logo

doc BIỂU MẪU "GIẤY PHÉP RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO"

Mẫu Giấy phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo theo phụ lục 2 của THÔNG TƯ SỐ 79/2005/TT-BVHTT NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO

doc BIỂU MẪU "BIÊN NHẬN"

Biên nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo (hoặc hồ sơ đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo của Sở Văn hoá- Thông tin) theo phụ lục 2 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-NN-BXD NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO MỘT CỬA LIÊN THÔNG

doc BIỂU MẪU " GIẤY ĐĂNG KÝ đi làm việc ở nước ngoài" (đối với hợp đồng cá nhân)

Mẫu số 8 mẫu GIẤY ĐĂNG KÝ đi làm việc ở nước ngoài (đối với hợp đồng cá nhân) Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

doc BIỂU MẪU "DANH SÁCH TRÍCH NGANG Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động"

Mẫu số 4 mẫu DANH SÁCH TRÍCH NGANG Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

doc BIỂU MẪU " DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN- Phụ lục I-9"

Mẫu bảng danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu phụ lục I-9

doc BIỂU MẪU " Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư- Phụ lục I-2" (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

Mẫu bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư dùng để Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục I-2 ( đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)

doc BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 30/VBTC"

Mẫu văn bản dùng để từ chối nhận tài sản thừa kế dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 30/VBTC

doc Biểu mẫu "Báo cáo lượng tiền mặt hàng ngày"

Sử dụng mẫu này để theo dõi lưu lượng tiền mặt tại công ty.

pdf HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU BỊ MẤT, HƯ, ĐÃ HẾT HẠN, CÒN THỜI HẠN DƯỚI 30 NGÀY

Công dân Việt Nam đang học tập, công tác, làm việc, du lịch có thời hạn tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp lại hộ chiếu bị mất, bị rách nát, hư hoặc hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng dưới 30 ngày

pdf Thủ Tục Chứng Nhận và Công Bố Thông Tin TWIC

Nếu quý vị buộc phải có tín chỉ nhận dạng nhân viên vận tải (TWIC), quý vị sẽ phải tiến hành thủ tục đánh giá mức đe dọa an ninh. Trong khi tiến hành thủ tục đánh giá này, tất cả những người đứng đơn phải cung cấp thông tin theo yêu cầu bên dưới.

doc Hướng dẫn làm hộ chiếu

Tài liệu tham khảo và Hướng dẫn cách làm hộ chiếu, thủ tục, cách thức làm hộ chiếu

doc 31 điều nội quy công ty

31 điều nội quy công ty có tổng cộng 5 chương trình bày về các nội dung: quy tắc hành chính; quy định liên quan đến chế độ với người lao động; quy định về khen thưởng và kỷ luật; các quy trình quản lý; điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nôi dung hơn.

doc Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Tham khảo tài liệu 'giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tổng cổng: 1193 tài liệu / 60 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net