logo

pdf Bài 26: Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người

Hãy trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người? Vượn người ngày nay có biến đổi thành người được không? Vượn người hóa thạch: Tầm vóc nhỏ, có đuôi dài; hộp sọ khá lớn, mặt khá ngắn; chưa biết sử công cụ lao động; sống trên cây, di chuyển bằng 4 chân

pdf Bài 25: Biến dạng của lá

Vì phiến lá có nhiều dạng với kích thước khác nhau Vì có lá đơn và lá kép Vì lá có nhiều kiểu gân lá khác nhau: hình mạng, hình song song, hình cung Vì lá có sự biến dạng

pdf Bài 10: Tương tác gen

. Hãy giải thích tại sao không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng? 2. Nêu tóm tắt nội dung quy luật phân ly độc lập của Menden? Các quy luật của Menđen có ý nghĩa như thế nào?

pdf Bài 9: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Là sự tác động qua lại giữa các gen trong q.trình h.thành kiểu hình mà thực chất là sự tương tác giữa các sản phẩm của chúng(Protêin, enzim) để tạo KH

doc Bài tập ôn thi môn Lý: Chương 1. Động lực học vật rắn

Chọn câu Đúng. Một cánh quạt của một động cơ điện có tốc độ góc không đổi là w = 94rad/s, đường kính 40cm. Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh bằng:

pdf Kỹ thuật di truyền

Là kỹ thuật thao tác trên vật liệu di truyền (ADN, gen) + dựa vào những hiểu biết về cấu trúc hóa học của các axit nuclêic và di truyền vi sinh vật. Là kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng cách dùng plasmit (hay thể thực khuẩn) làm thể truyền

pdf Di truyền học người ( tiết 1)

Con người là một sinh vật đặc biệt, vừa vận hành theo quy luật sinh học vừa vận hành theo quy luật xã hội . Vì vậy việc nghiên cứu di truyền học người gặp rất nhiều khó khăn . Vậy khó khăn đó là gì ?

pdf Các phương pháp lai

Để thay đổi độ lớn tối đa, năng suất tối đa của một giống chúng ta phải làm gì? Thế nào là hiện tượng tự thụ phấn? Là hiện tượng hạt phấn của hoa thụ phấn cho nhụy của hoa đó hoặc hoa khác cùng cây. Về mặt di truyền, trong các phép lai sau phép lai nào có thể là hiện tượng tự thụ phấn

doc Bài tập hoá - PH

Tài liệu gồm 24 baì tập ôn thi đại học môn hóa về PH

doc Tài liệu vật lí 12

Tài liệu tham khảo môn vật lý 12 và bài tập giúp bạn củng cố nâng cao kiến thức môn vật và hoàn thành môn học này 1 cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công

doc Tóm tắt kiến thức ôn thi vật lí lớp 12

Tài liệu tổng hợp các kiến thức vật lí 12, giúp học sinh củng cố nâng cao kiến thức và dễ dàng trong việc ôn thi đại học, cao đẳng. Chúc các bạn thành công

doc Điện tích- định luật cu-long

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q1; q2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε là F12, F21. Điểm đặt: trên 2 diện tích. Phương: đường nối 2 diện tích. Chiều: Hướng ra xa nhau nếu q1, q2 o; hướng vào nhau nếu q1,q2. Gỉa sử có n điện tích điểm q1,q2...qs tác dụng lên điện tích điểm q những điểm tương tác tĩnh điện..

doc Giao thoa trên mặt thoáng chất lỏng

Một số vấn đề giao thoa trên mặt thoáng chất lỏng của hai nguồn kết hợp cùng pha.

doc Ôn thi vật lí 12 về cơ học chất rắn

Tài liệu tham khảo chuyên đề Ôn thi vật lí 12 về cơ học chất rắn, giúp các bạn củng cố nâng cao kiến thức và hoàn thành môn vật lý cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công

doc Dòng điện xoay chiều: Biện luận theo R

Bài tập về biện luận theo R trong dòng điện xoay chiều

doc Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay côsin, với dạng tổng quát : i = Io cos (w t + j ) Trong đó : i là cường độ tức thời ; Io là giá trị cực đại của i ; w là tần số góc : w =2pf = 2p/T ;

doc Bài tập dòng điện xoay chiều

Bài tập trắc nghiệm phần dòng điện xoay chiều

doc Bài tập vật rắn lớp 12

Bài tập trắc nghiệm phần vật rắn lớp 12

pdf Phản ứng oxi hóa khử

Trình bày được khái niệm chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá. Xác định được chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng oxi hoá khử Cân bằng được phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp cân bằng electron. Phân biệt được phản ứng oxi hoá khử với các phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá khử

pdf Oxi ozôn và Hiđrô peoxit

Tính chất vật lý: Oxi là chất khí, không màu, không mùi hóa, hóa lỏng ở -183 C, ít tan trong nước. Ozon: là chất khí màu xanh mùi đặc trưng; hóa lỏng ơ -112 C, ozon lỏng có màu xanh đậm; tan tốt trong nước. Tính chất hóa học: Đều có tính oxi hóa mạnh ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi

Tổng cổng: 576 tài liệu / 29 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net