logo

pdf Dự án đầu tư-khái niệm và thuật ngữ_chương 1

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong 1 thời gian dự án nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội - Quàn lý đầu tư xây dựng là quản lý Nhà nước về quá trình đầu tư và xd từ bước xác định dự án đầu tư để thực hiện đầu tư và cả quá trình đưa dự án vào khai thác, sử dụng đạt mục tiêu đã định.

pdf Impact of Government Policies and Investment Agreements on FDI Inflows to Developing Countries: An Empirical Evidence

The last two decades have witnessed an extensive growth in foreign direct investment (FDI) flows to developing countries. This has been accompanied by an increase in competition amongst the developing countries to attract FDI, resulting in a rise in investment incentives offered by the host governments and removal of restrictions on operations of foreign firms in their countries. This has also led to an ever-increasing number of bilateral investment treaties (BITs) and regional agreements on...

pdf COMPETITIVENESS AND ECONOMIC POLICIES RELATED TO FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Foreign direct investment may improve productivity through technology transfer on the one hand, and it may also have other positive external effects through corporate linkages (e.g. market access, or improved terms of financing) on the other hand, thus promoting economic growth. These beneficial effects are not automatic, though. Until the mid-nineties Hungary had played a leading role within the region in attracting investments. After 1999, however, the country started accumulating increasing competitive disadvantages as compared to its competitors. Even though stock data adjusted for reinvested profits show less of a lag, the post-1999 figures still indicate a...

pdf Thẩm định dự án đầu tư xây dựng_ Bất động sản

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo đầu tư xây dựng công trình tới Bộ quản lý ngành ( nhóm A), tới Sở ngành ( nhóm B). Bô/ Sở quản lý ngành là cơ quan đầu mối giúp Thủ tưởng Chính phủ/ UBNDTP lấy ý kiến của các Bộ/ Sở, ngành, địa phương liên quan, tổng hợp và đề xuất ý kiến trình Thủ tướng/ UBNDTP

pdf Đánh giá kết cấu

Trong đề tài NCKH cấp bộ “ Các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng ” mang mã số RD05-02 , chúng tôi đã đề ra các phần đánh giá chất lượng và tỷ lệ phần trăm của từng phần tham gia vào việc đánh giá chất lượng

pdf Thực hiện các dự án đầu tư

Do hiện trạng Cawaco đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, chi phí tư vấn xin giấy phép mở cảng. Do chỉ còn thủ tục góp vốn vào liên doanh nên chi phí phát sinh sẽ không nhiều. Dự toán phân bổ như sau: 500 triệu để thực hiện các thủ tục góp vốn liên doanh 2. Dự án tổng kho than, xăng dầu tại tỉnh Trà Vinh

ppt Rủi ro và bất định trong phân tích dự án

Một nhà khoa học đã cho rằng :”Chỉ có một điều chắc chắn là không chắc chắn”. ÞTrong mọi hoạt động con người đều tồn tại yếu tố ngẫu nhiên , bất định. Rủi ro: biết được xác suất xuất hiện; Bất định : không biết được xác suất hay thông tin về sự xuất hiện.

doc Suất vốn đầu tư tầng hầm

Muốn xác định vốn đầu tư cho xây dựng nhà chung cư 18 tầng trong đó có 16 tầng nhà và 02 tầng hầm, theo công văn số 208/BXD-VP ngày 19/02/2009 thì suất vốn đầu tư cho 1m2 sàn nhà 16 tầng là 5.790.000 đ nếu có xây thêm 2 tầng hầm thì nhân k=1,14 thì vốn đầu tư được tính

pdf Thẩm định dự án

Nước ta đang trong thi kỳ công nghiep hóa đât nước, kinh tê ngày càng phát trien rât sôi đong, nhiệp sông ngày càng cao nhưng không vì thê mà chúng ta lơ là viec chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà chúng ta cân phải đẩy mạnh viec mở rộng các cơ s y tê tế đáp úng nhu câu không thể thiếu này của người dân.

