logo

Thuyết trình báo cáo khoa học - Presentation


Thuyết trình báo cáo khoa học ­ Presentation ­  Bài 1/3  • • 1  • 2  • 3  • 4  • 5  (8 votes)  02/05/2007  Trang 1 / 2 Mục lục bài viết Thuyết trình báo cáo  khoa học ­ Presentation ­  Bài 1/3  Phần II  Thuyết trình báo cáo khoa học ­  Presentation  Phần I: Giới thiệu. Phần II: Cách mở đầu và chuẩn bị. Phần III: Cách trình bày nội dung. Phàn IV: Kết thúc và trả lời câu hỏi. PHẦN I Trước khi bạn bắt đầu, có năm câu hỏi bạn cần trả lời. 1. Ai là khán giả (người tham dự) bài trình bày của bạn? Bạn nên có kế hoạch trước để biết được vài điều về ngừơi tham dự như hiểu biết  của họ về chủ đề báo cáo của bạn. Nếu bạn hiểu người tham dự, bạn có thể  chọn phong cách nói và từ ngữ thích hợp. Bạn cũng sẽ quyết định cách trình bày  báo cáo và cách thức trình bày mở đầu liên quan và thú vị đến với nguời tham  dự. 2. Tại sao bạn phải trình bày báo cáo đó? Bạn đang cố thứ gì đó cho một ai đó, thuyết phục ai làm điều gì, hoặc kể về 1  vấn dề gì đó? Điều gì bạn người tham dự nghĩ hoặc cảm nhận đuợc ở cuối bài  nói? Điièu gì sẽ sảy đến ở bước tiếp theo? Sự cần thiết của trình bày, hoặc sẽ  thích hợp hơn nếu viết báo cáo hoặc biên bản ghi nhớ? 3. Thời gian bài trình bày của bạn là bao nhiêu? Bạn cần phải biết rõ bao nhiêu thông tin sẽ đuợc trình bày và tiết kiệm thời gian  cho phần câu hỏi và trả lời cuối thời gian báo cáo. Thông thường, bài trình bày  không nên kéo dài quá 30 phút. Nếu bạn trình bày kéo dài hơn, có khả năng cao  là người tham dự sẽ cảm thấy buồn ngủ. 4. Bạn sẽ trình bày ở đâu? Hãy chắc chắn là bạn sẽ trình bày ở căn phòng đủ lớn có trang bị các thiết bị  nghe nhìn cần thiết. Nếu có thể, kiểm tra phòng báo cáo trước khi bạn đến để  biết trước các thiết bị làm việc tốt và xem phòng có đủ ánh sáng và thông thoáng  không. 5. Ngày nào bạn sẽ trình bày? Nếu ngay truớc bữa trưa, hoặc sau bữa trưa ngày thứ 6, người tham dự có thể  không có sự chú ý như các thời gian khác. Hãy tạo sự khác biệt để tăng sự hấp  dẫn và tính thông tin cao của bài nói nếu bạn sắp trình bày ở 1 điểm thời gian  không tiện cho lắm. Lên kế hoạch Nếu bạn hiểu rõ bạn sẽ trình bày bài nói và tại sao bạn lại phải trình bày cho người  tham dự, bạn có thể đặt vị trí của mình vào vai trò của người nghe. Bạn có thể nghĩ  về thông tin gì sẽ cần có trong bài trình bày và thứ tự nội dung trình bày. Bạn cũng có  thể nghĩ về lời giới thiệu sao cho gây cảm hứng ở người nghe.  Bài trình bày của bạn nên chia thành 5 nội dung (phần) chính như sau: Giới thiệu  Tổng quan  Nội dung chính của bài trình bày  Tóm lược  Phần câu hỏi và trả lời Hãy tạo và viết 1 ghi chú sơ lược về tất cả các điểm (nội dung) bạn muốn trình bày  trong bài nói và lên kế hoạch. Rất có giá trị nếu bạn ghi các điểm (nội dung) vào các  thẻ chỉ mục để hỗ trợ bạn trong quá trình trình bày. Thẻ chỉ mục cũng có thể dùng để  ghi các liên kết giữa các điểm (nội dung), hoặc cách đánh vần các từ khó. Cách giới thiệu bắt đầu bài nói Hãy để người khác giới thiệu bạn với người nghe. Điều này sẽ đem lại cho bạn uy tín  nhất định với vai trò là nguời nói và bạn cũng sẽ không phải giới thiệu bạn là ai và tại  sao lại ở đây. Sau khi được giới thiệu với khán giả, bạn có thể bắt đầu bài trình bày.  