logo

pdf Bài 19: Nhịp độ và chiều hướng tiến hóa

Tăng hiệu quả trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. "br" - về hình thái: tăng hoặc giảm kích thước cơ thể, hòa đồng hoặc nổi bật trên nền môi trường.

pdf Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện gen

Tại sao cùng là hoa cẩm tú cầu( cùng kiểu gen) lại cho các màu sắc khác nhau như vậy? Nghiên cứu VD3 SGK cho biết: - Nguyên nhân gây bệnh - Hậu quả của bệnh - Khi nào bị bệnh mà bệnh không biểu hiện

pdf Bài 10: Tương tác gen và đa hiệu của gen

Có hai trường hợp tương tác gen: tương tác giữa các alen thuộc các lôcut gen khác nhau ( tương tác giữa các gen không alen)

pdf Sự phát sinh và phát triển của sự sống

Tinh thể muối, đường tăng trưởng kích thước."br" Sắt bị nam nhâm hút, thanh kim loại dài ra khi đốt nóng. "br" Trái đất tự quay quanh trục của nó.

pdf Sự cân bằng kiểu gen trong quần thể giao phôi

Một nhóm các cá thể sinh vật : + Thuộc cùng loài + Cùng chung sống trong khoảng không gian và thời gian xác định. + Các cá thể có khả năng giao phối tự do ngẫu nhiên

pdf Lai một cặp tính trạng ( tiết 1)

Cặp tình trạng tương phản là gì? Cho ví dụ? Cặp tình trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một tình trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau Ví dụ:

pdf Chuyên đề Gene - ADN

Các nucleotide trên cùng một mạch liên kết với nhau bằng liên kết phosphordiester. Các nucleotide tương ứng ở 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết hidro, theo nguyên tắc bổ sung. Adenine (A) liên kết với Thymine (T) và ngược lại. Guanine (G) liên kết với Cytosine (C) và ngược lại.

pdf Cấu trúc di truyền của quần thể ( tiết 2)

Tạo nên 1 lượng biến dị di truyền rất lớn, làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống vd: Ở qthể Người: gen quy định nhóm máu A,B,AB, O có 3 alen IA, IB, IO quy định, mỗi tế bào ở người chỉ chứa 1 trong 3 alen nói trên, vậy các kiểu gen trong quần thể là: IAIA, IAIO, IAIB, IBIB, IBIO, IOIO( 6 loại gen)

pdf Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể

Quần thể ngẫu phối *Khái niệm: Quần thể ngẫu phối là quần thể trong đó các cá thể giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. *Đặc điểm:

pdf Bài 17: Cấu trúc di truyền quần thể ( tiết 1)

G/S 1 QT TV có TPKG ở thế hệ xuất phát là : 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa. Nếu cho tự thụ phấn nghiêm ngặt thì ở thế hệ sau TPKG của QT tính theo lý thuyết là:

pdf Trụ não, tiểu não, não trung gian

Trụ não gồm chất xám nằm trong, tập trung thành nhân xám. - Chất trắng bao ngoài tạo thành đường liên lạc dọc nối tuỷ sống với các phần trên của não

pdf Trạng thái cân bằng di truyền

Chứng minh xu hướng cân bằng thành phần các kiểu gen trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là...

pdf Tiết 19: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Tạo nguồn biến dị làm nguyên liệu cho chọn lọc, Đánh giá kiểu hình để chọn ra kiểu gen mong muốn, Tạo và duy trì dòng thuần có tổ hợp gen mong muốn

pdf Bài 10: Tương tác gen tác động đa hiệu của gen

- Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành một kiểu hình. Tác động trội hoàn toàn + Tác động trội không hoàn toàn + Tác động đồng trội

pdf Chiều hướng tiến hóa

*Giải thích theo quan điểm hiện đại -Dạng gốc phát sinh ĐB -QTGP phát tán ĐB và tạo ra nhiều BDTH mới -CLTN đào thải và tích lũy các ĐB và BDTH theo các hướng khác nhau -CL SS với dạng SV gốc  nhiều dạng SV mới

pdf Phiên mã

ARN thông tin (m ARN) : - mARN có cấu tạo mạch thẳng, ở đầu 5, của mARN có một trình tự nu đặc hiệu nằm ở gần côđon mở đầu để ribôxôm nhận biết và gắn vào. + ARN vận chuyển (t ARN): - có chức năng mang axit amin tới ribôxôm và tham gia dịch mã trên mARN thành trình tự các axit amin trên chuỗi polipeptit.

pdf Nguồn gốc chung của sinh giới

Quá trình đột biến + giao phôi đã tạo nên nhiều biến dị tổ hợp. Trong những điều kiện sống khác nhau CLTN đã chon lọc theo nhiều hướng khác nhau nên đã tạo nên PLTT.

pdf Cấu trúc tế bào nhân sơ

Chưa có nhân hoàn chỉnh, TBC không có hệ thống nội màng, không có các bào quan có màng lọc , kích thước tế bào nhỏ,........

pdf Giáo án môn Sinh 10: Các giới sinh vật

Sinh vật được phân chia như thế nào? Dựa vào đâu? 2) Gồm các đơn vị phân loại nào? Chọn 1 nhóm trình bày câu trả lời. Ý kiến của các nhóm khác. -Chọn 1 nhóm trình bày câu trảlời.-Ý kiến của các nhóm khác.-Nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày (5 câu).-Giáo viên, tất cảcác em đều ghi câu hỏi thảo luận nhóm trình bày trả lời --ý kiến khác của nhóm khác.-Để đáp ứng cho học sinh, giáo viên chuyền 1 tờgiấy đểcác em cóthể đặt thêm câu hỏi (nếu hết thời gian thảo luận). Nhóm khác đặt...

pdf Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng

Cho biết sự giống và khác nhau về khả năng tạo cây mới giữa Khoai tây và hoai lang ? •Tại sao trồng Khoai tây bằng củ? Không trồng khoai lang bằng củ? Người ta trồng khoai lang bằng cách

Tổng cổng: 576 tài liệu / 29 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net