doc CHƯƠNG VIII: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN THÚC ĐẨY SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI

Trong thời gian từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến năm 1960 ở miền bắc thị trường bất động sản vẫn diễn ra; Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động, các giao dịch thuê mướn, thế chấp, cầm cố bất động sản hầu như ít xuất hiện. Thời kỳ sau các năm 1958 đến 1975 là thời kỳ phát triển của kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã, thị trường bất động sản hoạt động với nhịp độ thấp và quy mô không lớn, và chủ yếu diễn ra trong phạm vi mua...

doc Một số khái niệm tổng quát về quản lý dự án

Dự án là tập hợp những đề xuất, ý tưởng được thực hiện theo một quy trình để đạt được mục tiêu đề ra trong khoảng thời gian nhất định với việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên - Chủ nhiệm điều hành dự án (là một trong 4 hình thức quản lý dự án được quy định trong Nghị định 25/1999/NĐ-CP của Chính phủ: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, Chủ nhiệm điều hành dự án; Chìa khoá trao tay, Tự thực hiện dự án.) là tổ chức tư vấn quản lý dự...

pdf Getting Started in Project Management

Project management is a set of tools, techniques, and knowledge that,when applied, helps you produce better results for your project. Trying to manage a project without project management is like trying to play football without a game plan.

pdf Tips on Applying for and Passing the PMP or CAPM Exam

Với môi trường kinh tế hiện nay, xác nhận giúp quản lý dự án phân biệt mình khỏi đồng nghiệp hoặc các ứng viên khác của họ. Có một chứng nhận cho vay tín nhiệm để quản lý dự án, đảm bảo các khách hàng hoặc tổ chức các nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án thành công được hiểu. Khi các tổ chức trở nên phức tạp hơn trong ứng dụng của họ về Quản lý dự án (PM) nguyên tắc, quá trình phù hợp và thành công mong muốn...

pdf Implementing Formal Project Management Processes: 9 Lessons Learned

1. Kiểm tra cảnh quan chính trị 2. Xác định tất cả các bên liên quan người bạn và kẻ thù 3. Dự đoán thời gian, nó sẽ làm để giáo dục các bên liên quan 4. Hãy bước nhỏ 5. Thể hiện các lợi ích của PM sớm với những thay đổi nhỏ 6. Cung cấp đánh giá chặt chẽ đầu vào và dự toán 7. Tăng mức độ thông tin liên lạc 8. Hiểu thiếu của các bên liên quan tiếp cận, và sự hiểu biết, các công cụ 9. Hiểu tập trung làm việc của các thành viên nhóm nghiên cứu liên quan đến công...

pdf Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - TS. Từ Quang Phương

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư là sự kế tiếp logic, khoa học những kiến thức liên quan đến đầu tư giúp cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên. Đầu tiên, giáo trình đi giới thiệu với người học tổng quan về dự án đầu tư, từ đó biết cách lập mô hình tổ chức và trở thành các nhà quản lý dự án. Đồng thời, tài liệu hướng dẫn người học cách lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, biết cách phân phối các nguồn lực dự án, dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án. Sau khi nghiên cứu giáo trình, các bạn sẽ có khả năng giám sát và đánh giá dự án, quản lý rủi ro đầu tư.

doc BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH "

Mẫu bảng kê hồ sơ Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

doc BIỂU MẪU "Hồ sơ do đơn vị nộp- Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH "

Mẫu bảng kê hồ sơ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH (Hồ sơ do cá nhân người lao động nộp)

doc BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH "

Mẫu bảng kê hồ sơ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH (Hồ sơ do đơn vị nộp)

doc BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Xác nhận sổ BHXH"

Mẫu bảng kê hồ sơ Loại hồ sơ: Xác nhận sổ BHXH

doc Quy định chế độ công tác - Công tác phí

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Quy định chế độ công tác - Công tác phí

Tổng cổng: 850 tài liệu / 43 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net