Những gì bạn nói ban đầu rất quyết định ­ nếu bạn không làm khán giả quan tâm  ngay từ đầu, rất khó có thể giữ họ nghe bạn trình bày. Hãy nghĩ về những gì quan  trọng sẽ nói nghĩa là trình bày những điểm quan trọng đến khán giả. Có thể là vấn đề  bạn đã biết cách giải, hoặc sự việc hoặc thống kê họ cần biết đến. Lời phát biểu hoặc  câu hỏi mở đầu không nên dài hơn hơn 1 phút và đưa ra điểm gì đó để người nghe  suy nghĩ. PHẦN II Tổng quan Sau khi bạn đưa ra lời phát biểu mở đầu, bạn nên giới thiệu sơ lược về bài thuyết  trình của mình. Bao gồm những gì bạn định nói và các chủ điểm bao trùm, thời  gian thuyết trình và cách bạn sẽ nắm bắt câu hỏi. Ví dụ, bài thuyết trình của nhân viên bán hàng nến bắt đầu thế này: Welcome "Chào mừng quý vị." Lời mở đầu "Như quý vị đã biết, công ty này đang mất dần thị phần. Nhưng chúng ta lại đặt  câu hỏi là tăng mức bán hàng lên 20%. Bằng cách nào chúng ta có thể gia tăng  bán   hàng   tiềm   năng   trong   một   thị   trường   đang   thu   hẹp   lại? Tổng quan ­ Tóm tắt sơ lược "Hôm nay, tôi sẽ trình bày với các bạn về cách chúng ta thực hiện mục tiêu trên.  bài thuyết trình gồm có 3 phần. Trước tiên tôi sẽ trình bày về thị trường và hiện  trạng. Tiếp theo, tôi sẽ trình bày về sản phẩm mới và biện pháp xúc tiến sản  phẩm. Cuối cùng, tôi sẽ thẩm tra một số chiến lược bán hàng mà sẽ giúp chúng ta  gia tăng sản lượng bán lên 20%."  "Bài thuyết trình kéo dài vào khoảng 20 phút. Tôi sẽ để dành thời gian thảo luận ở  cuối bài thuyết trình." Ngôn ngữ hữu ích cho phần tóm lược ­ overviews  "Có bốn phần trong bài thuyết trình của tôi."  "Bài thuyết trình được chia làm 3 phần chính."  "Đầu tiên, thứ hai, thứ 3, cuối cùng ..."  "Tôi sắp ...  trình bày quan điểm về...  nói về ...  thẩm tra...  trao đổi vài điều về hiện trạng...  đưa ra một vài sự kiện và hình ảnh ...  đưa bạn vào lịch sử về ...  tập trung vào ...  giới hạn bài thuyết trình bằng câu hỏi về ...  "Bạn có thể thoải mái ngắt lời tôi nếu bạn có câu hỏi hoặc điểm nào chưa rõ."  "Sẽ có thời gian cho phần thảo luận cuối bài thuyết trình."  "Tôi sẽ biết ơn nếu bạn đưa ra câu hỏi vào cuối bài thuyết trình." Phần thân bài thuyết trình ­ The main body of the presentation  Sau khi bạn đưa ra phần tóm lược, bạn có thể bắt đầu bài thuyết trình của mình.  