyen0703 to Your Contacts 20­03­2009, 16:10    #7  gaconpc  thấy bạn nói hay tôi cũng down thử coi  Rìu Vàng    
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net