logo

Sáu bước phát triển quan hệ giao tế nhân sự và kế hoạch truyền thông


Sáu bước phát triển quan hệ giao tế nhân sự và kế hoạch truyền thông Các chuyên gia marketing luôn khẳng định một chiến dịch giao tế nhân sự được lập kế hoạch kỹ lưỡng luôn hiệu quả hơn các chương trình quảng cáo nhiều lần. Bài này sẽ giúp bạn xây dựng và phát triển trọng tâm của chiến dịch giao tế nhân sự bằng sáu bước đơn giản. • Bước 1: Xác định và viết ra những mục tiêu của chiến dịch giao tế nhân sự hoặc kế hoạch truyền thông của bạn. Bạn sẽ thiết kế chiến dịch giao tế nhân sự của bạn như thế nào? Nó phải được thiết kế nhằm: o Chứng minh trình độ chuyên môn của công ty bạn so với các đối thủ cạnh tranh khác với báo chí, với khách hàng cũ và mới? o Xây dựng sự tín nhiệm của khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng với công ty bạn? o Tạo ra và củng cố nhãn hiệu hàng hoá và hình ảnh của công ty? o Thông báo và tạo ra nhận thức tốt của công chúng đối với dịch vụ và sản phẩm của công ty bạn? o Giúp bạn giới thiệu dịch vụ hay sản phẩm mới ra thị trường? o Để bán hàng? o Giảm ảnh hưởng tiêu cực từ công chúng hay từ một cuộc khủng hoảng nào đó trong công ty? Để một chiến dịch giao tế nhân sự hoặc kế hoạch truyền thông thành công thì điều đầu tiên là bạn phải xác định được mục tiêu của kế hoạch. Với một mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ vạch ra những việc cần thiết phải hoàn thành để thực hiện mục tiêu này. • Bước 2: Xác định các mục tiêu một cách cụ thể, hợp lý và giới hạn thời gian thực hiện. Các mục tiêu này phải phù hợp với mục tiêu trong kế hoạch kinh doanh tổng thể, các mục tiêu marketing và bán hàng của công ty. • Bước 3: Xác định đối tượng của chiến dịch giao tế nhân sự và kế hoạch truyền thông sẽ bao gồm những ai. Chiến dịch của bạn sẽ nhắm vào đối tượng nào? Những thông tin chính trong chiến dịch là gì? • Bước 4: Xây dựng lịch trình thực hiện chiến dịch giao tế nhân sự. Tạo ra sự đồng bộ trong việc thống nhất kế hoạch giao tế nhân sự của bạn với các kế hoạch marketing và bán hàng khác trong công ty. • Bước 5: Triển khai kế hoạch tấn công của bạn. Bạn sẽ sử dụng phương tiện truyền thông nào để chuyển tải thông tin của bạn đến với công chúng? Ví dụ như: o Thông cáo báo chí o Các bài báo o Những kinh nghiệm kinh doanh thành công của khách hàng. o Thư gửi Ban Biên tập o Tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn. o Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, truyền hình và các tờ báo. o Tổ chức hội thảo hoặc cam kết phục vụ khách hàng. o Tài trợ cho các sự kiện văn hoá, thể thao, ca nhạc ... Hãy chọn 3 phương tiện truyền thông trong danh sách trên và nghiên cứu, xây dựng biện pháp thực hiện • Bước 6: Chuẩn bị sẵn những biện pháp theo dõi kết quả của chiến dịch giao tế nhân sự của bạn. Sau mỗi chiến dịch, hãy ngồi lại và xem xét, đánh giá các kết quả của chiến dịch. Liệu mục tiêu ban đầu của chiến dịch đã đạt được chưa? Bạn có cần phải sửa đổi lại kế hoạch gốc không? Nếu có, tại sao lại phải sửa đổi và phải sửa đổi như thế nào?./.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net