logo

Thủ tục Thanh toán trong nước 2


Thủ tục Thanh toan trong nước – Thanh toán bằng Séc ́ Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở Hội sở chính hoặc Chi nhánh hoặc Sở Giao Tên đơn vị: dịch hoặc Phòng Giao dịch Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1.Khách hàng đề nghị Phòng TCKT Sở Giao dịch, Chi nhánh hoặc Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp Séc theo mẫu quy định của NHPT. 2. Khách hàng tiến hành lập hồ sơ thanh toán theo đúng quy định của NHPT. 3.Khách hàng nộp hồ sơ thanh toán liên quan đề nghị thanh toán tại NHPT. 4. Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra các thông tin có liên quan đến quá trình thanh toán bằng Séc của khách hàng. Nếu đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiến hành chi cho khách hàng và thông báo số tiền chi thông qua giấy báo Nợ trên tài khoản thanh toán cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán trả lại hồ sơ thanh toán cho khách hàng, từ chối chi và nêu rõ lý do từ chối thanh toán. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Hội sở chính hoặc Chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Phòng Giao dịch Thành phần hồ sơ: 1. 1- Séc Ngân hàng Phát triển. 2- Chứng minh nhân dân của các cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh toán Séc. 3- Giấy uỷ quyền của Chủ tài khoản hoặc Kế toán trưởng (nếu có). Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có nội dung thanh toán đặc thù, khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho hồ sơ thanh toán khi có yêu cầu . Các giấy tờ bổ sung trong bộ hồ sơ thanh toán bằng Séc có thể là bản gốc, bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể đối với khách hàng. (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc. ngày () Phí, lệ phí: KHÔNG Yêu cầu điều kiện: không Căn cứ pháp lý: 1. Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004. 3. Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 4. Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 5. Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT. 6. Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 7. Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11/07/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế cung ứng và sử dụng Séc 8. Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT. 9. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán trong nước qua NHPT. 10. Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT. 11. Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng. 12. Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT. 13. Quyết định số 909/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008. 14. Quyết định số 177/QĐ-NHPT ngày 27/04/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định cung ứng và sử dụng Séc trong nước qua NHPT. 15 .Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net