logo

Phát biểu trước công chúng


công cụ thực hiện phát biểu trước công chúng Tránh • Hiểu biết về khán giả của bạn, họ thuộc tổ chức nào, có cương những vị nào, họ có mối liên hệ gì với ngạc nhiên nhau không? Có liên quan gì đến chủ đề nói chuyện của bạn • Làm quen với địa điểm nói chuyện Cấu trúc • Giữ trong định mức (thường dưới 30 phút) bài phát • Hiểu rõ vấn đề của chủ thể (thu biểu thập thông tin, cơ cấu lại, lựa chọn các ví dụ, chứng minh quan điểm của bạn) • Tình huống-Vấn đề- Các khả năng- Đề xuất • Sắp xếp theo trình tự thời gian • Tăng cường tính minh hoạ Luyện tập Tạo ảnh • Mở đầu hoàn hảo (lướt qua toàn bộ khán giả với ánh mắt và nụ hưởng cho cuời thân thiện) bài thuyết • Gây dựng niềm tin ngay từ ban trình đầu (nói rằng họ sẽ thoát khỏi bài thuyết trình của bạn nhanh thôi) • Báo cáo đánh giá về sự kiện được nêu trong thông cáo • Tiểu sử của nhân vật liên quan • Thông tin về tổ chức của bạn… Tạo ảnh • Gây dựng niềm tin ngay từ ban đầu (nói rằng họ sẽ thoát khỏi hưởng cho bài thuyết trình của bạn nhanh bài thuyết thôi) trình • Hạn chế trong 3-5 điểm nhấn • Đưa ra những tham vọng bạn muốn khán giả thay đổi thế nào Tạo ảnh • Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, nhấn mạnh và dứt khoát hưởng cho • Lặp lại và nhắc nhớ (tóm tắt khi bài thuyết chuyển ý) trình • Dùng các ví dụ, so sánh tương phản, sử dụng số liệu thống kê • Cứ 3 phút một lần phải hướng sự chú ý của người nghe • Dành thời gian tóm tắt và hệ thống nội dung thuyết trình Tạo ảnh • Giao tiếp với khán giả hưởng cho • Giao tiếp bằng mắt hay nụ cười bài thuyết • Biến sự hồi hộp thành một lợi thế trình • Đặt câu hỏi cho khán giả • Khuyến khích họ hành động Kết thúc • Kết thúc mở • Kết thúc bằng ấn tượng Sử dụng • Tranh ảnh, PPT các công cụ • Dùng màu mạnh đa phương • Có thể nhìn thấy ở vị trí xa nhất • Thử trước tiện Các tài liệu • Trước bài thuyết trình (khi có các con số, chi tiết, cần ghi chú) trao lại cho • Sau bài thuyết trình để mang về khán giả Lưu tâm • Không bao giờ quay lưng lạI với khán giả ngôn ngữ • Trang phục cơ thể • Giọng nói, âm lượng Phần câu • Nhắc lại câu hỏi cho mọi người cùng nghe hỏi và trả • Trung thực- nếu không trả lời lời được có thể viện đến sự giúp đỡ của khán giả • Trả lời ngắn gọn • Ngay cả khi bị dồn ép, tỏ thái độ bình tĩnh và cầu thị Lựa chọn • Biết các diễn giả và Đánh • Dự các bài phát biểu, thuyết trình trước của họ giá diễn giả • Đánh giá kỹ năng của họ (họ có tỏ ra đáng tin cậy hay không, cấu trúc các phần của thuyết trình có ăn khớp hay không, sử dụng các phương tiện hỗ trợ thị giác có tốt hay không, bài thuyết trình có đáng nhớ hay không?) Lựa chọn • Tìm ra người lãnh đạo và Đánh • Tìm ra người có sức thu hút giá diễn giả • Đưa trước bản tóm tắt nội dung • Duyệt dàn bài
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net