logo

Nhập môn xử lý ảnh


Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH 1 NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH INTRODUCTION TO DIGITAL IMAGE PROCESSING 1.1 TỔNG QUAN VỀ MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ ẢNH Xử lý ảnh là một khoa học còn tương đối mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác, nhất là trên qui mô công nghiệp, song trong xử lý ảnh đã bắt đầu xuất hiện những máy tính chuyên dụng. Để có thể hình dung cấu hình một hệ thống xử lý ảnh chuyên dụng hay một hệ thống xử lý ảnh dùng trong nghiên cứu, đào tạo, trước hết chúng ta sẽ xem xét các bước cần thiết trong xử lý ảnh. Trước hết là quá trình thu nhận ảnh. Ảnh có thể thu nhận qua camera. Thường ảnh thu nhận qua camera là tín hiệu tương tự (loại camera ống kiểu CCIR), nhưng cũng có thể là tín hiệu số hoá (loại CCD - Charge Coupled Device). Lưu trữ CAMERA Thu  nhận    Phân tích Số hoá ảnh Nhận  ảnh dạng Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 1 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH SENSOR Lưu trữ Hệ Q.Định Hình 1.1.a. Các giai đoạn chính trong xử lý ảnh Ảnh cũng có thể thu nhận từ vệ tinh qua các bộ cảm ứng (sensor), hay ảnh, tranh được quét trên scanner. Chi tiết về quá trình thu nhận ảnh sẽ được mô tả trong chương 2. Tiếp theo là quá trình số hoá (Digitalizer) để biến đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu rời rạc (lấy mẫu) và số hoá bằng lượng hoá, trước khi chuyển sang giai đoạn xử lý, phân tích hay lưu trữ lại. Qúa trình phân tích ảnh thực chất bao gồm nhiều công đoạn nhỏ. Trước hết là công việc tăng cường ảnh để nâng cao chất lượng ảnh. Do những nguyên nhân khác nhau: có thể do chất lượng thiết bị thu nhận ảnh, do nguồn sáng hay do nhiễu, ảnh có thể bị suy biến. Do vậy cần phải tăng cường và khôi Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 2 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH phục lại ảnh để làm nổi bật một số đặc tính chính của ảnh, hay làm cho ảnh gần giống nhất với trạng thái gốc- trạng thái trước khi ảnh bị biến dạng. Giai đoạn tiếp theo là phát hiện các đặc tính như biên, phân vùng ảnh, trích chọn các đặc tính, v.v... Cuối cùng, tuỳ theo mục đích của ứng dụng, sẽ là giai đoạn nhận dạng, phân lớp hay các quyết định khác. Các giai đoạn chính của quá trình xử lý ảnh có thể mô tả ở hình 1.1.a. Với các giai đoạn trên, một hệ thống xử lý ảnh (cấu trúc phần cứng theo chức năng) gồm các thành phần tối thiểu như hình 1.1.b. h Đối với một hệ thống xử lý ảnh thu nhận qua camera-camera như là con mắt của hệ thống. Có 2 loại camera: camera ống loại CCIR và camera CCD. Loại camera ứng với chuẩn CCIR quét ảnh với tần số 1/25 và mỗi ảnh gồm 625 dòng. Loại CCD gồm các photo điốt và làm tương ứng một cường độ sáng tại một điểm ảnh ứng với một phần tử ảnh (pixel). Như vậy, ảnh là tập hợp các điểm ảnh. Số pixel tạo nên một ảnh gọi là độ phân giải (resolution). ả Bộ xử lý tương tự (analog processor). Bộ phận này thực hiện các chức năng sau: Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 3 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH - Chọn camera thích hợp nếu hệ thống có nhiều camera. - Chọn màn hình hiển thị tín hiệu - Thu nhận tín hiệu video thu nhận bởi bộ số hoá(digitalizer). Thực hiện lấy mẫu và mã hoá. - Tiền xử lý ảnh khi thu nhận: dùng kỹ thuật bảng tra (Look Up Table - LUT). Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 4 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH màn hình đồ hoạ camera Bộ xử lý Bộ nhớ ảnh tương tự Bộ nhớ Máy chủ Bộ xử lý ngoài ảnh số Màn hình Bàn phím Máy in Hình 1.1.b. Các thành phần chính của hệ thống xử lý ảnh Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 5 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Ả Bộ xử lý ảnh số. Gồm nhiều bộ xử lý chuyên dụng: xử lý lọc, trích chọn đường bao, nhị phân hoá ảnh. Các bộ xử lý này làm việc với tốc độ 1/25 giây. ộ Máy chủ. Đóng vai trò điều khiển các thành phần miêu tả ở trên. t Bộ nhớ ngoài: Dữ liệu ảnh cũng như các kiểu dữ liệu khác, để có thể chuyển giao cho các quá trình khác, nó cần được lưu trữ. Để có một ước lượng, xét thí dụ sau: một ảnh đen trắng cỡ 512 x 512 với 256 mức xám chiếm 256K bytes. Với một ảnh màu cùng kích thước dung lượng sẽ tăng gấp 3 lần. 1.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH Như đã đề cập trong phần giới thiệu, chúng ta đã thấy được một cách khái quát các vấn đề chính trong xử lý ảnh. Để hiểu chi tiết hơn, trước tiên ta xem xét hai khái niệm (thuật ngữ) thường dùng trong xử lý ảnh đó là Pixel (phần tử ảnh) và grey level (mức xám), tiếp theo là tóm tắt các vấn đề chính. 1.2.1 Một số khái niệm ệ Pixel (Picture Element): phần tử ảnh Ảnh trong thực tế là một ảnh liên tục về không gian và về giá trị độ sáng. Để có thể xử lý ảnh bằng máy tính cần thiết Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 6 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH phải tiến hành số hoá ảnh. Trong quá trình số hoá , người ta biến đổi tín hiệu liên tục sang tín hiệu rời rạc thông qua quá trình lấy mẫu (rời rạc hóa về không gian) và lượng hoá thành phần giá trị mà thể về nguyên tắc bằng mắt thường không phân biệt được hai điểm kề nhau. Trong quá trình này, người ta sử dụng khái niệm Picture element mà ta quen gọi hay viết là Pixel - phần tử ảnh. Ở đây cũng cần phân biệt khái niệm pixel hay đề cập đến trong các hệ thống đồ hoạ máy tính. Để tránh nhầm lẫn ta tạm gọi khái niệm pixel này là pixel thiết bị. Khái niệm pixel thiết bị có thể xem xét như sau: khi ta quan sát màn hình (trong chế độ đồ hoạ), màn hình không liên tục mà gồm nhiều điểm nhỏ, gọi là pixel. Mỗi pixel gồm một cặp toạ độ x, y và màu. Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 7 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH a)Ảnh với độ phân giải 128 x128 b)Ảnh với độ phân giải 64 x 64 Hình 1.2. Biểu diễn ảnh với độ phân giải khác nhau. Cặp toạ độ x, y tạo nên độ phân giải (resolution). Như màn hình máy tính có nhiều loại với độ phân giải khác nhau: màn hình CGA có độ phân giải là 320 x 200; màn hình VGA là 640 x 350,... Như vậy, một ảnh là một tập hợp các điểm ảnh. Khi được số hoá, nó thường được biểu diễn bởi bảng hai chiều I(n,p): n dòng và p cột. Ta nói ảnh gồm n x p pixels. Người ta thường kí hiệu I(x,y) để chỉ một pixel. Thường giá trị của n chọn bằng p và bằng 256. Hình 1.2 cho ta thấy việc biểu diễn một ảnh với độ phân giải khác nhau. Một pixel có thể lưu trữ trên 1, 4, 8 hay 24 bit. 4 Gray level: Mức xám Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 8 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Mức xám là kết quả sự mã hoá tương ứng một cường độ sáng của mỗi điểm ảnh với một giá trị số - kết quả của quá trình lượng hoá. Cách mã hoá kinh điển thường dùng 16, 32 hay 64 mức. Mã hoá 256 mức là phổ dụng nhất do lý do kỹ thuật. Vì 28 = 256 (0, 1, ..., 255), nên với 256 mức, mỗi pixel sẽ được mã hoá bởi 8 bit. 1.2.2 Biểu diễn ảnh Trong biểu diễn ảnh, người ta thường dùng các phần tử đặc trưng của ảnh là pixel. Nhìn chung có thể xem một hàm hai biến chứa các thông tin như biểu diễn của một ảnh. Các mô hình biểu diễn ảnh cho ta một mô tả lô gic hay định lượng các tính chất của hàm này. Trong biểu diễn ảnh cần chú ý đến tính trung thực của ảnh hoặc các tiêu chuẩn “thông minh” để đo chất lượng ảnh hoặc tính hiệu quả của các kỹ thuật xử lý. Việc xử lý ảnh số yêu cầu ảnh phải được mẫu hoá và lượng tử hoá. Thí dụ một ảnh ma trận 512 dòng gồm khoảng 512 x 512 pixel. Việc lượng tử hoá ảnh là chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số (Analog Digital Convert) của một ảnh đã lấy mẫu sang một số hữu hạn mức xám. Vấn đề này sẽ trình bày chi tiết trong chương 2. Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 9 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Một số mô hình thường được dùng trong biểu diễn ảnh: Mô hình toán, mô hình thống kê. Trong mô hình toán, ảnh hai chiều được biểu diễn nhờ các hàm hai biến trực giao gọi là các hàm cơ sở. Các biến đổi này sẽ trình bày kỹ trong chương 3. Với mô hình thống kê, một ảnh được coi như một phần tử của một tập hợp đặc trưng bởi các đại lượng như: kỳ vọng toán học, hiệp biến, phương sai, moment. 1.2.3 Tăng cường ảnh - khôi phục ảnh Tăng cường ảnh là bước quan trọng, tạo tiền đề cho xử lý ảnh. Nó gồm một loạt các kỹ thuậy như: lọc độ tương phản, khử nhiễu, nổi màu, v...v. f(a,ß) g(x,y) nhi h(x,y; α,β) ễu ß ảnh đầu H ệ  ống th ảnh ß Thu nhận  đầu vào f(α,β) ra g(x,y) Hình 1.3 Ảnh biến dạng do nhiễu Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 10 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Hình 1.3 ở trên cho ta thí dụ về sự biến dạng của ảnh do nhiễu. Khôi phục ảnh là nhằm loại bỏ các suy giảm (degradation) trong ảnh. Với một hệ thống tuyến tính, ảnh của một đối tượng có thể biểu diễn bởi: +∞ +∞ g(x,y) = ∫ ∫ h( x, y; α , β ) f (α , β )dαd ( β + η( x, y)) −∞ −∞ Trong đó: - η(x,y) là hàm biểu diễn nhiễu cộng. - f(a,ß) là hàm biểu diễn đối tượng. - g(x,y) là ảnh thu nhận. - h((x,y; a,ß) là hàm tán xạ điểm (Point Spread Function - PSF). Một vấn đề khôi phục ảnh tiêu biểu là tìm một xấp xỉ của f(a,ß) khi PSF của nó có thể đo lường hay quan sát được, ảnh mờ và các tính chất sác xuất của quá trình nhiễu. 1.2.4 Biến đổi ảnh Thuật ngữ biến đổi ảnh (Image Transform) thường dùng để nói tới một lớp các ma trận đơn vị và các kỹ thuật dùng để biến đổi ảnh. Cũng như các tín hiệu một chiều được biểu diễn Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 11 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH bởi một chuỗi các hàm cơ sở, ảnh cũng có thể được biểu diễn bởi một chuỗi rời rạc các ma trận cơ sở gọi là ảnh cơ sở. Phương trình ảnh cơ sở có dạng: A*k,l = ak al*T, với ak là cột thứ k của ma trận A. A là ma trận đơn vị. Có nghĩa là A A*T = I. Các A*k,l định nghĩa ở trên với k,l = 0,1, ..., N-1 là ảnh cơ sở. Có nhiều loại biến đổi được dùng như : - Biến đổi Fourier, Sin, Cosin, Hadamard,. . . - Tích Kronecker (*) - Biến đổi KL (Karhumen Loeve): biến đổi này có nguồn gốc từ khai triển của các quá trình ngẫu nhiên gọi là phương pháp trích chọn các thành phần chính. Do phải xử lý nhiều thông tin, các phép toán nhân và cộng trong khai triển là khá lớn. Do vậy, các biến đổi trên nhằm làm giảm thứ nguyên của ảnh để việc xử lý ảnh được hiệu quả hơn. Các biến đổi này sẽ được mô tả chi tiết trong chương 3. (*) Trong xử lý ảnh, việc phân tích có thể được đơn giản hơn khá nhiều do làm việc với ma trận khối goị là tích Kronecker. ị Ma trận khối là ma trận mà các phần tử của nó lại là một ma trận. Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 12 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH A 11 A 12 ... A 1, n  ...  ... ... ...   