logo

Thủ tục Miễn tiền thuê đất 5


Thủ tục Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Nơi tiếp nhận hồ Tên đơn Sở KHĐT sơ: vị: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: gian tiếp từ 14h đến 16h30) nhận: Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất năm đầu tiên Trình tự tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài thực nguyên và Môi trường. hiện: Trường hợp việc đề nghị miễn tiền thuê đất không đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất thì hồ sơ miễn tiền thuê đất được nộp tại Cục thuế. + Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường (nếu nộp hồ sơ đề Cách nghị miễn tiền thuê đất đồng thời với việc kê khai, thức nộp tiền thuê đất năm đầu tiên) thực + Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới hiện: Cục thuế (nếu nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất không đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất). 1. Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời hạn miễn tiền thuê đất. (Theo mẫu) 2. Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản chính) 3. Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền Thành theo quy định của pháp luật về đất đai; Hợp đồng thuê phần hồ đất. (Bản chính) sơ: 4. Hiệp định, hoặc thoả thuận, hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam với tổ chức quốc tế về việc miễn, giảm tiền thuê đất; hoặc Giấy xác nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền. (Bản sao) 5. Tờ khai tiền thuê đất. (Theo mẫu) Số lượng 01 bộ bộ hồ sơ: Thời hạn giải 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ngày () quyết: Phí, lệ không phí: Yêu cầu điều không kiện: + Luật đất đai năm 2003 + Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 + Thông tư số 120/2005/TT-BTC 30/12/2005, Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 pháp lý: của Bộ Tài chính + Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính- Tài nguyên môi trường.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net