logo

Thủ tục Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu


Thủ tục Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở KHĐT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế căn cứ sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên dự kiến khai thác hàng năm và Biểu thuế tài nguyên đối với dầu thô và khí thiên nhiên, xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính hàng năm và thông báo cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế biết chậm nhất là ngày 01 tháng 12 của kỳ tính thuế tài nguyên trước. Trong kỳ tính thuế, dự kiến tình hình khai thác dầu khí 6 tháng cuối năm thay đổi làm tăng hoặc giảm tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên từ 15% trở lên so với tỷ lệ đã thông báo thì xác định và thông báo tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính mới cho cơ quan thuế biết chậm nhất là ngày 01 tháng 5 năm đó. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý NNT hoặc qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: 1. Tờ khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Điều 9 Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính. (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net