Đến lúc này, bạn nên có cảm giác thư thái và khán giả của bạn sẽ hiểu tại sao họ  phải   lắng   nghe   bạn. Trong giai đoạn lên kế hoạch. Nếu bạn có các chủ điểm trên mỗi thẻ chỉ mục rieng  rẽ, như thế bạn sẽ dễ dàng theo sát kế hoạch của bạn. Theo dòng thời gian, có  một ý tưởng tốt là bạn nên tham chiếu (tham khảo) đến phát biểu mở đầu và gợi lại  tại sao họ đang lắng nghe bạn. Ví dụ, nếu bạn trình bày cho nhân viên bán hàng  (như ở ví dụ trên), gợi lại một cách thường xuyên các lợi ích mà bạn đang nói. Các mẫu câu hữu ích để tham chiếu ­ Useful expressions for referring back  "Như tôi đã nói từ đầu ..."  "Điều này, dĩ nhiên, sẽ giúp bạn (đạt được gia tăng bán hàng 20%)."  "Như bạn biết, chúng ta sẽ tập trung vào ..."  "Điều này ràng buộc với lời phát biểu ban đầu của tôi..."  "Điều này liên quan trực tiếp đến câu hỏi tôi đã đặt ra trước đây..." Giữ khán giả bên bạn ­ Keeping your audience with you Khi bạn đi qua bài thuyết trình của mình, nhớ là những gì bạn nói là mới đối với  khán giả. Bạn phải có cấu trúc rõ ràng về bài nói, nếu không có thể nó sẽ không  đầy đủ. Vì lý do này, bạn nên cho khán giả biết khi bạn chuyển sang một chủ điểm  mới (chuyển chủ đề). Bạn có thể làm thế theo cách nói như sau "đúng", hoặc  "OK". Bạn cũng có thể sử dụng các cách diễn tả sau đây: "Tôi muốn chuyển sang ..."  "Tôi muốn quay sang ..."  "Đó là những gì tối muốn nói về ..."  "Bây giờ tôi muốn các bạn nhìn về ..."  "Điều này dẫn tôi đến điểm tiếp theo ..." Nếu bạn đang sử dụng thẻ chỉ mục, để đặt các liên kết các chủ điểm sẽ giúp bạn  nhớ và giữ khán giả bên bạn. Ngoài ra, bằng cách nhìn lướt qua thẻ chỉ mục sẽ  giúp bạn tạm ngưng ­ điều này cũng giúp khán giả nhận biết là bạn đang chuẩn bị  đem đến điều gì đó mới. Biên dịch và giới thiệu: viet4777, xem thêm Kỹ thuật thuyết trình ­ making  presentation  Chú ý: Tôi sử dụng các từ sau đây thay thế nhau để tránh lặp lại.  • Bài nói, bài trình bày, thuyết trình, bài thuyết trình: đều có chung 1 nghĩa ­  presentation.  • Người nghe, khán giả, người tham dự: có chung 1 nghĩa ­ audience.  • Người nói, người trình bày, người thuyết trình: presenter  • Nói, trình bày, thuyết trình: các động từ này có thể thay thế lẫn nhau để câu  văn thêm uyển chuyển  • Thẻ chỉ mục (index card): cuốn sở nhỏ (vừa vặn trong bàn tay bạn) ghi lại  các thông tin cần thiết. Phần III Sử dụng hình ảnh trực quan  Nếu bạn dự định sử dụng các hình ảnh trực quan, hãy chú ý là không nên có quá  nhiều thông tin trên mỗi slide. Tổng quát, hình ảnh trực quan chỉ nên sử dụng để  minh họa thông tin chỉ khi mà trái lại cần nhiều thời gian để giải thích. Khi bạn thiết kế hình ảnh cho bài nói, suy nghĩ về cách làm thế nào để trình diễn  thông tin. Bạn có dự định sử dụng biểu đồ dạng cánh quạt, đồ thị dạng cột hay các  đồ thị thông thường? Cách ghi nhãn (label) cho hình ảnh thế nào? Càng đơn giản  bao nhiêu, bài trình bày sẽ tốt bấy nhiêu. Đừng sử dụng quá nhiều từ ngữ trên hình  ảnh, nhưng có thể sử dụng nhiều màu sắc và font chữ khác nhau cho các điểm  nhấn. Sử dụng hình ảnh cho bài nói sẽ làm tăng tầm quan trọng đối với khán giả.  