logo

Quy trình lắp đặt BTS

Tại phần lớn các trạm khi chiều dài phần ghi đơ từ chân cột đến thanh đồng tiếp đất trước lỗ cáp nhập trạm nhỏ hơn 5m chỉ dùng 2 sợi dây cáp nối đất
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net