m1 A Am 2 ... A m n Ma trận A với Ai,j là ma trận m x n; i = 1, 2,...,m và j = 1, 2, ..., n. ậ Tích Kronecker Cho A là ma trận kích thước M1 x M2 và B ma trận kích thước N1 x N2. Tích Kronecker của A và B ký hiệu là A⊗ B là ma trận khối được định nghĩa: a1,1B a1,2B . . . . A1,M2B A⊗ B = ..................... aM1,1B aM1,2B . . . AM1,M2B với a i,j là các phần tử của ma trận A. Thí dụ ma trận A ma trận B 1 2 1 1 3 4  1 − 1     1 2 1 2 thì A⊗ B = 3 4 3 4 Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 13 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH 1 2 -1 -2 3 4 -3 -4 1.2.5 Phân tích ảnh Phân tích ảnh liên quan đến việc xác định các độ đo định lượng của một ảnh để đưa ra một mô tả đầy đủ về ảnh. Các kỹ thuật được sử dụng ở đây nhằm mục đích xác định biên của ảnh. Có nhiều kỹ thuật khác nhau như lọc vi phân hay dò theo quy hoạch động. Vấn đề xác định biên cùng các kỹ thuật liên quan sẽ được trình bày trong chương 5. Người ta cũng dùng các kỹ thuật để phân vùng ảnh. Từ ảnh thu được, người ta tiến hành kỹ thuật tách (split) hay hợp (fusion) dựa theo các tiêu chuẩn đánh giá như: màu sắc, cường độ, v...v. Các phương pháp được biết đến như Quad-Tree, mảnh hoá biên, nhị phân hoá đường biên. Cuối cùng, phải kể đến cac kỹ thuật phân lớp dựa theo cấu trúc. Vấn đề này được trình bày trong chương 6. 1.2.6 Nhận dạng ảnh Nhận dạng ảnh là quá trình liên quan đến các mô tả đối tượng mà người ta muốn đặc tả nó. Quá trình nhận dạng Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 14 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH thường đi sau quá trình trích chọn các đặc tính chủ yếu của đối tượng. Có hai kiểu mô tả đối tượng: - Mô tả tham số (nhận dạng theo tham số). - Mô tả theo cấu trúc ( nhận dạng theo cấu trúc). Trên thực tế, người ta đã áp dụng kỹ thuật nhận dạng khá thành công với nhiều đối tượng khác nhau như: nhận dạng ảnh vân tay, nhận dạng chữ (chữ cái, chữ số, chữ có dấu). Nhận dạng chữ in hoặc đánh máy phục vụ cho việc tự động hoá quá trình đọc tài liệu, tăng nhanh tốc độ và chất lượng thu nhận thông tin từ máy tính. Nhận dạng chữ viết tay (với mức độ ràng buộc khác nhau về cách viết, kiểu chữ, v...,v ) phục vụ cho nhiều lĩnh vực. Ngoài 2 kỹ thuật nhận dạng trên, hiện nay một kỹ thuật nhận dạng mới dựa vào kỹ thuật mạng nơ ron đang được áp dụng và cho kết quả khả quan. Một số khái niệm về mạng nơ ron cũng như một ứng dụng mạng nơ ron trong nhận dạng ký tự sẽ được đề cập đến trong chương 7. 1.2.7. Nén ảnh Dữ liệu ảnh cũng như các dữ liệu khác cần phải lưu trữ hay truyền đi trên mạng. Như đã nói ở trên, lượng thông tin để Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 15 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH biểu diễn cho một ảnh là rất lớn. Trong phần 1.1 chúng ta đã thấy một ảnh đen trắng cỡ 512 x 512 với 256 mức xám chiếm 256K bytes. Do đó làm giảm lượng thông tin hay nén dữ liệu là một nhu cầu cần thiết. Nhiều phương pháp nén dữ liệu đã được nghiên cứu và áp dụng cho loại dữ liệu đặc biệt này. Các kĩ thuật nén ảnh sẽ được trình bày trong chương 8. Bài tập chương I Để có ảnh cho các phần sau, hãy tạo một ảnh bằng một số phần mềm có sẵn (mhư Paint Brusch) hoặc xây dựng một ảnh gồm một số hình chữ nhật theo thuật toán sau: . Mỗi hình chữ nhật cho các toạ độ góc trên, góc dưới cũng như mức xám tương ứng (số mức xám hoặc nhập vào hay reo ngẫu nhiên một số từ 0 đến 255). Dữ liệu nhập vào từ bàn phím. - Quá trình dừng khi cho mức xám là -1 - Lưu ảnh lên tệp để cho các xử lý tiếp sau. Chương trình viết trong bằng ngôn ngữ tự chọn Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 16
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net