logo

Quan hệ báo chí là gì? - Giới thiệu chung


quan hệ báo chí là gì? giới thiệu chung Trong quá • Được coi là “quyền lực thứ 5”, khứ, là nền có ảnh hưởng lớn đến đời sống tảng của chính trị xã hội và đặc biệt là quan hệ nhận thức của công chúng công chúng • Phương tiện truyền tải thông tin nhanh, có uy tín và thường xuyên • Không kiểm soát được thông tin sẽ xuất hiện trên báo chí- nhưng có thể dự đoán • Đạc biệt quan trọng trong các tình huống khủng hoảng Báo chí hay Các phương tiện truyền thông đại chúng Đài phát Báo viết Internet thanh Tạp chí Truyền hình Các PTTT mới Điểm yếu • Một dạng thông điệp khác • Không kiểm soát được thông điệp • Không kiểm soát được người đọc Ai là người gửi thông tin đi • Lãnh đạo • Người phát ngôn • Phát triển và duy trì mối quan hệ với báo chí • Chuẩn bị thông điệp: thông cáo báo chí, thông báo, tài liệu cho báo chí Mục tiêu của bạn là Mục tiêu có thể nằm ở 3 tầng: gì • Thay đổi chính sách • Tập trung vào lĩnh vực bạn quan tâm • Thay đổi nhận thức của công chúng về hình ảnh của công ty đối với một vấn đề liên quan Đối tượng • Nhóm đối tượng 1 Bộ Tài chính Văn phòng Chính phủ Bộ KHCN • Nhóm đối tượng 2 Khách hàng Báo Những người có thể có ảnh chí có hưởng đến dư luận thể tác • Nhóm đối tượng 3 động đến Nhà cung cấp Nhà kinh tế • Có nhóm nào chúng ta chưa tính đến không? Thông điệp chính của • Có gì mới không? (có ảnh hưởng bạn là gì đến nhiều người, có thể gây (≤3) tranh luận…) • Có “khuôn mặt con người” hay không? • Có ảnh hưởng đến chính sách không? • Có ngắn gọn và dễ hiểu không? • Có thông điệp nào dấu không? Thay đổi về nhận thức Người gửi Đối tượng của họ (công chúng, Báo chí chính trị gia) Đối tượng (các nhà hoạch định chính sách) Mục tiêu Alô, Lan đấy à? dài hạn Bọn mình đang viết một bài báo liên quan đến cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ. Bạn có thể giúp mình không? Journalists know and trust your institution Thành tố của chiến lược báo chí Phản hồi Mục tiêu Thông điệp Đối tượng Người gửi Báo chí Xây dựng • Biết những gì họ đang/vừa viết quan hệ • Liên lạc thường xuyên • Tìm hiểu xem họ thật sự muốn gì Liên lạc với • Gọi điện thoại họ khi bạn có thông tin Luôn luôn nhớ tính thời điểm • Thông cáo báo chí Ngắn gọn và đơn giản • Theo dõi và phỏng vấn Bạn có gì cho họ đây? Có kế quả hay không? • Giá trị • Công chúng mà bài báo đạt tới • Ảnh hưởng • Độ tin cậy • Có đúng thời điểm mong đợi hay không? Kết hợp • Báo cáo hay bài báo vừa viết vấn đề của • Hội nghị, hội thảo bạn với những vấn • Họp báo đề nóng • Tin trang nhất Theo dõi • Hỏi xem họ đã nhận được thông cáo báo chí chưa • Nếu chưa, gửi lại ngay • Đề nghị họ phỏng vấn người phát ngôn Tạo ra kế Mẫu kế hoạch: hoạch • Danh sách báo chí-cập nhật thường xuyên • Thông cáo báo chí thường kỳ • Họp báo/Gặp gỡ báo chí thường kỳ • Mời báo chí tới thăm Lưu ý • Luôn luôn biết họ viết gì • Tìm hiểu ảnh hưởng • Không bao giờ cãi nhau với phóng viên • Cập nhật thường xuyên kế hoạch của bạn Nhớ mục tiêu dài hạn Lan, theo cậu, nhà nước phải làm gì để giúp cho các công ty công nghệ hoạt động tốt? quan hệ báo chí là gì? 5 chữ F trong làm việc với báo chí
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net