Sau đây là một số câu hữu ích biểu thị hình ảnh: "Đồ thị này cho (bạn) thấy..."  "Hãy chú ý (nhìn) vào ... này"  "Nếu bạn để ý vào (biểu đồ, đồ thị, bảng) này, bạn sẽ (nhận) thấy..."  "Tôi muốn bạn để ý vào ... này"  "Biểu đồ này minh họa các hình ..."  "Đồ thị đem lại cho bạn điểm suy giảm của..."  Khi bạn biểu thị hình ảnh cho khán giả, hãy để cho họ có đủ thời gian tiếp thu hết  thông tin. Khoảng dừng sẽ cho phép họ nhìn thông tin và tiếp theo là giải thích tại  sao hình ảnh đó là quan trọng. Ngôn ngữ sử dụng để nói "tại sao hình ảnh này quan trọng"  "Như bạn thấy..."  "Điều này rõ ràng cho thấy ..."  "Từ đây, chúng ta có thể hiểu tại sao/bằng cách nào ..."  "Phần này có tầm quan trọng thực tế về ..."  "Vùng này của biểu đồ là thú vị ..."  Sử dụng giọng điệu Đừng nói với giọng đều đềuDon ­ nó sẽ làm nhàn chán đối với khán giả. Bằng  cách thay đổi tốc độ nói và giọng điệu, bạn sẽ có thể giữ đuợc sự chú ý của khán  giả. Hãy đảm bảo bạn có các điểm tạm dừng (pause) thích hợp đúng chỗ ­ thường  là giữa các ý tưởng trong câu. Ví dụ "Chiến lược đầu tiên bao gồm tìm hiểu về thị  trường (tạm dừng) và tìm kiếm những gì chúng ta mong muốn. (tạm dừng) Các  khảo sát về khách hàng (tạm dừng) cũng như đào tạo nhân viên (tạm dừng) sẽ  giúp   chúng   ta   thực   hiện   điều   đó." Đừng quên ­ nếu bạn nói quá nhanh bạn sẽ bỏ rơi khán giả! Ngôn ngữ thân thể Hầu hết người trình bày thường là đứng thay vì ngồi trong suốt buổi báo cáo. Hãy  cố đứng không đút tay vào túi quần hoặc cánh tay vượt quá cằm. Thay vì thế, hãy  tìm vị trí mà bạn cảm thấy an tâm và thư giãn. Bạn có thể luyện tập trước gương  để   tìm   ra   tư   thế   thích   hợp   với   bạn. Bạn có các biểu hiện kích thích không? Đồ trang sức bình thường hoặc đầu tóc  của bạn có thể làm trễ nải người nghe. Nếu có thể, luyện tập bài nói của bạn qua  Video từ đó có thể loại bỏ các biểu hiện ồn ào. Giữ mắt của bạn liên hệ với khán giả trong khi nói. Nếu có thể, nhìn tất cả mọi  người tốt hơn là nhìn chằm chằm vào một người. Nếu bạn cảm thấy khó khắn khi  nhìn vào người khác, tập trung vào 1 điểm ngay trên mắt họ ­ nó sẽ giúp khán giả  hiểu rằng bạn đang nhìn họ hơn là nhìn chằm chằm. Tóm tắt ­ tóm luợc Vào cuối báo cáo, bạn nên tóm lược lại bài nói của bạn và gợi lại cho khán giả  những gì bạn đã nói. Ngôn ngữ để tóm lươc "Phần này đã đưa bạn đến cuối bài trình bày. Tôi đã trình nói về ..."  "Vâng, đó là những gì tôi muốn nói lúc này. Chúng ta đã trao đổi về ..."  "Như vây, đó là chiến lược tiếp thị của chúng ta. Tóm lược lại, chúng ta ..."  "Để tổng kết, Tôi..."  liên quan đến phần kết bài trình bày của bạn là phát biểu mở đầu của bạn. Phần IV  Ngôn ngữ chỉ sự quan hệ  "Vì vậy Tôi mong rằng bạn sẽ thấy rõ ràng hơn chút về cách làm thế nào chúng ta  có thể đặt được mức độ tăng hàng bán ra khoảng 20%."  "Trở lại với câu hỏi ban đầu, chúng ta có thể đạt được/thu được..."  "Như chúng ta vừa đi qua những gì tôi nói, Tôi muốn đi trở lại ban đầu khi tôi đặt  câu hỏi với các bạn..."  "Tôi hy vọng, bài thuyết trình hôm nay sẽ hỗ trợ bạn những thông tin tôi đã nói lúc  bắt đầu..."  "Về mặt thực tế, trả lời câu hỏi đầu tien của tôi. Chúng ta có thể đạt được mức đọ  bán   hàng   khoảng   ..." Nắm bắt câu hỏi  Cảm ơn khán giả về sự có mặt của họ và mời họ đặt câu hỏis.  "Cảm ơn sự có mặt của quý vị/thầy cô ngày hôm nay ­ và bây giờ là phần thảo  luận,   tôi   rất   vui   lòng   được   trao   đổi." "Cảm ơn sự tham dự của quý vị ­ và bây giờ tôi xin lắng nghe các câu hỏi trao đổi  của   quý   vị." "Phần này đã đưa chúng ta đến phần cuối của bài thuyết trình. Cảm ơn sự hiện  diện của quý vị. Tôi rất vui lòng trả lời và trao đổi sâu thêm các câu hỏi của quý vị." Khi bạn đón nhận câu hỏi, cảm ơn người đã hỏi mình và tiếp theo nhắc lại câu hỏi  của họ. Bằng cách nhắc lại câu hỏi khán giả bạn có thể kiểm tra lại rằng bạn đã  hiểu câu hỏi và đem lại cho bạn thời gian suy nghĩ về câu hỏi. Như vậy, bằng cách  đưa ra câu hỏi lần nữa cũng giúp cho các thành viên khác trong số người tham dự  hiểu thêm về câu hỏi. "Cảm ơn bạn. Vâng bạn muốn thông tin chi tiết hơn về chiến lược của chúng tôi?"  "Đây quả là một câu hỏi thú vị. Bằng cách nào chúng ta có thể thu lợi một cách  chủ động?"  "Cảm ơn về câu hỏi. Kế hoặc năm sau là gì?" Sau khi bạn trả lời câu hỏi, hãy kiểm tra lại xem người đó có hài lòng với câu hỏi  của bạn không. "Câu trả lời này có đáp ứng câu hỏi của bạn không?"  "Bạn có theo được những gì tôi nói không?"  "Tôi mong giải thích này thỏa mãn câu hỏi của bạn."  "Tôi mong đó là những gì bạn muốn biết!"  Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi, hãy nói rằng bạn không biết. Tốt hợn là thừ  nhận bạn không biết về vấn đề nào đó hơn là tự suy đoán và có thể dẫn đến trả lời  sai. Bạn có thể nói như sau: "Đây quả là câu hỏi thú vị. Thực sự là câu hỏi này vượt qúa sự hiểu biết của tôi,  nhưng tôi sẽ cố gắng gửi câu trả lời cho bạn qua thư." "Tôi e rằng tôi chưa thể trả lời câu hỏi của bạn lúc này. Tôi sẽ có phản hồi cho bạn  sau   này." "Câu hỏi hay. Tôi thực sự không biết! Bạn nghĩ sao?"  "Đúng là câu hỏi rất hay. Tuy vây, chúng tôi không có các hình ảnh/đồ thị về vấn  đề   này,   vì   thế   tôi   không   thể   trả   lời   chính   xác   cho   bạn." "Thật không may, Tôi không phải là người am hiểu sâu để trả lời câu hỏi đó."  Bạn nên làm gì nếu xảy ra 1 điều gì đó không tốt? Bạn thấy rằng mình đã lạc mất khán giả? Hãy gợi lại những gì bạn nói. "Hãy để tôi trình bày theo một cách khác."  "Có lẽ Tôi sẽ nhắc lại vấn đề đó."  "Đặt theo một cách khác, điều này có nghĩa ..."  "Điều tôi muốn trình bày là..."  Quên mất là bạn đang ở đâu trong bài thuyết trình?  Hãy nhìn vào thẻ đề mục của bạn mà bạn đã chuẩn bị trước. Bạn đã xong điểm  này   chưa?   