logo

Những phím tắt "vô giá" trong Windows

Thường ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để chạy các ứng dụng trong Windows nhưng giờ đây, với việc sử dụng phím tắt trên bàn phím, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công việc trở nên rất hiệu quả đấy.
Những phím tắt "vô giá" trong Windows Thường ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để chạy các ứng dụng trong Windows nhưng giờ đây, với việc sử dụng phím tắt trên bàn phím, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công việc trở nên rất hiệu quả đấy. 1/ Phím tắt chung Phím Chức năng Ctrl + C Sao chép Ctrl + X Cắ t Ctrl + V Dán Ctrl + Z Hoàn lại tác vụ vừa thực hiện. Delete Xóa Xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách Shift + Delete vào thùng rác. Ctrl + kéo thả Sao chép đối tượng đang chọn Ctrl + Shift + kéo thả Tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn F2 Đổi tên đối tượng đang chọn Ctrl + > Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ Ctrl + < Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ Ctrl + mũi tên lên Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn Ctrl + mũi tên xuống Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn Ctrl + Shift + mũi tên Chọn một khối văn bản. Chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Shift + mũi tên Windows, trong các phần mềm soạn thảo Ctrl + A Chọn tất cả F3 Tìm kiếm một tập tin, thư mục. Ctrl + O Mở một đối tượng Alt + Enter Xem thuộc tính của đối tượng đang chọn Đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích Alt + F4 hoạt Ctrl + F4 Đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel... Alt + Tab Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở. Alt + ESC Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa F6 sổ hoặc trên màn hình Desktop. Sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc F4 Windows Explorer. Hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang Shift + F10 chọn Hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang Alt + phím cách kích hoạt. Ctrl + ESC Hiển thị thực đơn Start Alt + ký tự gạch chân Thực hiện lệnh tương ứng. trên thực đơn lệnh Kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích F10 hoạt Di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các ->, Phím Chức năng Windows Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu. Windows + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở Windows + E Mở cửa sổ Windows Explorer Windows + F Tìm kiếm Windows + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên) Windows + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở Windows + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) Windows + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Windows + Tab Taskbar Windows + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net