Nếu   vậy,   hẫy   tạo   liên   kết   đến   chủ   điểm   tiếp   theo. Look at your index card to see what your point was. Did you make your point? If  so, make your link to the next point. Không thể nhớ từ? Nếu có khó khăn đối với bạn ­ đôi khi bạn quên, hoặc từ đó rất khó đánh vần, bạn  nên viết nó vào thẻ chỉ mục. Tạm dừng một chút, nhìn xuống thẻ và đọc từ đó. Nếu bạn lạc mất câu và không thể nhwos từ. Hãy nói với khán giả bạn đang trở lại  điểm   xuất   phát   của   chủ   điểm. "Điều   tôi   muốn   trình   bày   là..." "Về   bản   chất   ...   " "Về cơ bản..." Chúc thành công ­ Good Luck! Thuyết trình báo cáo khoa học ­ Presentation ­  Bài 3/3 ­ Bảo vệ TN  • • 1  • 2  • 3  • 4  • 5  (2 votes)  12/05/2007  Trang 1 / 4 Mục lục bài viết Thuyết trình báo cáo  khoa học ­ Presentation ­  Bài 3/3 ­ Bảo vệ TN  Presentingn and  Ứng dụng thực tế đối với SV KTGT. Speaking  Nội dung gồm 2 phần: Những kỹ năng sinh  vie^n Việt Nam cần biết  1. Sử dụng PowerPoint để thiết kế bài thuyết  Sinh vie^n gian trua^n...  trình ­ Making Presention  học no/i  2. Chuẩn bị bài nói   Riêng phần 1: Kỹ năng sử dụng PowerPoint để thiết kế slide. Phần này các bạn có  thể tự học được và tham khảo link trên để sử dụng 1 số thủ thuật hữu ích. Phần này sẽ đi chi tiết vào phần thứ 2: Quy trình bảo vệ và Chuẩn bị bài nói. Quy trình bảo vệ Tốt nghiệp:  1. Thư ký hội đồng bảo vệ luận văn/đồ án đọc quyết định của HT ĐHBK Hà  Nội 2. Phổ biến cách thức làm việc của hội đồng và yêu cầu về trình bày (thứ tự  bảo vệ, thời gian giới hạn cho mỗi cá nhân/nhóm)  3. Thư ký gọi nhóm theo danh sách thứ tự lên thuyết trình. 4. Thành viên đề tài lên báo cáo.  5. Thầy phản biện cho ý kiến nhận xét, cho điểm và cho câu hỏi 6. Đặt câu hỏi và trả lời của hội đồng và người tham dự, các thành viên HĐ  sẽ căn cứ vào đó để cho điểm bằng phiếu (2 phần thuyết trình + trả lời câu  hỏi)  7. Thầy hướng dẫn đọc nhận xét, cho điểm  8. Nhóm sinh viên thuyết trình nói lời cảm ơn (nếu thấy cần thiết!). 9. Sau khi tất cả các nhóm báo cáo xong, thưu ký hội đồng sẽ tổng hợp điểm  và công bố kết quả cuối cùng. Các yêu cầu về thuyết trình bảo vệ tốt nghiệp:  • Bạn có thể sử dụng máy chiếu hắt (Overhead) hoặc máy chiếu màu (Projector)  trong khi bảo vệ; nhưng tốt nhất là sử dụng Projector. Do đó, bạn cần thông báo  với Hội đồng về các yêu cầu sử dụng máy chiếu trong khi bảo vệ TN. • Nếu là cá nhân, bạn sẽ được phép trình bày trong khoảng 20­30 phút và 10  phút cho phần đặt câu hỏi và trả lời, số lượng câu hỏi phụ thuộc cách bạn trả lời  trong thời gian này.  • Nếu là 1 nhóm 2/3 người, mỗi bạn sẽ được trình bày khoảng 10 phút, và phần  đặt câu hỏi và trả lời cho mỗi bạn khoảng 5­10 phút. Khi bạn đã nắm được quy trình bảo vệ TN rồi, quả thật cũng đơn giản phải không  . Nào bây giờ đến phần không kém quan trọng. Thật vậy, sau 3­6 tháng hăng say làm  thí nghiệm, rồi đi phân tích mẫu, thử nghiệm mẫu. Rất vất vả, khó khăn.... nhưng bạn  sẽ lấy lại được niềm vui ngay sau bằng kết quả của công trình nghiên cứu đầy ý  nghĩa.   Bạn   đã   viết   xong   đồ   án/luận   văn,   cũng   đã   chuẩn   bị   xong   hết   các   slide   cho  presentation.   Và   đợi   đến   ngày   bảo   vệ.   Dù ngày vinh quang đã đến gần, bạn cũng sẽ không khỏi băn khoăn: bảo vệ tốt  nghiệp   như   thế   nào,   nói   gì   đây   hoặc   bắt   đàu   thế   nào   nhỉ   ... Có 1 điều chắc chắn là mấy tháng làm thí nghiệm, bạn đã nắm vững về mặt lý thuyết  cũng như quy trình công nghệ nấu luyện và các phương pháp thử nghiệm mẫu. Một  số bạn sẽ nói tự tin về vấn đề của mình, còn 1 số bạn sẽ khó có thể diễn đạt được  điều mình muốn nói. Đây là một lỗi thường thấy ở SVcủa ĐHBK HN ­ dù rằng những  năm gần đây, đã có nhiều cải tiếng đáng kể trong dạy và học của SV ­ như thế, dù  bạn có nỗ lực đến mấy KQ bảo vệ tốt nghiệp cũng sẽ không phản ánh hết năng lực  của bạn. Vậy làm thế nào để "tôi" có thể đạt được tối đa những gì tôi đáng được  hưởng. Để có 1 hình dung, sau đây là 1 kịch bản giả định của 1 bài thuyết trình bảo vệ ĐA  TN: "Kính thưa thầy chủ tịch hội đồng, thưa các thầy cô trong hội đồng, thưa các thầy cô  giáo và các bạn sinh viên thân mến. " Sau đây em/tôi xin phép được giới thiệu Ng Văn G2 lên tiếp tục trình bày phần X3... ... Với những kết quả đạt được như vậy. Chúng em/tôi mong rằng công trình của mình  sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng xuất sản xuất sản phẩm XXX tại nhà máy  ZZZ. Chúng em/tôi xin phép được kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Trong quá trình tham gia nghiên cứu. Chắn chắn không thể tránh khỏi những khó  khăn, thiếu sót. Chúng em/tôi mong nhân được ý kiến đóng góp của các thầy cô và  các bạn để hoàn thiện luận văn/đồ án" Vậy bạn sẽ chuẩn bị bài nói (thuyết trình thế nào): Do đa số các bạn mới tham gi nghiên cứu khoa học trong thời gian ngắn, cho  nên, chưa phải tất cả các vấn đề bạn đều có thể hiểu tường tận (chi tiết) được. Nên  việc chuẩn bị bài nói là hết sức cần thiết, giúp bạn vượt qua những khó khăn khi trình  bày trước hội đồng các nhà giáo đầy kinh nghiệm. Cách thức chuẩn bị: giả sử bài thuyết trình của bạn có 15 slide, được đánh số từ 1  đến 15. 1. Slide 1: "Kính thưa thầy chủ tịch hội đồng, thưa các thầy cô trong hội đồng,  thưa các thầy cô giáo và các bạn sinh viên thân mến. "  "Sau XX tháng tham gia thí nghiệm và nghiên cứu khoa học tại...., chúng em/tôi  đã hoàn thành luận văn dưới sự hướng dẫn tận tình của GS/TS... Nguyễn Văn A,  với tên đề tài là/với công trình..." "Nhóm nghiên cứu chúng em/tôi bao gồm: em/tôi Ng Văn G, Ng Văn G2 ..."  2. Slide 2: "Bài trình bày bao gồm X phần. ...."  "Phần X1 & X2 sẽ do em/tôi trình bày, phần X3 sẽ do bạn Ng Văn G2 trình  bày,..."  3. Slide 3: "Sau đây, em/tôi xin phép được trình bày phần X1 & X2..... Như chúng ta đã biết....."
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net